Bestuur
Maaike Bal-Plomp, MA

Maaike Bal-Plomp, MA

Vicevoorzitter van het bestuur van het Evangelisch College

Studeerde, na heel wat jaren in het bedrijfsleven te hebben gewerkt, theologie aan het Evangelisch College en haalde haar master Oude Testament aan de TU in Kampen. Zij werkt als pastoraal medewerkster in de protestantse gemeente Rijswijk en is daarnaast vertaler van de commentaarserie ‘The Bible speaks today’. Maaike is getrouwd met Remko, samen hebben zij twee kinderen en wonen in Delfgauw.

Met veel plezier zet zij zich in voor het Evangelisch College, zodat velen het onderwijs kunnen blijven ontvangen, waarvan zij zelf zo genoten heeft.

Gisela Houter-Seinen

Gisela Houter-Seinen

Secretaris

Studeerde Human Resource Management aan de Hogeschool Arnhem en Nijmegen en heeft de opleiding Missionair Werk gevolgd aan het Evangelisch College.

Is werkzaam als academiemanager bij de Hogeschool Arnhem en Nijmegen voor de academie Organisatie en Ontwikkeling. Voorheen werkte zij onder meer als HR-manager bij de Kamer van Koophandel in Arnhem. Binnen de Pinksterzending ‘de Vluchtheuvel’ is zij actief als lid van het leiderschapsteam. Gisela is getrouwd met Bob, samen hebben zij drie kinderen en wonen in Arnhem.

Haar verlangen voor het Evangelisch College is dat studenten door de kracht van het Woord van God en de Heilige Geest de geweldige beloftes van het Koninkrijk van God zichtbaar gaan maken in hun eigen leven en in hun omgeving.

drs. Frans Koopmans

drs. Frans Koopmans

Voorzitter van het bestuur van het Evangelisch College

Studeerde Noordwest-semitische talen en culturen aan de Rijksuniversiteit Leiden (1987) en Christian studies of science and society aan de Faculteit Filosofie van de Vrije Universiteit in Amsterdam (2010). Hij is beleidsmedewerker Identiteit bij De Hoop ggz in Dordrecht en stafmedewerker bij Stichting Chris en Voorkom! in Houten. Hij doceert bij het EC de vakken Hebreeuws en Filosofie.

Drs. Eric Tigelaar, AA

Drs. Eric Tigelaar, AA

Penningmeester

Studeerde algemeen staatkundige economie en accountancy in Rotterdam. Studeerde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam af bij de hoogleraren statistiek en reformatorische wijsbegeerte.

Is werkzaam als controleleider bij WITh accountants te Sliedrecht met ervaring als financial controller in het bedrijfsleven. Eric is getrouwd met Nathalie en zij hebben vier kinderen.

Heeft een passie voor de Bijbel en vindt het belangrijk dat deze laagdrempelig gelezen, maar ook diepgaand bestudeerd kan worden.

Medewerkers
Hans Alblas, MA

Hans Alblas, MA

Coördinator Opleiding Pastorale Hulpverlening & Traject Gods Koninkrijk en de Heilige Geest

Is getrouwd, vader van een dochter (2012) en woont in Ermelo. Haalde zijn bachelor in theologie aan de Evangelische Theologische Hogeschool te Veenendaal (2004, pastorale richting) en zijn masters aan de Vrije Universiteit te Amsterdam (2011, praktische theologie). Is als freelancer werkzaam in prediking, onderwijs en geestelijke begeleiding onder de naam Omnicus. Heeft acht jaar lang les gegeven aan de EC-Bijbelcursus, zowel OT als NT, op diverse locaties. Is lid van Evangeliegemeente Ermelo en voelt zich in het bijzonder verbonden met de Vineyardbeweging. Namens Vineyard Benelux doceert Hans aan het Traject Gods Koninkrijk en de Heilige Geest.

Hans is auteur van de boeken: A Different Breed: How to relate to the New Apostolic Reformation (2022); Eromheen draaien: De kern van het volgen van Jezus in tien thema’s (2020); Christus alleen: Lessen uit de Kolossenzenbrief (2019).

Jeroen Baan, MA

Jeroen Baan, MA

Medewerker praktijk-leergedeelte Opleiding Theologie & relatiebeheerder kerken

Jeroen Baan heeft de Predikantsmaster aan de PThU afgerond en een Bachelor Psychologie behaald in Leiden. Hij gaat regelmatig voor in kerken behorende tot de PKN en is daarnaast als docent betrokken bij het Evangelisch College. Voor hem is het belangrijk op de individuele mens op het oog te hebben, omdat voor God iedereen bruikbaar is. Iedereen kan met zijn of haar gaven een leven leiden in navolging van Christus en een verschil maken voor anderen. Als hij mensen daarin kan coachen en bemoedigen dan doet hij dat graag.

Charlotte van den Berge

Charlotte van den Berge

Medewerker facilitaire zaken

Charlotte volgde de Opleiding Pastorale Hulpverlening en heeft een eigen pastorale praktijk: Aqua Lilium. Ze is betrokken bij het gebedswerk in Bonfire te Dordrecht. Charlotte is getrouwd met Edwin, zij hebben twee kinderen en wonen in Zwijndrecht.

ing. Haije Bergstra, MPhil

ing. Haije Bergstra, MPhil

Coördinator Opleiding Missionair Werk

Haije studeerde aan de Evangelische Bijbelschool in Doorn en vervolgde zijn studie theologie aan de Universiteit van Utrecht en aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Hij was assistent-voorganger in de CAMA Evangelische gemeente Parousia in Gouda en vanuit deze gemeente werd hij samen met zijn gezin uitgezonden naar Granada in Spanje. Daar deed hij gemeente stichtend werk, was hij betrokken bij de opzet van een NGO en doceerde aan INFORMA, het opleidingsinstituut van CAMA in Spanje. Naast zijn aanstelling bij het EC is hij werkzaam voor het Centrum voor Bijbelonderzoek waar hij onder ander ondersteuning biedt aan gebruikers van de Studiebijbel App in Latijns Amerika. Haije is verder betrokken bij Missie 1:8, een missionscoach-bediening voor gemeenten.

Haije is onder meer auteur van de studiemodule Missiologie (2020) en de artikelen Het missionaire perspectief in het Oude Testament (juni 2021) en De Heilige Geest overtuigt. Johannes 16:8-11 in de missionaire theologie van J.H. Bavinck (september 2022) in het Studiebijbel Magazine van het Centrum voor Bijbelonderzoek.

dr. Wijnand Boezelman

dr. Wijnand Boezelman

Docent Nieuwe Testament

Wijnand studeerde theologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Hij is in 2015 gepromoveerd op een onderzoek naar het gebruik van het Johannes Evangelie bij Athanasius van Alexandrië. Het lezen en begrijpen van de Bijbel en die inzichten delen met anderen heeft zijn hart. Naast zijn aanstelling bij het Evangelisch, is hij samen met zijn vrouw werkzaam bij Cornerstone in Beugen.

Rebecca Cauwels

Rebecca Cauwels

Medewerker Jongerenwerkersopleiding

Na haar opleiding communicatie volgde Rebecca de Jongerenwerkersopleiding en deed daarna de post-HBO coaching & supervisie aan de CHE. Ze is afkomstig uit België en werkt daar als teamcoach bij het Evangelisch jeugdverbond. Daarnaast heeft ze haar eigen bureau voor coaching & training: In De Fleur. Bij alles wat ze doet is het haar verlangen om mensen tot bloei te zien komen.

Maria van Dijk

Maria van Dijk

Medewerker facilitaire zaken

Elske van Dorp, MA

Elske van Dorp, MA

Medewerker studentenzaken Opleiding theologie

Elske heeft theologisch onderwijs ontvangen aan het Hillsong International Leadership College in Australië, aan de opleiding Theologie van het Evangelisch College en aan de Protestantse Theologische Universiteit in Amsterdam. Daarnaast heeft ze de master Missionaire Gemeente aan de Theologische Universiteit Kampen afgerond. Haar verlangen is om lokale kerken te zien die vorm geven aan hun missionaire roeping en zij wil daar een bijdrage aan leveren door het begeleiden van studenten op hun weg in het deelnemen aan Gods missie.

Annelies Eijkelenboom-Knol, BA

Annelies Eijkelenboom-Knol, BA

Medewerker personeel & organisatie

Annelies studeerde communicatie aan de Christelijke Hogeschool Ede. Voorheen werkte zij als communicatiemedewerker bij de (deel)gemeente Rozenburg. Bij het Evangelisch College was ze eerder werkzaam als medewerker PR/communicatie en coördinator toerustingscursussen. Ze zorgt graag voor samenhang, zowel tussen mensen als in taken.

Mirjam Harms-Bakker, MA

Mirjam Harms-Bakker, MA

Theoloog/communicatiemedewerker

Studeerde Theologie aan de Theologische Universiteit Kampen. Mirjam is getrouwd met Johan, samen wonen zij in Den Haag. Ze zoekt graag naar de betekenis van de Bijbel en de relatie met God voor het leven hier en nu.

Nel Hellenthal

Nel Hellenthal

Coördinator administratie

Deed de MAVO aan de Dr. Th. De Visser Mavo te Rotterdam. Voorheen werkte zij als kantoorassistente bij Scheepswerf Hoogerwaard in Rotterdam. Nel is getrouwd met Michel, samen hebben zij één zoon en wonen in Zwijndrecht. Ze houdt van gezelligheid, gaat graag uit eten, vindt thuis film kijken leuk en doet aan country line dance.

Jirska van Hooijdonk, MA

Jirska van Hooijdonk, MA

Docent Bijbelinterpretatie en Nieuwe Testament

Studeerde – na een omweg via de London School of Theology (MA Aspects and Implications of Biblical Interpretation) – Bijbel en Theologie (MA) aan de Evangelische Theologische Faculteit (ETF) in Leuven, België. Studeerde voorheen Algemene Letteren (Politieke Geschiedenis, MA) aan de Universiteit Utrecht. Jirska heeft een bijzondere interesse in filosofische hermeneutiek en thema’s op het raakvlak van geschiedenis en theologie. Als docent vindt het ze het een voorrecht om met studenten en cursisten te reflecteren op de interpretatie van de Bijbel. Daarbij staat de ontwikkeling van de eigen capaciteit van de student centraal. Jirska geeft hen graag de instrumenten in handen om hun kundigheid in de interpretatie verder te ontwikkelen.

Anneleen Koelmans-Veldhuis, BA

Anneleen Koelmans-Veldhuis, BA

Medewerker Opleiding Pastorale Hulpverlening

Anneleen studeerde Antropologie en Religiewetenschap aan de Universiteit Utrecht en Stellenbosch University. Daarna startte ze met een onderzoeksmaster Theology and Religion aan de Rijksuniversiteit Groningen. Ze werkte jaren als docent Godsdienst in het onderwijs en als gastdocent bij de RUG, Windesheim en VIAA. Afgelopen jaren liet ze zich omscholen tot Integratief coach via Groundwork en Geestelijk Begeleider via School of Sustainable Faith. Ook volgde ze de minor Trauma en Theologie aan de Universiteit van Kampen. Inmiddels begeleid ze vanuit haar eigen praktijk Zachte Bries in Leeuwarden vrouwen die graag willen groeien in heelheid, en willen groeien in God. Ook organiseert ze (dag)retraites. Anneleen heeft een hart voor dat wat God ook doet; zich verbinden aan ons lijden, en het is een droom die uitkomt om pastoraal werkers op te leiden die hierin kunnen voorgaan op de weg naar herstel.

Anneleen is (co)auteur van de boeken: Hier vind je kracht: bemoedigingen voor als je ziek bent (2019) en Zegen hen: 100 gebeden voor moeders (2023).

Jan Kranendonk, BTh, BEc

Jan Kranendonk, BTh, BEc

Adjunct-directeur

Studeerde accountancy (aan de Ichthus HEAO Rotterdam) en was werkzaam als Accountant-Administratieconsulent. Studeerde later in deeltijd hbo-theologie aan de Evangelische Theologische Academie en de Christelijke Hogeschool Ede. Was werkzaam als kerkelijk werker in de Protestantse Kerk (in ’s-Gravendeel en in Giessen-Oudekerk/Peursum) en als invaldocent godsdienst. Is ook werkzaam bij het Centrum voor Bijbelonderzoek in Doorn als (financieel) manager. Jan is getrouwd met Theresia; samen wonen ze in ’s-Gravendeel. Zijn verlangen is de studenten op een gedreven en gestructureerde wijze in te wijden in de door hem gegeven bijbelvakken, op een manier die liefde voor God (en zijn Woord) stimuleert en aanzet tot aanbidding, discipelschap, dienst en getuigenis.

Marja Krans, BSc

Marja Krans, BSc

Medewerker Opleiding Pastorale Hulpverlening

Marja studeerde Godsdienstwetenschappen in Leuven en is afgestudeerd Toegepast Psycholoog. Werkte mee aan de ontwikkeling van de Vormingsschool en later de Royal Mission School. Sinds 1991 is ze actief met Metanoia, als trainer, geregistreerd coach, supervisor en psychosociaal therapeut. Ook is zij voorzitter bij PowerParent, een stichting gericht op het empoweren van alleengaande christelijke ouders: dichter bij de Vader komen en dichter bij jezelf. Marja is getrouwd en woont met Nico in Roosendaal. Samen hebben ze drie (uitgevlogen) kinderen. Het delen van leven in en door genade en daardoor in de vrijheid van Christus is haar passie.

Marja is auteur van de boeken: Iedereen behalve jij (2022); Pastoraat en teamroldynamiek (2019) en Een ontmoeting tussen culturen (2000).

Evert Leeflang, BSc, MA

Evert Leeflang, BSc, MA

Coördinator Opleiding Theologie

Studeerde scheikunde aan de Universiteit Leiden en vervolgens theologie aan de Evangelische Theologische Faculteit (ETF) te Heverlee. Evert is getrouwd met Phillian en woonachtig in Dordrecht en verbonden aan de VEG Eljakim. Zijn verlangen is God in zijn openbaring recht te doen en de rijkdom hiervan uit te delen aan kerk en samenleving. Wil meehelpen om een brug te slaan tussen kerk en academie.

Evert is auteur van het boek Tasten naar God: Een introductie in de moderne theologie (2022), redacteur van het boek En het Woord is prachtig geworden (2022) en auteur van de studiemodulen Eschatologie en Hermeneutiek.

Janine Lemans-Schreuders

Janine Lemans-Schreuders

Medewerker Opleiding Pastorale Hulpverlening

Janine is getrouwd met Bram en woont in Twente. Samen hebben zij twee (inmiddels volwassen) pleegdochters. Ze studeerde Theologie bij het Evangelisch College en volgt de master Church and Mission in the West aan de universiteit Utrecht/Kampen. In 2018 heeft ze stichting Gefeliciteerd met jezelf! opgericht, waarmee ze mensen wil helpen om de Bijbel te leren kennen en deze kennis toe te passen in het dagelijkse leven. Bijbelschool Goud leven speelt hierin een centrale rol. Ze verzorgt regelmatig spreekbeurten waarbij ze eigen geschreven nummers zingt of de muzikale omlijsting verzorgd. Binnen de Hervormde gemeente waar ze kerkt, geeft ze catechisatie en elk jaar is ze tijdens de Heart2Heart zomerweek, coördinator van het ministryteam bij de tieners. Janine is niet bang om kwetsbaar te zijn. Het leven doorleven is haar niet vreemd en haar levenservaringen zet ze dan ook met liefde in binnen haar werkzaamheden. Ze wil naast mensen staan en hen helpen tot persoonlijke groei en de relatie met God te versterken. Bij het EC hoopt ze het goud in studenten naar boven te halen.

Janine is auteur van de boeken: Gefeliciteerd met jezelf! (2013) en Heilig schijt (2020).

Jesse van Nes, MA

Jesse van Nes, MA

Algemeen directeur

Studeerde theologie aan de Evangelische Theologische Faculteit in Leuven (ETF) en volgde een post-HBO Management aan de Christelijke Hogeschool Ede (CHE). Naast zijn werk bij het Evangelisch College spreekt hij regelmatig in kerken en is hij lid van de Raad van Toezicht van Missie Dordt & Samen Dordt: een interkerkelijke organisatie voor diaconaal en missionair werk in Dordrecht. Jesse is getrouwd met Erika, samen hebben zij 3 kinderen en wonen in Dordrecht.

Esther Niehof-Griffioen

Esther Niehof-Griffioen

Administratief medewerker EC-Bijbelcursus

Voorheen werkte Esther als administratief medewerker bij het Leger des Heils te Dordrecht. Esther is getrouwd met Rudolf, samen hebben zij 4 kinderen en wonen in Dordrecht. Verder zet ze zich graag in voor het kinderwerk en als wijkhulp binnen de Kandelaarkerk in Dordrecht.

Jetteke Noordzij, M.Div.

Jetteke Noordzij, M.Div.

Coördinator Jongerenwerkersopleiding

Voltooide de Master of Divinity in World Evangelization aan Tyndale Theological Seminary. Ze is als mentor voor jonge leiders verbonden aan de Lausanne beweging. Werkte als jongerenwerker in Amerika en gaf les aan Bijbelschoolstudenten in Kenia en Suriname. Werkte als jongerenpastor bij de Evangelische Omroep en is sinds 2001 verbonden aan de Jongerenwerkeropleiding, waar ze met veel liefde lesgeeft en jongerenwerkers begeleidt. Ze houdt van de Bijbel en zoekt altijd naar wegen die te communiceren. Jongeren (en ouderen) bij Jezus brengen en anderen uitdagen dat ook te doen is haar passie.

dr. Bram van Putten

dr. Bram van Putten

Docent Oude Testament

Studeerde theologie aan de Universiteit Utrecht (hoofdvak OT, bijvakken Hebreeuws en NT). Is in 2006 gepromoveerd op een onderzoek van de boeken Koningen. Bijbel lezen, en met anderen lezen, heeft zijn hart, of het nu op een Bijbelschool is (hij geeft les aan de Wittenberg), met studenten (werkte van 1999-2017 bij IFES), met kerkelijk werkers of met gemeenteleden.

Hester Roos, BA

Hester Roos, BA

Medewerker studentenzaken

Hester is medewerker studentenzaken van de opleiding Pastorale Hulpverlening, Opleiding Missionair Werk, Sprekersroute, Jongerenwerkersopleiding en het Traject Gods Koninkrijk en de Heilige Geest. Zij studeerde Regional Development and Innovation aan de Van Hall-Larenstein Hogeschool in Wageningen. Zij leert alles over biologische groente telen bij de Stadsboerin in Rotterdam. Voorheen werkte zij onder andere als zendeling bij Operatie Mobilisatie in Griekenland. Hester is getrouwd met Roeland Dam en ze wonen in Wateringen. Haar missie is dat studenten met veel plezier studeren aan het Evangelisch College.

drs. ing. Jan Willem Slager

drs. ing. Jan Willem Slager

Medewerker Oude Testament EC-Bijbelcursus

Jan Willem studeerde Theologie aan de Universiteit Utrecht en is afgestudeerd in Exegese Nieuwe Testament met als bijvak Exegese Oude Testament. Hij geeft Bijbelonderwijs in verschillende gemeenten en groepen in Nederland en Vlaanderen en is parttime directeur bij het Logos Instituut. Jan Willem is getrouwd met Jolanda en heeft drie dochters, een zoon, twee schoonzonen en een kleindochter.

“Mijn passie is om, in afhankelijkheid van Jezus Christus, Gods Woord helder te laten klinken. Mensen dichter bij Jezus brengen, die het Hoofd is van de kerk, zijn Lichaam.”

Annemieke Sparla, MA

Annemieke Sparla, MA

Coördinator EC-Bijbelcursus & Toerustingscursussen

Studeerde Taal- en literatuurwetenschap aan de Katholieke Universiteit Brabant. Is betrokken bij Volle Evangelie Gemeente Rijswijk en Globalrize. Voorheen werkte zij als projectmedewerker Taal bij Stichting Nieuw Thuis Rotterdam in Rotterdam. Annemieke is getrouwd met Paul. Zij heeft twee volwassen kinderen en woont in Berkel en Rodenrijs. Haar missie is het bijdragen aan de verspreiding van Gods Woord door te werken voor het Evangelisch College.

Maarten The, BA

Maarten The, BA

Communicatiemedewerker

Maarten is getrouwd en woont in Vlaardingen. In 2022 rondde hij zijn bachelor theologie af aan de Christelijke Hogeschool in Ede. Naast zijn aanstelling bij het Evangelisch College studeert Maarten op dit moment aan de Vrije Universiteit Amsterdam waar hij de master Baptistic and Evangelical Leadership volgt. In alles wat Maarten doet verlangt hij ernaar om mensenlevens te verbinden aan het levensechte verhaal van Christus en omgekeerd. Om Christus te verbinden aan het concrete leven van hier en nu; de plaats waar het doorgaande verhaal van Christus uitgeleefd wordt, met het oog op de heelheid die komen zal.

Corine van Valen

Corine van Valen

Medewerker financiële administratie

Studeerde mbo mode & kleding richting commercie. Daar heeft ze ook haar boekhouding en textiel vakbekwaamheid gehaald. Eerder werkte ze bij een fysiotherapiepraktijk als administratief en financieel medewerker.
Corine is getrouwd met Andrew en samen hebben ze twee kinderen en één aangetrouwde zoon. Ze is geboren en getogen in Dordrecht en woont daar nog steeds.

drs. Marianne Visser

drs. Marianne Visser

Medewerker gestructureerd afstandsonderwijs Opleiding Theologie

Studeerde Geschiedenis aan de Rijksuniversiteit te Leiden, deed daarna de PABO in Enschede en de ETA in Zwijndrecht. Voorheen werkte zij als docente Geschiedenis en Maatschappijleer in het voortgezet onderwijs en daarna als basisschoolleerkracht in Barendrecht. Marianne is getrouwd met Peter, samen hebben zij een zoon en wonen in Barendrecht. Haar passie in relatie tot het lesgeven bij het Evangelisch College is de studenten enthousiast maken voor het Oude Testament, zodat ook dit gedeelte van Gods Woord gaat leven, niet één van Zijn weldaden vergeten wordt en we een completer beeld krijgen van wie God is. Opdat onze liefde voor Hem en ons vertrouwen op Hem groeit.

Marianne is redacteur van het boek En het Woord is prachtig geworden (2022).

Hermineke Vonk, BTh, Bac

Hermineke Vonk, BTh, Bac

Medewerker Opleiding Pastorale Hulpverlening

Studeerde Theologie aan het Evangelisch College (Zwijndrecht) en specialiseerde zich bij de CHE/ETH (Ede/Veenendaal) in de richting van Pastoraal Werk. Ze is actief als coach, trainer en spreker via Hermineke.nl. Voorheen werkte zij ruim twintig jaar als docent bewegingsonderwijs op een school voor VMBO/HAVO/VWO in Rotterdam. Hermineke is getrouwd en ze hebben in Goudriaan een boerderij met B&B/groepsaccommodatie. Haar missie is met mensen de goede kant op bewegen, door middel van onderwijs en pastoraat.

Hermineke is auteur van de boeken In ontwikkeling: Pastorale bouwstenen voor je leven (2021); Verbeeldtaal: dichter bij jezelf, dichter bij God (2021) en de studiemodules Pastoraat .

Henk ten Voorde, MA

Henk ten Voorde, MA

Bibliothecaris & projectleider theologischetijdschriften.nl

Studeerde aan de Evangelische Theologische Academie en daarna aan de Evangelische Theologische Faculteit te Leuven.

Metta Wierenga, MA

Metta Wierenga, MA

Docent Nieuwe Testament en Hermeneutiek

Studeerde theologie aan de CHE in Ede en aan de Evangelische Theologische Faculteit in Leuven. Voorheen was zij als docente betrokken bij Stichting Agapè (Doorn). Metta is getrouwd en woont in Sleeuwijk. Wat haar drijft is Paulus’ oproep aan zijn lezers om een woning van Christus’ woorden in al hun rijkdom te zijn. Haar passie is daar vandaag de dag aan bij te dragen via het Evangelisch College. De eenheid en intertekstualiteit van de Bijbel heeft haar grote belangstelling.

Metta is redacteur van het boek En het Woord is prachtig geworden (2022) en auteur van de studiemodulen Exegese & Hermeneutiek en Algemene brieven.

dr. Nathan Witkamp

dr. Nathan Witkamp

Beleidsmedewerker academische zaken & hoofdredacteur Marturia

Studeerde analytische chemie aan het Hoger Laboratorium Onderwijs in Delft en theologie aan de Evangelische Theologische Faculteit (ETF) in Leuven. In 2016 promoveerde hij via een joint-PhD programma aan de Evangelische Theologische Faculteit, Leuven (ETF) en de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) op een vergelijking van de doopriten van Theodorus van Mopsuestia en Narsai van Nisibis. Naast zijn dienstverband aan het Evangelisch College is Nathan als onderzoeker verbonden aan de Evangelische Theologische Faculteit, Leuven en het Centre for the Study of Early Christianity (VU/TiU), en is hij actief als bestuurslid van Stichting Oudchristelijke Studiën.

Nathan is onder meer auteur van de boeken Door Christus aangesproken: een ontmoeting met de Vroege Kerk (2019) en Tradition and Innovation: Baptismal Rite and Mystagogy in Theodore of Mopsuestia and Narsai of Nisibis (2018) en van het artikel A Multi-layered Garment of Immorality: The Coverings of the Body in Theodore of Mopsuestia’s Baptismal Rite in de bundel Early Christian Mystagogy and the Body (2022).

Docenten
Opleidingen:
Mr. Anita Abbring

Mr. Anita Abbring

Anita heeft rechten gestudeerd in Utrecht (Mr.) en theologie in Kampen (MA). Momenteel is zij in de afrondende fase van de Master Theologie aan de TU Apeldoorn. Zij is werkzaam als kerkelijk werker in De Open Hof in Alkmaar (NGK/CGK) en als stafwerker Gebed en onderwijs bij New Wine Nederland. Ze heeft werkervaring in de jeugdzorg als jurist, in het VO als docent en in de kerk als jeugd- en gezinswerker. Sinds 2018 heeft ze preekbevoegdheid in de NGK en (s)preekt ze regelmatig door het hele land.
Anita heeft veel ervaring met het geven van de Alpha Cursus en de ministrycursus van New Wine. Ze heeft een passie voor het geven van onderwijs en ze wil mensen graag bekend maken met het goede nieuws van Gods Koninkrijk – waar zij zelf mede-arbeider in mogen zijn.

Erwin Agteres, MA

Erwin Agteres, MA

Erwin studeerde theologie (BA+MA) aan de Evangelische Theologische Faculteit en volgde en lerarenopleiding aan de KU Leuven. In zijn dagelijks leven combineert hij zijn passie voor God en onderwijs onder andere door het leiden en ontwikkelen van een tienerclub voor intelligente tieners met geloofsvragen. Dit doet hij samen met zijn vrouw Joëlle. Daarnaast spreekt Erwin graag en geniet hij van het verzorgen van lessen.

Joëlle Agteres, MA

Joëlle Agteres, MA

Joëlle Agteres studeerde theologie (BA) en filosofie (BA+MA) en sloot haar studies af met een universitaire lerarenopleiding. Sinds haar studies heeft ze veelal in het onderwijs gewerkt. Ze heeft een passie voor onderwijs en het christelijk geloof. Op dit moment werkt ze als leerkracht van een full time-hoogbegaafdenklas in het basisonderwijs. Daarnaast geeft en ontwikkelt ze samen met haar man een tienerclub voor intelligente tieners met geloofsvragen.

Hans Alblas, MA

Hans Alblas, MA

Coördinator Opleiding Pastorale Hulpverlening & Traject Gods Koninkrijk en de Heilige Geest

Is getrouwd, vader van een dochter (2012) en woont in Ermelo. Haalde zijn bachelor in theologie aan de Evangelische Theologische Hogeschool te Veenendaal (2004, pastorale richting) en zijn masters aan de Vrije Universiteit te Amsterdam (2011, praktische theologie). Is als freelancer werkzaam in prediking, onderwijs en geestelijke begeleiding onder de naam Omnicus. Heeft acht jaar lang les gegeven aan de EC-Bijbelcursus, zowel OT als NT, op diverse locaties. Is lid van Evangeliegemeente Ermelo en voelt zich in het bijzonder verbonden met de Vineyardbeweging. Namens Vineyard Benelux doceert Hans aan het Traject Gods Koninkrijk en de Heilige Geest.

Hans is auteur van de boeken: A Different Breed: How to relate to the New Apostolic Reformation (2022); Eromheen draaien: De kern van het volgen van Jezus in tien thema’s (2020); Christus alleen: Lessen uit de Kolossenzenbrief (2019).

Roelof Alkema, Dr.

Roelof Alkema, Dr.

Roelof Alkema doceert voor de ETS Nieuwe Testament in Drachten Assen en Winschoten. Hij heeft Theologie gestudeerd aan de ETA en de TU Kampen, en is in 2012 als nieuwtestamenticus afgestudeerd bij prof. dr. van Houwelingen. Onder diens begeleiding werkt Roelof momenteel aan een dissertatie over het onderwijs van Jezus en de algemene zendbrieven. Naast onderzoeken en doceren is Roelof actief in het pastoraat en als spreker en catecheet.

Hans Arentsen

Hans Arentsen

Hans is getrouwd met Hanneke. Samen hebben zij 6 kinderen, waarvan er geen meer thuis woont. Hij studeerde scheikunde en natuurkunde aan de universiteit Utrecht. Naast lesgeven aan de ETS houdt hij zich bezig met jongerenwerk en prediking. Verder maakt hij regelmatig een tijdschrift op voor ECM (European Christian Mission) en beheert hij de database van Protestants Marriage Encounter. In zijn studententijd en daarna heeft hij veel aan bijbelstudie gedaan en hij wil heel graag de Bijbel dicht bij mensen brengen om hen te laten zien wat God door Christus allemaal voor ons heeft.

Jeroen Baan, MA

Jeroen Baan, MA

Medewerker praktijk-leergedeelte Opleiding Theologie & relatiebeheerder kerken

Jeroen Baan heeft de Predikantsmaster aan de PThU afgerond en een Bachelor Psychologie behaald in Leiden. Hij gaat regelmatig voor in kerken behorende tot de PKN en is daarnaast als docent betrokken bij het Evangelisch College. Voor hem is het belangrijk op de individuele mens op het oog te hebben, omdat voor God iedereen bruikbaar is. Iedereen kan met zijn of haar gaven een leven leiden in navolging van Christus en een verschil maken voor anderen. Als hij mensen daarin kan coachen en bemoedigen dan doet hij dat graag.

Maaike Bal-Plomp, MA

Maaike Bal-Plomp, MA

Vicevoorzitter van het bestuur van het Evangelisch College

Studeerde, na heel wat jaren in het bedrijfsleven te hebben gewerkt, theologie aan het Evangelisch College en haalde haar master Oude Testament aan de TU in Kampen. Zij werkt als pastoraal medewerkster in de protestantse gemeente Rijswijk en is daarnaast vertaler van de commentaarserie ‘The Bible speaks today’. Maaike is getrouwd met Remko, samen hebben zij twee kinderen en wonen in Delfgauw.

Met veel plezier zet zij zich in voor het Evangelisch College, zodat velen het onderwijs kunnen blijven ontvangen, waarvan zij zelf zo genoten heeft.

Prof. dr. Jack Barentsen

Prof. dr. Jack Barentsen

Jack Barentsen studeerde natuurkunde, filosofie (Ba) en theologie (M.Div; Th.M) in de USA. Na 15 jaar als kerkplanter en kerkopbouwwerker in Zuid-Nederland te hebben gewerkt, begon hij te doceren aan de Evangelische Theologische Faculteit (ETF) in Leuven. Zijn eerste focus lag op de ontwikkeling van leiderschap in het vroege christendom (Emerging Leadership in the Pauline Mission: A Social Identity Perspective, 2011). Sinds 2010 richt zijn onderwijs en onderzoek zich op vormen van eigentijds kerkelijk leiderschap in diverse landen. Hij is hoogleraar en vakgroepvoorzitter Praktische Theologie aan de ETF, en werkt mee als onderzoeker aan het Institute of Leadership and Social Ethics aan de ETF. Zijn passie is discipelschap en gezond leiderschap, wat hij ook op het EC wil uitdragen als docent van het vak Leiderschap.

ing. Haije Bergstra, MPhil

ing. Haije Bergstra, MPhil

Coördinator Opleiding Missionair Werk

Haije studeerde aan de Evangelische Bijbelschool in Doorn en vervolgde zijn studie theologie aan de Universiteit van Utrecht en aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Hij was assistent-voorganger in de CAMA Evangelische gemeente Parousia in Gouda en vanuit deze gemeente werd hij samen met zijn gezin uitgezonden naar Granada in Spanje. Daar deed hij gemeente stichtend werk, was hij betrokken bij de opzet van een NGO en doceerde aan INFORMA, het opleidingsinstituut van CAMA in Spanje. Naast zijn aanstelling bij het EC is hij werkzaam voor het Centrum voor Bijbelonderzoek waar hij onder ander ondersteuning biedt aan gebruikers van de Studiebijbel App in Latijns Amerika. Haije is verder betrokken bij Missie 1:8, een missionscoach-bediening voor gemeenten.

Haije is onder meer auteur van de studiemodule Missiologie (2020) en de artikelen Het missionaire perspectief in het Oude Testament (juni 2021) en De Heilige Geest overtuigt. Johannes 16:8-11 in de missionaire theologie van J.H. Bavinck (september 2022) in het Studiebijbel Magazine van het Centrum voor Bijbelonderzoek.

Alice Beuving

Alice Beuving

Alice Beuving is getrouwd en moeder van drie kinderen en heeft 1 kleinkind. In 2016 rondde zij de studie Pastorale Hulpverlening aan het Evangelisch College af. Aansluitend heeft zij nog enkele bijscholingscursussen gevolgd, waaronder depressie bij kinderen, jongeren, en volwassenen, een bijscholing over verslaving, de cursus contextueel pastoraat en de sprekerstraining.

Na een aantal jaren te hebben gewerkt binnen een pastoraal centrum kon zij een eigen pastorale praktijk naast haar huis beginnen. Deze plek is zo verbouwd dat het als B&B dienst zou kunnen doen, maar dat is zeker niet de bedoeling. Het uitnodigen van mensen voor pastorale coachingsgesprek en/of voor een retraite voelt als haar roeping.
De pastorale praktijk draagt de naam Time-out. In de T van het logo is de vorm van een kruis te herkennen. Dat is niet toevallig maar getuigt dat zij met heel haar hart gelooft dat God Degene is die werkelijk herstel en genezing kan geven.

Op dit moment is zij werkzaam als persoonlijk begeleider bij Stichting Sprank (IB-groep), als pastoraal hulpverlener bij Time-Out en als docent bij de Toerustingscursus Pastoraat bij het Evanglisch College.

Frans Blok, BA

Frans Blok, BA

Na bijbelschool en HBO theologie gaf Frans leiding aan een bijbelschool in Nederland. Vanaf 1993 startte hij met anderen het Albanian Bible Institute – een opleiding voor voorgangers van de toen snelgroeiende Albanese kerk. Hij werd in 2002 voorganger van City Light in Alkmaar en vanaf 2015 van Pinkstergemeente Immanuel in Haarlem. Op het zendingsveld leerde hij om de Bijbel en Bijbelse thema’s op begrijpelijke en pakkende wijze te communiceren. Frans heeft 4 kinderen en woont met zijn vrouw Evelien in Haarlem.

drs. Oeds Blok

drs. Oeds Blok

Oeds Blok was veertien jaar voorganger van de Baptistengemeente Amersfoort. In 2012 nam hij afscheid als voorganger om als pionier aan de slag te gaan in de Amersfoortse volkswijk Soesterkwartier. Hij is werkzaam als coach voor pioniers binnen de Unie van Baptistengemeenten en het netwerk Urban Expression. Hij is docent gemeentestichting aan o.a. de Chistelijke Hogeschool Ede en het Baptisten Seminarium. Als gediplomeerd coach werkt hij sinds 2014 vanuit zijn eigen bedrijf Oeds Blok coaching, leiderschap & innovatie. Samen met Liesbeth van Tongeren verzorgt hij in Nederland de training ‘The Undefended Leader.’

drs. John Boekhout

drs. John Boekhout

John Boekhout is Bijbelleraar, trainer en spreker. Hij schreef het gelijknamige boek ‘Verantwoord Bijbelgebruik’ en is actief namens Stichting Apollos.

Jan Boelhouwers

Jan Boelhouwers

Is getrouwd met Wi-ja en samen hebben ze vijf kinderen. Na een handelsopleiding te hebben voltooid, wist Jan zich geroepen om theologie te gaan studeren. Na de GOS en kadertraining ging hij voltijds studeren aan het CBVB in Heverlee. Daarna heeft hij gewerkt bij de NCBG en momenteel werkt hij al 30 jaar bij het Conferentie en Pastoraal Centrum “De Ark” in Ter Apel, waar hij verantwoordelijk is voor onderwijs en pastoraat. Hij heeft ook lesgegegeven aan de RMS, de profeten. Hij is docent Oude Testament van de EC-Bijbelcursus en doet al zijn werk met één verlangen: zijn Heer en Heiland, Jezus Christus, alle eer en glorie te geven.

dr. Wijnand Boezelman

dr. Wijnand Boezelman

Docent Nieuwe Testament

Wijnand studeerde theologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Hij is in 2015 gepromoveerd op een onderzoek naar het gebruik van het Johannes Evangelie bij Athanasius van Alexandrië. Het lezen en begrijpen van de Bijbel en die inzichten delen met anderen heeft zijn hart. Naast zijn aanstelling bij het Evangelisch, is hij samen met zijn vrouw werkzaam bij Cornerstone in Beugen.

René Bosman, MEd

René Bosman, MEd

René studeerde voor leraar werktuigbouwkunde (PTH), theologie (ETA) en leraar Godsdienst en Levensbeschouwing (CHE). Na zijn middelbare school reisde hij twee jaar met zendingsorganisatie Operatie Mobilisatie in Zuid-Amerika aan boord van het schip de Logos II (1992-1994). Hij heeft hier Hanneke, zijn vrouw leren kennen. Samen hebben ze twee dochters.

René is docent op Melanchthon Schiebroek. Daarnaast is René actief binnen de VEG Vlaardingen als oudste, voorzitter van de preekwerkgroep en één van de sprekers binnen de gemeente. Tevens spreekt hij in diverse andere gemeenten en geeft hij Bijbelstudie.

Voor het Evangelisch College geeft René lessen Oude Testament en is hij docent voor de Toerustingscursus Sprekers.

Kees de Bree

Kees de Bree

Kees de Bree is eigenaar van het KairosNetwerk, regiomanager bij Youth for Christ en adviseur/ trainer bij Ondernemersvoorjongeren.nl.

Jesse Bremmer, MA

Jesse Bremmer, MA

Doceerde Wijsheidsliteratuur (2012), Hermeneutiek/Exegese (2012-2015) en doceert momenteel Bijbelstudiemethoden (2014-heden). Studeerde economie en theologie en volgde daarna een lerarenopleiding. Hij heeft een passie voor onderwijs en is actief als docent op een middelbare school.

Cees van Breugel

Cees van Breugel

Cees van Breugel is buurtpastor / pionier bij Hart voor West, een missionaire leefgemeenschap in Rotterdam West. Hij volgde de lerarenopleiding en studeerde Gemeentewerk bij het Evangelisch College. Zijn verlangen is om het woord van God door te geven en zo mensenlevens zien veranderen.

dr. Piet Brinksma

dr. Piet Brinksma

Heeft informatietechnologie gestudeerd in Groningen en was naast een carrière in de ICT als innovatie en consultancy manager voorganger van Rafaël gemeenschap Amsterdam Noord samen met zijn vrouw Riek. In 2005 werd hij gevraagd om als voorzitter van Rafaël Nederland leiding te geven aan deze beweging (tot 2016). Vanuit zijn passie voor de impact van het Koninkrijk van God in de stad heeft hij in 2013 een Master en Doctorate studie gedaan in Urban Missie / Global Urban Transformational Leadership aan Bakke Graduate University (TX), waar hij in 2018 promoveerde met een dissertatie over het mobiliseren van de Kerk voor Gods missie in Amsterdam. Piet is naast zijn voorgangerschap actief in de stadsbeweging (ACCL en City to City) in Amsterdam en geeft trainingen, lezingen en coaching aan missionaire bewegingen, kerken en organisaties in steden in binnen- en buitenland.

Agnes van den Broek

Agnes van den Broek

Agnes van den Broek houdt van talen, graven in de Bijbel, en mensen laten groeien in hun relatie met God. Ze studeerde aan een bijbelschool en geniet ervan om kennis en inzicht door te geven. Soms ziet ze het kwartje/de sjekel bij de cursist vallen en daar zet ze zich graag voor in! Een belangrijk doel bij haar lessen Oude Testament is dat studenten vanuit de grote lijn van het Oude Testament de samenhang met het Nieuwe Testament zien. Ze helpt studenten om te ontdekken wat de boodschap van het Oude Testament voor het volk Israël betekende, en welke principes en lagen van vervulling van toepassing zijn voor de gelovige nu. Agnes is werkzaam bij stichting Gave als personeelsfunctionaris.

Mr. Robin Bulsing

Mr. Robin Bulsing

Robin Bulsing is getrouwd en heeft twee kinderen. Hij heeft theologie gestudeerd en het studietraject ‘Gods Koninkrijk en de Heilige Geest’ gevolgd aan het Evangelisch College. Daarnaast is hij zeven jaar jeugd-pastor geweest en momenteel is hij al weer zo’n vijf jaar buurt-dominee bij de pioniersplek BOEI 90 in het Wateringse Veld. Al eerder was hij betrokken als docent OT bij de EC-Bijbelcursus en nu gaat hij lessen Nieuwe Testament verzorgen. Hij vindt het een bijzonder voorrecht om samen met anderen de Bijbel te bestuderen, niet alleen om kennis te vergaren, maar om Hem beter te leren kennen en Jezus te volgen.

Corné Burger

Corné Burger

Werkt bij Operatie Mobilisatie. Hij is een enthousiaste, gemotiveerde spreker, mede door zijn jarenlange ervaring binnen OM en zijn opleiding theologie aan de ETA. “Jezus kennen, Hem volgen en Hem bekend maken,” is zijn drijfveer. Hij spoort mensen aan om te leven uit genade en op zoek te gaan naar ieders taak in de Grote Opdracht. “Het is prachtig om aan de ETS les te mogen geven. De Bijbel is Gods Woord en een onuitputtelijke bron voor ons geloofsleven en het beter leren kennen van God en Zijn liefdevolle plan.”

Dhr Hans Cappon

Dhr Hans Cappon

Hans startte zelf ooit als cursist aan de ETS. Hij studeerde daarna aan de ETA (theologie) en haalde zijn bachelor Godsdienst-Pastoraal Werk in Ede (2009). Daarvoor studeerde hij Werktuigkundige Medische Technologie aan de TU Eindhoven (1997) en promoveerde aan de Wageningen Universiteit op het gebied van waterzuivering (2014). Hij begon in 2007 als docent-onderzoeker in het hoger onderwijs (HZ Vlissingen/Middelburg), waar hij sinds 2020 lector Watertechnologie is.

Naast zijn werk is Hans spreker in diverse gemeenten en actief betrokken bij de Vrije Evangelische Gemeente in Goes. Bij de ETS in Middelburg geeft hij het onderdeel Nieuwe Testament en hoopt daarbij zijn enthousiasme voor Gods woord over te brengen op de cursisten. Hans is getrouwd met Mariska en samen hebben ze drie kinderen.

Harold ten Cate, Ds

Harold ten Cate, Ds

Harold ten Cate (1977) is getrouwd en vader van vier kinderen. Als docent Engels op een middelbare school volgde hij in deeltijd de studie theologie aan de Evangelische Theologische Academie (ETA); daarna studeerde hij af aan het Baptisten Seminarium in Amsterdam. Hij heeft 13 jaar in het onderwijs gewerkt. De laatste vijf daarvan in deeltijd, naast pastoraal werk en jeugdwerk in de gemeente. De afgelopen acht jaar was hij voorganger van de Baptisten Gemeente in Koudum (Zuidwest Friesland) en per 1 augustus 2023 is hij gestart als voorganger van de Evangelische Gemeente te Haulerwijk. Het is zijn passie om onderwijs te geven vanuit Gods Woord. Daarnaast is hij via Opwekking en bands als Sela betrokken bij het schrijven en vertalen van liederen voor de kerk in Nederland. In 2021 verscheen zijn boek ‘Belofte van de eeuwen’, over de geboorte van Jezus. Daarin combineert hij zijn liefde voor Bijbelstudie met de liefde voor het lied, met ruim 35 (veelal nieuw geschreven) Kerstliederen. Vanaf september 2023 is hij docent Nieuwe Testament bij de EC-Bijbelcursus. Hij kijkt ernaar uit om samen met de studenten steeds opnieuw onder de indruk te komen van de rijkdom van Gods Woord, dat ons leven, vreugde en vrijheid geeft. Geraakt door Woord en Geest mogen we de Heer liefhebben met hart en ziel en verstand, ook in onze studie.

Rebecca Cauwels

Rebecca Cauwels

Medewerker Jongerenwerkersopleiding

Na haar opleiding communicatie volgde Rebecca de Jongerenwerkersopleiding en deed daarna de post-HBO coaching & supervisie aan de CHE. Ze is afkomstig uit België en werkt daar als teamcoach bij het Evangelisch jeugdverbond. Daarnaast heeft ze haar eigen bureau voor coaching & training: In De Fleur. Bij alles wat ze doet is het haar verlangen om mensen tot bloei te zien komen.

dr. Robert Doornenbal

dr. Robert Doornenbal

Robert Doornenbal is van origine (kerk-)historicus, in 1990 afgestudeerd in Leiden. Gaandeweg is hij zich steeds meer gaan verdiepen in de missiologie, wat resulteerde in een dissertatie over missionair leiderschap: Crossroads (VU, 2012, cum laude). Intussen was hij als docent in onder andere kerk- en zendingsgeschiedenis verbonden aan De Wittenberg in Zeist (1994-2000) respectievelijk Christelijke Hogeschool Ede (2000-2015). Sinds 2015 is hij werkzaam voor NGK De Lichtboog in Houten, als een van haar voorgangers.

Elske van Dorp, MA

Elske van Dorp, MA

Medewerker studentenzaken Opleiding theologie

Elske heeft theologisch onderwijs ontvangen aan het Hillsong International Leadership College in Australië, aan de opleiding Theologie van het Evangelisch College en aan de Protestantse Theologische Universiteit in Amsterdam. Daarnaast heeft ze de master Missionaire Gemeente aan de Theologische Universiteit Kampen afgerond. Haar verlangen is om lokale kerken te zien die vorm geven aan hun missionaire roeping en zij wil daar een bijdrage aan leveren door het begeleiden van studenten op hun weg in het deelnemen aan Gods missie.

Erik van ‘t  Ende

Erik van ‘t Ende

Erik is getrouwd met Katja en samen hebben ze drie kinderen. Hij is part-time werkzaam als voorganger bij de Vrije Baptistengemeente in Hattem. Daarnaast is hij gastdocent bij Klassetaal. Na jaren zelf op het zendingsveld te zijn geweest, waar hij gewerkt heeft als gemeentestichter en gemeenteopbouwer, is Erik nu betrokken bij Missie 1:8, ECM en de kairoscursus.

Hans Euser, MA

Hans Euser, MA

Hans Euser zet zich, samen met zijn vrouw Carolien, in voor moslims, migranten en medelanders in de wereld op hun stoep. Ze zijn samen verantwoordelijk voor een netwerk van interculturele kerken in Nederland en zijn actief in hun eigen buurt Bloemhof op Rotterdam Zuid.

Ludy Fabriek

Ludy Fabriek

Ludy is docent Oude Testament in Dokkum. Hij studeerde theologie aan de Theologische Hogeschool in Kampen en aan de Evangelische Theologische Faculteit in Leuven. Was voorganger in de Vrije Baptistengemeente te Franeker, Middelburg en Dokkum. Reeds sinds 1985 geeft hij les aan de ETS. Ludy vindt het nog steeds bijzonder om op deze manier christenen uit allerlei kerken te mogen toerusten voor hun bedieningen in de gemeente van Jezus Christus.

Aukje Goedhart

Aukje Goedhart

Aukje Goedhart woont in Zwolle, is getrouwd en heeft vijf kinderen en 9 kleinkinderen. Twee dagen in de week is zij oppas-oma en daar geniet ze erg van.

Bij het EC heeft zij de opleiding ‘pastorale hulpverlening’ met veel plezier gevolgd en dit is echt een verrijking en verdieping geweest op het pastorale en theologische vlak. Deze combinatie van Bijbel en pastoraat spreekt haar erg aan.

In haar gemeentewerkt zij mee in het pastoraat bij het herstelprogramma ‘Sleutels tot herstel.”  Sinds kort werkt zij ook mee in de P.I. Zwolle bij de Alpha cursus die daar gegeven wordt.

Ik vind het een uitdaging dat ik de gelegenheid krijg om een les te verzorgen over het thema “strijd in je denken’ en hoop dit onderwerp te kunnen belichten vanuit verschillende kanten en ook met elkaar daarover in gesprek te gaan tijdens de les.

dr. Erik Groeneveld

dr. Erik Groeneveld

Erik Groeneveld (1966) is getrouwd met Petra en heeft een zoon en een dochter. Tot 2010 was hij als docent Praktische Theologie verbonden aan het Evangelisch College. Van 2010 tot 2014 heeft hij gewerkt aan een theologisch proefschrift aan het Sydney College of Divinity in Australië. Hij promoveerde op het proefschrift ‘Congregational Leadership in the Church of the Nazarene: A Redefinition In the Context of Essential Kenosis and Collaborative Governance’. Van 2017-2022 was Erik weer als docent Praktische Theologie, medewerker praktijk-leergedeelte en coördinator leiderschapsprogramma verbonden aan het Evangelisch College. Hij is werkzaam als geestelijk verzorger.

Jac de Groot, MA

Jac de Groot, MA

Studeerde Theologie en Kerkgeschiedenis aan de Evangelische Theologische Hogeschool (Veenendaal), Universiteit Utrecht en de Theologische Universiteit Kampen. In 2016 is hij afgestudeerd met een masterthesis over de persoon en de positie van Hieronymus Vogellius in de contra-remonstrantse kerk van Kampen. Na zijn afstuderen heeft hij meegewerkt aan een transcriptie van de kerkenraadsnotulen van de Hervormde Kerk van Kampen (1618-1624). Verder is hij redacteur en secretaris van het Gereformeerd Kerkblad van midden- en zuid-Nederland.

Jac is getrouwd met Elizabeth en hebben samen drie zoons. Hij en zijn gezin zijn lid van de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) te Kampen-Zuid, waar zij ook wonen.

Fenny den  Haan, MA

Fenny den Haan, MA

Studeerde Klassieke Talen aan de Rijksuniversiteit Groningen. Sinds 2017 is zij als docent Klassiek Talen verbonden aan het Dalton Lyceum in Barendrecht.

dr. ir. Richard Hakvoort

dr. ir. Richard Hakvoort

Is getrouwd en heeft twee zoons. In 2014 studeerde hij af aan de Opleiding Theologie van het Evangelisch College met als specialisatie Bijbeltalen Grieks en Hebreeuws. Daarna volgde hij een master theologie aan de Theologische Universiteit Kampen, die hij in 2021 afrondde met als specialisatie Oude Testament, Bijbels Hebreeuws en Aramees. Sinds 2014 doceert Richard aan de ETS lessen OT in Assen, Musselkanaal, Groningen, Barneveld en Emmeloord. Daarnaast doceert hij Hebreeuws aan de Opleiding Theologie van het Evangelisch College. Hij heeft een grote affiniteit met lesgeven en didactiek en is onder andere vijf jaar lang schaakdocent geweest op een basisschool in Assen.

ds. Cees Hanemaayer

ds. Cees Hanemaayer

Geeft al vele jaren met heel veel plezier les aan de ETS. In het dagelijks leven is hij voorganger van de Baptistengemeente in Enkhuizen. Hij is gelukkig getrouwd met Marjon en samen hebben zij vier kinderen. Cees is in zijn vrije tijd graag op het voetbalveld waar hij het liefst als trainer actief is, maar ook graag een wedstrijd kijkt van een van zijn kinderen. Daarnaast loopt hij hard en is hij actief betrokken bij de Lionsclub in zijn woonplaats. Kortom, Cees is een actieve man met veel passies. Maar zijn belangrijkste passie is Jezus, en met hart voor mensen probeert hij van Jezus te getuigen waar hij kan.

Dhr Cees van  Harten

Dhr Cees van Harten

Cees is getrouwd met Rommy, vader van 2 kinderen en pleegvader. Het mooiste vindt hij wel dat hij opa is van 7 kleinkinderen. Hij heeft de bijbelschool in de Ruimte in Soest doorlopen en daarna in Papua Nieuw Guinea als zendeling gediend in management. Daarna heeft hij in Nederland gewerkt in de Grafische industrie. Toen werd hij deel van een Bijbelvertaalteam in Oezbekistan. Daarna in Nederland de kerk “Leef” gestart in Doetinchem. Zijn laatste zendingsproject was directie van het kinderhuis Hebron op Curacao. In 2012 is hij terug gekomen om te bouwen aan de Mozaiekgemeentes in Nederland en dat doet hij nog steeds en hij werkt tevens bij de Jozua Evangelie gemeente in Alblasserwaard als voorganger.

ds. Liebrecht Hellinga

ds. Liebrecht Hellinga

Liebrecht studeerde theologie aan de Evangelische Bijbelschool te Doorn en behaalde daarna een master theologie aan de Evangelische Theologische Faculteit. Kerkelijke opleidingen volgde hij bij de CAMA en de Unie van Baptisten. Hij is sinds mei 1994 gemeentepredikant, sinds 2019 van de Baptisten Gemeente Winschoten. Sinds 2001 is hij docent van de EC-Bijbelcursus op verschillende locaties. Graag geeft hij les aan de EC-Bijbelcursus, omdat dit zijns inziens een prima hulpmiddel is om vertrouwd te raken met de Bijbel, om toegerust te worden in persoonlijk geloof en dienstbaarheid in het Koninkrijk van God.

Menno Helmus

Menno Helmus

Studeerde na VWO-b aan het Rotterdams Conservatorium. Afgestudeerd voor de opleidingen klassiek Gitaar en Compositie. Daarna acht jaar als docent en staflid verbonden aan vormingscentrum / Bijbelschool ‘In de Ruimte’ in Soest. Vervolgens als presentator en programmamaker 17 jaar werkzaam geweest bij de EO. Via collega’s daar betrokken geraakt bij de Vineyard Gemeente in Utrecht. Na jaren in het leidersteam van deze gemeente betrokken bij het stichten van een nieuwe Vineyard gemeente in Amersfoort. Daar part-time voorganger geworden en na een paar jaar ook in de Vineyard gemeente in Wageningen. Sinds 2016 Nationaal leider van Vineyard Benelux.
Mede initiator van het studietraject ‘Gods Koninkrijk en de Heilige Geest’ vanuit het verlangen dat de praktijk van Gods Koninkrijk en het werk van de Heilige Geest voor steeds meer kerken en christenen deel van hun dagelijkse leven zal worden.

Jane Hempenius, MA

Jane Hempenius, MA

Jane is een systematisch theoloog met een passie voor de centraliteit van Jezus in de theologie van het koninkrijk. Zij is sinds 1996 betrokken bij de Vineyard Beweging in Nederland en later ook in het buitenland. Zij vervulde diverse leiderschap rollen waaronder voorganger en directeur van Vineyard Music Benelux.
Begin jaren ’90 raakte Jane geïnteresseerd in de theologie van het Koninkrijk, met name omdat het woorden en betekenis gaf aan haar ervaring met God. Een aantal jaren later behaalde zij, onder begeleiding van Derek Morphew, haar bachelor (christian studies) gevolgd door een master systematische theologie aan de universiteit van Nottingham (VK). Met haar thesis, Christological Kingdom Theology, onderzocht zij Jezus’ zelfidentificatie met het Koninkrijk van God en wat dit betekent voor ons dagelijks leven als christen.
Jane heeft verschillende cursussen en trainingen geschreven waaronder ‘Horen van God’ en ‘De Bijbel in twee en een half uur.’ Onlangs schreef zij ‘The C-Course, een training apologetiek voor iedereen,’ hoe je de betrouwbaarheid van het Christelijk geloof kunt begrijpen en uitleggen.
Jane is HR-manager en woont met haar man Remco in Rotterdam. Zij hebben samen twee volwassen kinderen.

Leo van den Heuvel, MA

Leo van den Heuvel, MA

Leo is docent Oude Testament in Sleeuwijk en Houten. Hij is werkzaam bij de stichting Bouwstenen voor je leven. Studeerde theologie aan de ETH en de VU in Amsterdam. Zijn motief om les te geven is de noodzaak van toerusting van gemeenteleden: ‘grondige kennis van de Bijbel verdiept onze relatie met God, versterkt onze gemeenten en stimuleert ons getuigenis in de maatschappij’.

drs. Theo van den Heuvel

drs. Theo van den Heuvel

Theo van den Heuvel is voorganger van de Stadskerk | VBG. Hij studeerde theologie aan de ETA. Eerder gaf hij leiding aan Athletes in Action, een organisatie die evangeliseert door middel van sportacties. Daarna werkte hij enkele jaren als zorgpastor, om vervolgens in 2013 de taak van voorganger over te nemen van Wim Stoorvogel.

Erik Hogendoorn

Erik Hogendoorn

Na de middelbare school in Gouda studeerde Erik theologie/Godgeleerdheid aan de Universiteit van Utrecht, met de kerkelijke opleiding van de (toen nog) Hervormde Kerk. Na de voltooiing van de studie werd hij predikant in achtereenvolgens Waverveen, Oud-Beijerland, Katwijk aan Zee en (tegenwoordig) Lelystad. In al die jaren deed hij in allerlei verbanden de nodige ervaring op in het geven van Bijbels onderwijs. Sinds een jaar of twee combineert hij het predikantschap met het doen van wetenschappelijk onderzoek naar het Mattheüsevangelie, waarop hij hopelijk in de toekomst zal mogen promoveren. Ook is hij sinds twee jaaractief als mentor bij GlobelRize bij de Course Pastor Training – New Testament. Daarnaast schreef hij inmiddels vele Bijbels-theologische artikelen, diverse hoofdstukken in boeken en in 2016 verscheen zijn boekje ‘Tastbaar aanwezig’ (over het avondmaal). Vanaf het najaar van 2023 verzorgt hij de EC Bijbelcursus in Barneveld. Het is een grote vreugde voor hem om opgegraven schatten in het onderzoek van de Bijbel blijmoedig door te geven, vandaar dat hij zich graag voor de EC Bijbelcursus inzet.

Jirska van Hooijdonk, MA

Jirska van Hooijdonk, MA

Docent Bijbelinterpretatie en Nieuwe Testament

Studeerde – na een omweg via de London School of Theology (MA Aspects and Implications of Biblical Interpretation) – Bijbel en Theologie (MA) aan de Evangelische Theologische Faculteit (ETF) in Leuven, België. Studeerde voorheen Algemene Letteren (Politieke Geschiedenis, MA) aan de Universiteit Utrecht. Jirska heeft een bijzondere interesse in filosofische hermeneutiek en thema’s op het raakvlak van geschiedenis en theologie. Als docent vindt het ze het een voorrecht om met studenten en cursisten te reflecteren op de interpretatie van de Bijbel. Daarbij staat de ontwikkeling van de eigen capaciteit van de student centraal. Jirska geeft hen graag de instrumenten in handen om hun kundigheid in de interpretatie verder te ontwikkelen.

Alychet van der Hooning

Alychet van der Hooning

Alychet heeft samen met haar man twee volwassen zonen. Naast haar praktijk voor contextuele therapie en psychodrama beleeft ze veel plezier aan haar drie paarden. Na de Evangelische Bijbelschool (Doorn) heeft ze de opleiding tot maatschappelijk werker (Ede) doorlopen. Ze heeft als zodanig jaren gewerkt bij de Vereniging Tot Heil des Volks in Amsterdam. Vanaf 2004 is ze gestart met een eigen praktijk en zich gespecialiseerd als contextueel therapeut (2008). Als psychodramaturg 2019) geeft ze samen met haar collega Wilmie Braakman groepstherapie. Als docent grijpt ze de kans haar kennis en ervaring te delen.

Agnes Huizenga

Agnes Huizenga

Studeerde aan de sociale academie (HBO), gevolgd door supervisiekunde en contextuele therapie. Is werkzaam geweest bij de Raad voor de Kinderbescherming. Ze heeft een eigen praktijk in coaching, training en contextuele therapie ‘Intersession’. Daarnaast is ze vanaf het begin betrokken bij New Wine, de laatste jaren als stafwerker Gebed. In dat kader spreekt ze regelmatig en traint mensen in ministry en gebedspastoraat. Ze verzorgt ook wekelijks overdenkingen bij Groot Nieuws Radio.
Bij het Evangelisch College is ze betrokken bij het Traject Gods Koninkrijk en de Heilige Geest, waar ze haar passie voor gebed en luisteren naar God overdraagt in de colleges ‘Hearing God’.

Peter Jansen

Peter Jansen

Jaap-Harm de Jong, MA

Jaap-Harm de Jong, MA

Docent bij de Sprekersroute.

Petra Kiks-Leeflang

Petra Kiks-Leeflang

Petra, getrouwd met Henk, moeder van 3. Met hart en ziel jongerenwerker; lange tijd in de plaatselijke gemeente en als docent op de Jongerenwerkersopleiding en nu vooral landelijk en via BuroMozes. Ik hou van God, jongeren en de kerk en het is mijn passie om deze met elkaar te helpen verbinden.
Jeugdwerk is meer dan een optelsom van flitsende werkvormen en een goed beleid; het is je leven delen met jongeren en ouderen in de gemeente en elkaar steeds weer opzoeken en ontmoeten in God.
Ik hou van mensen en word blij als ik mijn vak en passie met anderen mag delen.

Dhr Jasper Knecht, Dr.

Dhr Jasper Knecht, Dr.

Jasper is zijn studies begonnen aan de ETF in Leuven waar hij een Bachelor in Bijbel en Theologie heeft afgesloten. Hierna is hij naar St Andrews verhuisd in Schotland. Daar heeft hij eerst een Research Master gedaan in de Historische en Systematische theologie. Na deze Master is hij aan de Universiteit gebleven om een promotie af te ronden in de Patristiek/Vroege Middeleeuwen. Hij werkt sinds 2015 bij WTC Theology in het Verenigd Koninkrijk. Na assistent geweest te zijn is hij in 2017 begonnen als zelfstandig docent. Ook heeft hij bij dezelfde instantie gewerkt als Dean of Postgraduate Studies. Eind 2022 is hij gestopt met die functie vanweege verhuizing naar Nederland. Momenteel werkt hij nog als Lecturer in Systematic and Historical Theology en is hij Research and Programme Development Officer bij het Quo Vadis Institute in Oostenrijk. Bij het EC is hij docent bij de EC-Bijbelcursus. Hij is er ten diepste van overtuigd dat de schoonheid en wijsheid van de Bijbel en de theologie van de oude kerk van onschatbare waarde zijn voor de moderne, Nederlandse kerk. Bij te kunnen dragen aan dat bewustzijn is wat hem drijft.

Janine Knibbe

Janine Knibbe

Janine heeft de hbo-opleiding verpleegkunde afgerond, waarna ze in de wijkverpleging en jeugdgezondheidszorg heeft gewerkt. Een aantal jaren geleden is ze gestart met de ETS-bijbelcursus. Tijdens de cursus groeide het verlangen om zich meer in de Bijbel te verdiepen. Vandaar de keuze voor de opleiding Theologie aan het Evangelisch College. In 2022 heeft Janine de opleiding Theologie afgerond. Ze is nu werkzaam als docent Nieuwe Testament en als catecheet, verder werkt ze als hulp-coördinator bij Hospice Het Tij in Zaandam. Studeren in de Bijbel is voor haar een boeiende en leerzame ontdekkingstocht en ze vindt het een mooie uitdaging om anderen op die ontdekkingstocht mee te nemen.

Marije Koelewijn, PhD

Marije Koelewijn, PhD

Marije studeerde Gezondheidswetenschappen en promoveerde in 2010 op een studie naar de preventie van hart- en vaatziekten in huisartspraktijken. In 2013 stapte ze uit de academische wereld en zette zich in voor het protestants basisonderwijs in Maastricht als beleidsmedewerker.
Sinds 2019 studeert Marije Theologie aan de ETF in Leuven waar ze de master Kerk en Pastoraat volgt. Ze vindt het heerlijk om weer te kunnen studeren. In mei 2021 begon Marije als vrijwillig kerkelijk opbouwwerker in de gemeente waar ze lid is. Marije geeft graag onderwijs en vindt het mooi om samen met anderen zich te verwonderen over wat er in de Bijbel staat. Haar ervaring is dat dit naast de kennis van God ook de vreugde in Hem vergroot.

Anneleen Koelmans-Veldhuis, BA

Anneleen Koelmans-Veldhuis, BA

Medewerker Opleiding Pastorale Hulpverlening

Anneleen studeerde Antropologie en Religiewetenschap aan de Universiteit Utrecht en Stellenbosch University. Daarna startte ze met een onderzoeksmaster Theology and Religion aan de Rijksuniversiteit Groningen. Ze werkte jaren als docent Godsdienst in het onderwijs en als gastdocent bij de RUG, Windesheim en VIAA. Afgelopen jaren liet ze zich omscholen tot Integratief coach via Groundwork en Geestelijk Begeleider via School of Sustainable Faith. Ook volgde ze de minor Trauma en Theologie aan de Universiteit van Kampen. Inmiddels begeleid ze vanuit haar eigen praktijk Zachte Bries in Leeuwarden vrouwen die graag willen groeien in heelheid, en willen groeien in God. Ook organiseert ze (dag)retraites. Anneleen heeft een hart voor dat wat God ook doet; zich verbinden aan ons lijden, en het is een droom die uitkomt om pastoraal werkers op te leiden die hierin kunnen voorgaan op de weg naar herstel.

Anneleen is (co)auteur van de boeken: Hier vind je kracht: bemoedigingen voor als je ziek bent (2019) en Zegen hen: 100 gebeden voor moeders (2023).

drs. Frans Koopmans

drs. Frans Koopmans

Voorzitter van het bestuur van het Evangelisch College

Studeerde Noordwest-semitische talen en culturen aan de Rijksuniversiteit Leiden (1987) en Christian studies of science and society aan de Faculteit Filosofie van de Vrije Universiteit in Amsterdam (2010). Hij is beleidsmedewerker Identiteit bij De Hoop ggz in Dordrecht en stafmedewerker bij Stichting Chris en Voorkom! in Houten. Hij doceert bij het EC de vakken Hebreeuws en Filosofie.

Jan Kranendonk, BTh, BEc

Jan Kranendonk, BTh, BEc

Adjunct-directeur

Studeerde accountancy (aan de Ichthus HEAO Rotterdam) en was werkzaam als Accountant-Administratieconsulent. Studeerde later in deeltijd hbo-theologie aan de Evangelische Theologische Academie en de Christelijke Hogeschool Ede. Was werkzaam als kerkelijk werker in de Protestantse Kerk (in ’s-Gravendeel en in Giessen-Oudekerk/Peursum) en als invaldocent godsdienst. Is ook werkzaam bij het Centrum voor Bijbelonderzoek in Doorn als (financieel) manager. Jan is getrouwd met Theresia; samen wonen ze in ’s-Gravendeel. Zijn verlangen is de studenten op een gedreven en gestructureerde wijze in te wijden in de door hem gegeven bijbelvakken, op een manier die liefde voor God (en zijn Woord) stimuleert en aanzet tot aanbidding, discipelschap, dienst en getuigenis.

Marja Krans, BSc

Marja Krans, BSc

Medewerker Opleiding Pastorale Hulpverlening

Marja studeerde Godsdienstwetenschappen in Leuven en is afgestudeerd Toegepast Psycholoog. Werkte mee aan de ontwikkeling van de Vormingsschool en later de Royal Mission School. Sinds 1991 is ze actief met Metanoia, als trainer, geregistreerd coach, supervisor en psychosociaal therapeut. Ook is zij voorzitter bij PowerParent, een stichting gericht op het empoweren van alleengaande christelijke ouders: dichter bij de Vader komen en dichter bij jezelf. Marja is getrouwd en woont met Nico in Roosendaal. Samen hebben ze drie (uitgevlogen) kinderen. Het delen van leven in en door genade en daardoor in de vrijheid van Christus is haar passie.

Marja is auteur van de boeken: Iedereen behalve jij (2022); Pastoraat en teamroldynamiek (2019) en Een ontmoeting tussen culturen (2000).

Debora Krikken-Hoogendoorn, MSc

Debora Krikken-Hoogendoorn, MSc

Studeerde Public Administration aan de Universiteit Twente, Missionair Werk aan het Evangelisch College en de Minor en het Professionaliseringstraject aan het Baptisten Seminarium. Momenteel volgt ze nog de Master Bible & Theology aan de Evangelische Theologische Faculteit in Leuven. Is werkzaam als studiecoördinator en docent bij het Baptisten Seminarium in Amsterdam. Voorheen werkte zij als trainer Exegese bij Geloofwaardig Spreken. Debora is getrouwd met Bertrick, samen hebben zij 3 kinderen en wonen in Deventer. Haar passie en verlangen is dat studenten relevant, urgent en bewogen het woord van God kunnen brengen.

 

Bas Krins, MA

Bas Krins, MA

Bas studeerde Theologie aan de Rijksuniversiteit in Utrecht (deeltijdopleiding). In het dagelijks leven is hij directeur van een onderzoeksinstelling op het gebied van polymeren. Daarnaast is hij actief met preken, schrijven van artikelen (voor o.a. de eigen website) en les geven.

drs. ing. Arend Kroes

drs. ing. Arend Kroes

Arend is getrouwd met Ruth en heeft drie kinderen en zeven kleinkinderen. Oorspronkelijk is hij chemicus en heeft later milieuwetenschappen gestudeerd. Door zijn passie voor de Bijbel heeft hij naast zijn werk theologie gestudeerd. In 2013 heeft hij de ETA succesvol afgerond met een Bachelor diploma theologie, specialisatie ‘leiderschap’. Vervolgens heeft hij aan de Theologische Universiteit te Kampen zijn masterstudie Praktische Theologie in 2017 afgerond. Hij doceert aan het Evangelisch College zowel het Nieuwe Testament als het Oude Testament. Verder is hij verbonden aan Unite in Christ en aan Open Doors. Van daaruit beweegt hij zich in alle kerkelijke denominaties en groepen, als spreker of als cursusleider.

Peter Kruijt

Peter Kruijt

Na twintig jaar actief te zijn geweest in de binnenvaart is het roer om gegaan en ben ik voorganger geworden. Ik heb de opleiding Theologie gedaan bij het Evangelisch College via afstandsonderwijs en de kerkelijke route aan het Baptisten Seminarium. Momenteel volg ik de master ‘Church Mission in the West’ aan de TU in Kampen. Ik werk als voorganger in de Baptistengemeente van Amersfoort. Ik hou van de kerk en zie het als een unieke plaats waar mensen verbinding kunnen ervaren met God en met elkaar. Ik vind het prachtig om daar onderdeel van te zijn. Voor het EC ben ik actief als docent van de Toerustingscursus voor Sprekers.

Mariska Laan

Mariska Laan

Heeft de opleiding Pastorale Hulpverlening gevolgd van het Evangelisch College. Is actief in haar gemeente binnen het pastoraat en heeft een eigen onderneming om vrouwen te sterken in identiteit, creativiteit en in hun relatie met God.

Mariska is getrouwd met Gertjan. Samen hebben zij 3 kinderen gekregen en wonen in Lelystad.

Evert Leeflang, BSc, MA

Evert Leeflang, BSc, MA

Coördinator Opleiding Theologie

Studeerde scheikunde aan de Universiteit Leiden en vervolgens theologie aan de Evangelische Theologische Faculteit (ETF) te Heverlee. Evert is getrouwd met Phillian en woonachtig in Dordrecht en verbonden aan de VEG Eljakim. Zijn verlangen is God in zijn openbaring recht te doen en de rijkdom hiervan uit te delen aan kerk en samenleving. Wil meehelpen om een brug te slaan tussen kerk en academie.

Evert is auteur van het boek Tasten naar God: Een introductie in de moderne theologie (2022), redacteur van het boek En het Woord is prachtig geworden (2022) en auteur van de studiemodulen Eschatologie en Hermeneutiek.

dr. Teun van der Leer

dr. Teun van der Leer

Teun van der Leer studeerde aan het Baptistenseminarium, de Christelijke Hogeschool Ede en de Vrije Universiteit (MA). Hij was godsdienstleraar (1983-1992) en predikant (1993-2005) en is docent en rector van het Baptistenseminarium VU Amsterdam (2005/2007-heden). Daarnaast is hij boekenredacteur van Inspirare, tijdschrift voor evangelische en charismatische theologie. Bij het Evangelisch College is Teun docent bij en coördinator van de Sprekersroute. Mensen uitdagen om geworteld in het Woord en verbonden met de geloofsgemeenschap vandaag in deze wereld Christus na te volgen, dat is het mooiste wat er is!

Janine Lemans-Schreuders

Janine Lemans-Schreuders

Medewerker Opleiding Pastorale Hulpverlening

Janine is getrouwd met Bram en woont in Twente. Samen hebben zij twee (inmiddels volwassen) pleegdochters. Ze studeerde Theologie bij het Evangelisch College en volgt de master Church and Mission in the West aan de universiteit Utrecht/Kampen. In 2018 heeft ze stichting Gefeliciteerd met jezelf! opgericht, waarmee ze mensen wil helpen om de Bijbel te leren kennen en deze kennis toe te passen in het dagelijkse leven. Bijbelschool Goud leven speelt hierin een centrale rol. Ze verzorgt regelmatig spreekbeurten waarbij ze eigen geschreven nummers zingt of de muzikale omlijsting verzorgd. Binnen de Hervormde gemeente waar ze kerkt, geeft ze catechisatie en elk jaar is ze tijdens de Heart2Heart zomerweek, coördinator van het ministryteam bij de tieners. Janine is niet bang om kwetsbaar te zijn. Het leven doorleven is haar niet vreemd en haar levenservaringen zet ze dan ook met liefde in binnen haar werkzaamheden. Ze wil naast mensen staan en hen helpen tot persoonlijke groei en de relatie met God te versterken. Bij het EC hoopt ze het goud in studenten naar boven te halen.

Janine is auteur van de boeken: Gefeliciteerd met jezelf! (2013) en Heilig schijt (2020).

Dhr Tonny Lievers, ir.