“Laten we eerst stil zijn, voordat we iets zeggen over God.”

Marina de Velde

Alumna van de opleiding Theologie, 53 jaar, is getrouwd en heeft 4 kinderen en 1 pleegdochter, woont in Marle, is lid van het kernteam Gelijkwaardig Leiderschap van Missie Nederland en spreekster namens www.vrouwenspreken.nl.

Dit is toch Gods wil?

Het verlangen om theologie te studeren was al langere tijd aanwezig. Door een ingrijpende gebeurtenis in mijn leven, stelden mensen mij allerlei vragen: ‘Dit is toch Gods wil?’ ‘Misschien wil God jullie hiermee even stilzetten?’ Dit zorgde ervoor dat ik zelf wilde onderzoeken hoe het zat. Ik ben de Bijbel veel gaan bestuderen en ik heb allerlei cursussen gedaan. Tijd voor een studie had ik niet. Totdat ik vijf jaar geleden thuis werd stilgezet. Onze tweede dochter belandde in een angststoornis en ik moest alle dingen die ik deed uit handen laten vallen. Toen dacht ik: ‘Ik wil een uitdaging thuis’. Ik ben me gaan oriënteren op een studie en kwam bij het Evangelisch College terecht. Daar heb ik een dag meegelopen bij de Opleiding Theologie en ik was meteen enthousiast. Het studiejaar was al begonnen, dus ik ben gelijk maar ingestroomd.

De uitdagingen van studeren

Het doen van een vijfjarige studie kost je wat. Niet alleen financieel, maar ook in tijd en inspanning. Een deeltijdstudie combineren
met andere taken, dat vraagt om planning en volharding. Er waren tijden dat het niet lukte en ik erover nadacht om te stoppen met de opleiding. Toch is het me steeds weer gelukt om de studie op te pakken, mijn motivatie te hervinden en verder te gaan. Geen enkele module wilde ik missen, want ik wilde graag bijblijven. Voor mij heeft het erg geholpen om medestudenten te hebben. Dan kun je samen oplopen en elkaar blijven motiveren.

Als je theologie gaat studeren, val je van je geloof af

Wie is de God achter de verhalen in de Bijbel? Hoe komt het dat mensen zoveel verschillende beelden van Hem hebben? Mijn verlangen met deze opleiding was om God beter te leren kennen en meer zicht te krijgen op de samenhang van de Bijbel: het grote verhaal van God, van begin tot eind. Toch ontdekte ik door de studie juist ook dat we niet alles met zekerheid kunnen weten. En dat er op heel veel gebieden verschillende visies zijn. In het begin kan dat moeilijk zijn. De uitspraak: ‘Als je theologie gaat studeren, dan val je van je geloof af’, kan ik dus wel begrijpen. Toch heb ik bij het Evangelisch College geleerd dat vragen stellen juist goed is.
Er mogen verschillende inzichten zijn. God heeft ons verstand gegeven om over dingen na te denken. Hij kan het aan om stevig ondervraagd en onderzocht te worden. Door vragen te stellen en onderzoek te doen, kom je verder. Nu m’n studie is afgerond, zie ik meer van de grote lijn van de Bijbel en hoe God Zichzelf daardoorheen doet kennen. Hij is een trouwe God die wat Hij ooit begon stapje voor stapje aan het uitwerken is.

Stil zijn

Een van de momenten tijdens mijn studie die ik nooit zal vergeten, was tijdens een les van het vak Eigenlijke Theologie. De docent zei: ‘Voordat we iets over God zeggen, voordat we over Hem na gaan denken en gaan discussiëren, zijn we eerst een paar minuten helemaal stil. Want de God waarover we gaan praten is zoveel groter dan dat wij kunnen beseffen en vertellen.’ Die paar minuten vond ik indrukwekkend. Ik denk vaak aan dat moment terug, ook als ik zelf voor groepen of in de kerk spreek. Laten we eerst stil zijn voordat we iets gaan zeggen over God.

Geluksmomentjes

Ik genoot van de momenten in de auto na een lesdag, wanneer ik de eyeopeners van die dag kon overdenken. Als ik dan thuiskwam en dat kon delen, dat waren geluksmomentjes. Mijn man zei me dat ik altijd blij terugkwam van een lesdag. En dat na een hele dag stilzitten, wat eigenlijk best moeilijk is voor mij.

Het is mijn verlangen om God beter te leren kennen en meer zicht te krijgen op de samenhang van de Bijbel.

Bruggen bouwen

Het is mijn verlangen om bruggen te bouwen vanuit de tijd, taal en cultuur van de Bijbel naar onze tijd. Ik ben theologie gaan studeren om net die spade dieper te kunnen gaan. Om te horen en te lezen wat theologen van alle tijden hebben gezegd en om recht te doen aan het Woord van God bij het doorgeven hiervan. Ik spreek regelmatig voor vrouwengroepen en daarvoor vind ik theologische verdieping belangrijk. Telkens als ik iets voorbereid, komen er weer stukjes uit een van de modules naar voren of denk ik weer aan wat docenten vertelden. Het stimuleert enorm om die opgedane kennis weer door te mogen geven aan anderen.

Opleiding Theologie

Vijfjarige deeltijdopleiding op hbo-niveau, aangeboden in Amersfoort, Meppel, Rotterdam, Zwijndrecht en via het gestructureerd afstandsonderwijs. Te volgen op twee studieniveaus of als toehoorder. Het is ook mogelijk alleen de eerste twee leerjaren te
volgen (Opleiding Bijbel & Exegese).

Uitgelichte berichten