Meld je aan vóór 19 augustus 2024 om op tijd te kunnen beginnen.

Theologie studeren op een manier die bij jou past

Onze 5-jarige deeltijdopleiding Theologie maakt het mogelijk om theologie te studeren op een manier die past bij jouw (drukke) agenda. Omdat de opleiding modulair van opzet is, kan jij je eigen studietraject samenstellen die past bij jouw beschikbare tijd en ambities. Zo verdiep jij je grondig in de Bijbel en de christelijke theologie.

Opleiding Theologie in het kort:

 • 5-jarige deeltijdopleiding op hbo-niveau
 • Modulair en flexibel van opzet
 • Te volgen op 3 verschillende studieniveaus
 • Studietijd tussen de 5 en 30 uur per week (afhankelijk van gekozen studieniveau)
 • Leslocaties in Amersfoort, Meppel, Rotterdam en Zwijndrecht
 • Ook online te volgen via gestructureerd afstandsonderwijs
 • Studiekosten tussen 1100 en 2500 euro per jaar

7 redenen waarom jij voor de Opleiding Theologie kunt kiezen:

 1. Je wilt je grondig verdiepen in de Bijbel en de christelijke theologie.
 2. Je wilt je geloof versterken en moeilijke vragen niet uit de weg gaan.
 3. Je wilt leren van deskundige docenten en je medestudenten, over kerkmuren heen.
 4. Je wilt de Bijbel op een verantwoorde manier kunnen uitleggen en theologische kwesties duiden.
 5. Je wilt een flexibel studieprogramma volgen dat past bij jouw beschikbare tijd en mogelijkheden.
 6. Je wilt professionele vaardigheden ontwikkelen voor de (beroeps)praktijk.
 7. Je wilt de mogelijkheid hebben om te kunnen doorstuderen aan een andere hogeschool of universiteit.
Al heel lang had ik het verlangen om meer van de Bijbel te weten en God beter te leren kennen.
Marina de Velde
Ik haal veel motivatie voor deze studie uit het bezig zijn met Gods Woord en de kennis van de docenten.
Gerard Mourik
De combinatie tussen verdieping en praktische toepasbaarheid spreekt me het meest aan.
Cees van Breugel
Een sterk punt is de mogelijkheid om niet alles in één keer te hoeven doen.
Rian Ginder
Ik ga theologie studeren omdat ik een enorm verlangen heb om God door zijn Woord nog beter te leren kennen.
Student op startdag

Meer over de opzet en inhoud van de opleiding

Onze opleiding Theologie is een volwaardige theologische opleiding op hbo-niveau, maar is ook in afgeslankte vorm te volgen. Zo kun je zelf je studieniveau kiezen. Ook is de opleiding opgebouwd uit verschillende studieblokken die je afzonderlijk of (deels) gelijktijdig kunt volgen. Zo heb je de mogelijkheid om je studie-inzet aan te passen aan jouw persoonlijke situatie.

Studieniveaus

Je kunt de opleiding volgen op 2 studieniveaus of als toehoorder, afhankelijk van jouw doel met de studie en/of hoeveel tijd je hebt:

 • Student B-niveau: Je volgt colleges en maakt tentamens en opdrachten. Studiebelasting is ± 16 uur per week.*
 • Student A-niveau: Je volgt colleges en maakt tentamens. Studiebelasting is ± 8 uur per week.
 • Toehoorder: Je volgt alleen de colleges. Studiebelasting is ± 4 uur per week.

* Deze studiebelasting is berekend op basis van 46 effectieve studieweken per jaar, inclusief lesdagen, maar zonder Bijbeltalen, Keuzevakken en Beroepsvorming. Als je deze aanvullende studieblokken (op B-niveau) ook wilt volgen binnen het vijfjarige studieprogramma, houd dan rekening met een studiebelasting van ± 30 uur per week .

Bekijk hier de uitgebreidere vergelijkingstabel van de verschillende studieniveaus
 Student (B-niveau)Student (A-niveau)Toehoorder
Studie-inhoudVakken B&E/ST/PT
√ Colleges
√ Tentamens
√ Verwerkingsopdrachten
Vakken B&E/ST/PT
√ Colleges
√ Tentamens
× Verwerkingsopdrachten
Vakken B&E/ST/PT
√ Colleges
× Tentamens
× Verwerkingsopdrachten
Studiebelasting± 16 uur p/w± 8 uur p/w± 4 uur p/w
Optioneel extra te volgen√ Bijbeltalen
√ Keuzevakken
√ Beroepsvorming
√ Bijbeltalen
√ Keuzevakken

x Beroepsvorming
√ Bijbeltalen
x Keuzevakken
x Beroepsvorming
DoelgroepJe kiest voor dit studieniveau als je het verlangen hebt om je grondig te verdiepen in de theologie en opgeleid wilt worden om beroepsmatig aan de slag te gaan.Je kiest voor dit studieniveau als je theologie wilt studeren voor persoonlijke verdieping en toerusting voor (leidinggevende) taken in de kerk.Je volgt de studie als toehoorder als je geen tijd hebt voor intensieve studie, maar wel inspirerende colleges wilt volgen.
ToelatingsvoorwaardenMinimaal havo of mbo-niveau 4Advies: minimaal havo of mbo-niveau 4Geen
DiplomeringStudenten op B-niveau werken toe naar het behalen van het diploma Theologie of het Certificaat B-niveau van Bijbel & Exegese, Systematische en/of Praktische Theologie.Studenten op A-niveau werken toe naar het behalen van een Certificaat A-niveau van Bijbel & Exegese, Systematische- en/of Praktische Theologie te behalen.Indien gewenst kan een Getuigschrift voor het volgen van de lessen worden aangevraagd.

Basisblokken

Er zijn drie basisblokken, die bouwen op elkaar voort en kunnen daarom niet gelijktijdig gevolgd worden. Voor elk afgerond basisblok behaal je een (deel)certificaat. Zie het curriculum voor een overzicht van de vakken die onderdeel uitmaken van deze basisblokken.

Basisblok 1:
Bijbel & Exegese
Jaar 1 en 2
8 vakken per jaar
Certificaat Bijbel & Exegese
Basisblok 2:
Systematische Theologie
Jaar 3 en 4
8 vakken per jaar
Certificaat Systematische Theologie
Basisblok 3:
Praktische Theologie
Jaar 5
12 vakken
Certificaat Praktische Theologie

Aanvullende studieblokken

Tijdens of na het volgen van de basisblokken kun je de onderstaande aanvullende blokken toevoegen aan jouw studieprogramma. Wanneer je dat doet, bepaal je zelf.

Bijbeltalen
Bijbeltalen
Hebreeuws 1 + 2
Grieks 1 + 2
Certificaat Bijbeltalen

Het blok Bijbeltalen bestaat uit 4 afzonderlijke vakken: Inleiding Hebreeuws, Inleiding Grieks, Hebreeuws 2 en Grieks 2. In de eerste 4 jaar van de opleiding Theologie volg je steeds één van deze vakken. Je kunt er ook voor kiezen de Bijbeltalen te volgen na het afronden van één of meerdere van de 3 basisblokken.

 • In het inleidende vak maak je kennis met de taal, de schrijfwijze en de eerste beginselen van de grammatica.
 • In deel 2 van de taal ga je verder aan de slag met de grammatica en vertaal je 5 hoofdstukken uit het Oude en Nieuwe Testament.

Wil je gebruik maken van één van de doorstroomtrajecten naar een universiteit of hogeschool, dan is het nodig dat je de Bijbeltalen toevoegt aan jouw studieprogramma. Ook bestaat de mogelijkheid om je taalstudie te vervolgen in de Specialisatie Bijbeltalen.

De Bijbeltalen zijn alleen op B-niveau te volgen.

Keuzevakken / vrije ruimte
Keuzevakken / vrije ruimte
8 vakken (of vrije ruimte)

Dit blok bestaat uit 8 (keuze)vakken die je zelfstandig afrondt. Er zijn geen colleges bij deze vakken. Je bepaalt zelf wanneer en in welke volgorde je deze vakken doet. Via de webshop bestel je het studiemateriaal van één of meerdere van deze vakken en vraag je het tentamen en/of de opdrachten aan. De volgende keuzevakken worden aangeboden:

Je kunt er ook voor kiezen om in plaats van de keuzevakken dit blok te gebruiken als vrije ruimte dat ingevuld kan worden door het volgen van één of meerdere vakken aan een andere onderwijsinstelling. Bij het Evangelisch College kan de vrije ruimte ook ingevuld worden door bijvoorbeeld het volgen van:

Beroepsvorming
Beroepsvorming
Praktijk-leergedeelte 1 + 2
Specialisatie

Wil je na jouw studie beroepsmatig aan de slag met de studie, voeg dan het blok Beroepsvorming toe aan jouw studieprogramma. Dit blok bestaat uit twee onderdelen:

Praktijk-leergedeelte

Het Praktijk-leergedeelte bestaat uit opdrachten die je zelfstandig uitvoert binnen een kerkelijke gemeente. Er staat geen vaste tijdsduur voor het Praktijk-leergedeelte. Je kunt het dus flexibel inplannen wanneer het jou uitkomt.

 • In Praktijk-leergedeelte 1 ga je door middel van de opdrachten kijken naar het functioneren van de gemeente. Bij deze opdrachten ben je vooral bezig met observeren wat er allemaal plaatsvindt in de kerkelijke gemeente.
 • In Praktijk-leergedeelte 2 ga je zelf aan de slag in de kerkelijke gemeente. De verschillende opdrachten zijn gericht op het uitvoeren van taken in de kerkelijke gemeente, onder supervisie van een leidinggevende van de kerkelijke gemeente.

Specialisatie

Vanaf het moment dat je begint met het inhoudelijke blok Systematische theologie mag je ook beginnen met de Specialisatie (32 ec). Er staat geen vaste tijdsduur voor de Specialisatie. Je kunt het dus flexibel inplannen wanneer het jou uitkomt.

Binnen de specialisatie kan je kiezen voor verschillende thema’s:

 • Prediking en Onderwijs
  Deze specialisatie besteedt aandacht aan het ontwikkelen van eigen vaardigheden en ook aan identiteit en beleid. Het is vooral bedoeld voor diegenen die een onderwijzende taak ambiëren.
 • Pastoraat
  Deze specialisatie is met name bedoeld voor diegenen die zich willen bekwamen in het verrichten van pastoraal werk, zowel binnen als buiten de kerkelijke gemeente (zoals ziekenhuis- en gevangenispastoraat).
 • Leiderschap
  Deze specialisatie richt zich op bijbels leiderschap en is bedoeld voor diegenen die in kerk/gemeente vooral een leidinggevende taak ambiëren.
 • Missionair werk
  Deze specialisatie richt zich op missionair werk in binnen- en/of buitenland. Vanuit een Bijbels-theologisch kader en met oog voor de specifieke doelgroep en situatie (contextualisatie), word je toegerust voor missionair werk in deze tijd.
 • Bijbeltalen: Hebreeuws 3 en Grieks 3
  Deze specialisatie is bedoeld voor diegenen die zich grondig willen verdiepen in de Bijbeltalen en wordt ingevuld met Hebreeuws en Grieks voor gevorderden.

Beroepsvorming is alleen op B-niveau te volgen.

Certificaten behalen

Wie niet beroepsmatig met de studie aan de slag wilt kan de aanvullende blokken achterwege laten. Je volgt dan alleen de vakken uit de basisblokken en werkt toe naar het behalen van de certificaten Bijbel & Exegese, Systematische Theologie en/of Praktische Theologie.

Diploma behalen

Wil je het diploma van de Opleiding Theologie behalen, dan moet je de basisblokken en de 3 aanvullende blokken volgen. Wil je daarbij je diploma in 5 jaar behalen, dan volg je de 3 aanvullende blokken gelijktijdig met de 3 basisblokken. Zie hiervoor het curriculum.

Lessen op locatie of online

Je kunt de Opleiding Theologie op 2 verschillende manieren volgen. Dit zijn de keuzes:

Op 1 van de 4 leslocaties

Volg de opleiding op 1 van de 4 leslocaties: Amersfoort (16 zaterdagen per jaar), Meppel (16 zaterdagen per jaar), Zwijndrecht (16 vrijdagen per jaar) en Rotterdam (wekelijks op donderdagavond, tentamens op dinsdagavond). Het studiejaar begint in september en is ingedeeld in kwartalen. Per kwartaal volg je gemiddeld 2 vakken. Aan het einde van elk kwartaal is er een tentamenperiode.

Nederland

Via het gestructureerd afstandsonderwijs

Je studeert zelfstandig volgens een vooraf vastgesteld studieschema, ingedeeld in kwartalen waarbij je op je eigen tijd videocolleges kijkt. Op vooraf vastgestelde momenten leg je online tentamens af. Daarnaast kun je regelmatig via Zoom vragen te stellen aan de docenten en heb je contact met je medestudenten. Het studiejaar begint in september.

Het is via het gestructureerd afstandsonderwijs ook mogelijk de helft van het aantal vakken per jaar te volgen. Zie voor meer informatie hierover bij de Opleiding Bijbel en Exegese.

Na de studie

Na deze opleiding kun je (al dan niet beroepsmatig) aan de slag  als voorganger of gemeentewerker in een kerk of als (hbo-)theoloog in een christelijke organisatie. Ook kiezen studenten ervoor door te stromen naar andere hogescholen en universiteiten of een traject te volgen bij één van de kerkgenootschappen waar we een samenwerkingsovereenkomst mee hebben. Zie voor meer informatie: Doorstroomtrajecten.

200+
studenten die de Opleiding Theologie volgen
8.4
gemiddelde waardering van onze studenten
4
leslocaties verspreid of het land én online
Curriculum

Bijbel & Exegese

Optioneel aanvullende studieblokken
Afhankelijk van je eigen wensen en mogelijkheden kan je je studieprogramma uitbreiden met de volgende vakken:

Systematische Theologie

Optioneel aanvullende vakken
Afhankelijk van je eigen wensen en mogelijkheden kan je je studieprogramma uitbreiden met de volgende blokken:

Praktische Theologie

Jaar 5

VakECCU
Bijbelstudiemethoden49
Conflicthantering24
Evangelistiek29
Gemeente-ethiek29
Gesprekstechniek39
Groepsdynamica35
Homiletiek515
Huwelijk en echtscheiding29
Leiderschap312
Liturgiek29
Pastoraat515
Spiritualiteit39
36114

Optioneel aanvullende vakken
Afhankelijk van je eigen wensen en mogelijkheden kan je je studieprogramma uitbreiden met de volgende vakken:

VakECCU
Specialisatie120
120

EC = European Credits; 1 EC = 28 klokuren
CU = Contacturen; 1 CU = 1 lesuur van 45 minuten.
Volg je de opleiding op A-niveau dan is de studiebelasting (in het curriculum uitgedrukt in EC’s) ongeveer de helft per vak.
De opleiding is zo opgebouwd dat de jaar 1 & 2 en jaar 3 & 4 afwisselend kunnen worden gegeven: het ene jaar worden de vakken van jaar 1 en 3 verzorgd; het jaar daarop volgend de vakken van jaar 2 en 4.

Open dagen

Heb je interesse in de Opleiding Theologie? 

Meld je dan vrijblijvend aan voor een open dag. Elke open dag begint met een informatiebijeenkomst waarin we je informeren over de opleiding en we je gelegenheid bieden om vragen te stellen. Daarna volg je de colleges van de betreffende lesdag. Zo kun je een goede impressie opdoen van de opleiding en huidige studenten naar hun ervaringen vragen. Een open dag kent geen formele afsluiting, dus voel je vrij om weer naar huis te gaan wanneer je een goede indruk hebt gekregen en al je vragen beantwoord zijn.

Meld je aan voor een open dag

Onderstaand overzicht laat de actuele open dagen zien van onze leslocaties. Meld je aan door op de knop ‘Aanmelden‘ te klikken bij de open dag die je wilt bezoeken. Nadat je het formulier hebt ingevuld, ontvang je direct per e-mail een bevestigingsbericht met nadere informatie. Je bent nu aangemeld en van harte welkom op de open dag!

2024

 • vr. 7 jun.
  09:45 – 10:30 Zwijndrecht
 • do. 13 jun.
  19:00 – 19:30 Rotterdam / Zwijndrecht
Doorstroomtrajecten

Samenwerking hogescholen en universiteiten

Het Evangelisch College biedt vanuit de Opleiding Theologie diverse doorstroomtrajecten aan naar hogescholen en universiteiten, waardoor studenten kunnen toewerken naar het behalen van een overheidserkende bachelor- (CHE of BS) of mastergraad (ETF of TUK|U).

Christelijke Hogeschool Ede

Via het Evangelisch College kan je na elk willekeurig studiejaar doorstromen naar de CHE. Op basis van het aan het EC doorlopen traject (en eventuele andere eerder verworven competenties), kom je aan de CHE in aanmerking voor vrijstellingen. Door middel van een op-maat-gemaakt studieprogramma, vastgesteld m.b.v. een assessmenttraject, kun je dan toewerken naar het behalen van het overheidserkend hbo-diploma Theologie (Associate Degree of Bachelor) of Leraar Godsdienst/Levensbeschouwing (GL).

De CHE heeft convenanten met verschillende kerkgenootschappen gesloten, die in de eindfase van de opleiding een (afgerond) deel van hun kerkelijke opleiding verzorgen voor studenten die daarvoor kiezen. Dit betreft de volgende kerkgenootschappen:

 • ABC gemeenten (Alliantie van Baptisten en Camagemeenten)
 • Bond van Vrije Evangelische Gemeenten
 • Federatie van Vrije Evangelische Gemeenten
 • KvdN (Kerk van de Nazarener)
 • PKN (Protestantse Kerk in Nederland)
 • Unie van Baptisten Gemeenten

Voor meer informatie over het studie aanbod van de CHE, zie www.che.nl.
EC-studenten kunnen voor meer informatie direct contact opnemen met theologie@che.nl.

Theologische Universiteit Kampen | Utrecht

Via de doorstroomroute naar de Theologische Universiteit Kampen | Utrecht kan een erkende Master Theologie worden behaald.* Hiervoor volgt de student Bijbel & Exegese (leerjaar 1 en 2) en de Systematische Theologie (leerjaar 3 en 4), inclusief de Bijbeltalen (Hebreeuws I en II, Grieks I en II) en 8 ec aan keuzevakken (= 140 ec in totaal). Op basis hiervan kan de student bij de TUK|U instromen in de pre-Master (van 40 ec), die toegang biedt tot de Master Theologie Algemeen (60 ec), met verschillende afstudeerrichtingen.

*Uitgaande van een VWO-diploma of HBO-propedeuse als minimale vooropleiding.

Basisblok 1: Bijbel & Exegese
Jaar 1 en 2
16 vakken (58 ec)
Certificaat Bijbel & Exegese

+

Basisblok 2: Systematische Theologie
Jaar 3 en 4
14 vakken (48 ec)
Certificaat Systematische Theologie

+

Bijbeltalen
Hebreeuws 1 + 2 (13 ec)
Grieks 1 + 2 (13 ec)
Certificaat Bijbeltalen

+

Keuzevakken / vrije ruimte
4 vakken (of vrije ruimte) (8 ec)
Doorstroomroute EC TUK|U (140 ec)

Voor meer informatie over het studie aanbod van de TUK, zie www.tukampen.nl.

Evangelische Theologische Faculteit

Via de doorstroomroute naar de ETF (Evangelische Theologische Faculteit, Leuven) kan een erkende Master Theologie worden behaald.* Hiervoor volgt de student aan het Evangelisch College Bijbel & Exegese (leerjaar 1 en 2) en de Systematische Theologie (leerjaar 3 en 4), inclusief de Bijbeltalen (Hebreeuws I en II, Grieks I en II). Op basis hiervan kan de student bij de ETF instromen in de pre-Master (van 60 ec), die toegang biedt tot de Master Theologie (Engelstalig) met verschillende afstudeerrichtingen.

Basisblok 1: Bijbel & Exegese
Jaar 1 en 2
16 vakken (58 ec)
Certificaat Bijbel & Exegese

+

Basisblok 2: Systematische Theologie
Jaar 3 en 4
14 vakken (48 ec)
Certificaat Systematische Theologie

+

Bijbeltalen
Hebreeuws 1 + 2 (13 ec)
Grieks 1 + 2 (13 ec)
Certificaat Bijbeltalen
Doorstroomroute EC ETF (132 ec)

De pre-master en kan voltijds worden gevolgd in Leuven of in deeltijd via het afstandsonderwijs van ETF Open University. Via het voltijds masterprogramma kunnen verschillende masters worden gevolgd, via ETF Open University is de master Bible and Theology toegankelijk.

Voor meer informatie over het studie aanbod van de ETF, zie www.etf.edu.

*Uitgaande van een VWO-diploma of HBO-propedeuse als minimale vooropleiding.

Samenwerking kerkgenootschappen

Naast de convenanten met bovenstaande opleidingsinstituten heeft het Evangelisch College voor haar Opleiding Theologie een samenwerkingsovereenkomst gesloten met de volgende kerkgenootschappen:

Unie-ABC: Baptisten- & Cama-gemeenten | Baptisten Seminarium

November 2022

Het is mogelijk om binnen de Opleiding Theologie (240 EC) van het Evangelisch College ook een Seminariumdiploma te behalen. Dit gebeurt onder de volgende voorwaarden:

 1. De student volgt alle vakken van de eerste twee jaar van het EC-curriculum (= Bijbel & Exegese, excl. de keuzevakken (16 ec), zie tabel 1).
 2. De student volgt vanaf jaar 3 de drie programmaonderdelen van het Baptisten Seminarium van in totaal 75 EC. Dat betreft: (1) de minor Missionair Leiderschap (30 EC), (2) het professionaliseringstraject minus de Exegetisch Homiletische Werkgroep waarvoor vrijstelling wordt gegeven (21 EC) en (3) een gemeentestage + supervisie (24 EC). Deze 75 EC aan het Seminarium vervangen programmaonderdelen van de Opleiding Theologie. NB: Omdat de roostering van EC en BS volgens eigen dynamieken verloopt, zal op maat gekeken moeten worden hoe de studielast over deze jaren verdeeld wordt. Een mogelijk studietraject is in tabel 2 opgenomen.
 3. Als de student aan alle vereisten onder 2 heeft voldaan, alsmede alle verplichte onderdelen van het EC-programma heeft afgerond, ontvangt hij/zij het diploma van de Opleiding Theologie van het EC en het diploma van het Baptisten Seminarium.
 4. De kosten voor studie aan het BS zijn geheel voor rekening van de student. Ter compensatie is de student bij het EC in het 5e jaar (Praktische Theologie) niet het volledige collegegeld verschuldigd, maar hoeft hij/zij alleen de daadwerkelijk gevolgde vakken uit dat jaar te betalen (tegen het dan geldende tarief), de keuzevakken hoeft de student bij het EC ook niet te betalen. In de nabije toekomst verandert de structuur van collegegeld bij het EC. Vanaf dat moment zullen studenten van het BS de specialisatie en praktijk/stage (PB01/02) niet meer aan het EC hoeven te betalen. Totdat moment geldt de hierboven genoemde regel.
 5. Studenten die predikant willen worden binnen de Unie van Baptistengemeenten of de ABC-gemeenten (Alliantie van Baptisten- en CAMA-gemeenten) kunnen tijdens hun opleidingsgedeelte aan het Seminarium ook een traject volgen in het kader van een beroepbaarstelling als predikant.

Tabel 1: Uitruilprogramma

EC-vakken die vervallenECBS-vakkenEC
Specialisatie, jaar 310Stage en supervisie24
Specialisatie, jaar 410Minor: Doing Theology6
Specialisatie, jaar 512Minor: Spiritueel Liturgische Vorming6
Ecclesiologie, jaar 3 of 43Minor: Vrijkerkelijke Ecclesiologie6
Spiritualiteit, jaar 53Minor: Missie in Context6
Leiderschap, jaar 53Minor: Pionierend Leiderschap6
Liturgiek, jaar 53Professionaliseringstraject: Spiritualiteit en ethiek van de pastor3
Gemeente-ethiek, jaar 53Professionaliseringstraject: Gemeentepraktijken6
Keuzevakken Praktische Theologie (jaar 1 en 2)16Professionaliseringstraject: Preekpraktijk 13
Praktijkleergedeelte 2 (jaar 3 en 4)12Professionaliseringstraject: Contextueel (s)preken3
  Professionaliseringstraject:
Evangelical & Baptistic Ethics: Contemporary issues
6
Totaal75Totaal75

Tabel 2: Mogelijk trajectsvoorstel

EC-vakken die vervalECBS-vakkenEC
Keuzevakken jaar 1-216Jaar 1: 1 minorvak Doing Theology Jaar 2 1 minorvakken Vrijkerkelijke Ecclesiologie en Pionierend Leiderschap18 EC
Totaal jaar 3
Indien het vak Ecclesiologie gegeven wordt in jr 3
16 (+3)Minorvakken: Spirituele Liturgische Vorming en Missie in Context Professionaliseringsvak: Gemeentepraktijken  18 EC
Totaal jaar 4
Indien het vak Ecclesiologie gegeven wordt in jr 4
16 (+3)Professionaliseringsvakken: Ethics, Preekpraktijk 1, Contextueel spreken, Spiritualiteit en ethiek van de pastor15 EC
Totaal jaar 524Stage en supervisie24 EC
Kerk van de Nazarener | European Nazarene College Nederland

Juni 2017

Het Evangelisch College (voorheen de ETA) en het European Nazarene College-Nederland (EuNC-NL) – het opleidingsinstituut voor de Kerk van de Nazarener – hebben een samenwerkingsovereenkomst gesloten waarin is vastgesteld dat studenten van het EuNC-NL een deel van hun studieprogramma volgen bij de Opleiding Theologie van het EC.

In de samenwerkingsovereenkomst is verder vastgelegd dat beide partijen elkaars opleidingsprogramma’s erkennen, zodat er wederzijds vrijstellingen gegeven worden. Op deze manier kunnen studenten van het EC ervoor kiezen om via het EuNC opgeleid te worden tot voorganger of gemeentewerker in de Kerk van de Nazarener. Studenten van het EuNC kunnen op hun beurt ervoor kiezen om door te studeren aan het EC om zo het volledige diploma Opleiding Theologie (van 240 ECTS) te behalen en/of gebruik te maken van de doorstroommogelijkheden die het EC heeft.


Nadere toelichting voor studenten van het EuNC

In de samenwerkingsovereenkomst tussen het Evangelisch College (EC) en het EuNC is vastgelegd dat studenten van het EuNC-programma Diploma in Christian Ministry (DCM) en Certificate in Spiritual Formation (CSF) een deel van hun vakken volgen bij de opleiding Theologie van het EC.

Cluster A (Bible)

Het betreft hierbij de vakken uit Cluster A (Bible) van het EuNC-programma die bij het EC gevolgd kunnen worden en waarvan het behaalde eindcijfer en de studiepunten (EC) overgenomen worden bij het EuNC:

Vakken EuNCECVakken ECECToelichting
Introduction to OT
Introduction to NT
5
5
Inleiding in de Bijbel
Exegese Oude Testament
Exegese Nieuwe Testament
4
3
3
Het gemiddelde cijfer van de drie EC-vakken, wordt overgenomen bij beide EuNC-vakken
Pentateuch5Pentateuch6 
OT Prophets5Koningen en profeten5 
Synoptic Gospels5Evangeliën6 
Pauline Literature5Paulinische brieven5 
 30 32De 2 extra EC leveren voor 2 EC vrijstelling op bij het EuNC-vak ‘Foundations for Biblical Studies’.

Studenten van het EuNC volgen deze vakken als Student (B-niveau) bij het EC. Deze vakken worden aangeboden in het blok Bijbel & Exegese (leerjaar 1 en 2 van de Opleiding Theologie) en worden aangeboden op vier verschillende leslocaties.

Overige vakken

Naast de vakken uit Cluster A (Bible), bestaat de mogelijkheid om andere EC-vakken te volgen, die specifiek door het EuNC zijn geratificeerd.

Vakken EuNCECVakken ECECToelichting
Preaching5Homiletiek5Deze  beide vakken worden bij het EC gedoceerd door dr. Erik Groeneveld, coördinator van het EuNC.
Christian Ethics3Gemeente-ethiek3
 8 8 

Studenten van het EuNC volgen deze vakken als Toehoorder (verwerkingsopdrachten en beoordeling voor dit vak lopen via het EuNC) bij het EC. Deze vakken worden aangeboden in de fase Praktische Theologie (leerjaar 5 van de Opleiding Theologie) en aangeboden op de leslocatie in Amersfoort.

Studeren via het gestructureerd afstandsonderwijs

Kies je voor een studie via het gestructureerd afstandsonderwijs bij het Evangelisch College, dan kan je het volgende verwachten:

Een vast studieritme

Bij het gestructureerd afstandsonderwijs ontvang je als student aan het begin van het studiejaar per post een studiepakket met alle studiemodulen van het betreffende studiejaar. Je studeert volgens een vooraf vastgesteld studieschema, ingedeeld in kwartalen.

Videocolleges

In de digitale leeromgeving krijg je bij elk vak toegang tot circa 4 uur aan videocolleges welke je in je eigen tijd kunt bekijken.

Contactmomenten

Het gestructureerd afstandsonderwijs kent verschillende online contactmomenten. Zo is er bij aanvang van elk kwartaal via Zoom een contactavond waarin de opleidingscoördinator je informeert over de nieuwe vakken en waarin er ruimte is om vragen te stellen en studie ervaringen te delen. Daarnaast is er voor elk vak via Zoom een vraag- en antwoordsessie met de docent.

Tentamens

De tentamens worden aan het einde van ieder kwartaal afgenomen door middel van een digitale toets (we gebruiken hiervoor het gebruiksvriendelijke online toetsplatform Quayn). Tentamens vinden in principe plaats op dinsdagavonden.

Verwerkingsopdrachten

Volg je de opleiding als student op B-niveau, dan maak je voor elk vak één of meerdere verwerkingsopdrachten (denk aan bijvoorbeeld exegeseopdrachten) die je helpen de rijkdom van Bijbel en theologie zelf te ontdekken. Hiervoor ontvang je duidelijke instructies middels vakomschrijvingen waarin precies staat aangegeven wat er van je verwacht wordt voor elk vak. Deze vakomschrijvingen worden ook door de betreffende vakdocenten via instructievideo’s toegelicht. Heb je de opdrachten afgerond, dan lever je deze per e-mail in bij de betreffende docent. Je ontvangt hierop persoonlijke feedback.

Herkansingen

Wanneer je voor een tentamen en/of werkstuk een onvoldoende haalt, dan heb je de mogelijkheid om het vak zonder extra kosten in het daarop volgende kwartaal te herkansen. Wanneer het (eind)resultaat dan nog onvoldoende is, dan kan je via de webshop een herkansing aanvragen van het tentamen en/of de opdrachten.

Persoonlijke begeleiding

De coördinator van het gestructureerd afstandsonderwijs is per e-mail en telefonisch bereikbaar om vragen aan te stellen en ziet toe op je studievoortgang.

Studiekosten

Op leslocatie

Het collegegeld voor het volgen van de basisblokken van de Opleiding Theologie op een leslocatie bedraagt in het studiejaar 2024-2025:

Student (B-niveau)
€ 2.500,- per studiejaar
Colleges / tentamens / opdrachten
Optioneel aanvullende blokken:
– Bijbeltalen (gratis!)
– Keuzevakken (via webshop)
– Beroepsvorming (via formulier)
Student (A-niveau)
€ 1.600,- per studiejaar
Colleges + tentamens
Optioneel aanvullende blokken:
– Bijbeltalen (50% korting)
– Keuzevakken (via webshop)
Toehoorder
€ 1.100,- per studiejaar
Colleges
Optioneel aanvullende blokken:
– Bijbeltalen

Bij bovenstaande collegegelden is inbegrepen:

 • Koffie en thee op leslocatie (tijdens de pauzes).
 • Lidmaatschap bij het Evangelisch College (t.w.v. € 60,- per jaar).
 • Toegang tot de Online Studiebijbel (t.w.v. € 160,- per jaar).
 • Ontvangst van hand-outs tijdens lessen en/of studieportaal.
 • Ontvangst van certificaat of diploma op diplomeringsbijeenkomst na afronding van de studie.

Via gestructureerd afstandsonderwijs

Het collegegeld voor het volgen van de Opleiding Theologie via het gestructureerd afstandsonderwijs bedraagt in het studiejaar 2024-2025:

Student (B-niveau)
€ 2.300,- per studiejaar
Videocolleges
Begeleiding en online contactmomenten
Digitale tentamens
Verwerkingsopdrachten
Optioneel aanvullende blokken:
– Bijbeltalen (gratis!)
Student (A-niveau)
€ 1.400,- per studiejaar
Videocolleges
Begeleiding en online contactmomenten
Digitale tentamens
Optioneel aanvullende blokken:
– Bijbeltalen (50% korting)

Bij bovenstaande collegegelden is inbegrepen:

 • Lidmaatschap bij het Evangelisch College (t.w.v. € 60,- per jaar).
 • Toegang tot de Online Studiebijbel (t.w.v. € 160,- per jaar).
 • Ontvangst van certificaat of diploma op diplomeringsbijeenkomst na afronding van de studie.

Studiematerialen

Indien beschikbaar, wordt voor ieder vak een studiemodule aan de student uitgereikt. Dit studiemateriaal kan op twee manieren worden verkregen: schriftelijk en/of digitaal. Het bedrag fluctueert, maar aan de studiemodulen zijn gemiddeld de volgende kosten verbonden:

OnderdeelOmschrijvingKosten
Studiemodulen Je ontvangt hiervoor per studiejaar circa 8 tot 12 studiemodulen (schriftelijk en/of digitaal).gemiddeld € 350,- (jaarlijks)
Meer informatie over het studiemateriaal

Schriftelijk en/of digitaal

Voor de meeste vakken heeft het Evangelisch College eigen studiemodulen ontwikkeld. De leerstof van de studiemodulen is helder geschreven en overzichtelijk ingedeeld. Elk hoofdstuk wordt afgesloten met een aantal vragen over hetgeen is behandeld, zodat men zelf kan inschatten of men het bestudeerde gedeelte heeft begrepen en beheerst. Met behulp van de toegevoegde literatuurlijst kan men desgewenst aanvullende literatuur raadplegen.

Dit studiemateriaal kan zowel schriftelijk als digitaal worden verkregen.

 • Schriftelijk: Elke studiemodule wordt geleverd in een fraai afgewerkte EC-studiemap.
 • Digitaal: Bij de digitale variant krijg je als student het materiaal als PDF-bestanden aangeleverd per e-mail. Het is mogelijk om in deze bestanden aantekeningen te maken en pagina’s uit te printen.

Kosten

De aanschaf van de studiemodulen is voor iedere student (zowel B-niveau, A-niveau als toehoorders) verplicht. De kosten hiervoor bedragen:

 • Schriftelijk: circa € 25,- per studiemodule (dit is ruim 25% voordelig dan aanschaf via de Webshop).
 • Digitaal: circa € 20,- per studiemodule.
 • Schriftelijk en digitaal: hiervoor wordt de prijs van de schriftelijke module gerekend + een vaste meerprijs van € 12,50 voor elke digitale module.

Levering

Bij aanvang van het studiejaar worden de studiemodulen via de post opgestuurd. De verzendkosten (€ 7,50) worden hiervoor in rekening gebracht.

Op het studiemateriaal van het Evangelisch College rust copyright. Alle studiematerialen die worden uitgereikt (schriftelijk of digitaal) zijn bedoeld voor persoonlijk gebruik en mogen zonder schriftelijke toestemming niet verspreid worden onder derden.

Webshop

De studiemodulen van het Evangelisch College zijn voor geïnteresseerden ook te bestellen via onze webshop.

Overige kosten en aanvullende studieblokken

Studenten op B-niveau of A-niveau dienen tevens rekening te houden met de volgende (mogelijke) kosten die niet inbegrepen zijn in het collegegeld:

 • Aanvullende literatuur: Als student kan je voor sommige vakken aanvullende literatuur nodig hebben voor lees- en/of verwerkingsopdrachten.
 • Herkansingen: Mocht een vak niet gehaald worden, dan kan via de webshop uitstel of een herkansing worden aangevraagd.
 • Beroepsvorming: Dit aanvullend blok heeft een meerprijs:
  • Praktijk-leergedeelte 1: €275,- (eenmalig, geeft recht op 10 jaar inleveren)
  • Praktijk-leergedeelte 2: €275,- (eenmalig, geeft recht op 10 jaar inleveren)
  • Specialisatie: €275,-/jaar (vanaf aanvang normaliter in 3e jaar)

Studiefonds

Zijn de studiekosten een belemmering voor jou om de opleiding te volgen? Doe dan vrijmoedig een beroep op het Van der Perk StudiefondsKlik hier voor meer informatie.

Docenten

Aan de Opleiding Theologie zijn onder andere de volgende docenten verbonden:

Prof. dr. Jack Barentsen

Prof. dr. Jack Barentsen

Jack Barentsen studeerde natuurkunde, filosofie (Ba) en theologie (M.Div; Th.M) in de USA. Na 15 jaar als kerkplanter en kerkopbouwwerker in Zuid-Nederland te hebben gewerkt, begon hij te doceren aan de Evangelische Theologische Faculteit (ETF) in Leuven. Zijn eerste focus lag op de ontwikkeling van leiderschap in het vroege christendom (Emerging Leadership in the Pauline Mission: A Social Identity Perspective, 2011). Sinds 2010 richt zijn onderwijs en onderzoek zich op vormen van eigentijds kerkelijk leiderschap in diverse landen. Hij is hoogleraar en vakgroepvoorzitter Praktische Theologie aan de ETF, en werkt mee als onderzoeker aan het Institute of Leadership and Social Ethics aan de ETF. Zijn passie is discipelschap en gezond leiderschap, wat hij ook op het EC wil uitdragen als docent van het vak Leiderschap.
ing. Haije Bergstra, MPhil

ing. Haije Bergstra, MPhil

Coördinator Opleiding Missionair Werk

Haije studeerde aan de Evangelische Bijbelschool in Doorn en vervolgde zijn studie theologie aan de Universiteit van Utrecht en aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Hij was assistent-voorganger in de CAMA Evangelische gemeente Parousia in Gouda en vanuit deze gemeente werd hij samen met zijn gezin uitgezonden naar Granada in Spanje. Daar deed hij gemeente stichtend werk, was hij betrokken bij de opzet van een NGO en doceerde aan INFORMA, het opleidingsinstituut van CAMA in Spanje. Naast zijn aanstelling bij het EC is hij werkzaam voor het Centrum voor Bijbelonderzoek waar hij onder ander ondersteuning biedt aan gebruikers van de Studiebijbel App in Latijns Amerika. Haije is verder betrokken bij Missie 1:8, een missionscoach-bediening voor gemeenten.

Haije is onder meer auteur van de studiemodule Missiologie (2020) en de artikelen Het missionaire perspectief in het Oude Testament (juni 2021) en De Heilige Geest overtuigt. Johannes 16:8-11 in de missionaire theologie van J.H. Bavinck (september 2022) in het Studiebijbel Magazine van het Centrum voor Bijbelonderzoek.

dr. Wijnand Boezelman

dr. Wijnand Boezelman

Docent Nieuwe Testament

Wijnand studeerde theologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Hij is in 2015 gepromoveerd op een onderzoek naar het gebruik van het Johannes Evangelie bij Athanasius van Alexandrië. Het lezen en begrijpen van de Bijbel en die inzichten delen met anderen heeft zijn hart. Naast zijn aanstelling bij het Evangelisch, is hij samen met zijn vrouw werkzaam bij Cornerstone in Beugen.

Jesse Bremmer, MA

Jesse Bremmer, MA

Doceerde Wijsheidsliteratuur (2012), Hermeneutiek/Exegese (2012-2015) en doceert momenteel Bijbelstudiemethoden (2014-heden). Studeerde economie en theologie en volgde daarna een lerarenopleiding. Hij heeft een passie voor onderwijs en is actief als docent op een middelbare school.

Elske van Dorp, MA

Elske van Dorp, MA

Medewerker studentenzaken Opleiding theologie

Elske heeft theologisch onderwijs ontvangen aan het Hillsong International Leadership College in Australië, aan de opleiding Theologie van het Evangelisch College en aan de Protestantse Theologische Universiteit in Amsterdam. Daarnaast heeft ze de master Missionaire Gemeente aan de Theologische Universiteit Kampen afgerond. Haar verlangen is om lokale kerken te zien die vorm geven aan hun missionaire roeping en zij wil daar een bijdrage aan leveren door het begeleiden van studenten op hun weg in het deelnemen aan Gods missie.

dr. Erik Groeneveld

dr. Erik Groeneveld

Erik Groeneveld (1966) is getrouwd met Petra en heeft een zoon en een dochter. Tot 2010 was hij als docent Praktische Theologie verbonden aan het Evangelisch College. Van 2010 tot 2014 heeft hij gewerkt aan een theologisch proefschrift aan het Sydney College of Divinity in Australië. Hij promoveerde op het proefschrift ‘Congregational Leadership in the Church of the Nazarene: A Redefinition In the Context of Essential Kenosis and Collaborative Governance’. Van 2017-2022 was Erik weer als docent Praktische Theologie, medewerker praktijk-leergedeelte en coördinator leiderschapsprogramma verbonden aan het Evangelisch College. Hij is werkzaam als geestelijk verzorger.

Jac de Groot, MA

Jac de Groot, MA

Studeerde Theologie en Kerkgeschiedenis aan de Evangelische Theologische Hogeschool (Veenendaal), Universiteit Utrecht en de Theologische Universiteit Kampen. In 2016 is hij afgestudeerd met een masterthesis over de persoon en de positie van Hieronymus Vogellius in de contra-remonstrantse kerk van Kampen. Na zijn afstuderen heeft hij meegewerkt aan een transcriptie van de kerkenraadsnotulen van de Hervormde Kerk van Kampen (1618-1624). Verder is hij redacteur en secretaris van het Gereformeerd Kerkblad van midden- en zuid-Nederland.

Jac is getrouwd met Elizabeth en hebben samen drie zoons. Hij en zijn gezin zijn lid van de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) te Kampen-Zuid, waar zij ook wonen.

Fenny den Haan, MA

Fenny den Haan, MA

Studeerde Klassieke Talen aan de Rijksuniversiteit Groningen. Sinds 2017 is zij als docent Klassiek Talen verbonden aan het Dalton Lyceum in Barendrecht.

dr. ir. Richard Hakvoort

dr. ir. Richard Hakvoort

Is getrouwd en heeft twee zoons. In 2014 studeerde hij af aan de Opleiding Theologie van het Evangelisch College met als specialisatie Bijbeltalen Grieks en Hebreeuws. Daarna volgde hij een master theologie aan de Theologische Universiteit Kampen, die hij in 2021 afrondde met als specialisatie Oude Testament, Bijbels Hebreeuws en Aramees. Sinds 2014 doceert Richard aan de ETS lessen OT in Assen, Musselkanaal, Groningen, Barneveld en Emmeloord. Daarnaast doceert hij Hebreeuws aan de Opleiding Theologie van het Evangelisch College. Hij heeft een grote affiniteit met lesgeven en didactiek en is onder andere vijf jaar lang schaakdocent geweest op een basisschool in Assen.

Jirska van Hooijdonk, MA

Jirska van Hooijdonk, MA

Docent Bijbelinterpretatie en Nieuwe Testament

Studeerde – na een omweg via de London School of Theology (MA Aspects and Implications of Biblical Interpretation) – Bijbel en Theologie (MA) aan de Evangelische Theologische Faculteit (ETF) in Leuven, België. Studeerde voorheen Algemene Letteren (Politieke Geschiedenis, MA) aan de Universiteit Utrecht. Jirska heeft een bijzondere interesse in filosofische hermeneutiek en thema’s op het raakvlak van geschiedenis en theologie. Als docent vindt het ze het een voorrecht om met studenten en cursisten te reflecteren op de interpretatie van de Bijbel. Daarbij staat de ontwikkeling van de eigen capaciteit van de student centraal. Jirska geeft hen graag de instrumenten in handen om hun kundigheid in de interpretatie verder te ontwikkelen.

drs. Frans Koopmans

drs. Frans Koopmans

Voorzitter van het bestuur van het Evangelisch College

Studeerde Noordwest-semitische talen en culturen aan de Rijksuniversiteit Leiden (1987) en Christian studies of science and society aan de Faculteit Filosofie van de Vrije Universiteit in Amsterdam (2010). Hij is beleidsmedewerker Identiteit bij De Hoop ggz in Dordrecht en stafmedewerker bij Stichting Chris en Voorkom! in Houten. Hij doceert bij het EC de vakken Hebreeuws en Filosofie.

Jan Kranendonk, BTh, BEc

Jan Kranendonk, BTh, BEc

Adjunct-directeur

Studeerde accountancy (aan de Ichthus HEAO Rotterdam) en was werkzaam als Accountant-Administratieconsulent. Studeerde later in deeltijd hbo-theologie aan de Evangelische Theologische Academie en de Christelijke Hogeschool Ede. Was werkzaam als kerkelijk werker in de Protestantse Kerk (in ’s-Gravendeel en in Giessen-Oudekerk/Peursum) en als invaldocent godsdienst. Is ook werkzaam bij het Centrum voor Bijbelonderzoek in Doorn als (financieel) manager. Jan is getrouwd met Theresia; samen wonen ze in ’s-Gravendeel. Zijn verlangen is de studenten op een gedreven en gestructureerde wijze in te wijden in de door hem gegeven bijbelvakken, op een manier die liefde voor God (en zijn Woord) stimuleert en aanzet tot aanbidding, discipelschap, dienst en getuigenis.

Marja Krans, BSc

Marja Krans, BSc

Medewerker Opleiding Pastorale Hulpverlening

Marja studeerde Godsdienstwetenschappen in Leuven en is afgestudeerd Toegepast Psycholoog. Werkte mee aan de ontwikkeling van de Vormingsschool en later de Royal Mission School. Sinds 1991 is ze actief met Metanoia, als trainer, geregistreerd coach, supervisor en psychosociaal therapeut. Ook is zij voorzitter bij PowerParent, een stichting gericht op het empoweren van alleengaande christelijke ouders: dichter bij de Vader komen en dichter bij jezelf. Marja is getrouwd en woont met Nico in Roosendaal. Samen hebben ze drie (uitgevlogen) kinderen. Het delen van leven in en door genade en daardoor in de vrijheid van Christus is haar passie.

Marja is auteur van de boeken: Iedereen behalve jij (2022); Pastoraat en teamroldynamiek (2019) en Een ontmoeting tussen culturen (2000).

Evert Leeflang, BSc, MA

Evert Leeflang, BSc, MA

Coördinator Opleiding Theologie

Studeerde scheikunde aan de Universiteit Leiden en vervolgens theologie aan de Evangelische Theologische Faculteit (ETF) te Heverlee. Evert is getrouwd met Phillian en woonachtig in Dordrecht en verbonden aan de VEG Eljakim. Zijn verlangen is God in zijn openbaring recht te doen en de rijkdom hiervan uit te delen aan kerk en samenleving. Wil meehelpen om een brug te slaan tussen kerk en academie.

Evert is auteur van het boek Tasten naar God: Een introductie in de moderne theologie (2022), redacteur van het boek En het Woord is prachtig geworden (2022) en auteur van de studiemodulen Eschatologie en Hermeneutiek.

drs. Henriëtte van Nes

drs. Henriëtte van Nes

Studeerde theologie aan London School of Theology (voorheen London Bible College; diploma Cambridge University) en Trinity Evangelical Divinity School te Deerfield (USA). Ze is werkzaam bij stichting EX IT, een praktijk voor pastorale hulpverlening in Zwijndrecht. Henriëtte is getrouwd met Cees van Nes en samen hebben ze vier kinderen en acht kleinkinderen. Haar verlangen is een bruikbaar instrument in Gods handen te zijn.
Henriëtte is auteur van het boek In ontwikkeling: Pastorale bouwstenen voor je leven (2021), van de studiemodules Pastoraat en van meerdere andere EC-modules, waaronder Pentateuch.

dr. Bram van Putten

dr. Bram van Putten

Docent Oude Testament

Studeerde theologie aan de Universiteit Utrecht (hoofdvak OT, bijvakken Hebreeuws en NT). Is in 2006 gepromoveerd op een onderzoek van de boeken Koningen. Bijbel lezen, en met anderen lezen, heeft zijn hart, of het nu op een Bijbelschool is (hij geeft les aan de Wittenberg), met studenten (werkte van 1999-2017 bij IFES), met kerkelijk werkers of met gemeenteleden.

drs. Lucie van ‘t Slot-Wierenga

drs. Lucie van ‘t Slot-Wierenga

Studeerde Grieks en Latijn in Groningen. Geeft les in het voortgezet onderwijs.
Doceert bij de ETA de vakken Grieks I en II.

drs. Marianne Visser

drs. Marianne Visser

Medewerker gestructureerd afstandsonderwijs Opleiding Theologie

Studeerde Geschiedenis aan de Rijksuniversiteit te Leiden, deed daarna de PABO in Enschede en de ETA in Zwijndrecht. Voorheen werkte zij als docente Geschiedenis en Maatschappijleer in het voortgezet onderwijs en daarna als basisschoolleerkracht in Barendrecht. Marianne is getrouwd met Peter, samen hebben zij een zoon en wonen in Barendrecht. Haar passie in relatie tot het lesgeven bij het Evangelisch College is de studenten enthousiast maken voor het Oude Testament, zodat ook dit gedeelte van Gods Woord gaat leven, niet één van Zijn weldaden vergeten wordt en we een completer beeld krijgen van wie God is. Opdat onze liefde voor Hem en ons vertrouwen op Hem groeit.

Marianne is redacteur van het boek En het Woord is prachtig geworden (2022).

Hermineke Vonk, BTh, Bac

Hermineke Vonk, BTh, Bac

Medewerker Opleiding Pastorale Hulpverlening

Studeerde Theologie aan het Evangelisch College (Zwijndrecht) en specialiseerde zich bij de CHE/ETH (Ede/Veenendaal) in de richting van Pastoraal Werk. Ze is actief als coach, trainer en spreker via Hermineke.nl. Voorheen werkte zij ruim twintig jaar als docent bewegingsonderwijs op een school voor VMBO/HAVO/VWO in Rotterdam. Hermineke is getrouwd en ze hebben in Goudriaan een boerderij met B&B/groepsaccommodatie. Haar missie is met mensen de goede kant op bewegen, door middel van onderwijs en pastoraat.

Hermineke is auteur van de boeken In ontwikkeling: Pastorale bouwstenen voor je leven (2021); Verbeeldtaal: dichter bij jezelf, dichter bij God (2021) en de studiemodules Pastoraat .

Henk ten Voorde, MA

Henk ten Voorde, MA

Bibliothecaris & projectleider theologischetijdschriften.nl

Studeerde aan de Evangelische Theologische Academie en daarna aan de Evangelische Theologische Faculteit te Leuven.

Wouter Wakker, MA

Wouter Wakker, MA

Wouter is docent Bijbelse talen. Het is zijn passie om anderen inzicht te geven in de talen waarin Gods Woord is geschreven en daarmee in Gods Woord zelf. Hij studeerde Taalkunde en Hebreeuwse en Aramese Talen en Culturen aan de Universiteit Leiden. Gedurende 12 jaar is hij als docent klassieke talen en teamleider werkzaam geweest in het voortgezet onderwijs. Sinds 2015 doceert hij Bijbels Hebreeuws aan de Evangelische Theologische Faculteit, Leuven.

Ronald Westerbeek, MA

Ronald Westerbeek, MA

Ronald (1970) is systematisch theoloog en lid van de Anglicaanse Kerk. Hij studeerde theologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en deed promotieonderzoek naar een systematische theologie voor de charismatische vernieuwing van New Wine. Eerder was hij – vanuit de CGK en GKv – kerkplanter van ICF Amersfoort (2006 – 2013) en eind/hoofdredacteur van het christelijke opinieblad Koers (1999 – 2011).

Ronald werkt als theoloog voor de charismatische vernieuwingsbeweging New Wine. Hij schreef de New Wine Gemeentecursus Luisterend bidden (2017) en een cursus Gebedsministry in drie modules (2019).
Eerder schreef hij o.m. de gemeenteprojecten Feest van het Koninkrijk (2016) en Feest van genade (2006) en Stromen van levend water: de gaven van de Geest in de gemeente (2006). Daarnaast is hij gastdocent aan de Theologische Universiteit Kampen en als redacteur betrokken bij Inspirare: Tijdschrift voor Evangelische en Charismatische Theologie.

Ronald is getrouwd met Nienke, samen hebben ze twee dochters. Ronald en Nienke zijn actief betrokken in hun gemeente All Saints Anglican Church Amersfoort.

Aan het Evangelisch College geeft Ronald het vak pneumatologie.

Metta Wierenga, MA

Metta Wierenga, MA

Docent Nieuwe Testament en Hermeneutiek

Studeerde theologie aan de CHE in Ede en aan de Evangelische Theologische Faculteit in Leuven. Voorheen was zij als docente betrokken bij Stichting Agapè (Doorn). Metta is getrouwd en woont in Sleeuwijk. Wat haar drijft is Paulus’ oproep aan zijn lezers om een woning van Christus’ woorden in al hun rijkdom te zijn. Haar passie is daar vandaag de dag aan bij te dragen via het Evangelisch College. De eenheid en intertekstualiteit van de Bijbel heeft haar grote belangstelling.

Metta is redacteur van het boek En het Woord is prachtig geworden (2022) en auteur van de studiemodulen Exegese & Hermeneutiek en Algemene brieven.

dr. Nathan Witkamp

dr. Nathan Witkamp

Beleidsmedewerker academische zaken & hoofdredacteur Marturia

Studeerde analytische chemie aan het Hoger Laboratorium Onderwijs in Delft en theologie aan de Evangelische Theologische Faculteit (ETF) in Leuven. In 2016 promoveerde hij via een joint-PhD programma aan de Evangelische Theologische Faculteit, Leuven (ETF) en de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) op een vergelijking van de doopriten van Theodorus van Mopsuestia en Narsai van Nisibis. Naast zijn dienstverband aan het Evangelisch College is Nathan als onderzoeker verbonden aan de Evangelische Theologische Faculteit, Leuven en het Centre for the Study of Early Christianity (VU/TiU), en is hij actief als bestuurslid van Stichting Oudchristelijke Studiën.

Nathan is onder meer auteur van de boeken Door Christus aangesproken: een ontmoeting met de Vroege Kerk (2019) en Tradition and Innovation: Baptismal Rite and Mystagogy in Theodore of Mopsuestia and Narsai of Nisibis (2018) en van het artikel A Multi-layered Garment of Immorality: The Coverings of the Body in Theodore of Mopsuestia’s Baptismal Rite in de bundel Early Christian Mystagogy and the Body (2022).

Jeroen van der Zeeuw, MA

Jeroen van der Zeeuw, MA

Doceert het vak Ethiek bij de opleidingen Missionair Werk en Theologie van de ETA.

Rodie van der Zwan – Bouterse, Drs.

Rodie van der Zwan – Bouterse, Drs.

Studeerde Grieks en Latijn aan de Rijksuniversiteit in Groningen. Met haar man Arie en hun drie kinderen woont ze in Heerde. Ze is actief in Christengemeente Hebron in Heerde in het leiderschap en als spreker. Ze volgde met veel interesse de vierjarige ETS bijbelcursus. Vanuit haar liefde voor Gods Woord en voor taal doceert ze nieuwtestamentisch Grieks.

Aanmelding en toelating

De deeltijdopleiding Theologie is een opleiding op hbo-niveau. Om teleurstelling bij de student te voorkomen, vinden we het belangrijk om vooraf goed te bekijken of het niveau haalbaar is. Daarnaast is het een opleiding die op persoonlijk vlak veel van de student kan vragen. Hierom hechten wij aan een zorgvuldige toelatingsprocedure zoals hieronder beschreven.

Toelatingsvoorwaarden

 • Identiteit: Van (aspirant-)studenten wordt in de allereerste plaats verwacht dat zij de Heer Jezus Christus kennen als hun persoonlijke Verlosser, dat zij Hem willen dienen en dat zij hun leven in woord en daad op Hem afstemmen.
 • Leeftijd: De toelatingsleeftijd is voor het deeltijdonderwijs vastgesteld op minimaal 21 jaar.
 • Vooropleiding:
  • Student (B-niveau): Om de opleiding als student goed te kunnen volgen, moet je zelfstandig kunnen werken, heb je een hbo werk- en denkniveau nodig en een redelijke beheersing van de Engelse taal. Mocht je geen vooropleiding hebben die dit aantoont (minimaal havo of mbo-niveau 4), dan vraagt het Evangelisch College je om aan te tonen dat je over voldoende algemene ontwikkeling beschikt om het onderwijs te kunnen volgen door een toelatingstoets af te leggen.
  • Student (A-niveau): Hiervoor gelden geen toelatingsvoorwaarden. Echter, om van de colleges en het studiemateriaal het meeste profijt te hebben, is een algemene ontwikkeling op havo-niveau aanbevolen.
  • Toehoorders: Hiervoor gelden geen toelatingsvoorwaarden.

Aanmeldingsprocedure

Stap 1: Aanmelden

Je meldt je aan via het online aanmeldingsformulier. Door het invullen van dit formulier geef je aan akkoord te gaan met de Algemene voorwaarden en de geloofsbelijdenis te onderschrijven.

Na het opsturen van het aanmeldingsformulier betaal je direct via iDeal het inschrijfgeld (€ 50,-).
Ben je al lid van het Evangelisch College? Dan betaal je geen inschrijfgeld.

Nadat het inschrijfgeld is betaald, ontvang je per e-mail een ontvangstbevestiging en een kopie van het ingevulde aanmeldingsformulier.

Stap 2: Verwerking van je aanmelding

Zodra het aanmeldingsformulier, het inschrijfgeld en de eventuele kopieën van diploma’s zijn ontvangen, nemen we je aanmelding in behandeling. Je ontvangt per e-mail vervolgens een definitieve bevestiging van je inschrijving.
Mochten we op basis van je vooropleiding en/of antwoorden op je aanmeldingsformulier twijfels hebben of deze opleiding voldoende bij je past, dan nemen we contact met je op met het verzoek om eerst een toelatingstest af te leggen.

Stap 3: Toegang studieportaal

Voorafgaand aan de opleiding ontvang je per e-mail bericht om je account voor het Studieportaal te activeren. Op het Studieportaal vind je alle belangrijke informatie voor je studie (rooster, mededelingen, documenten, contactgegevens, etc.).

Stap 4: Uitnodiging aanvang opleiding

Uiterlijk twee weken voor aanvang ontvang je per e-mail een uitnodiging voor de eerste collegedag. Het studiemateriaal krijg je via de post toegestuurd en/of wordt op de leslocatie uitgedeeld.

Startdag

Ieder collegejaar begint met een landelijke startdag voor nieuwe studenten. Deze dag vindt plaats in het Onderwijswijscentrum van het Evangelisch College, op de tweede zaterdag in september. Tijdens de startdag maak je kennis met de opleiding en met je medestudenten. Ook word je op weg geholpen om je studie op een goede manier aan te pakken. Onderdelen van de startdag zijn:

 • Ontvangst van de studiematerialen
 • Kennismaking met de school en haar docenten
 • Kennismaking met medestudenten
 • Voorlichting over de opleiding
 • Workshop ‘Studievaardigheden’

Programma

Datum:
Catering:
Locatie:
2e zaterdag van september, 10:00 tot 16:00 uur.
Inclusief koffie/thee, lunch en borrel
Onderwijscentrum van het Evangelisch College, Anjerstraat 79 in Zwijndrecht. Er is voldoende gratis parkeergelegenheid in de omgeving van het gebouw.

Het programma is als volgt:

TijdProgramma
09:30 uurInloop met koffie en thee
10:00 uurOpening en welkom
10:10 uurOverdenking
10:30 uurVoorlichting opleiding
11:30 uurKennismaking in groepen
– Groep Amersfoort
– Groep Meppel
– Groep Rotterdam
– Groep Zwijndrecht
– Groep Gestructureerd Afstandsonderwijs
– Groep Sprekersroute
12:30 uurLunch
13:15 uurStudievaardigheden – deel 1
14:30 uurPauze
14:45 uurStudievaardigheden – deel 2
16:00 uurAfsluiting met een hapje en een drankje

Deelname aan deze startdag maakt onderdeel uit van de opleiding. Kan je niet aanwezig zijn, neem dan vooraf contact op.

Veelgestelde vragen

Inschrijving en studievoortgang

Het kan voorkomen dat je, om wat voor redenen dan ook, niet meer in staat bent verder te studeren of dit niet meer wilt. Er zijn dan verschillende scenario’s denkbaar:

 1. Je kiest er voor om op een ander studieniveau te gaan studeren. Wisselen van studieniveau kan soms een oplossing bieden.
 2. Je kiest er voor om een andere opleiding of cursus binnen het Evangelisch College te gaan volgen. Hierbij is omzetting van het reeds betaalde collegegeld bespreekbaar.
 3. Je kiest er voor om de studie tijdelijk stop te zetten. Een jaar of meerdere jaren later pak je dan de draad weer op.
 4. Je kiest er voor je studie voortijdig te beëindigen.

Welke gevolgen je keuze heeft voor het betaalde collegegeld en welke voorwaarden hier aan vastzitten kan je lezen in onze Algemene voorwaarden.

Dit hangt af van het niveau waarop je de studie wilt gaan volgen.

Voor het volgen van de opleiding op B-niveau geldt een vooropleidingseis van minimaal een opleiding op havo niveau of mbo-niveau 3/4. Daarbij is ook een redelijke beheersing van de Engelse taal vereist.

Wanneer je niet beschikt over een vooropleiding op dit niveau is het mogelijk om alsnog toegelaten te worden. Dit kan bijvoorbeeld door een toelatingstest af te leggen. Op basis van een goede uitslag van deze toelatingstest is toelating tot de opleiding op B-niveau ook mogelijk. Neem contact op met de studentcoördinator (e.vandorp@evangelisch-college.nl) om je situatie en mogelijkheden door te spreken.

Voor het volgen van de opleiding op A-niveau of als toehoorder gelden geen toelatingsvoorwaarden. Echter, om van de colleges en het studiemateriaal het meeste profijt te hebben, is een algemene ontwikkeling op havo niveau aanbevolen.

 

Nee, het is niet mogelijk om halverwege het jaar nog een opleiding aan te vangen.

Wel is het mogelijk om je tijdens het collegejaar in te schrijven voor één of enkele vakken die later in het collegejaar van start gaan. Het v