Waar komen we vandaan?

Het Evangelisch College is een organisatie die is voortgekomen uit een fusie (september 2011) tussen stichting Evangelische Bijbelscholen (1972) en stichting Evangelische Theologische Academie (1985).

Vanuit de liefde van en voor Christus wil het Evangelisch College als interkerkelijk opleidingsinstituut christenen opleiden, toerusten en inspireren. We doen dit door onderwijs te verzorgen aan volwassenen op het gebied van de Bijbel, theologie, missionair werk en pastoraat. Jaarlijks bedienen wij hiermee ruim 1500 studenten. Zij wonen en werken verspreid over het land en vertegenwoordigen de volle breedte van christelijk Nederland. Dit zijn allen christenen die verlangen naar verdieping van hun geloof en naar meer kennis van Gods Woord. Zij willen toegerust worden om de opgedane kennis en vaardigheid vrucht te laten dragen in hun leven.

Historische achtergrond Evangelische Theologische Academie (ETA)

Na eerst enkele jaren als dependance van het Amerikaanse Trinity Theological Seminary te hebben gefunctioneerd, biedt de ETA sinds 1989 als zelfstandige instelling een geheel eigen programma aan. Vanaf 1990 wordt (een deel van) de leerstof eveneens beschikbaar gesteld voor afstandsonderwijs, zodat het programma desgewenst ook zonder colleges kan worden doorlopen.

De stichting ETA is op 1 september 2011 gefuseerd met stichting Evangelische Bijbelscholen (EBS). Uit deze fusie is het Evangelisch College ontstaan.

Historische achtergrond Evangelische Bijbelscholen (EBS)

De Stichting Evangelische Bijbelschool (EBS) werd in 1972 opgericht en bood op dat moment een 3-jarige Bijbelschoolopleiding aan. Deze opleiding groeide uit tot een volwaardige 4-jarige HBO-opleiding Theologie; de Evangelische Theologische Hogeschool (ETH). Omdat in de jaren ’80 de toenmalige Brandpunt Bijbelschool (BBS) ondergebracht werd bij de EBS veranderde de naam Evangelische Bijbelschool in Evangelische Bijbelscholen. De BBS kreeg toen de naam Evangelische Toerusting School (ETS).

Omdat het niet haalbaar bleek om de ETH zonder overheidsfinanciering voort te zetten, werd de ETH in 2004/2005 ondergebracht bij de Christelijke Hogeschool Ede. Dit betekende dat stichting EBS vanaf dat moment alleen nog verantwoordelijk was voor de ETS..

De stichting EBS is op 1 september 2011 gefuseerd met stichting Evangelische Theologische Academie (ETA). Uit deze fusie is het Evangelisch College ontstaan.