Meld je aan vóór 19 augustus 2024 om op tijd te kunnen beginnen.

Theologische en praktische toerusting voor missionair werk

Door deze 2-jarige opleiding leer je Gods missie in je leven concreet handen en voeten geven. Hoe draag je Zijn liefde uit in de wereld, niet alleen door wat je doet maar door wie je bent? De opleiding Missionair Werk kan van veel betekenis zijn voor iedereen met een missionair verlangen.
Beroepsvorming is niet het primaire doel maar de opleiding draagt er wel aan bij. Bijvoorbeeld als kopstudie na een theologische opleiding of onderdeel van een breder toerustingstraject vanuit een zendingsorganisatie of pioniersplek. 

Opleiding Missionair Werk in het kort:

 • 2-jarige deeltijdopleiding op hbo-niveau.
 • Wekelijks ca. 14 uur studiebelasting (in totaal 40 ec).
 • 4 opleidingsmodulen, ook los te volgen.
 • Aandacht voor persoonlijke ontwikkeling en geestelijke groei.
 • Jaarlijks 8 collegedagen op zaterdag in Veenendaal + inspiratiedag.
 • Opleidingskosten: 2100 euro per jaar.

7 redenen waarom jij voor de Opleiding Missionair Werk kunt kiezen:

 1. Je wilt in je leven aansluiten bij Gods missie.
 2. Je wilt het evangelie verbindend uitdragen, op zoek naar herstel tussen God en mens.
 3. Je wilt cross-cultureel kunnen werken, in binnen- of buitenland.
 4. Je ervaart de roeping om de kerk als missionaire gemeenschap tot bloei te laten komen.
 5. Je houdt van de uitdaging om kennis te maken met de leefwereld van anderen.
 6. Je wilt toegerust worden om impact te hebben in de missionaire context waartoe God jou heeft geroepen.
 7. Je wilt je geestelijk groeien en je kennis en vaardigheden vergroten.
De opleiding geeft niet alleen verdieping in je kennis en je kunde, maar ook hoe je kan uitreiken naar de wereld om je heen.
Marieke Zoeteweij
Ik kan heel erg onder de indruk raken van de liefde van God. Daar moet ik van delen.
Leonie Oudijk
Ik ben in mijn eigen leven zo aangeraakt door God, dat ik heel sterk het verlangen voelde om daarvan te getuigen en dat uit te dragen.
Koen Alderliesten
Mijn verlangen is om de gebrokenen van hart te bereiken met de liefde van Jezus.
Daniëlle Meeuws
Ik beveel deze opleiding aan voor mensen die een hart hebben voor missie.
Mirjam Looije
De combinatie tussen enerzijds de aandacht voor de praktijk en anderzijds de kennis die je opdoet, maakt deze opleiding zo bijzonder.
Wilma Wolswinkel

Meer over de opzet en inhoud van de opleiding

De opleiding bestaat uit 4 modulen, elke module telt 3 vakken (zie curriculum). Bij de start van elke module is instromen mogelijk, net als het volgen van afzonderlijke modulen. Dit zijn de modulen:

 • Module: Missionaire theologie (najaar 2024)
 • Module: Missionair kerk-zijn (voorjaar 2025)
 • Module: Missionair Bijbellezen (najaar 2025)
 • Module: Kerk en cultuur (voorjaar 2026)

Persoonlijke vorming
Tijdens de opleiding is er veel aandacht voor persoonlijke vorming. Iedere student heeft een mentor waar hij of zij gedurende de studie mee optrekt. Daarnaast zijn er intervisiegroepen waarin praktijkervaringen worden besproken.

Inspiratiedag op locatie
Jaarlijks bezoeken we één of meerdere inspirerende locaties, om zo grondiger kennis te maken met de praktijk.

15+
studenten die jaarlijks deze opleiding volgen
8.9
gemiddelde waardering van onze studenten
Curriculum

Module 1: Missionair Bijbellezen (najaar 2023)

In deze module volg je de missionaire lijnen in het geheel van de Bijbel. Dat gebeurt ten eerste door het volgen van de belangrijkste missionaire thema’s in zowel Oude als Nieuwe Testament. Ten tweede doordat je de Bijbel leest en uitlegt via een missionaire hermeneutische bril.

VakkenECCU
Bijbel en Missie310
Hermeneutiek en Exegese: Oude Testament310
Hermeneutiek en Exegese: Nieuwe Testament310
Intervisie0,54
Mentoraat0,52
Totaal1036

Module 2: Kerk en cultuur (voorjaar 2024)

In deze module kijk je naar de relatie tussen de kerk en de omringende cultuur. Er is aandacht voor de wijze waarop mensen tegen de wereld aankijken en daarin komen tot bepaalde (geloofs)overtuigingen. In deze cultuur zoekt de kerk naar mogelijkheden om contact te maken met andersdenkenden.

VakkenECCU
Wereldbeelden en wereldreligies310
Interculturele communicatie en pastoraat310
Mondiaal Christendom310
Intervisie0,54
Mentoraat0,52
Totaal1036

Module 3: Missionaire theologie (najaar 2024)

In deze module kom je in aanraking met de theologische basis voor de missionaire praktijk. De grondslag daarvan ligt in een relationele God die zich als Trinitarisch God uitstrekt naar Zijn schepping. Van daaruit wordt een missionair fundament gelegd dat praktisch zichtbaar wordt in de gemeente.

VakkenECCU
Missiologie310
Triniteit in missionair perspectief310
Missionaire ecclesiologie310
Intervisie0,54
Mentoraat0,52
Totaal1036

Module 4: Missionair kerk-zijn (voorjaar 2025)

In deze module is er aandacht voor de vertaling van de inhoud van het evangelie naar heldere communicatie en concrete stappen. De missiologie kan niet losgezien worden van de praktijk. In deze module vindt deze vertaling plaats.

VakECCU
Pionieren / missionair ondernemen310
Apologetiek en evangelisatie310
Missionair kerk-zijn en leiderschap310
Intervisie0,54
Mentoraat0,52
Totaal1036
Niveau en studiebelasting

Studieniveau

De opleiding wordt aangeboden op hbo denk- en werkniveau. De opleiding proberen we zo goed mogelijk aan te laten sluiten op jouw (al dan niet beroepsmatige) missionaire werkcontext. Theorie en praktijk worden zowel in de lessen als in de opdrachten en intervisie met elkaar verbonden. De toetsing vindt dan ook voornamelijk plaats middels (praktijk)opdrachten.

Studiebelasting

De studiebelasting bedraagt 10 ec per module, jaarlijks 20 ec en dus 40 ec in totaal over twee jaar.
Eén ec (european credit) staat voor 28 studie-uren. Gemiddeld betekent dit een studiebelasting van circa 14 uur per week (inclusief lesdagen); uitgaande van 40 studieweken.

Open dagen

Heb je interesse in de opleiding Missionair Werk?

Meld je dan vrijblijvend aan voor een open dag. Elke open dag begint met een informatiebijeenkomst waarin we je informeren over de opleiding en we je gelegenheid bieden om vragen te stellen. Daarna volg je de colleges van de betreffende lesdag. Zo kun je een goede impressie opdoen van de opleiding en huidige studenten naar hun ervaringen vragen. Een open dag kent geen formele afsluiting, dus voel je vrij om weer naar huis te gaan wanneer je een goede indruk hebt gekregen en al je vragen beantwoord zijn.

Er zijn voor dit studiejaar geen aankomende open dagen meer gepland. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Docenten

De volgende docenten zijn verbonden aan de Opleiding Missionair Werk:

ing. Haije Bergstra, MPhil

ing. Haije Bergstra, MPhil

Coördinator Opleiding Missionair Werk Haije studeerde aan de Evangelische Bijbelschool in Doorn en vervolgde zijn studie theologie aan de Universiteit van Utrecht en aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Hij was assistent-voorganger in de CAMA Evangelische gemeente Parousia in Gouda en vanuit deze gemeente werd hij samen met zijn gezin uitgezonden naar Granada in Spanje. Daar deed hij gemeente stichtend werk, was hij betrokken bij de opzet van een NGO en doceerde aan INFORMA, het opleidingsinstituut van CAMA in Spanje. Naast zijn aanstelling bij het EC is hij werkzaam voor het Centrum voor Bijbelonderzoek waar hij onder ander ondersteuning biedt aan gebruikers van de Studiebijbel App in Latijns Amerika. Haije is verder betrokken bij Missie 1:8, een missionscoach-bediening voor gemeenten. Haije is onder meer auteur van de studiemodule Missiologie (2020) en de artikelen Het missionaire perspectief in het Oude Testament (juni 2021) en De Heilige Geest overtuigt. Johannes 16:8-11 in de missionaire theologie van J.H. Bavinck (september 2022) in het Studiebijbel Magazine van het Centrum voor Bijbelonderzoek.
dr. Robert Doornenbal

dr. Robert Doornenbal

Robert Doornenbal is van origine (kerk-)historicus, in 1990 afgestudeerd in Leiden. Gaandeweg is hij zich steeds meer gaan verdiepen in de missiologie, wat resulteerde in een dissertatie over missionair leiderschap: Crossroads (VU, 2012, cum laude). Intussen was hij als docent in onder andere kerk- en zendingsgeschiedenis verbonden aan De Wittenberg in Zeist (1994-2000) respectievelijk Christelijke Hogeschool Ede (2000-2015). Sinds 2015 is hij werkzaam voor NGK De Lichtboog in Houten, als een van haar voorgangers.

Hans Euser, MA

Hans Euser, MA

Hans Euser zet zich, samen met zijn vrouw Carolien, in voor moslims, migranten en medelanders in de wereld op hun stoep. Ze zijn samen verantwoordelijk voor een netwerk van interculturele kerken in Nederland en zijn actief in hun eigen buurt Bloemhof op Rotterdam Zuid.

Evert Leeflang, BSc, MA

Evert Leeflang, BSc, MA

Coördinator Opleiding Theologie

Studeerde scheikunde aan de Universiteit Leiden en vervolgens theologie aan de Evangelische Theologische Faculteit (ETF) te Heverlee. Evert is getrouwd met Phillian en woonachtig in Dordrecht en verbonden aan de VEG Eljakim. Zijn verlangen is God in zijn openbaring recht te doen en de rijkdom hiervan uit te delen aan kerk en samenleving. Wil meehelpen om een brug te slaan tussen kerk en academie.

Evert is auteur van het boek Tasten naar God: Een introductie in de moderne theologie (2022), redacteur van het boek En het Woord is prachtig geworden (2022) en auteur van de studiemodulen Eschatologie en Hermeneutiek.

Margriet Muurling, BA MA

Margriet Muurling, BA MA

Margriet is getrouwd met Durk, en samen hebben zij 5 kinderen, waarvan de jongste nog thuis woont. Ze heeft 4 kleinkinderen. Zij deed de opleiding HBO-V en tijdens haar verblijf in Cambodja heeft ze haar opleiding Medische Antropologie afgerond aan de Universiteit van Amsterdam. Van 2003 tot 2009 werkte ze als docent en mentor aan de bijbelschool ‘De Wittenberg’ in Zeist en coördineerde ze de zendingsopleiding. Sinds 2009 heeft ze InToMission opgericht, een organisatie die begeleiding, coaching en training geeft aan missionair werkers. Ze heeft daarvoor diverse trainingen gevolgd, zoals life language, intercultural readiness check, en debriefing. Het bijzondere in het leven is dat iedereen anders is, God heeft ons allemaal anders gemaakt, en vanuit dat gegeven is het haar passie om te leren kijken door de ogen van die ander, zo elkaar te zien, te ontmoeten en in gesprek te komen omdat die ander het waard is. Vanuit haar ervaring met zending, missionair werk en het omgaan met andere culturen geeft ze het vak interculturele gesprektechnieken.

ir. Rien van der Toorn

ir. Rien van der Toorn

Rien van der Toorn (1971) studeerde Sociologie van de niet-westerse landen en is momenteel als gemeentestichter actief onder vluchtelingen uit Iran en Afghanistan. Hij is eigenaar van een advies- en trainingsbureau voor intercultureel werk genaamd ‘Intercultural Impact’.
Als docent en decaan is hij verbonden aan de studierichting ‘Global Studies’ van de Foundation University te Amsterdam, en als gastdocent aan Tyndale Theological Seminary. Doceert bij de ETA (opleiding Missionair Werk) diverse vakken.

Mevr. Sara van der Toorn-Mohi

Mevr. Sara van der Toorn-Mohi

Sara heeft kunst gestudeerd in haar geboorteland Iran, en werd na haar bekering in Nederland betrokken bij pastoraat, psycho-sociale counceling en trauma verwerking van zowel vluchtelingen als Nederlanders.
Samen met haar man is ze mede-eigenaar van het trainings- en adviesbureau ‘intercultural impact’. Daarnaast begeleidt ze kerken en leiders op het gebied van intercultureel leiding geven, conflict resolution, en pastoraat vanuit ICP-Europe
Ze hoopt dat mensen te midden van hun gebrokenheid, hun herstel en identiteit vinden in Christus

drs. Marianne Visser

drs. Marianne Visser

Medewerker gestructureerd afstandsonderwijs Opleiding Theologie

Studeerde Geschiedenis aan de Rijksuniversiteit te Leiden, deed daarna de PABO in Enschede en de ETA in Zwijndrecht. Voorheen werkte zij als docente Geschiedenis en Maatschappijleer in het voortgezet onderwijs en daarna als basisschoolleerkracht in Barendrecht. Marianne is getrouwd met Peter, samen hebben zij een zoon en wonen in Barendrecht. Haar passie in relatie tot het lesgeven bij het Evangelisch College is de studenten enthousiast maken voor het Oude Testament, zodat ook dit gedeelte van Gods Woord gaat leven, niet één van Zijn weldaden vergeten wordt en we een completer beeld krijgen van wie God is. Opdat onze liefde voor Hem en ons vertrouwen op Hem groeit.

Marianne is redacteur van het boek En het Woord is prachtig geworden (2022).

Metta Wierenga, MA

Metta Wierenga, MA

Docent Nieuwe Testament en Hermeneutiek

Studeerde theologie aan de CHE in Ede en aan de Evangelische Theologische Faculteit in Leuven. Voorheen was zij als docente betrokken bij Stichting Agapè (Doorn). Metta is getrouwd en woont in Sleeuwijk. Wat haar drijft is Paulus’ oproep aan zijn lezers om een woning van Christus’ woorden in al hun rijkdom te zijn. Haar passie is daar vandaag de dag aan bij te dragen via het Evangelisch College. De eenheid en intertekstualiteit van de Bijbel heeft haar grote belangstelling.

Metta is redacteur van het boek En het Woord is prachtig geworden (2022) en auteur van de studiemodulen Exegese & Hermeneutiek en Algemene brieven.

Studiekosten

Volledige opleiding

Het volgen van de volledige opleiding kost € 2.100,- per studiejaar.*
Dit bedrag is inclusief:

 • Persoonlijke begeleiding door een mentor (jaarlijks minimaal 4 individuele gesprekken)
 • Deelname aan intervisie op de leslocatie
 • Een jaarlijkse inspiratiedag op locatie in het land
 • Diverse EC-studiemodulen als studiemateriaal bij verschillende vakken
 • Koffie en thee op de leslocatie
 • Lidmaatschap bij het Evangelisch College (t.w.v. € 60,- per jaar)
 • Toegang tot de Online Studiebijbel (t.w.v. € 160,- per jaar)
 • Ontvangst van certificaat na afronding van de studie.

Kosten die niet zijn inbegrepen in het collegegeld:

 • Stage: Optioneel is het mogelijk om je aan te melden voor een stage tijdens of na je opleiding.
 • Aanvullende literatuur: Als student kan je bij sommige vakken aanvullende literatuur nodig hebben voor lees- en/of verwerkingsopdrachten.
 • Herkansingen: Mocht een vak niet gehaald worden, dan kan via de webshop uitstel of een herkansing worden aangevraagd.

*Studiejaar 2024-2025

Losse module

Het volgen van een losse module naar keuze kost € 950,- per module.*
Dit bedrag is inclusief:

 • Deelname aan intervisie op de leslocatie
 • Diverse EC-studiemodulen als studiemateriaal bij verschillende vakken
 • Koffie en thee op de leslocatie
 • Lidmaatschap bij het Evangelisch College (t.w.v. € 60,- per jaar)
 • Toegang tot de Online Studiebijbel (t.w.v. € 160,- per jaar)
 • Ontvangst van certificaat na afronding van een module.

Kosten die niet zijn inbegrepen in het collegegeld:

 • (Facultatief) Mentoraat: Twee individuele begeleidingsgesprekken – meerprijs € 100,-
 • (Facultatief) Inspiratiedag: Deelname aan de jaarlijkse inspiratiedag op een locatie in het land – meerprijs € 75,-
 • Aanvullende literatuur: Als student kan je bij sommige vakken aanvullende literatuur nodig hebben voor lees- en/of verwerkingsopdrachten.
 • Herkansingen: Mocht een vak niet gehaald worden, dan kan via de webshop uitstel of een herkansing worden aangevraagd.

*Studiejaar 2024-2025

Aanmelding en toelating

De opleiding Missionair Werk is een opleiding op hbo-niveau. Om teleurstelling bij de student te voorkomen, vinden we het belangrijk om vooraf goed te bekijken of het niveau haalbaar is. Daarnaast is het een opleiding die op persoonlijk vlak veel van de student kan vragen. Hierom hechten wij aan een zorgvuldige toelatingsprocedure zoals hieronder beschreven.

Toelatingsvoorwaarden

 • Identiteit: We verwachten van onze studenten in de allereerste plaats dat zij de Heer Jezus Christus kennen als hun persoonlijke Verlosser, dat zij Hem willen dienen en dat zij hun leven in woord en daad op Hem afstemmen.
 • Vooropleiding: Om de opleiding als student goed te kunnen volgen, moet je zelfstandig kunnen werken en heb je een hbo werk- en denkniveau nodig. Mocht je geen vooropleiding hebben die dit aantoont (minimaal havo of mbo-niveau 4), dan kunnen we je vragen om eerst een toelatingstest af te leggen.

Aanmeldingsprocedure

Stap 1: Aanmelden

Je meldt je aan via het online aanmeldingsformulier. Door het invullen van dit formulier geef je aan akkoord te gaan met de Algemene voorwaarden en de geloofsbelijdenis te onderschrijven.

Na het opsturen van het aanmeldingsformulier betaal je direct via iDeal het inschrijfgeld (€ 50,-).
Ben je al lid van het Evangelisch College? Dan betaal je geen inschrijfgeld.

Nadat het inschrijfgeld is betaald, ontvang je per e-mail een ontvangstbevestiging en een kopie van het ingevulde aanmeldingsformulier.

Stap 2: Verwerking van je aanmelding

Zodra het aanmeldingsformulier, het inschrijfgeld en de eventuele kopieën van diploma’s zijn ontvangen, nemen we je aanmelding in behandeling. Je ontvangt per e-mail vervolgens een definitieve bevestiging van je inschrijving.
Mochten we op basis van je vooropleiding en/of antwoorden op je aanmeldingsformulier twijfels hebben of deze opleiding voldoende bij je past, dan nemen we contact met je op.

Stap 3: Toegang studieportaal

Voorafgaand aan de opleiding ontvang je per e-mail bericht om je account voor het Studieportaal te activeren. Op het Studieportaal vind je alle belangrijke informatie voor je studie (rooster, mededelingen, documenten, contactgegevens, etc.).

Stap 4: Uitnodiging aanvang opleiding

Uiterlijk twee weken voor aanvang ontvang je per e-mail een uitnodiging voor de eerste collegedag. Het studiemateriaal krijg je via de post toegestuurd en/of wordt op de leslocatie uitgedeeld.

Veelgestelde vragen

Opleiding Missionair Werk

Als je nog geen theologische (voor)opleiding hebt gevolgd, dan kun je je studie vervolgen aan de Opleiding Theologie van het Evangelisch College of de Christelijke Hogeschool Ede (CHE).

Wanneer je het diploma Missionair Werk hebt behaald, ben je zowel inhoudelijk als praktisch gedegen toegerust voor het werken in een missionaire context, in binnen- of buitenland.

Ja, op het mutatieformulier kiezen voor de optie ‘Ik heb mijn opleiding afgerond’. Daarna kan je een certificaat/diploma aanvragen.

In oktober ontvang je per mail de uitnodiging voor de diplomeringsdienst. De diplomering vindt normaliter plaats op de derde zaterdag van november. Houdt deze zaterdag alvast vrij in je agenda.

Op basis van de studiepas van het Evangelisch College blijf je bij ons ingeschreven staan. Hierdoor blijft je studentendossier, inclusief cijfers en behaalde studiepunten, bewaard. Mocht je op een later moment de studie weer op willen pakken, dan hoef je hierdoor niet opnieuw inschrijfgeld (van €50,-) te betalen. Ook blijf je met de studiepas toegang houden tot het Studieportaal, inclusief de Online Studiebijbel (t.w.v. €160,- per jaar) en heb je met korting toegang tot de ETS-studiedagen. Daarnaast wordt er regelmatig korting gegeven op andere studiedagen van het Evangelisch College. Tevens ondersteun je met de studiepas de werkzaamheden van het Evangelisch College. De kosten voor de studiepas bedragen jaarlijks € 60,-.

Het is mogelijk om als toehoorder een getuigschrift van deelname te ontvangen. De kosten hiervoor bedragen € 50,00. Middels het mutatieformulier kun je aan ons doorgeven dat je een getuigschrift wilt ontvangen.

Ook bij vakken die na 1 juni worden afgerond heb je de mogelijkheid om deze te herkansen binnen het huidige collegejaar. Wanneer de resultaten na de zomervakantie pas bekend zijn, dan geldt voor tentamens de regel dat de herkansing van het tentamen uiterlijk binnen één maand moet worden gemaakt. Dit betekent dat uiterlijk twee weken na ontvangst van de onvoldoende, de herkansing aangevraagd moet zijn via de webshop. Voor opdrachten die onvoldoende zijn geldt dat je twee weken de tijd hebt om een herziene versie van de opdracht in te leveren. Hiervoor bestel je in de webshop het product ‘Opdracht herkansen’ (binnen vier weken).

Met deze regelingen lukt het vaak wel om ook de laatste vakken van het collegejaar binnen de inschrijving van het huidige collegejaar af te ronden. Wanneer je twijfelt of dit jou lukt, dan kun je ervoor kiezen om jouw inschrijving over te zetten naar ‘Tussenjaar’. Voor een ‘Tussenjaar’ inschrijving betaal je alleen €60,- voor de studiepas. Mocht na 1 juni duidelijk worden dat je nog vakken moet repareren, dan kun je jouw inschrijving voor ‘Tussenjaar’ overzetten naar ‘Reparatiejaar’. Je kunt dan in het nieuwe collegejaar de laatste vakken repareren.

Ja, dit is mogelijk. Hierbij is het wel van belang dat je bij uitschrijving ervoor kiest om de studiepas te behouden. Dit kun je aangeven op het mutatieformulier.

Nee, dat is niet nodig. Er studeren bij ons ook studenten die geen lid zijn van een kerk. Indien er voor je opleiding opdrachten uitgevoerd moeten worden in een kerk, zal er een naar een passende oplossing gezocht worden.

Ja. De term ‘evangelisch’ in ‘Evangelisch College’ verwijst naar de brede evangelisch-protestantse identiteit die de meeste protestantse kerken met elkaar delen (denk bijvoorbeeld aan het gebruik van het woord in de ‘Evangelische Omroep’). De studenten die bij ons een opleiding volgen komen dan ook uit de gehele breedte van kerkelijk Nederland. Lees hier meer over onze evangelische identiteit en wat het inhoudt.

Vind je het lastig om te bepalen welke studie het beste bij jou zou passen? Neem dan zeker contact ons op. Soms kan een persoonlijk gesprek veel duidelijk maken. We helpen je graag verder!

Nee, op dit moment is dat niet mogelijk. Verreweg het grootste deel van het studiemateriaal is in het Nederlands en de lessen worden ook in het Nederlands gegeven.

Ja, er worden tijdens de schoolvakanties geen lessen of tentamens ingeroosterd. Tijdens de schoolvakanties is het administratiekantoor in Zwijndrecht eveneens gesloten. Hetzelfde geldt voor de officiële feestdagen.

Ja, dat is mogelijk. Alle locaties van onze opleidingen zijn toegankelijk voor rolstoelgebruikers.

Ja, wanneer je aan een andere theologische opleiding (HBO of WO) hebt gestudeerd, dan kan je vrijstellingen aanvragen voor een (gelimiteerd) aantal vakken die je met een voldoende hebt afgesloten, op voorwaarde dat het inhoudelijk om soortgelijke leerstof gaat en dat het een vergelijkbare studiebelasting betreft.

Procedure

Omwille van een voorspoedige afhandeling wordt geadviseerd om het verzoek tot vrijstelling tegelijk in te dienen met het aanmeldingsformulier (je kunt je aanvraag sturen naar administratie@evangelisch-college.nl). De aanvraag kan echter pas in behandeling worden genomen nadat je inschrijving volledig is verwerkt (inclusief de betaling van het inschrijfgeld). Nadere instructies over de aan te dragen bewijslast en de procedure worden ter zijner tijd verstrekt.
Vrijstellingen leiden niet tot een vermindering van het collegegeld.

Ja, wanneer je als student na afloop van de officiële studieduur de opleiding nog niet hebt afgerond, dan heb je de mogelijkheid om de studie voort te zetten via het afstandsonderwijs. Wanneer je in deze periode colleges wilt volgen, dan wordt je bijdrage berekend volgens het tarief van de afzonderlijke vakken.

Nee, het Evangelisch College kiest er bewust voor overheidsonafhankelijk te zijn. Hierdoor hebben we de vrijheid om de inhoud van onze opleidingen vorm te geven vanuit onze eigen identiteit en onderwijsvisie.

Onze opleidingen zijn echter wél maatschappelijk en kerkelijk erkend en er bestaan doorstroommogelijkheden vanuit onze opleidingen naar erkende scholen.

Lees meer

Veelgestelde vragen over studiekosten

Nee, dat kan helaas niet. Als overheidsonafhankelijke instelling staat het Evangelisch College niet geregistreerd in het STAP-scholenregister.

Wel heeft het Evangelisch College studiefondsen die bedoeld zijn om studenten die de opleiding niet kunnen bekostigen financieel tegemoet te komen.

Mocht je hier nog vragen over hebben, neem dan contact op met dhr. Jan Kranendonk (adjunct-directeur financiën).

Het Evangelisch College streeft ernaar om haar niet-gesubsidieerde opleidingen tegen een zo laag mogelijk bedrag aan te bieden. Dit is onder meer mogelijk door giften van kerken en vrienden van de stichting, maar vooral ook door de belangeloze inzet, of acceptatie van slechts beperkte salariëring, van een aantal vaste medewerkers en docenten. Desondanks is het volgen van één van de opleidingen voor menig student een financieel offer.

Om studenten die de opleiding niet kunnen bekostigen financieel tegemoet te komen, heeft het Evangelisch College een studiefonds: Het ‘Van der Perk Studiefonds’. De oprichting van dit fonds werd mogelijk gemaakt in het academiejaar 2012-2013 dankzij een legaat uit de nalatenschap van dhr. P.J. van der Perk.

Studenten die kunnen aantonen dat zij over onvoldoende inkomsten beschikken om het collegegeld te betalen, kunnen uit dit fonds een tegemoetkoming aanvragen middels een digitaal aanvraagformulier. De tegemoetkoming bedraagt maximaal de helft van het verschuldigde collegegeld. De beoordeling van de aanvragen en de toewijzing van de tegemoetkomingen vinden plaats door de directie van het Evangelisch College. De toewijzing vindt plaats voor de periode van één jaar en dient daarna desgewenst opnieuw te worden aangevraagd. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

Van der Perk Studiefonds

 

Nee, dat kan helaas niet meer. De mogelijkheid tot fiscale aftrek van studiekosten gold t/m 2021. Vanaf 2022 is deze fiscale faciliteit stopgezet.

Wanneer je de voorgenomen studie vóór 1 september annuleert, dan ben je geen verdere kosten aan het Evangelisch College verschuldigd anders dan het inschrijfgeld.

Na 1 september ben je als student het collegegeld van één jaar (voor de opleiding waarvoor je bent ingeschreven) plus de kosten van het lesmateriaal (de studiemodulen) aan het Evangelisch College verschuldigd. Je dient dit bedrag te betalen ongeacht het aantal colleges dat je tijdens het collegejaar volgt. Er kan dus geen teruggave van dit gefactureerde bedrag plaatsvinden (noch geheel, noch gedeeltelijk) bij verandering in de studie, bij vroegtijdige studiebeëindiging, of bij welke andere situatie dan ook. Zie voor meer informatie de Algemene voorwaarden.

Op het Aanmeldingsformulier kan je aangeven of je het collegegeld en het lesmateriaal (studiemodulen) in één keer wilt betalen of middels een gespreide betaling. Bij gespreide betaling heb je de keuze uit:

 • Gespreide betaling in 10 termijnen: € 50,- toeslag (ongeacht de factuuromvang).
 • Gespreide betaling in 3 termijnen (eind september, eind november, eind januari): € 25,- toeslag (ongeacht de factuuromvang).

NB Bij voortijdige studiebeëindiging blijft de termijnbetaling van toepassing, totdat het volledige collegegeld + lesmateriaal van het betreffende collegejaar is betaald.

Voor eventueel bestelde studieboeken e.d. ontvang je als student tijdens het collegejaar per email één of meerdere facturen. Het bedrag dat op de factuur vermeld staat, wordt aan het einde van de maand waarin de factuur verkregen wordt via automatische incasso door het Evangelisch College geïnd.

Heb je nog een vraag?

Neem dan contact met ons op via onderstaand contactformulier.

Naam(Vereist)
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Overzicht leslocatie(s)

Locatie
Lesmoment
Startmoment
Datum:
8 zaterdagen per jaar
Tijden:
09:15 tot 17:00 uur
Locatie:
CTC Talent
Adres:
Wiltonstraat 2a, 3905 KW, Veenendaal
Catering:
Gratis koffie en thee
Contactpersoon:
Coördinator studentenzaken: Hester Roos