Geef Gods Woord door

We willen toerusting vanuit Gods Woord via ons onderwijs beschikbaar stellen voor een zo groot mogelijke groep mensen. Daarom proberen we – zonder enige vorm van subsidie – ons onderwijs toegankelijk en betaalbaar te houden voor iedereen. En voor wie het toch financieel teveel gevraagd is, bieden we studiefondsen aan. We kunnen dit alleen doen, dankzij medewerkers en docenten die tegen een niet-marktconforme beloning hun werk verrichten en dankzij giften van kerken en particulieren.

Momenteel studeren er ruim 2000 studenten jaarlijks bij ons. Graag bereiken we nog veel meer mensen met ons onderwijs! Dat kunnen we alleen bereiken als er meer mensen het Evangelisch College financieel ondersteunen.

Mogen we op jouw steun rekenen? Samen kunnen we Gods Woord door blijven geven!

Zelf overmaken

IBAN: NL 37 INGB 0000605798, INGBNL2A

Periodieke schenking

Als u het Evangelisch College langdurig wilt ondersteunen, kan een periodieke gift fiscaal voordelig voor u zijn.

Een periodieke gift is een gift waarbij u elk jaar gedurende minimaal vijf jaar eenzelfde bedrag aan een ANBI overmaakt. Dat mag ook in meerdere, bijvoorbeeld maandelijkse, termijnen. Een periodieke gift mag bij de belastingaangifte volledig worden afgetrokken van de inkomsten. U hoeft voor die gift dus geen rekening te houden met de drempel van 1% en het maximum van 10% van het verzamelinkomen. Afhankelijk van leeftijd en inkomen kan uw voordeel oplopen tot 52%. Een periodieke gift moet zijn vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst of notariële akte.

Via bovenstaande knop kunt u de standaardovereenkomst downloaden. Deze overeenkomst kan zonder tussenkomst van de notaris worden ingevuld en toegezonden aan het Evangelisch College:

Evangelisch College
t.a.v. Jan Kranendonk
Anjerstraat 79
3333 GC Zwijndrecht

Voor praktische vragen hierover kunt u contact opnemen met Jan Kranendonk (j.kranendonk@evangelisch-college.nl).

Anbi-status

De Belastingdienst heeft Stichting Evangelisch College aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
Hierdoor zijn giften aan het Evangelisch College aftrekbaar in de inkomstenbelasting.