Bestuur
Maaike Bal-Plomp, MA

Maaike Bal-Plomp, MA

Vicevoorzitter van het bestuur van het Evangelisch College

Studeerde Theologie aan het Evangelisch College en haalde haar master Oude Testament aan de TU in Kampen. Zij werkt als vertaler van de commentaarserie ‘The Bible speaks today’ en is daarnaast is betrokken als bestuurslid bij een reformatorische basisschool in Delft en actief in het tienerwerk in de kerk. Voorheen werkte zij als manager in het bedrijfsleven bij een grafimedia onderneming in Rijswijk. Maaike is getrouwd met Remko, samen hebben zij twee kinderen en wonen in Delfgauw.

Met veel plezier zet zij zich in voor het Evangelisch College, zodat velen het onderwijs kunnen blijven ontvangen, waarvan zij zelf zo genoten heeft.

Gisela Houter-Seinen

Gisela Houter-Seinen

Secretaris

Studeerde Human Resource Management aan de Hogeschool Arnhem en Nijmegen en heeft de opleiding Missionair Werk gevolgd aan het Evangelisch College.

Is werkzaam als curriculumvoorzitter/onderwijscoördinator/docent voor de opleiding Bedrijfskunde, aan de HAN in Arnhem. Daarnaast is zij als bestuurslid en mede-oprichter betrokken bij SixtyFruits, een missionaire social enterprise waar mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt door middel van het restaureren van vintage meubelen zich kunnen ontwikkelen; en als docent/coach bij discipelschapstrainingsschool Overflow van de Pinksterzending ‘Vluchtheuvel’ in Arnhem. Voorheen werkte zij onder meer als HR-manager bij de Kamer van Koophandel in Arnhem. Gisela is getrouwd met Bob, samen hebben zij drie kinderen en wonen in Arnhem.

Haar verlangen voor het Evangelisch College is dat studenten door de kracht van het Woord van God en de Heilige Geest de geweldige beloftes van het Koninkrijk van God zichtbaar gaan maken in hun eigen leven en in hun omgeving.

drs. Frans Koopmans

drs. Frans Koopmans

Voorzitter van het bestuur van het Evangelisch College

Studeerde Noordwest-semitische talen en culturen aan de Rijksuniversiteit Leiden (1987) en Christian studies of science and society aan de Faculteit Filosofie van de Vrije Universiteit in Amsterdam (2010). Hij is beleidsmedewerker Identiteit bij De Hoop ggz in Dordrecht en stafmedewerker bij Stichting Chris en Voorkom! in Houten. Hij doceert bij het EC de vakken Hebreeuws en Filosofie.

Drs. Eric Tigelaar, AA

Drs. Eric Tigelaar, AA

Penningmeester

Studeerde algemeen staatkundige economie en accountancy in Rotterdam. Studeerde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam af bij de hoogleraren statistiek en reformatorische wijsbegeerte.

Is werkzaam als accountant bij Accountantskantoor KUBUS Dordrecht met ervaring als financial controller in het bedrijfsleven. Eric is getrouwd met Nathalie en zij hebben vier kinderen.

Heeft een passie voor de Bijbel en vindt het belangrijk dat deze laagdrempelig gelezen, maar ook diepgaand bestudeerd kan worden.

Medewerkers
Hans Alblas, MA

Hans Alblas, MA

Coördinator Opleiding Pastorale Hulpverlening & Traject Gods Koninkrijk en de Heilige Geest

Is getrouwd, vader van een dochter (2012) en woont in Ermelo. Haalde zijn bachelor in theologie aan de Evangelische Theologische Hogeschool te Veenendaal (2004, pastorale richting) en zijn masters aan de Vrije Universiteit te Amsterdam (2011, praktische theologie). Is als freelancer werkzaam in prediking, onderwijs en geestelijke begeleiding onder de naam Omnicus. Heeft acht jaar lang les gegeven aan de EC-Bijbelcursus, zowel OT als NT, op diverse locaties. Is lid van Evangeliegemeente Ermelo en voelt zich in het bijzonder verbonden met de Vineyardbeweging. Namens Vineyard Benelux doceert Hans aan het Traject Gods Koninkrijk en de Heilige Geest.

Hans is auteur van de boeken:  A Different Breed: How to relate to the New Apostolic Reformation (2022); Eromheen draaien: De kern van het volgen van Jezus in tien thema’s (2020); Christus alleen: Lessen uit de Kolossenzenbrief (2019).

Jeroen Baan, MA

Jeroen Baan, MA

Medewerker praktijk-leergedeelte Opleiding Theologie & relatiebeheerder kerken

Jeroen Baan heeft de Predikantsmaster aan de PThU afgerond en een Bachelor Psychologie behaald in Leiden. Hij gaat regelmatig voor in kerken behorende tot de PKN en is daarnaast als docent betrokken bij het Evangelisch College. Voor hem is het belangrijk op de individuele mens op het oog te hebben, omdat voor God iedereen bruikbaar is. Iedereen kan met zijn of haar gaven een leven leiden in navolging van Christus en een verschil maken voor anderen. Als hij mensen daarin kan coachen en bemoedigen dan doet hij dat graag.

Charlotte van den Berge

Charlotte van den Berge

Medewerker facilitaire zaken

Charlotte volgde de Opleiding Pastorale Hulpverlening en heeft een eigen pastorale praktijk: Aqua Lilium. Ze is betrokken bij het gebedswerk in Bonfire te Dordrecht. Charlotte is getrouwd met Edwin, zij hebben twee kinderen en wonen in Zwijndrecht.

ing. Haije Bergstra, MPhil

ing. Haije Bergstra, MPhil

Coördinator Opleiding Missionair Werk

Haije studeerde aan de Evangelische Bijbelschool in Doorn en vervolgde zijn studie theologie aan de Universiteit van Utrecht en aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Hij was assistent-voorganger in de CAMA Evangelische gemeente Parousia in Gouda en vanuit deze gemeente werd hij samen met zijn gezin uitgezonden naar Granada in Spanje. Daar deed hij gemeente stichtend werk, was hij betrokken bij de opzet van een NGO en doceerde aan INFORMA, het opleidingsinstituut van CAMA in Spanje. Naast zijn aanstelling bij het EC is hij werkzaam voor het Centrum voor Bijbelonderzoek waar hij onder ander ondersteuning biedt aan gebruikers van de Studiebijbel App in Latijns Amerika. Haije is verder betrokken bij Missie 1:8, een missionscoach-bediening voor gemeenten.

Haije is onder meer auteur van de studiemodule Missiologie (2020) en de artikelen Het missionaire perspectief in het Oude Testament (juni 2021) en De Heilige Geest overtuigt. Johannes 16:8-11 in de missionaire theologie van J.H. Bavinck (september 2022) in het Studiebijbel Magazine van het Centrum voor Bijbelonderzoek.

dr. Wijnand Boezelman

dr. Wijnand Boezelman

Docent Nieuwe Testament

Wijnand studeerde theologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Hij is in 2015 gepromoveerd op een onderzoek naar het gebruik van het Johannes Evangelie bij Athanasius van Alexandrië. Het lezen en begrijpen van de Bijbel en die inzichten delen met anderen heeft zijn hart. Naast zijn aanstelling bij het Evangelisch, is hij samen met zijn vrouw werkzaam bij Cornerstone in Beugen.

Milaisa Breeveld

Milaisa Breeveld

Medewerker studentenzaken Opleiding theologie

Milaisa studeerde muziektherapie en zang aan het ArtEZ Conservatorium in Enschede. Ze is worshipleidster bij de gemeente Open Heaven Ministry International in Ommoord.
Haar missie is om met haar gaven en talenten een bijdrage te leveren om het Koninkrijk van God hier op aarde op te bouwen.

Rebecca Cauwels

Rebecca Cauwels

Medewerker Jongerenwerkersopleiding

Na haar opleiding communicatie volgde Rebecca de Jongerenwerkersopleiding en deed daarna de post-HBO coaching & supervisie aan de CHE. Ze is afkomstig uit België en werkt daar als teamcoach bij het Evangelisch jeugdverbond. Daarnaast heeft ze haar eigen bureau voor coaching & training: In De Fleur. Bij alles wat ze doet is het haar verlangen om mensen tot bloei te zien komen.

Maria van Dijk

Maria van Dijk

Medewerker facilitaire zaken

Elske van Dorp, MA

Elske van Dorp, MA

Medewerker studentenzaken Opleiding theologie

Elske heeft theologisch onderwijs ontvangen aan het Hillsong International Leadership College in Australië, aan de opleiding Theologie van het Evangelisch College en aan de Protestantse Theologische Universiteit in Amsterdam. Daarnaast heeft ze de master Missionaire Gemeente aan de Theologische Universiteit Kampen afgerond. Haar verlangen is om lokale kerken te zien die vorm geven aan hun missionaire roeping en zij wil daar een bijdrage aan leveren door het begeleiden van studenten op hun weg in het deelnemen aan Gods missie.

Annelies Eijkelenboom-Knol, BA

Annelies Eijkelenboom-Knol, BA

Medewerker personeel & organisatie

Annelies studeerde communicatie aan de Christelijke Hogeschool Ede. Voorheen werkte zij als communicatiemedewerker bij de (deel)gemeente Rozenburg. Bij het Evangelisch College was ze eerder werkzaam als medewerker PR/communicatie en coördinator toerustingscursussen. Ze zorgt graag voor samenhang, zowel tussen mensen als in taken.

Mirjam Harms-Bakker, MA

Mirjam Harms-Bakker, MA

Theoloog/communicatiemedewerker

Studeerde Theologie aan de Theologische Universiteit Kampen. Mirjam is getrouwd met Johan, samen wonen zij in Den Haag. Ze zoekt graag naar de betekenis van de Bijbel en de relatie met God voor het leven hier en nu.

Nel Hellenthal

Nel Hellenthal

Coördinator administratie

Deed de MAVO aan de Dr. Th. De Visser Mavo te Rotterdam. Voorheen werkte zij als kantoorassistente bij Scheepswerf Hoogerwaard in Rotterdam. Nel is getrouwd met Michel, samen hebben zij één zoon en wonen in Zwijndrecht. Ze houdt van gezelligheid, gaat graag uit eten, vindt thuis film kijken leuk en doet aan country line dance.

Jirska van Hooijdonk, MA

Jirska van Hooijdonk, MA

Medewerker Afstandsonderwijs Opleiding Theologie

Studeerde Bijbel en Theologie (BA) aan de Evangelische Theologische Faculteit (ETF) in Leuven, België, voorheen Algemene Letteren (Politieke Geschiedenis, MA) aan de Universiteit Utrecht. Studeert na een omweg (MA Aspects and Implications of Biblical Interpretation, London School of Theology) verder aan haar MA Bible and Theology in Leuven. Verder is Jirska gastpredikant o.a. bij de PKN. Jirska heeft een bijzondere interesse in filosofische hermeneutiek en thema’s op het raakvlak van geschiedenis en theologie. Als docent vindt het ze het een voorrecht om met studenten en cursisten te reflecteren op de interpretatie van de Bijbel. Ze hoopt bij te dragen aan het vertrouwen van de student in de eigen capaciteit om de Bijbel uit te leggen.

Jan Kranendonk, BTh, BEc

Jan Kranendonk, BTh, BEc

Adjunct-directeur

Studeerde accountancy (aan de Ichthus HEAO Rotterdam) en was werkzaam als Accountant-Administratieconsulent. Studeerde later in deeltijd hbo-theologie aan de Evangelische Theologische Academie en de Christelijke Hogeschool Ede. Was werkzaam als kerkelijk werker in de Protestantse Kerk (in ’s-Gravendeel en in Giessen-Oudekerk/Peursum) en als invaldocent godsdienst. Is ook werkzaam bij het Centrum voor Bijbelonderzoek in Doorn als (financieel) manager. Jan is getrouwd met Theresia; samen wonen ze in ’s-Gravendeel. Zijn verlangen is de studenten op een gedreven en gestructureerde wijze in te wijden in de door hem gegeven bijbelvakken, op een manier die liefde voor God (en zijn Woord) stimuleert en aanzet tot aanbidding, discipelschap, dienst en getuigenis.

Marja Krans, BSc

Marja Krans, BSc

Medewerker Opleiding Pastorale Hulpverlening

Marja studeerde Godsdienstwetenschappen in Leuven en is afgestudeerd Toegepast Psycholoog. Werkte mee aan de ontwikkeling van de Vormingsschool en later de Royal Mission School. Sinds 1991 is ze actief met Metanoia, als trainer, geregistreerd coach, supervisor en psychosociaal therapeut. Ook is zij voorzitter bij PowerParent, een stichting gericht op het empoweren van alleengaande christelijke ouders: dichter bij de Vader komen en dichter bij jezelf. Marja is getrouwd en woont met Nico in Roosendaal. Samen hebben ze drie (uitgevlogen) kinderen. Het delen van leven in en door genade en daardoor in de vrijheid van Christus is haar passie.

Marja is auteur van de boeken: Iedereen behalve jij (2022); Pastoraat en teamroldynamiek (2019) en Een ontmoeting tussen culturen (2000).

Evert Leeflang, BSc, MA

Evert Leeflang, BSc, MA

Coördinator Opleiding Theologie

Studeerde scheikunde aan de Universiteit Leiden en vervolgens theologie aan de Evangelische Theologische Faculteit (ETF) te Heverlee. Evert is getrouwd met Phillian en woonachtig in Dordrecht en verbonden aan de VEG Eljakim. Zijn verlangen is God in zijn openbaring recht te doen en de rijkdom hiervan uit te delen aan kerk en samenleving. Wil meehelpen om een brug te slaan tussen kerk en academie.

Evert is auteur van het boek Tasten naar God: Een introductie in de moderne theologie (2022), redacteur van het boek En het Woord is prachtig geworden (2022) en auteur van de studiemodulen Eschatologie en Hermeneutiek.

Jesse van Nes, MA

Jesse van Nes, MA

Algemeen directeur

Studeerde theologie aan de Evangelische Theologische Faculteit in Leuven (ETF) en volgde een post-HBO Management aan de Christelijke Hogeschool Ede (CHE). Naast zijn werk bij het Evangelisch College spreekt hij regelmatig in kerken en is hij lid van de Raad van Toezicht van Missie Dordt & Samen Dordt: een interkerkelijke organisatie voor diaconaal en missionair werk in Dordrecht. Jesse is getrouwd met Erika, samen hebben zij 3 kinderen en wonen in Dordrecht.

drs. Henriëtte van Nes

drs. Henriëtte van Nes

Coördinator Opleiding Pastorale Hulpverlening

Studeerde theologie aan het London Bible College (Cambridge University) en Trinity Evangelical Divinity School te Deerfield (USA). Ze is ook werkzaam bij stichting EX IT, een praktijk voor pastorale hulpverlening in Zwijndrecht. Henriëtte is getrouwd met Cees van Nes. Samen hebben ze vier kinderen en zeven kleinkinderen. Haar verlangen is een bruikbaar instrument in Gods handen te zijn.

Henriëtte is auteur van het boek In ontwikkeling: Pastorale bouwstenen voor je leven (2021) en de studiemodules Pastoraat en Pentateuch.

Esther Niehof-Griffioen

Esther Niehof-Griffioen

Administratief medewerker EC-Bijbelcursus

Voorheen werkte Esther als administratief medewerker bij het Leger des Heils te Dordrecht. Esther is getrouwd met Rudolf, samen hebben zij 4 kinderen en wonen in Dordrecht. Verder zet ze zich graag in voor het kinderwerk en als wijkhulp binnen de Kandelaarkerk in Dordrecht.

Jetteke Noordzij, M.Div.

Jetteke Noordzij, M.Div.

Coördinator Jongerenwerkersopleiding

Voltooide de Master of Divinity in World Evangelization aan Tyndale Theological Seminary. Ze is als mentor voor jonge leiders verbonden aan de Lausanne beweging. Werkte als jongerenwerker in Amerika en gaf les aan Bijbelschoolstudenten in Kenia en Suriname. Werkte als jongerenpastor bij de Evangelische Omroep en is sinds 2001 verbonden aan de Jongerenwerkeropleiding, waar ze met veel liefde lesgeeft en jongerenwerkers begeleidt. Ze houdt van de Bijbel en zoekt altijd naar wegen die te communiceren. Jongeren (en ouderen) bij Jezus brengen en anderen uitdagen dat ook te doen is haar passie.

dr. Bram van Putten

dr. Bram van Putten

Docent Oude Testament

Studeerde theologie aan de Universiteit Utrecht (hoofdvak OT, bijvakken Hebreeuws en NT). Is in 2006 gepromoveerd op een onderzoek van de boeken Koningen. Bijbel lezen, en met anderen lezen, heeft zijn hart, of het nu op een Bijbelschool is (hij geeft les aan de Wittenberg), met studenten (werkte van 1999-2017 bij IFES), met kerkelijk werkers of met gemeenteleden.

Hester Roos, BA

Hester Roos, BA

Medewerker studentenzaken

Hester is medewerker studentenzaken van de opleiding Pastorale Hulpverlening, Opleiding Missionair Werk, Sprekersroute, Jongerenwerkersopleiding en het Traject Gods Koninkrijk en de Heilige Geest. Zij studeerde Regional Development and Innovation aan de Van Hall-Larenstein Hogeschool in Wageningen. Zij leert alles over biologische groente telen bij de Stadsboerin in Rotterdam. Voorheen werkte zij onder andere als zendeling bij Operatie Mobilisatie in Griekenland. Hester is getrouwd met Roeland Dam en ze wonen in Wateringen. Haar missie is dat studenten met veel plezier studeren aan het Evangelisch College.

drs. ing. Jan Willem Slager

drs. ing. Jan Willem Slager

Medewerker Oude Testament EC-Bijbelcursus

Jan Willem studeerde Theologie aan de Universiteit Utrecht en is afgestudeerd in Exegese Nieuwe Testament met als bijvak Exegese Oude Testament. Hij geeft Bijbelonderwijs in verschillende gemeenten en groepen in Nederland en Vlaanderen. Hij werkt parttime bij Rijkswaterstaat. Jan Willem is getrouwd met Jolanda en heeft drie dochters en een zoon.

Annemieke Sparla, MA

Annemieke Sparla, MA

Coördinator EC-Bijbelcursus & Toerustingscursussen

Studeerde Taal- en literatuurwetenschap aan de Katholieke Universiteit Brabant. Is betrokken bij Volle Evangelie Gemeente Rijswijk en Globalrize. Voorheen werkte zij als projectmedewerker Taal bij Stichting Nieuw Thuis Rotterdam in Rotterdam. Annemieke is getrouwd met Paul. Zij heeft twee volwassen kinderen en woont in Berkel en Rodenrijs. Haar missie is het bijdragen aan de verspreiding van Gods Woord door te werken voor het Evangelisch College.

Maarten The, BA

Maarten The, BA

Communicatiemedewerker

Maarten is getrouwd en woont in Vlaardingen. In 2022 rondde hij zijn bachelor theologie af aan de Christelijke Hogeschool in Ede. Naast zijn aanstelling bij het Evangelisch College studeert Maarten op dit moment aan de Vrije Universiteit Amsterdam waar hij de master Baptistic and Evangelical Leadership volgt. In alles wat Maarten doet verlangt hij ernaar om mensenlevens te verbinden aan het levensechte verhaal van Christus en omgekeerd. Om Christus te verbinden aan het concrete leven van hier en nu; de plaats waar het doorgaande verhaal van Christus uitgeleefd wordt, met het oog op de heelheid die komen zal.

drs. Marianne Visser

drs. Marianne Visser

Medewerker gestructureerd afstandsonderwijs Opleiding Theologie

Studeerde Geschiedenis aan de Rijksuniversiteit te Leiden, deed daarna de PABO in Enschede en de ETA in Zwijndrecht. Voorheen werkte zij als docente Geschiedenis en Maatschappijleer in het voortgezet onderwijs en daarna als basisschoolleerkracht in Barendrecht. Marianne is getrouwd met Peter, samen hebben zij een zoon en wonen in Barendrecht. Haar passie in relatie tot het lesgeven bij het Evangelisch College is de studenten enthousiast maken voor het Oude Testament, zodat ook dit gedeelte van Gods Woord gaat leven, niet één van Zijn weldaden vergeten wordt en we een completer beeld krijgen van wie God is. Opdat onze liefde voor Hem en ons vertrouwen op Hem groeit.

Marianne is redacteur van het boek En het Woord is prachtig geworden (2022).

Hermineke Vonk, BTh, Bac

Hermineke Vonk, BTh, Bac

Medewerker Opleiding Pastorale Hulpverlening

Studeerde Theologie aan het Evangelisch College (Zwijndrecht) en specialiseerde zich bij de CHE/ETH (Ede/Veenendaal) in de richting van Pastoraal Werk. Ze is actief als coach, trainer en spreker via Hermineke.nl. Voorheen werkte zij ruim twintig jaar als docent bewegingsonderwijs op een school voor VMBO/HAVO/VWO in Rotterdam. Hermineke is getrouwd en ze hebben in Goudriaan een boerderij met B&B/groepsaccommodatie. Haar missie is met mensen de goede kant op bewegen, door middel van onderwijs en pastoraat.

Hermineke is auteur van de boeken In ontwikkeling: Pastorale bouwstenen voor je leven (2021); Verbeeldtaal: dichter bij jezelf, dichter bij God (2021) en de studiemodules Pastoraat .

Henk ten Voorde, MA

Henk ten Voorde, MA

Bibliothecaris & projectleider theologischetijdschriften.nl

Studeerde aan de Evangelische Theologische Academie en daarna aan de Evangelische Theologische Faculteit te Leuven.

Willy van Waardenburg

Willy van Waardenburg

Medewerkster financiële zaken

Willy is getrouwd, moeder van twee kinderen en woont in ‘s Gravendeel.

Metta Wierenga, MA

Metta Wierenga, MA

Docent Nieuwe Testament en Hermeneutiek

Studeerde theologie aan de CHE in Ede en aan de Evangelische Theologische Faculteit in Leuven. Voorheen was zij als docente betrokken bij Stichting Agapè (Doorn). Metta is getrouwd en woont in Sleeuwijk. Wat haar drijft is Paulus’ oproep aan zijn lezers om een woning van Christus’ woorden in al hun rijkdom te zijn. Haar passie is daar vandaag de dag aan bij te dragen via het Evangelisch College. De eenheid en intertekstualiteit van de Bijbel heeft haar grote belangstelling.

Metta is redacteur van het boek En het Woord is prachtig geworden (2022) en auteur van de studiemodulen Exegese & Hermeneutiek en Algemene brieven.

dr. Nathan Witkamp

dr. Nathan Witkamp

Beleidsmedewerker academische zaken & hoofdredacteur Marturia

Studeerde analytische chemie aan het Hoger Laboratorium Onderwijs in Delft en theologie aan de Evangelische Theologische Faculteit (ETF) in Leuven. In 2016 promoveerde hij via een joint-PhD programma aan de Evangelische Theologische Faculteit, Leuven (ETF) en de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) op een vergelijking van de doopriten van Theodorus van Mopsuestia en Narsai van Nisibis. Naast zijn dienstverband aan het Evangelisch College is Nathan als onderzoeker verbonden aan de Evangelische Theologische Faculteit, Leuven en het Centre for the Study of Early Christianity (VU/TiU), en is hij actief als bestuurslid van Stichting Oudchristelijke Studiën.

Nathan is onder meer auteur van de boeken Door Christus aangesproken: een ontmoeting met de Vroege Kerk (2019) en Tradition and Innovation: Baptismal Rite and Mystagogy in Theodore of Mopsuestia and Narsai of Nisibis (2018) en van het artikel A Multi-layered Garment of Immorality: The Coverings of the Body in Theodore of Mopsuestia’s Baptismal Rite in de bundel Early Christian Mystagogy and the Body (2022).

Docenten
Opleidingen:
ds. Wim Aanen

ds. Wim Aanen

Ds. Wim Aanen studeerde o.a. aan de Reformatorische Bijbelschool (later: de Wittenberg) en in deeltijd aan het ETF en de Rijksuniversiteit Utrecht; hij studeerde in Utrecht af met Missiologie als hoofdvak. Hij werkte als evangelist of missionair werker in Groningen en als voorganger/predikant in de Hervormde wijkgemeente Krispijn in Dordrecht; in beide gevallen betrof het zo genoemde achterstandswijken.   

Mr. Anita Abbring

Mr. Anita Abbring

Anita heeft rechten gestudeerd in Utrecht (Mr.) en theologie in Apeldoorn (BA). Momenteel is zij nog bezig met de Master Christelijke Spiritualiteit aan de TU Kampen. Zij is werkzaam als jongeren- en gezinswerker in de Kruiskerk in Arnhem (NGK/CGK), maar heeft ook 10 jaar onderwijservaring in het VO. Ze heeft preekbevoegdheid in de NGK en preekt regelmatig door het hele land.
Anita heeft veel ervaring met het geven van de Alpha Cursus en de ministrycursus van New Wine. Zij is al enige jaren coördinator van de cursus gebedsministry tijdens de New Wine Zomerconferentie.
Anita heeft een passie voor het geven van onderwijs en mensen bekend te maken met het goede nieuws van Gods Koninkrijk – waar zij zelf mede-arbeider in mogen zijn.

dr. Jan Martijn Abrahamse

dr. Jan Martijn Abrahamse

Studeerde theologie aan de Evangelische Theologische Faculteit, Duke University en de Vrije Universiteit en promoveerde in januari 2018 op een onderzoek naar een hedendaagse ambtstheologie (The Stripping of the Ministry, 2018). Van 2012-2017 werkte hij als predikant van de Aalsmeer CAMA Gemeente en werkt nu als docent systematische theologie en ethiek aan de Christelijke Hogeschool Ede en is als Research Fellow verbonden aan het Baptisten Seminarium Amsterdam. Daarnaast is hij als redacteur betrokken bij Inspirare: Tijdschrift voor Evangelische en Charismatische Theologie. Afgelopen november 2018 verscheen Breekbaar halleluja (KokBoekencentrum), een verkenning van de pelgrimspsalmen in relatie tot christen-zijn vandaag. Jan Martijn is docent dogmatiek namens het Baptisten Seminarium voor de Sprekersroute. Hij vindt het een voorrecht om samen met mensen na te denken over fundamentele vragen van christenzijn, het goede leven en de uitdagingen van onze tijd.

Erwin Agteres, MA

Erwin Agteres, MA

Erwin studeerde theologie (BA+MA) aan de Evangelische Theologische Faculteit en volgde en lerarenopleiding aan de KU Leuven. In zijn dagelijks leven combineert hij zijn passie voor God en onderwijs onder andere door het leiden en ontwikkelen van een tienerclub voor intelligente tieners met geloofsvragen. Dit doet hij samen met zijn vrouw Joëlle. Daarnaast spreekt Erwin graag en geniet hij van het verzorgen van lessen.

Joëlle Agteres, MA

Joëlle Agteres, MA

Joëlle Agteres studeerde theologie (BA) en filosofie (BA+MA) en sloot haar studies af met een universitaire lerarenopleiding. Sinds haar studies heeft ze veelal in het onderwijs gewerkt. Ze heeft een passie voor onderwijs en het christelijk geloof. Op dit moment werkt ze als leerkracht van een full time-hoogbegaafdenklas in het basisonderwijs. Daarnaast geeft en ontwikkelt ze samen met haar man een tienerclub voor intelligente tieners met geloofsvragen.

Hans Alblas, MA

Hans Alblas, MA

Coördinator Opleiding Pastorale Hulpverlening & Traject Gods Koninkrijk en de Heilige Geest

Is getrouwd, vader van een dochter (2012) en woont in Ermelo. Haalde zijn bachelor in theologie aan de Evangelische Theologische Hogeschool te Veenendaal (2004, pastorale richting) en zijn masters aan de Vrije Universiteit te Amsterdam (2011, praktische theologie). Is als freelancer werkzaam in prediking, onderwijs en geestelijke begeleiding onder de naam Omnicus. Heeft acht jaar lang les gegeven aan de EC-Bijbelcursus, zowel OT als NT, op diverse locaties. Is lid van Evangeliegemeente Ermelo en voelt zich in het bijzonder verbonden met de Vineyardbeweging. Namens Vineyard Benelux doceert Hans aan het Traject Gods Koninkrijk en de Heilige Geest.

Hans is auteur van de boeken:  A Different Breed: How to relate to the New Apostolic Reformation (2022); Eromheen draaien: De kern van het volgen van Jezus in tien thema’s (2020); Christus alleen: Lessen uit de Kolossenzenbrief (2019).

Roelof Alkema, Dr.

Roelof Alkema, Dr.

Roelof Alkema doceert voor de ETS Nieuwe Testament in Drachten Assen en Winschoten. Hij heeft Theologie gestudeerd aan de ETA en de TU Kampen, en is in 2012 als nieuwtestamenticus afgestudeerd bij prof. dr. van Houwelingen. Onder diens begeleiding werkt Roelof momenteel aan een dissertatie over het onderwijs van Jezus en de algemene zendbrieven. Naast onderzoeken en doceren is Roelof actief in het pastoraat en als spreker en catecheet.

Hans Arentsen

Hans Arentsen

Hans is getrouwd met Hanneke. Samen hebben zij 6 kinderen, waarvan er geen meer thuis woont. Hij studeerde scheikunde en natuurkunde aan de universiteit Utrecht. Naast lesgeven aan de ETS houdt hij zich bezig met jongerenwerk en prediking. Verder maakt hij regelmatig een tijdschrift op voor ECM (European Christian Mission) en beheert hij de database van Protestants Marriage Encounter. In zijn studententijd en daarna heeft hij veel aan bijbelstudie gedaan en hij wil heel graag de Bijbel dicht bij mensen brengen om hen te laten zien wat God door Christus allemaal voor ons heeft.

Dhr Marius van  Asperen, MA

Dhr Marius van Asperen, MA

Marius heeft de opleidingen Sociaal werk, Theologische Hogeschool, lerarenopleiding Onderwijskunde, Filosofie en Ethiek en de opleiding Geestelijk verzorger gedaan. Hij is werkzaam geweest als docent 1e graad levensbeschouwing, filosofie, ethiek en sociologie. Hij was verbonden aan MBO/HBO onderwijs ten behoeve van de unit gezondheidszorg en welzijn (studenten, verpleegkundigen en maatschappelijk werkers). Sinds kort is hij met pensioen. Hij is verbonden aan de Hervormde gemeente St. Jan te Gouda en is daar ouderling pastoraat. Daarnaast is hij regio-coordinator vaan Dorcas Intern en (stads)gids van de St. Jan. Voor de ETS is hij docent OT. Hij leest graag de boeken van Bonhoeffer en van Tim Keller. Zijn verlangen is om te leven in navolging van Christus.

Jeroen Baan, MA

Jeroen Baan, MA

Medewerker praktijk-leergedeelte Opleiding Theologie & relatiebeheerder kerken

Jeroen Baan heeft de Predikantsmaster aan de PThU afgerond en een Bachelor Psychologie behaald in Leiden. Hij gaat regelmatig voor in kerken behorende tot de PKN en is daarnaast als docent betrokken bij het Evangelisch College. Voor hem is het belangrijk op de individuele mens op het oog te hebben, omdat voor God iedereen bruikbaar is. Iedereen kan met zijn of haar gaven een leven leiden in navolging van Christus en een verschil maken voor anderen. Als hij mensen daarin kan coachen en bemoedigen dan doet hij dat graag.

Maaike Bal-Plomp, MA

Maaike Bal-Plomp, MA

Vicevoorzitter van het bestuur van het Evangelisch College

Studeerde Theologie aan het Evangelisch College en haalde haar master Oude Testament aan de TU in Kampen. Zij werkt als vertaler van de commentaarserie ‘The Bible speaks today’ en is daarnaast is betrokken als bestuurslid bij een reformatorische basisschool in Delft en actief in het tienerwerk in de kerk. Voorheen werkte zij als manager in het bedrijfsleven bij een grafimedia onderneming in Rijswijk. Maaike is getrouwd met Remko, samen hebben zij twee kinderen en wonen in Delfgauw.

Met veel plezier zet zij zich in voor het Evangelisch College, zodat velen het onderwijs kunnen blijven ontvangen, waarvan zij zelf zo genoten heeft.

Prof. dr. Jack Barentsen

Prof. dr. Jack Barentsen

Jack Barentsen studeerde natuurkunde, filosofie (Ba) en theologie (M.Div; Th.M) in de USA. Na 15 jaar als kerkplanter en kerkopbouwwerker in Zuid-Nederland te hebben gewerkt, begon hij te doceren aan de Evangelische Theologische Faculteit (ETF) in Leuven. Zijn eerste focus lag op de ontwikkeling van leiderschap in het vroege christendom (Emerging Leadership in the Pauline Mission: A Social Identity Perspective, 2011). Sinds 2010 richt zijn onderwijs en onderzoek zich op vormen van eigentijds kerkelijk leiderschap in diverse landen. Hij is hoogleraar en vakgroepvoorzitter Praktische Theologie aan de ETF, en werkt mee als onderzoeker aan het Institute of Leadership and Social Ethics aan de ETF. Zijn passie is discipelschap en gezond leiderschap, wat hij ook op het EC wil uitdragen als docent van het vak Leiderschap.

ing. Haije Bergstra, MPhil

ing. Haije Bergstra, MPhil

Coördinator Opleiding Missionair Werk

Haije studeerde aan de Evangelische Bijbelschool in Doorn en vervolgde zijn studie theologie aan de Universiteit van Utrecht en aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Hij was assistent-voorganger in de CAMA Evangelische gemeente Parousia in Gouda en vanuit deze gemeente werd hij samen met zijn gezin uitgezonden naar Granada in Spanje. Daar deed hij gemeente stichtend werk, was hij betrokken bij de opzet van een NGO en doceerde aan INFORMA, het opleidingsinstituut van CAMA in Spanje. Naast zijn aanstelling bij het EC is hij werkzaam voor het Centrum voor Bijbelonderzoek waar hij onder ander ondersteuning biedt aan gebruikers van de Studiebijbel App in Latijns Amerika. Haije is verder betrokken bij Missie 1:8, een missionscoach-bediening voor gemeenten.

Haije is onder meer auteur van de studiemodule Missiologie (2020) en de artikelen Het missionaire perspectief in het Oude Testament (juni 2021) en De Heilige Geest overtuigt. Johannes 16:8-11 in de missionaire theologie van J.H. Bavinck (september 2022) in het Studiebijbel Magazine van het Centrum voor Bijbelonderzoek.

Alice Beuving

Alice Beuving

Alice Beuving is getrouwd en moeder van drie kinderen en heeft 1 kleinkind. In 2016 rondde zij de studie Pastorale Hulpverlening aan het Evangelisch College af. Aansluitend heeft zij nog enkele bijscholingscursussen gevolgd, waaronder depressie bij kinderen, jongeren, en volwassenen, een bijscholing over verslaving, de cursus contextueel pastoraat en de sprekerstraining.

Na een aantal jaren te hebben gewerkt binnen een pastoraal centrum kon zij een eigen pastorale praktijk naast haar huis beginnen. Deze plek is zo verbouwd dat het als B&B dienst zou kunnen doen, maar dat is zeker niet de bedoeling. Het uitnodigen van mensen voor pastorale coachingsgesprek en/of voor een retraite voelt als haar roeping.
De pastorale praktijk draagt de naam Time-out. In de T van het logo is de vorm van een kruis te herkennen. Dat is niet toevallig maar getuigt dat zij met heel haar hart gelooft dat God Degene is die werkelijk herstel en genezing kan geven.

Op dit moment is zij werkzaam als persoonlijk begeleider bij Stichting Sprank (IB-groep), als pastoraal hulpverlener bij Time-Out en als docent bij de Toerustingscursus Pastoraat bij het Evanglisch College.

Frans Blok, BA

Frans Blok, BA

Na bijbelschool en HBO theologie gaf Frans leiding aan een bijbelschool in Nederland. Vanaf 1993 startte hij met anderen het Albanian Bible Institute – een opleiding voor voorgangers van de toen snelgroeiende Albanese kerk. Hij werd in 2002 voorganger van City Light in Alkmaar en vanaf 2015 van Pinkstergemeente Immanuel in Haarlem. Op het zendingsveld leerde hij om de Bijbel en Bijbelse thema’s op begrijpelijke en pakkende wijze te communiceren. Frans heeft 4 kinderen en woont met zijn vrouw Evelien in Haarlem.

drs. Oeds Blok

drs. Oeds Blok

Oeds Blok was veertien jaar voorganger van de Baptistengemeente Amersfoort. In 2012 nam hij afscheid als voorganger om als pionier aan de slag te gaan in de Amersfoortse volkswijk Soesterkwartier. Hij is werkzaam als coach voor pioniers binnen de Unie van Baptistengemeenten en het netwerk Urban Expression. Hij is docent gemeentestichting aan o.a. de Chistelijke Hogeschool Ede en het Baptisten Seminarium. Als gediplomeerd coach werkt hij sinds 2014 vanuit zijn eigen bedrijf Oeds Blok coaching, leiderschap & innovatie. Samen met Liesbeth van Tongeren verzorgt hij in Nederland de training ‘The Undefended Leader.’

drs. John Boekhout

drs. John Boekhout

John Boekhout is Bijbelleraar, trainer en spreker. Hij schreef het gelijknamige boek ‘Verantwoord Bijbelgebruik’ en is actief namens Stichting Apollos.

Jan Boelhouwers

Jan Boelhouwers

Is getrouwd met Wi-ja en samen hebben ze vijf kinderen. Na een handelsopleiding te hebben voltooid, wist Jan zich geroepen om theologie te gaan studeren. Na de GOS en kadertraining ging hij voltijds studeren aan het CBVB in Heverlee. Daarna heeft hij gewerkt bij de NCBG en momenteel werkt hij al 30 jaar bij het Conferentie en Pastoraal Centrum “De Ark” in Ter Apel, waar hij verantwoordelijk is voor onderwijs en pastoraat. Hij heeft ook lesgegegeven aan de RMS, de profeten. Hij is docent Oude Testament van de EC-Bijbelcursus en doet al zijn werk met één verlangen: zijn Heer en Heiland, Jezus Christus, alle eer en glorie te geven.

dr. Wijnand Boezelman

dr. Wijnand Boezelman

Docent Nieuwe Testament

Wijnand studeerde theologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Hij is in 2015 gepromoveerd op een onderzoek naar het gebruik van het Johannes Evangelie bij Athanasius van Alexandrië. Het lezen en begrijpen van de Bijbel en die inzichten delen met anderen heeft zijn hart. Naast zijn aanstelling bij het Evangelisch, is hij samen met zijn vrouw werkzaam bij Cornerstone in Beugen.

René Bosman, MEd

René Bosman, MEd

René studeerde voor leraar werktuigbouwkunde (PTH), theologie (ETA) en leraar Godsdienst en Levensbeschouwing (CHE). Na zijn middelbare school reisde hij twee jaar met zendingsorganisatie Operatie Mobilisatie in Zuid-Amerika aan boord van het schip de Logos II (1992-1994). Hij heeft hier Hanneke, zijn vrouw leren kennen. Samen hebben ze twee dochters.

René is docent op Melanchthon Schiebroek. Daarnaast is René actief binnen de VEG Vlaardingen als oudste, voorzitter van de preekwerkgroep en één van de sprekers binnen de gemeente. Tevens spreekt hij in diverse andere gemeenten en geeft hij Bijbelstudie.

Voor het Evangelisch College geeft René lessen Oude Testament en is hij docent voor de Toerustingscursus Sprekers.

Kees de Bree

Kees de Bree

Kees de Bree is eigenaar van het KairosNetwerk, regiomanager bij Youth for Christ en adviseur/ trainer bij Ondernemersvoorjongeren.nl.

Jesse Bremmer, MA

Jesse Bremmer, MA

Doceerde Wijsheidsliteratuur (2012), Hermeneutiek/Exegese (2012-2015) en doceert momenteel Bijbelstudiemethoden (2014-heden). Studeerde economie en theologie en volgde daarna een lerarenopleiding. Hij heeft een passie voor onderwijs en is actief als docent op een middelbare school.

Cees van Breugel

Cees van Breugel

Cees van Breugel is buurtpastor / pionier bij Hart voor West, een missionaire leefgemeenschap in Rotterdam West. Hij volgde de lerarenopleiding en studeerde Gemeentewerk bij het Evangelisch College. Zijn verlangen is om het woord van God door te geven en zo mensenlevens zien veranderen.

dr. Piet Brinksma

dr. Piet Brinksma

Heeft informatietechnologie gestudeerd in Groningen en was naast een carrière in de ICT als innovatie en consultancy manager voorganger van Rafaël gemeenschap Amsterdam Noord samen met zijn vrouw Riek. In 2005 werd hij gevraagd om als voorzitter van Rafaël Nederland leiding te geven aan deze beweging (tot 2016). Vanuit zijn passie voor de impact van het Koninkrijk van God in de stad heeft hij in 2013 een Master en Doctorate studie gedaan in Urban Missie / Global Urban Transformational Leadership aan Bakke Graduate University (TX), waar hij in 2018 promoveerde met een dissertatie over het mobiliseren van de Kerk voor Gods missie in Amsterdam. Piet is naast zijn voorgangerschap actief in de stadsbeweging (ACCL en City to City) in Amsterdam en geeft trainingen, lezingen en coaching aan missionaire bewegingen, kerken en organisaties in steden in binnen- en buitenland.

Agnes van den Broek

Agnes van den Broek

Agnes van den Broek houdt van talen, graven in de Bijbel, en mensen laten groeien in hun relatie met God. Ze studeerde aan een bijbelschool om meer ondergrond te krijgen voor haar werk als trainer bij stichting Agapè. Een belangrijk doel bij haar lessen Oude Testament is dat studenten vanuit de grote lijn van het Oude Testament de samenhang met het Nieuwe Testament zien. Ze helpt studenten om te ontdekken wat de boodschap van het Oude Testament voor het volk Israël betekende, en welke principes en lagen van vervulling van toepassing zijn voor de gelovige nu.

Corné Burger

Corné Burger

Werkt bij Operatie Mobilisatie. Hij is een enthousiaste, gemotiveerde spreker, mede door zijn jarenlange ervaring binnen OM en zijn opleiding theologie aan de ETA. “Jezus kennen, Hem volgen en Hem bekend maken,” is zijn drijfveer. Hij spoort mensen aan om te leven uit genade en op zoek te gaan naar ieders taak in de Grote Opdracht. “Het is prachtig om aan de ETS les te mogen geven. De Bijbel is Gods Woord en een onuitputtelijke bron voor ons geloofsleven en het beter leren kennen van God en Zijn liefdevolle plan.”

Dhr Hans Cappon

Dhr Hans Cappon

Hans startte zelf ooit als cursist aan de ETS. Hij studeerde daarna aan de ETA (theologie) en haalde zijn bachelor Godsdienst-Pastoraal Werk in Ede (2009). Daarvoor studeerde hij Werktuigkundige Medische Technologie aan de TU Eindhoven (1997) en promoveerde aan de Wageningen Universiteit op het gebied van waterzuivering (2014). Hij begon in 2007 als docent-onderzoeker in het hoger onderwijs (HZ Vlissingen/Middelburg), waar hij sinds 2020 lector Watertechnologie is.

Naast zijn werk is Hans spreker in diverse gemeenten en actief betrokken bij de Vrije Evangelische Gemeente in Goes. Bij de ETS in Middelburg geeft hij het onderdeel Nieuwe Testament en hoopt daarbij zijn enthousiasme voor Gods woord over te brengen op de cursisten. Hans is getrouwd met Mariska en samen hebben ze drie kinderen.

Ds. Nico Catsburg, BA

Ds. Nico Catsburg, BA

De theologische opleiding van Nico aan het ENBC in Zwitserland, nu EuNC, heeft hij afgerond met een BA, daarna is hij verder gaan studeren aan de Universiteit van Utrecht/Seminarie van de Baptisten. Hij is vijfentwintig jaar predikant geweest, waarbij alle aspecten van de gemeente langs zijn gekomen, waaronder ook het geven van Bijbelstudies. Ook heeft hij les gegeven in Albanië (soteriologie). Op dit moment is Nico predikant op freelancebasis waarbij hij gemeentes adviseert en regelmatig spreekt in diensten. Daarnaast is Nico directeur van stichting Room2C, welke omziet naar predikanten die in een moeilijke situatie verkeren. Er zijn twee boeken van zijn hand verschenen, Wijn en het (laatste) avondmaal en 50 overdenkingen. Nico ziet er naar uit de cursisten te ontmoeten. Het dienen van mensen door middel van het doorgeven van de boodschap van de Bijbel is voor hem een voorrecht. Hij vindt het mooi om zich in te zetten wanneer mensen dieper in willen gaan op de Bijbel door gerichte studie.

Rebecca Cauwels

Rebecca Cauwels

Medewerker Jongerenwerkersopleiding

Na haar opleiding communicatie volgde Rebecca de Jongerenwerkersopleiding en deed daarna de post-HBO coaching & supervisie aan de CHE. Ze is afkomstig uit België en werkt daar als teamcoach bij het Evangelisch jeugdverbond. Daarnaast heeft ze haar eigen bureau voor coaching & training: In De Fleur. Bij alles wat ze doet is het haar verlangen om mensen tot bloei te zien komen.

Laura Dijkhuizen, MA

Laura Dijkhuizen, MA

Studeerde theologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Is werkzaam als coördinator opleiding Missionair Werk en docent van diverse vakken bij het Evangelisch College. Daarnaast is zij (mede) auteur van enkele boeken en reist zij graag naar Afrika voor trainingen of om les te geven. Dit doet zij in samenwerking met ds. Ron van der Spoel vanuit Jethrofoundation.

Verder geeft Laura spreekbeurten en workshops en verzorgt zij gastlessen aan de ETF in Leuven en op Windesheim voor het Baptistenseminarium in Amsterdam. Tevens is zij oprichter van het netwerk Vrouwentheologen, dat onder de vlag van MissieNederland opereert en is zij vice-voorzitter van het bestuur van MissieNL.

Laura is een promotietraject gestart aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Zij onderzoekt genderrollen in leiderschap van evangelische gemeenten. Dit naar aanleiding van het boek Typisch Evangelisch waarvoor zij in de geschiedenis van de evangelische beweging dook.

Laura is getrouwd met Harrie, samen hebben zij zes dochters en wonen in Soest.

Haar passie is om studenten en (aanstaande) voorgangers toe te rusten met het Goede Nieuws van Gods liefde en betrokkenheid om in deze postmoderne tijd te kunnen communiceren in onze multiculturele samenleving.

Jasperina Dijkstra-de Koning, BA

Jasperina Dijkstra-de Koning, BA

Heeft de opleiding tot lerares basisschool gevolgd aan de Christelijke Pedagogische Academie in Amsterdam. Toen de (vier) kinderen hun bestemming hadden gevonden is zij theologie gaan studeren bij de ETA. Als specialisatie heeft zij de studie pastorale hulpverlening bij het EPS gevolgd. Beide diploma’s heeft zij in januari 2014 in ontvangst mogen nemen. Mede door haar studie verdiepte haar persoonlijke relatie met de Here God en groeide het verlangen om anderen toe te rusten. Zij doet dit o.a. in haar (psycho-pastorale) praktijk Tsephirah en bij de ETS-locatie Den Helder.

dr. Robert Doornenbal

dr. Robert Doornenbal

Robert Doornenbal is van origine (kerk-)historicus, in 1990 afgestudeerd in Leiden. Gaandeweg is hij zich steeds meer gaan verdiepen in de missiologie, wat resulteerde in een dissertatie over missionair leiderschap: Crossroads (VU, 2012, cum laude). Intussen was hij als docent in onder andere kerk- en zendingsgeschiedenis verbonden aan De Wittenberg in Zeist (1994-2000) respectievelijk Christelijke Hogeschool Ede (2000-2015). Sinds 2015 is hij werkzaam voor NGK De Lichtboog in Houten, als een van haar voorgangers.

Elske van Dorp, MA

Elske van Dorp, MA

Medewerker studentenzaken Opleiding theologie

Elske heeft theologisch onderwijs ontvangen aan het Hillsong International Leadership College in Australië, aan de opleiding Theologie van het Evangelisch College en aan de Protestantse Theologische Universiteit in Amsterdam. Daarnaast heeft ze de master Missionaire Gemeente aan de Theologische Universiteit Kampen afgerond. Haar verlangen is om lokale kerken te zien die vorm geven aan hun missionaire roeping en zij wil daar een bijdrage aan leveren door het begeleiden van studenten op hun weg in het deelnemen aan Gods missie.

Erik van ‘t  Ende

Erik van ‘t Ende

Erik is getrouwd met Katja en samen hebben ze drie kinderen. Hij is part-time werkzaam als kerkelijk medewerker bij de Vrije Baptistengemeente in Hattem. Daarnaast is hij gastdocent bij Klassetaal. Na jaren zelf op het zendingsveld te zijn geweest, waar hij gewerkt heeft als gemeentestichter en gemeenteopbouwer, is Erik nu betrokken bij Missie 1:8, ECM en de kairoscursus.

Hans Euser, MA

Hans Euser, MA

Hans Euser zet zich, samen met zijn vrouw Carolien, in voor moslims, migranten en medelanders in de wereld op hun stoep. Ze zijn samen verantwoordelijk voor een netwerk van interculturele kerken in Nederland en zijn actief in hun eigen buurt Bloemhof op Rotterdam Zuid.

Ludy Fabriek

Ludy Fabriek

Ludy is docent Oude Testament in Dokkum. Hij studeerde theologie aan de Theologische Hogeschool in Kampen en aan de Evangelische Theologische Faculteit in Leuven. Was voorganger in de Vrije Baptistengemeente te Franeker, Middelburg en Dokkum. Reeds sinds 1985 geeft hij les aan de ETS. Ludy vindt het nog steeds bijzonder om op deze manier christenen uit allerlei kerken te mogen toerusten voor hun bedieningen in de gemeente van Jezus Christus.

Aukje Goedhart

Aukje Goedhart

dr. Erik Groeneveld

dr. Erik Groeneveld

Erik Groeneveld (1966) is getrouwd met Petra en heeft een zoon en een dochter. Tot 2010 was hij als docent Praktische Theologie verbonden aan het Evangelisch College. Van 2010 tot 2014 heeft hij gewerkt aan een theologisch proefschrift aan het Sydney College of Divinity in Australië. Hij promoveerde op het proefschrift ‘Congregational Leadership in the Church of the Nazarene: A Redefinition In the Context of Essential Kenosis and Collaborative Governance’. Van 2017-2022 was Erik weer als docent Praktische Theologie, medewerker praktijk-leergedeelte en coördinator leiderschapsprogramma verbonden aan het Evangelisch College. Hij is werkzaam als geestelijk verzorger.

Jac de Groot, MA

Jac de Groot, MA

Studeerde Theologie en Kerkgeschiedenis aan de Evangelische Theologische Hogeschool (Veenendaal), Universiteit Utrecht en de Theologische Universiteit Kampen. In 2016 is hij afgestudeerd met een masterthesis over de persoon en de positie van Hieronymus Vogellius in de contra-remonstrantse kerk van Kampen. Na zijn afstuderen heeft hij meegewerkt aan een transcriptie van de kerkenraadsnotulen van de Hervormde Kerk van Kampen (1618-1624). Verder is hij redacteur en secretaris van het Gereformeerd Kerkblad van midden- en zuid-Nederland.

Jac is getrouwd met Elizabeth en hebben samen drie zoons. Hij en zijn gezin zijn lid van de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) te Kampen-Zuid, waar zij ook wonen.

dr. ir. Richard Hakvoort

dr. ir. Richard Hakvoort

Is getrouwd en heeft twee zoons. In 2014 studeerde hij af aan de Opleiding Theologie van het Evangelisch College met als specialisatie Bijbeltalen Grieks en Hebreeuws. Daarna volgde hij een master theologie aan de Theologische Universiteit Kampen, die hij in 2021 afrondde met als specialisatie Oude Testament, Bijbels Hebreeuws en Aramees. Sinds 2014 doceert Richard aan de ETS lessen OT in Assen, Musselkanaal, Groningen, Barneveld en Emmeloord. Daarnaast doceert hij Hebreeuws aan de Opleiding Theologie van het Evangelisch College. Hij heeft een grote affiniteit met lesgeven en didactiek en is onder andere vijf jaar lang schaakdocent geweest op een basisschool in Assen.

ds. Cees Hanemaayer

ds. Cees Hanemaayer

Geeft al vele jaren met heel veel plezier les aan de ETS. In het dagelijks leven is hij voorganger van de Baptistengemeente in Enkhuizen. Hij is gelukkig getrouwd met Marjon en samen hebben zij vier kinderen. Cees is in zijn vrije tijd graag op het voetbalveld waar hij het liefst als trainer actief is, maar ook graag een wedstrijd kijkt van een van zijn kinderen. Daarnaast loopt hij hard en is hij actief betrokken bij de Lionsclub in zijn woonplaats. Kortom, Cees is een actieve man met veel passies. Maar zijn belangrijkste passie is Jezus, en met hart voor mensen probeert hij van Jezus te getuigen waar hij kan.

Dhr Cees van  Harten

Dhr Cees van Harten

Cees is getrouwd met Rommy, vader van 2 kinderen en pleegvader. Het mooiste vindt hij wel dat hij opa is van 7 kleinkinderen. Hij heeft de bijbelschool in de Ruimte in Soest doorlopen en daarna in Papua Nieuw Guinea als zendeling gediend in management. Daarna heeft hij in Nederland gewerkt in de Grafische industrie. Toen werd hij deel van een Bijbelvertaalteam in Oezbekistan. Daarna in Nederland de kerk “Leef” gestart in Doetinchem. Zijn laatste zendingsproject was directie van het kinderhuis Hebron op Curacao. In 2012 is hij terug gekomen om te bouwen aan de Mozaiekgemeentes in Nederland en dat doet hij nog steeds en hij werkt tevens bij de Jozua Evangelie gemeente in Alblasserwaard als voorganger.

ds. Liebrecht Hellinga

ds. Liebrecht Hellinga

Liebrecht studeerde theologie aan de Evangelische Bijbelschool te Doorn en behaalde daarna een master theologie aan de Evangelische Theologische Faculteit. Kerkelijke opleidingen volgde hij bij de CAMA en de Unie van Baptisten. Hij is sinds mei 1994 gemeentepredikant, momenteel van de Baptistengemeente Appingedam. Sinds 2001 is hij ETS-docent op verschillende locaties. Graag geeft hij les aan de ETS, omdat de ETS zijns inziens een prima hulpmiddel is om vertrouwd te raken met de Bijbel, om toegerust te worden in persoonlijke geloof en dienstbaarheid in het Koninkrijk van God.

Menno Helmus

Menno Helmus

Studeerde na VWO-b aan het Rotterdams Conservatorium. Afgestudeerd voor de opleidingen klassiek Gitaar en Compositie. Daarna acht jaar als docent en staflid verbonden aan vormingscentrum / Bijbelschool ‘In de Ruimte’ in Soest. Vervolgens als presentator en programmamaker 17 jaar werkzaam geweest bij de EO. Via collega’s daar betrokken geraakt bij de Vineyard Gemeente in Utrecht. Na jaren in het leidersteam van deze gemeente betrokken bij het stichten van een nieuwe Vineyard gemeente in Amersfoort. Daar part-time voorganger geworden en na een paar jaar ook in de Vineyard gemeente in Wageningen. Sinds 2016 Nationaal leider van Vineyard Benelux.
Mede initiator van het studietraject ‘Gods Koninkrijk en de Heilige Geest’ vanuit het verlangen dat de praktijk van Gods Koninkrijk en het werk van de Heilige Geest voor steeds meer kerken en christenen deel van hun dagelijkse leven zal worden.

Jane Hempenius, MA

Jane Hempenius, MA

Jane is een systematisch theoloog met een passie voor de centraliteit van Jezus in de theologie van het koninkrijk. Zij is sinds 1996 betrokken bij de Vineyard Beweging in Nederland en later ook in het buitenland. Zij vervulde diverse leiderschap rollen waaronder voorganger en directeur van Vineyard Music Benelux.
Begin jaren ’90 raakte Jane geïnteresseerd in de theologie van het Koninkrijk, met name omdat het woorden en betekenis gaf aan haar ervaring met God. Een aantal jaren later behaalde zij, onder begeleiding van Derek Morphew, haar bachelor (christian studies) gevolgd door een master systematische theologie aan de universiteit van Nottingham (VK). Met haar thesis, Christological Kingdom Theology, onderzocht zij Jezus’ zelfidentificatie met het Koninkrijk van God en wat dit betekent voor ons dagelijks leven als christen.
Jane heeft verschillende cursussen en trainingen geschreven waaronder ‘Horen van God’ en ‘De Bijbel in twee en een half uur.’ Onlangs schreef zij ‘The C-Course, een training apologetiek voor iedereen,’ hoe je de betrouwbaarheid van het Christelijk geloof kunt begrijpen en uitleggen.
Jane is HR-manager en woont met haar man Remco in Rotterdam. Zij hebben samen twee volwassen kinderen.

Leo van den Heuvel, MA

Leo van den Heuvel, MA

Leo is docent Oude Testament in Sleeuwijk en Houten. Hij is werkzaam bij de stichting Bouwstenen voor je leven. Studeerde theologie aan de ETH en de VU in Amsterdam. Zijn motief om les te geven is de noodzaak van toerusting van gemeenteleden: ‘grondige kennis van de Bijbel verdiept onze relatie met God, versterkt onze gemeenten en stimuleert ons getuigenis in de maatschappij’.

drs. Theo van den Heuvel

drs. Theo van den Heuvel

Theo van den Heuvel is voorganger van de Stadskerk | VBG. Hij studeerde theologie aan de ETA. Eerder gaf hij leiding aan Athletes in Action, een organisatie die evangeliseert door middel van sportacties. Daarna werkte hij enkele jaren als zorgpastor, om vervolgens in 2013 de taak van voorganger over te nemen van Wim Stoorvogel.

Jirska van Hooijdonk, MA

Jirska van Hooijdonk, MA

Medewerker Afstandsonderwijs Opleiding Theologie

Studeerde Bijbel en Theologie (BA) aan de Evangelische Theologische Faculteit (ETF) in Leuven, België, voorheen Algemene Letteren (Politieke Geschiedenis, MA) aan de Universiteit Utrecht. Studeert na een omweg (MA Aspects and Implications of Biblical Interpretation, London School of Theology) verder aan haar MA Bible and Theology in Leuven. Verder is Jirska gastpredikant o.a. bij de PKN. Jirska heeft een bijzondere interesse in filosofische hermeneutiek en thema’s op het raakvlak van geschiedenis en theologie. Als docent vindt het ze het een voorrecht om met studenten en cursisten te reflecteren op de interpretatie van de Bijbel. Ze hoopt bij te dragen aan het vertrouwen van de student in de eigen capaciteit om de Bijbel uit te leggen.

Alychet van der Hooning

Alychet van der Hooning

Alychet heeft samen met haar man twee volwassen zonen. Naast haar praktijk voor contextuele therapie en psychodrama beleeft ze veel plezier aan haar drie paarden. Na de Evangelische Bijbelschool (Doorn) heeft ze de opleiding tot maatschappelijk werker (Ede) doorlopen. Ze heeft als zodanig jaren gewerkt bij de Vereniging Tot Heil des Volks in Amsterdam. Vanaf 2004 is ze gestart met een eigen praktijk en zich gespecialiseerd als contextueel therapeut (2008). Als psychodramaturg 2019) geeft ze samen met haar collega Wilmie Braakman groepstherapie. Als docent grijpt ze de kans haar kennis en ervaring te delen.

Agnes Huizenga

Agnes Huizenga

Studeerde aan de sociale academie (HBO), gevolgd door supervisiekunde en contextuele therapie. Is werkzaam geweest bij de Raad voor de Kinderbescherming. Ze heeft een eigen praktijk in coaching, training en contextuele therapie ‘Intersession’. Daarnaast is ze vanaf het begin betrokken bij New Wine, de laatste jaren als stafwerker Gebed. In dat kader spreekt ze regelmatig en traint mensen in ministry en gebedspastoraat. Ze verzorgt ook wekelijks overdenkingen bij Groot Nieuws Radio.
Bij het Evangelisch College is ze betrokken bij het Traject Gods Koninkrijk en de Heilige Geest, waar ze haar passie voor gebed en luisteren naar God overdraagt in de colleges ‘Hearing God’.

Peter Jansen

Peter Jansen

Jaap-Harm de Jong, MA

Jaap-Harm de Jong, MA

Docent bij de Sprekersroute.

Petra Kiks-Leeflang

Petra Kiks-Leeflang

Petra, getrouwd met Henk, moeder van 3. Met hart en ziel jongerenwerker; lange tijd in de plaatselijke gemeente en als docent op de Jongerenwerkersopleiding en nu vooral landelijk en via BuroMozes. Ik hou van God, jongeren en de kerk en het is mijn passie om deze met elkaar te helpen verbinden.
Jeugdwerk is meer dan een optelsom van flitsende werkvormen en een goed beleid; het is je leven delen met jongeren en ouderen in de gemeente en elkaar steeds weer opzoeken en ontmoeten in God.
Ik hou van mensen en word blij als ik mijn vak en passie met anderen mag delen.

Janine Knibbe

Janine Knibbe

Janine heeft de hbo-opleiding verpleegkunde afgerond, waarna ze in de wijkverpleging en jeugdgezondheidszorg heeft gewerkt. In 2010 is ze gestart met de ETS-bijbelcursus. Tijdens de cursus groeide het verlangen om zich meer in de Bijbel te verdiepen. Vandaar de keuze voor opleiding Theologie aan het Evangelisch College. Ze is nu bezig met de afstudeerfase van de specialisatie prediking en onderwijs. In de eigen gemeente is ze betrokken bij de beleidsvorming rond onderwijs en geeft ze onderwijs aan de tieners. Studeren in de Bijbel is voor haar een boeiende en leerzame ontdekkingstocht en ze vindt het een mooie uitdaging om anderen op die ontdekkingstocht mee te nemen.

drs. Frans Koopmans

drs. Frans Koopmans

Voorzitter van het bestuur van het Evangelisch College

Studeerde Noordwest-semitische talen en culturen aan de Rijksuniversiteit Leiden (1987) en Christian studies of science and society aan de Faculteit Filosofie van de Vrije Universiteit in Amsterdam (2010). Hij is beleidsmedewerker Identiteit bij De Hoop ggz in Dordrecht en stafmedewerker bij Stichting Chris en Voorkom! in Houten. Hij doceert bij het EC de vakken Hebreeuws en Filosofie.

Jan Kranendonk, BTh, BEc

Jan Kranendonk, BTh, BEc

Adjunct-directeur

Studeerde accountancy (aan de Ichthus HEAO Rotterdam) en was werkzaam als Accountant-Administratieconsulent. Studeerde later in deeltijd hbo-theologie aan de Evangelische Theologische Academie en de Christelijke Hogeschool Ede. Was werkzaam als kerkelijk werker in de Protestantse Kerk (in ’s-Gravendeel en in Giessen-Oudekerk/Peursum) en als invaldocent godsdienst. Is ook werkzaam bij het Centrum voor Bijbelonderzoek in Doorn als (financieel) manager. Jan is getrouwd met Theresia; samen wonen ze in ’s-Gravendeel. Zijn verlangen is de studenten op een gedreven en gestructureerde wijze in te wijden in de door hem gegeven bijbelvakken, op een manier die liefde voor God (en zijn Woord) stimuleert en aanzet tot aanbidding, discipelschap, dienst en getuigenis.

Marja Krans, BSc

Marja Krans, BSc

Medewerker Opleiding Pastorale Hulpverlening

Marja studeerde Godsdienstwetenschappen in Leuven en is afgestudeerd Toegepast Psycholoog. Werkte mee aan de ontwikkeling van de Vormingsschool en later de Royal Mission School. Sinds 1991 is ze actief met Metanoia, als trainer, geregistreerd coach, supervisor en psychosociaal therapeut. Ook is zij voorzitter bij PowerParent, een stichting gericht op het empoweren van alleengaande christelijke ouders: dichter bij de Vader komen en dichter bij jezelf. Marja is getrouwd en woont met Nico in Roosendaal. Samen hebben ze drie (uitgevlogen) kinderen. Het delen van leven in en door genade en daardoor in de vrijheid van Christus is haar passie.

Marja is auteur van de boeken: Iedereen behalve jij (2022); Pastoraat en teamroldynamiek (2019) en Een ontmoeting tussen culturen (2000).

Debora Krikken-Hoogendoorn, MSc

Debora Krikken-Hoogendoorn, MSc

Studeerde Public Administration aan de Universiteit Twente, Missionair Werk aan het Evangelisch College en de Minor en het Professionaliseringstraject aan het Baptisten Seminarium. Momenteel volgt ze nog de Master Bible & Theology aan de Evangelische Theologische Faculteit in Leuven. Is werkzaam als studiecoördinator en docent bij het Baptisten Seminarium in Amsterdam. Voorheen werkte zij als trainer Exegese bij Geloofwaardig Spreken. Debora is getrouwd met Bertrick, samen hebben zij 3 kinderen en wonen in Deventer. Haar passie en verlangen is dat studenten relevant, urgent en bewogen het woord van God kunnen brengen.

 

Bas Krins, MA

Bas Krins, MA

Bas studeerde Theologie aan de Rijksuniversiteit in Utrecht (deeltijdopleiding). In het dagelijks leven is hij directeur van een onderzoeksinstelling op het gebied van polymeren. Daarnaast is hij actief met preken, schrijven van artikelen (voor o.a. de eigen website) en les geven.

drs. ing. Arend Kroes

drs. ing. Arend Kroes

Is getrouwd met Ruth en heeft drie kinderen en vijf kleinkinderen. In 2013 heeft hij de ETA succesvol afgerond met een Bachelor diploma theologie, specialisatie ‘leiderschap’. Vervolgens heeft hij aan de Theologische Universiteit te Kampen zijn masterstudie Praktische Theologie in 2017 afgerond. Sinds 2014 doceert hij aan de ETS Nieuwe Testament. Verder is hij als trainer en bestuurslid betrokken bij Unite in Christ (UiC). UiC heeft visie om in Noord-Nederland de 90% niet-kerkelijken te bereiken. Incidenteel spreekt hij ook in gemeenten. Door zijn passie voor Gods Woord werkt hij nog maar drie dagen in de week bij de Inspectie Leefomgeving en Transport. Hij heeft Chemie en Milieuwetenschappen gestudeerd.

Peter Kruijt

Peter Kruijt

Na twintig jaar actief te zijn geweest in de binnenvaart is het roer om gegaan en ben ik voorganger geworden. Ik heb de opleiding Theologie gedaan bij het Evangelisch College via afstandsonderwijs en de kerkelijke route aan het Baptisten Seminarium. Momenteel volg ik de master ‘Church Mission in the West’ aan de TU in Kampen. Ik werk als voorganger in de Baptistengemeente van Amersfoort. Ik hou van de kerk en zie het als een unieke plaats waar mensen verbinding kunnen ervaren met God en met elkaar. Ik vind het prachtig om daar onderdeel van te zijn. Voor het EC ben ik actief als docent van de Toerustingscursus voor Sprekers.

Mariska Laan

Mariska Laan

Heeft de opleiding Pastorale Hulpverlening gevolgd van het Evangelisch College. Is actief in haar gemeente binnen het pastoraat en heeft een eigen onderneming om vrouwen te sterken in identiteit, creativiteit en in hun relatie met God.

Mariska is getrouwd met Gertjan. Samen hebben zij 3 kinderen gekregen en wonen in Lelystad.

Evert Leeflang, BSc, MA

Evert Leeflang, BSc, MA

Coördinator Opleiding Theologie

Studeerde scheikunde aan de Universiteit Leiden en vervolgens theologie aan de Evangelische Theologische Faculteit (ETF) te Heverlee. Evert is getrouwd met Phillian en woonachtig in Dordrecht en verbonden aan de VEG Eljakim. Zijn verlangen is God in zijn openbaring recht te doen en de rijkdom hiervan uit te delen aan kerk en samenleving. Wil meehelpen om een brug te slaan tussen kerk en academie.

Evert is auteur van het boek Tasten naar God: Een introductie in de moderne theologie (2022), redacteur van het boek En het Woord is prachtig geworden (2022) en auteur van de studiemodulen Eschatologie en Hermeneutiek.

dr. Teun van der Leer

dr. Teun van der Leer

Teun van der Leer studeerde aan het Baptistenseminarium, de Christelijke Hogeschool Ede en de Vrije Universiteit (MA). Hij was godsdienstleraar (1983-1992) en predikant (1993-2005) en is docent en rector van het Baptistenseminarium VU Amsterdam (2005/2007-heden). Daarnaast is hij boekenredacteur van Inspirare, tijdschrift voor evangelische en charismatische theologie. Bij het Evangelisch College is Teun docent bij en coördinator van de Sprekersroute. Mensen uitdagen om geworteld in het Woord en verbonden met de geloofsgemeenschap vandaag in deze wereld Christus na te volgen, dat is het mooiste wat er is!

Dhr Tonny Lievers, ir.

Dhr Tonny Lievers, ir.

Opgegroeid in de Vergadering van Gelovigen begon Tonny (1953, getrouwd met Gerdien vader van twee zoons en een dochter) zo rond zijn late tienerjaren met het bestuderen van de Bijbel. Kritisch, maar met een oprecht verlangen God te leren kennen, maakte hij in jeugdige overmoed het zijn Bijbelleraren lastiger dan nodig. Maar dit leidde er wel toe dat hij midden in de jaren tachtig samen met Gerdien als zendeling in Zaïre werkte om de Gemeente in de provincie Kasai op te bouwen. Nadat een auto-ongeluk zijn schouder verbrijzelde werkte hij tot het einde van de negentiger jaren fulltime binnen de Gemeente in Twente en de Achterhoek en als radiomaker voor de lokale en landelijke omroep. Vanaf de eeuwwisseling tot aan zijn pensionering combineerde hij een werkkring als IT Consultant bij de lokale overheid en als docent in het HBO met Bijbels onderwijs in diverse Gemeenten. Momenteel, tijdens zijn pensioen, blijft de wens om dienstbaar te zijn in Gods Koninkrijk.

Paul Lieverse

Paul Lieverse

Paul werd als student christen door het lezen van de Bijbel. Daarom gemotiveerd om daarin anderen te stimuleren. Als arts werkte hij vele jaren in een ziekenhuis voor patiënten met kanker.

Paul is actief binnen CMF Nederland, vereniging van christelijke artsen. Hij houdt zich bezig met medische ethiek en gezondheidsrecht en verzorgt daarin scholing.

Daarnaast doet hij bestuurlijk werk, onder meer als raadslid voor de ChristenUnie.

Paul is getrouwd met Liesbeth. Liesbeth is ook arts en is student geweest aan het Evangelisch College. Samen hebben zij in het buitenland gewerkt. Zij hebben twee volwassen kinderen.

Ds. Maarten van  Loon

Ds. Maarten van Loon

Na zijn studie wiskunde en daarop volgende promotie is Maarten een tijd lang werkzaam geweest als onderzoeker luchtkwaliteit. Maar na verloop van tijd werd het verlangen om predikant te worden groter en heeft hij alsnog de studie theologie aan de TU Kampen gedaan. Vervolgens is hij 7 jaar predikant geweest in Dalfsen (Gkv) en vervolgens in Wezep. Voor het landelijke kerkverband is hij lid van het studiedeputaatschap ‘homoseksualiteit in de kerk’.
Het mensen mogen onderwijzen in de inhoud van het Evangelie vindt hij mooi om te doen, zowel met betrekking tot de vraag ‘wat kan ik ermee in mijn leven van elke dag’ als ook verdiepende kennis over hoe de Bijbel in elkaar zit, welke lijnen er doorheen lopen enzovoort. Dat zijn trouwens elkaar versterkende zaken. En daarom gunt hij het geïnteresseerde kerkleden en anderen graag om hun geloof te verrijking met verdere kennis van de Bijbel. Mede daarom heeft hij zich aangemeld als docent voor de Bijbelcursus van het Evangelisch college.

dr. Simon van der Lugt

dr. Simon van der Lugt

Dr. Simon van der Lugt (1962) voltooide zijn theologische studie in 1988 aan de Theologische Universiteit van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) in Kampen (Broederweg). Daarna diende hij de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt van Rijswijk en Pijnacker (1988-1993) als predikant. Van 1993-2006 was hij missionair predikant voor de evangelieverkondiging onder de culturele minderheden in het Rijnmondgebied, met specialisatie Surinaams hindoeïsme (1993-2006). Nu is hij gemeentepredikant van de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) te Delft. In oktober 2016 promoveerde hij aan de Theologische Universiteit Kampen i.s.m. de Evangelische Theologische Faculteit in Leuven (België) op een proefschrift over missionair contact en interreligieuze dialoog tussen gereformeerden en Surinaamse hindoes in Nederland.

Corjan Matsinger

Corjan Matsinger

Corjan Matsinger is eigenaar van Young & Holy, bachelor theoloog, religieus trendwatcher en jongerenwerker. Corjan is auteur van diverse boeken over jongerenwerk.Hij geeft trainingen aan docenten, jongerenwerkers en ouders. Hij spreekt daarnaast veel in jongerenvieringen, speelt met twintigers regelmatig popquiz ‘Let the music Play’ (over religie in de popmuziek) en ontwikkelt nieuwe jongerenconcepten zoals ‘Storyrooms’ (een combinatie van VR, een escaperoom en een bijbelverhaal).

Inge Matthijsse

Inge Matthijsse

Inge Matthijsse is getrouwd en moeder van twee kinderen. In 2015 rondde ze de studie Pastorale Hulpverlening aan het Evangelisch College af. Daarvoor heeft ze 15 jaar lesgegeven in het basisonderwijs en was ze actief in diverse kerkelijke en diaconale activiteiten, zoals creatieve vrouwenochtenden, pastoraal bezoekwerk en kinder- en evangelisatiewerk.

Leidend voor haar in het pastoraat is het perspectief van Gods enorme liefde en zorg voor Zijn totale schepping: “Dag aan dag draagt Hij ons.” Het ontdekken van Bijbelse principes is richtinggevend te midden van alle levensvragen en levensfasen.

Robert Mazier

Robert Mazier

Robert Mazier is adviseur en interim-leidinggevende voor bedrijven, maatschappelijke organisaties, scholen, kerken en netwerken die van betekenis willen zijn voor hun omgeving. Juist door dicht te blijven bij de kern van de zaak: hun betekenis. Robert doet dit als bestuurskundige op basis van jarenlang adviserende en leidinggevende ervaring.

Die leidinggevende en adviserende ervaring is onder meer opgedaan als directeur van de stichting Chris en Voorkom! en als manager van de landelijke jeugdorganisatie JOP. Robert is betrokken geweest bij tal van adviesopdrachten en vernieuwingsprojecten. In de jaren daarvoor werkte hij als bestuursadviseur en consultant.

ds. Arie Mol

ds. Arie Mol

Is oud-bestuurslid van het Evangelisch College en tevens al meer dan 25 jaar docent aan de ETS. Studeerde eerst aan de Evangelische Bijbelschool in Doorn en daarna theologie in Brussel en Kampen. Is als predikant verbonden aan de PKN en in die functie momenteel werkzaam in de Gereformeerde kerk te Zwijndrecht.

André Mulder

André Mulder

Volgde de opleiding HEAO- BE (bedrijfseconomie) en aanvullend de opleiding tot register-accountant. Werkte zijn hele leven in de profitsector, in eerste instantie financieel en later algemeen management. Zijn huidige functie is director of business development; dit houdt in dat hij wereldwijd op zoek is naar mogelijke acquisities voor het bedrijf. Deze acquisities begeleid hij, maar ook de uiteindelijke integratie tussen de twee bedrijven. Hierbij is het van belang dat de verschillende culturen, talen en mensen samen gaan werken. Hij wil graag een deel van zijn tijd aan het Evangelisch College spenderen omdat hij weet hoe belangrijk het EC is geweest in de ontwikkeling van zijn geloofsleven. Hij heeft zoveel mogen leren en wil dit weer graag teruggeven. Zijn drive is om Jezus een plek te geven in ieders leven, omdat Hij in zijn leven alles heeft gedaan. Hij gunt iedereen dat vertrouwen, dat geloof en dat we elkaar helpen om vol houden totdat Jezus weer terug komt. Dan zal alles worden en zijn zoals God het bedoeld heeft.

Margriet Muurling, BA MA

Margriet Muurling, BA MA

Margriet is getrouwd met Durk, en samen hebben zij 5 kinderen, waarvan de jongste nog thuis woont. Ze heeft 4 kleinkinderen. Zij deed de opleiding HBO-V en tijdens haar verblijf in Cambodja heeft ze haar opleiding Medische Antropologie afgerond aan de Universiteit van Amsterdam. Van 2003 tot 2009 werkte ze als docent en mentor aan de bijbelschool ‘De Wittenberg’ in Zeist en coördineerde ze de zendingsopleiding. Sinds 2009 heeft ze InToMission opgericht, een organisatie die begeleiding, coaching en training geeft aan missionair werkers. Ze heeft daarvoor diverse trainingen gevolgd, zoals life language, intercultural readiness check, en debriefing. Het bijzondere in het leven is dat iedereen anders is, God heeft ons allemaal anders gemaakt, en vanuit dat gegeven is het haar passie om te leren kijken door de ogen van die ander, zo elkaar te zien, te ontmoeten en in gesprek te komen omdat die ander het waard is. Vanuit haar ervaring met zending, missionair werk en het omgaan met andere culturen geeft ze het vak interculturele gesprektechnieken.

drs. Cees van Nes

drs. Cees van Nes

Studeerde theologie aan het Bijbelinstituut België, London School of Theology (voorheen London Bible College) en Trinity Evangelical Divinity School. Is (mede-)oprichter van stichting Evangelisch College en de Evangelische Theologische Academie. Hij is docent Nieuwe Testament bij de EC-Bijbelcursus. Cees is getrouwd met Henriëtte van Nes; samen hebben zij vier kinderen en vijf kleinkinderen en wonen in Zwijndrecht.

drs. Henriëtte van Nes

drs. Henriëtte van Nes

Coördinator Opleiding Pastorale Hulpverlening

Studeerde theologie aan het London Bible College (Cambridge University) en Trinity Evangelical Divinity School te Deerfield (USA). Ze is ook werkzaam bij stichting EX IT, een praktijk voor pastorale hulpverlening in Zwijndrecht. Henriëtte is getrouwd met Cees van Nes. Samen hebben ze vier kinderen en zeven kleinkinderen. Haar verlangen is een bruikbaar instrument in Gods handen te zijn.

Henriëtte is auteur van het boek In ontwikkeling: Pastorale bouwstenen voor je leven (2021) en de studiemodules Pastoraat en Pentateuch.

Anne Nijburg, MA

Anne Nijburg, MA

Anne (1957) is getrouwd met Ingrid en samen hebben zij een zoon, drie dochters en zes kleinkinderen.

Na een opleiding aan de Pedagogische Academie in Zwolle te hebben gevolgd, studeerde hij theologie aan Grace Theological Seminary, waarna hij c.l. afstudeerde aan Tyndale Theological Seminary.

Werkte jaren als directeur in het Basisonderwijs en daarna als leraar godsdienst, maatschappijleer, maatschappijwetenschappen en burgerschap in het voortgezet onderwijs. Daarnaast was hij ruim 15 jaar gemeenteraadslid voor de ChristenUnie in Dalfsen. Publiceerde diverse boeken op gebied van opvoeding, onderwijs, occultisme, kinderpastoraat en kinderwerk.

Preekt regelmatig binnen de PKN en Evangelische/Baptistengemeenten. Werkt meer dan 50 jaar in het kinder- en jeugdwerk binnen diverse denominaties. In 2005-06 werd hij oprichter en directeur van de Mkushi Bible School Zambia. Is al meer dan 30 jaar als docent aan de ETS – voorheen EBS – verbonden.

drs. Wietske Noordzij

drs. Wietske Noordzij

Studeerde Ontwikkelings- en onderwijspsychologie aan de Universiteit Leiden. Is werkzaam als trainer, spreker en schrijver bij Raise Up. Voorheen was zij betrokken bij Youth for Christ en Stichting Chris. Daarnaast is ze jarenlang actief geweest in het jeugdwerk en het jeugdpastoraat.

Wietske is getrouwd met Lex, samen hebben zij twee kinderen en twee pleegkinderen en wonen in Dinteloord.

Haar passie is mensen toerusten in de (pastorale) zorg voor kinderen en jongeren.

Jetteke Noordzij, M.Div.

Jetteke Noordzij, M.Div.

Coördinator Jongerenwerkersopleiding

Voltooide de Master of Divinity in World Evangelization aan Tyndale Theological Seminary. Ze is als mentor voor jonge leiders verbonden aan de Lausanne beweging. Werkte als jongerenwerker in Amerika en gaf les aan Bijbelschoolstudenten in Kenia en Suriname. Werkte als jongerenpastor bij de Evangelische Omroep en is sinds 2001 verbonden aan de Jongerenwerkeropleiding, waar ze met veel liefde lesgeeft en jongerenwerkers begeleidt. Ze houdt van de Bijbel en zoekt altijd naar wegen die te communiceren. Jongeren (en ouderen) bij Jezus brengen en anderen uitdagen dat ook te doen is haar passie.

prof. dr. Gert Noort

prof. dr. Gert Noort

Studeerde theologie en godsdienstwetenschappen in Basel (FETA, nu STH Basel), Philadelphia (Westminster Theological Seminary), Amsterdam (VU) en Utrecht (UU). Hij was gemeentepredikant te Bemmel (NHK) en werkte jarenlang voor de Raad voor de Zending en Kerk in Actie, onder meer als zendingspredikant in Sulawesi (Indonesië). Sinds 2010 is hij directeur van de Nederlandse Zendingsraad.

Henk de  Oude

Henk de Oude

Na het behalen van zijn akte Engels MOA heeft Henk tot september 2021 gewerkt als docent Engels, de afgelopen 39 jaar op een MBO-school in Amersfoort. Het onderwijs heeft zijn hart. Dat geldt ook voor het onderwijs ten behoeve van de opbouw van de gemeente van Christus. Om zich daarin te bekwamen heb Henk bij het Evangelisch College Bijbelse en Systematische Theologie gestudeerd, met inbegrip van Grieks en Hebreeuws. Momenteel volg hij een masterstudie Bijbel en Theologie aan de Evangelische Theologische Faculteit in Leuven. Vanaf september 2021 is Henk met pensioen. Hij is zich bewust van het belang van een goed opgeleide werkers in de gemeente van Christus, niet alleen de betaalde krachten maar ook alle gemeenteleden die zich willen inzetten in hun gemeente en in christelijk werk. Daar wil hij heel graag een bijdrage aan leveren als docent aan de ETS.

Aline Oudwater

Aline Oudwater

ds. Piet Passchier

ds. Piet Passchier

Piet Passchier was werkzaam in de hovenierssector. Na zijn studie theologie werd hij op 51-jarige leeftijd beroepen als voorganger in Veenendaal. Deze gemeente diende hij 12,5 jaar tot aan zijn pensionering in 2011. Daarnaast is hij al ruim 20 jaar aan de ETS verbonden als docent, waar hij de lessen Nieuwe Testament verzorgt op vijf cursuslocaties. Ook is hij verbonden als docent aan de stichting voor Psycho-Pastorale Toerusting (PPT) en verzorgt hij regelmatig spreekbeurten en cursussen in kerken en gemeenten. “Mijn passie is groei van gelovigen. Bijbelkennis is voor mij geen doel op zich, maar een middel dat God gebruikt om Hem beter te leren kennen, zodat Hij onze levens kan veranderen.”

Martijn Piet

Martijn Piet

Martijn Piet is voorganger van de Levend Evangelie Gemeente in Aalsmeerderbrug. Martijn is een ervaren spreker en zijn onderwijs kenmerkt zich door wijsheid en een ontwapenende openheid. Zijn onderwijs is zeer praktisch en uit het leven gegrepen. Martijn heeft de opleiding Bijbelse Theologie aan de ETA gedaan. Nu is hij als docent bij de Toerustingscursus Sprekers verbonden aan het Evangelisch College. Hij geeft deze sprekerstraining omdat hij een grote passie heeft voor het Woord van God en een verlangen heeft dat dit Woord door bekwame mensen wordt verkondigt.

drs. Willem Jan Pijnacker Hordijk

drs. Willem Jan Pijnacker Hordijk

Willem Jan is gelukkig getrouwd, vader van vier zonen en grootvader van negen kleinkinderen. Hij studeerde af aan de ETF en schreef zijn thesis over ‘Conflicten in de gemeente’. Sinds 2000 is hij docent godsdienst in Delft voor VWO en Havo. Daarnaast is hij redactielid en auteur voor stichting Promise, was zes jaar oudste van de Evangeliegemeente Morgenstond Delft, voorganger van twee gemeenten, auteur van het boek ‘Toetst Alles‘, schreef voor diverse christelijke tijdschriften en is spreker in diverse evangelische gemeenten. De vervolgde kerk, Israël en het koninkrijk van God hebben zijn hart. Hij bracht gratis Bijbels naar gebieden waar deze niet te koop zijn, “want dat is het beste Boek voor de Weg!”

Eric Poelman

Eric Poelman

Eric studeerde theologie aan het Bijbelinstituut België en het Baptisten Seminarium. Hij heeft vele jaren ervaring in de gemeente en ervaring in het lesgeven via cursussen en bijbelstudies, waaronder voor St. Agapè. Sinds 2020 is hij voorganger van de Baptistengemeente Leiderdorp. Bij het Evangelisch College is Eric docent NT voor de ETS-Bijbelcursus. Onderwijs geven uit de Bijbel heeft zijn hart.

Anneke Polderman

Anneke Polderman

Gelijk na de Pabo-opleiding volgden er voor Anneke Polderman zes jaar zendingswerk in dienst van de Gereformeerde Zendingsbond (GZB) in Antwerpen. Eenmaal terug in Nederland volgde ze de opleiding Pastorale Hulpverlening van het Evangelisch College. Na de opleiding verhuisde ze naar Tholen waar ze actief werd in het vrouwenwerk. Een lang verlangen werd gerealiseerd toen ze begin 2016 haar eigen praktijk voor psycho–pastorale hulpverlening ‘Over de Brug’ startte. Anneke is getrouwd met Coen en samen hebben ze vier kinderen.

De combinatie onderwijzen uit Gods woord en pastorale gesprekken in dienst van de Goede Herder zijn dingen waar ze blij van wordt.

Folkert Pomstra

Folkert Pomstra

Folkert is 48 jaar oud, getrouwd en heeft drie kinderen. Heeft in Kampen theologie gestudeerd. Was werkzaam in Nederland, Israël en Zuid-Afrika, onder meer als predikant en hulpverlener. Heeft brede interesses en is interkerkelijk georiënteerd. Geeft met plezier les aan de ETS, vanwege de verscheidenheid aan mensen en (kerkelijke) achtergronden. Ziet het als een uitdaging om mensen aan het denken te zetten en daardoor hun blikveld te verbreden.

dr. Bram van Putten

dr. Bram van Putten

Docent Oude Testament

Studeerde theologie aan de Universiteit Utrecht (hoofdvak OT, bijvakken Hebreeuws en NT). Is in 2006 gepromoveerd op een onderzoek van de boeken Koningen. Bijbel lezen, en met anderen lezen, heeft zijn hart, of het nu op een Bijbelschool is (hij geeft les aan de Wittenberg), met studenten (werkte van 1999-2017 bij IFES), met kerkelijk werkers of met gemeenteleden.

Gerla van der  Ree

Gerla van der Ree

Thijs van Reijn, MA

Thijs van Reijn, MA

Thijs is getrouwd, heeft vier kinderen en woont in Landgraaf. Na zijn opleidingen M.A. Bible en M.Div. is hij nu gemeentestichtend voorganger van christelijke gemeente de Bron te Heerlen. Zijn passie is om rijke, diepe theologie toegankelijk en enthousiast over te brengen en mensen hiermee tot een diepere relatie met Jezus te brengen.

Jan Willem de Reus, BA

Jan Willem de Reus, BA

Jan-Willem de Reus (1969) is getrouwd met Siska en is vader van twee tieners. Naast zijn opleiding als grafisch vormgever heeft hij theologie gestuurd aan de Evangelische Theologische Academie (ETA). In het dagelijks leven is hij werkzaam binnen de overheid in het informatie- en facilitaire domein. Jan-Willem is oudste in de Volle Evangelie Gemeente Vlaardingen en is een vaste spreker binnen de gemeente en heeft Jezus lief.

Corien Rietberg

Corien Rietberg

Als ik mijzelf in een paar woorden zou moeten omschrijven zou dat zijn: Passie voor God en jongeren. Vanuit die basis ben ik 25 jaar jeugdwerker geweest in kerken en nu als zelfstandige actief.  Mijn ervaring zet ik graag in tijdens toerustingen, advies en begeleiding. Mijn expertise is jeugdpastoraat. Mijn hart gaat uit naar jongeren waarbij het leven niet vanzelf gaat. Het goed zorgen voor jongeren heeft als basis jeugdwerk waar alle jongeren gezien en gekend worden. Daar ontwikkel ik graag, samen met een gemeente, visie en beleid voor. Daarnaast heeft jeugdpastoraat te maken met preventie. Dat geef ik onder andere vorm door ouders toe te rusten voor de mooiste taak die er is: ‘kinderen opvoeden’.

drs. Age Romkes

drs. Age Romkes

Age studeerde theologie in Kampen en Apeldoorn. Hij doceerde tot september 2016 Nieuwe Testament, Hermeneutiek, Bijbelstudievaardigheden en Gemeenteopbouw aan de Christelijke Hogeschool Ede. Daarvoor was hij stafliddocent bij De Witteberg in Zeist. Tegenwoordig is hij freelance docent, toeruster en schrijver. Ook is hij initiatiefnemer van Artios, een netwerk met als doel het stimuleren van ontdekkende, begrijpende en relevante bijbelstudie. Dat is ook zijn persoonlijke passie. Bij het Evangelisch college is Age docent NT voor de ETS-Bijbelcursus. Vanuit de overging dat het Evangelie ‘Gods reddende kracht’ is (Rom. 1:16) wil Age er graag aan bijdragen dat christenen met meer begrip de Bijbel lezen en toepassen in hun leven.

Monique Rozendal

Monique Rozendal

Monique Rozendal is getrouwd en heeft 2 tienerzoons. Ze heeft een hart voor mensen en hun levensverhalen en coacht graag mensen als DISC-trainer in het onderzoeken van hun persoonlijkheidssterkten en leiderschapsstijl.
Ze is een enthousiaste, motiverende teamleider en heeft als eindredacteur TV en evenementen meer dan 20 jaar gewerkt bij de Evangelische Omroep en leiding gegeven aan veel soorten programma’s van een hip, vrolijk meidenmagazine tot een groot missionair evenement als the Passion.
Met haar man is ze jarenlang oudsten-echtpaar in een evangelische gemeente geweest en werkt nog steeds met tieners, jongeren, verliefden en pas-getrouwden.

Dhr Jan Schippers

Dhr Jan Schippers

Jan Schippers is 45 jaar getrouwd en heeft 2 kinderen en 3 kleinkinderen. Hij heeft Oude Testament gestudeerd aan de ETF Heverlee en zijn doctoraal OT behaald aan de Rijksuniversiteit Utrecht. Sinds 45 jaar is hij predikant, 20 jaar als lekenprediker en gemeentestichter in NL. en België, 25 jaar fulltime binnen de CAMA Parousia Kerk (nu ABC) in Zoetermeer en Katwijk. Van 1995-2005 was hij OT docent bij de ETS. Ook is hij schrijver (met collega Catsburg) van het boek ‘Wolven in de Kerk’. Als emeritus-predikant is hij nu bestuurslid bij Connect & Grow en sticht hij CR groepen (Katwijk). Hij gaat OT in Alphen a/d Rijn geven. EC-Bijbelcursus is een prachtige cursus en het OT een van de mooiste vakken!

Dhr Jeroen Schot

Dhr Jeroen Schot

Afgelopen jaren is Jeroen werkzaam geweest in diverse sectoren als finance manager. Tussen 2013 en 2017 heeft hij de EC- Bijbelcursus gevolgd, wat hij als leerzaam ervaren heeft. Hieruit is een verlangen ontstaan naar meer. Op dit moment studeert hij Systhematische Th