We vinden het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met je persoonsgegevens. In deze privacyverklaring geven we aan welke persoonsgegevens we gebruiken, met welk doel, hoe de beveiliging is geregeld, wat de bewaartermijnen zijn en wat je privacyrechten zijn.

In deze privacyverklaring maken we onderscheid tussen drie verschillende categorieën:

1. Relaties, belangstellenden en overige bezoekers website

Gebruik van de persoonsgegevens
Wij krijgen je persoonsgegevens binnen via een (online) aanmeld- of aanvraagformulier, de mail, per post of telefonisch.
Met het achterlaten van deze gegevens geef je toestemming voor het gebruik hiervan voor het doel waarvoor de gegevens zijn verstrekt.
De gegevens die je doorgeeft worden gebruikt om aan dit verzoek te kunnen voldoen en om je te informeren en op de hoogte te houden van ons studieaanbod.

Wil je niet langer informatie van ons ontvangen, dan kun je dit melden via administratie@evangelisch-college.nl.

Doeleinden van de gegevensverwerking
De persoonsgegevens die je ons geeft, worden gebruikt voor o.a. de volgende doeleinden (afhankelijk van het verzoek):

 • Om je aanmelding voor een open dag of studiedag te verwerken;
 • Om je bestelling in onze webshop te verwerken;
 • Om je gestelde vraag te beantwoorden;
 • Om je aanmelding voor onze nieuwsbrief en/of EC-Magazine te verwerken.
 • Om je op de hoogte te houden van ons studieaanbod.

Je persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor je ze hebt doorgegeven en waarvoor je middels het achterlaten van je gegevens toestemming hebt gegeven.

Toegang tot de persoonsgegevens en beveiliging
Er zijn passende beveiligingsmaatregelen getroffen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot de persoonsgegevens te beperken. Eén van de maatregelen is dat onze administratiesystemen voorzien zijn van persoonlijke toegangsaccounts die allemaal beveiligd zijn met een wachtwoord.  Alleen onze medewerkers die betrokken zijn bij de verwerking van de persoonsgegevens hebben toegang tot deze gegevens.

De beschikbaar gestelde persoonsgegevens worden niet verstrekt aan derden, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoer van je verzoek. Als het verstrekken aan derden noodzakelijk is wordt er in een overeenkomst met de derde partij vastgelegd dat je gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt dan overeengekomen en dat ze worden verwijderd na gebruik.

Bewaartermijnen
Persoonsgegevens van belangstellenden worden bewaard zolang als dit nodig is voor het doel waarvoor de persoonsgegevens zijn verkregen.

2. Cursisten en oud-cursisten

Gebruik van de persoonsgegevens
Als Evangelisch College verwerken we de persoonsgegevens van onze cursisten. De persoonsgegevens die we van jou binnenkrijgen zijn de gegevens die jij zelf hebt doorgegeven op het aanmeldingsformulier voor een cursus. Het gaat hierbij om de volgende gegevens wij noodzakelijk achten voor de uitvoering van onze taken als onderwijsinstelling:

 • Naam
 • Adres
 • E-mailadres
 • Geboortedatum en -plaats
 • IBAN

Daarnaast vragen wij ook om de volgende gegevens omdat deze bevorderend zijn voor een goede persoonlijke dienstverlening en/of dienstbaar zijn voor onze marketing (deze gegevens hoeven niet verplicht aangeleverd te worden):

 • Pasfoto
 • Kerkelijke achtergrond
 • Hoe je in aanraking bent gekomen met het Evangelisch College

Tijdens de cursus komen hier de eventuele behaalde cursusresultaten bij. Ook bewaren we in onze studentenadministratie relevantie communicatiegeschiedenis tussen de student en de school.

Met het achterlaten van je gegevens geef je toestemming voor het gebruik hiervan voor het doel waarvoor je de gegevens hebt verstrekt. Ook ontvang je onze nieuwsbrief en ons Magazine. Deze informatie kan op elk gewenst moment worden opgezegd.

Doeleinden van de gegevensverwerking
Jouw persoonsgegevens worden gebruikt voor:

 • De organisatie en het geven van de cursus;
 • De begeleiding van deelnemers;
 • Het opstellen van een eventueel getuigschrift, certificaat of diploma;
 • Het onderhouden van contacten met de betrokkenen;
 • Het financieel afhandelen van de kosten van de cursus;
 • Het evalueren van uitgevoerde activiteiten.

Toegang tot de persoonsgegevens en beveiliging
Er zijn passende beveiligingsmaatregelen getroffen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot de persoonsgegevens te beperken. Eén van de maatregelen is dat onze administratiesystemen voorzien zijn van persoonlijke toegangsaccounts die allemaal beveiligd zijn met een wachtwoord.  Alleen onze medewerkers die betrokken zijn bij de verwerking van de persoonsgegevens hebben toegang tot deze gegevens.

De beschikbaar gestelde persoonsgegevens worden niet verstrekt aan derden, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoer van je verzoek. Als het verstrekken aan derden noodzakelijk is wordt er in een overeenkomst met de derde partij vastgelegd dat je gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt dan overeengekomen en dat ze worden verwijderd na gebruik.

Verbergen van persoonsgegevens op het Studieportaal
Het is voor cursisten mogelijk om op het Studieportaal in ‘Mijn account’ zelf in te stellen dat hun e-mailadres niet wordt getoond op het overzicht met medestudenten.
Daarnaast is het ook mogelijk om aan de administratie door te geven dat adresgegevens niet getoond mogen worden op eventuele studentenlijsten die aan docenten worden verstrekt. Stuur hiervoor een verzoek naar administratie@evangelisch-college.nl.

Bewaartermijnen
Persoonsgegevens van cursisten en oud-cursisten worden bewaard zolang als dit nodig is voor het doel waarvoor de persoonsgegevens zijn verkregen.

3. Studenten en alumni

Gebruik van de persoonsgegevens
Als Evangelisch College verwerken we de persoonsgegevens van onze studenten. De persoonsgegevens die we van jou binnenkrijgen zijn de gegevens die jij zelf hebt doorgegeven op het aanmeldingsformulier voor een studie.
Het gaat hierbij om de volgende gegevens wij noodzakelijk achten voor de uitvoering van onze taken als onderwijsinstelling:

 • Naam
 • Adres
 • E-mailadres
 • Geboortedatum en -plaats
 • IBAN
 • Pasfoto
 • Werkervaring
 • Kopie diploma’s van eerdere opleidingen
 • Motivatie voor de studie

Daarnaast vragen wij ook om de volgende gegevens voor onze marketing (deze gegevens zijn niet verplicht om aan te leveren):

 • Kerkelijke achtergrond
 • Hoe je in aanraking bent gekomen met het Evangelisch College

Tijdens de opleiding komen hier de eventuele behaalde opleidingsresultaten bij. Ook bewaren we in onze studentenadministratie relevantie communicatiegeschiedenis tussen de student en de school.

Met het achterlaten van je gegevens geef je toestemming voor het gebruik hiervan voor het doel waarvoor je de gegevens hebt verstrekt. Ook ontvang je onze nieuwsbrief en ons Magazine. Deze informatie kan op elk gewenst moment worden opgezegd.

Doeleinden van de gegevensverwerking
Jouw persoonsgegevens worden gebruikt voor:

 • Inschrijving voor een opleiding;
 • De organisatie en het geven van het onderwijs;
 • De verwerking van studieresultaten en studievoortgang;
 • De begeleiding van studenten;
 • Het geven van studieadviezen;
 • Het geven van informatie over bovengenoemde punten;
 • Het onderhouden van contacten met de betrokkenen;
 • Het financieel afhandelen van de diverse bijdragen voor het onderwijs;
 • Het evalueren van uitgevoerde (onderwijs)activiteiten;

Toegang tot de persoonsgegevens en beveiliging
Er zijn passende beveiligingsmaatregelen getroffen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot de persoonsgegevens te beperken. Eén van de maatregelen is dat onze administratiesystemen voorzien zijn van persoonlijke toegangsaccounts die allemaal beveiligd zijn met een wachtwoord.  Alleen onze medewerkers die betrokken zijn bij de verwerking van de persoonsgegevens hebben toegang tot deze gegevens.

De beschikbaar gestelde persoonsgegevens worden niet verstrekt aan derden, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoer van je verzoek. Als het verstrekken aan derden noodzakelijk is wordt er in een overeenkomst met de derde partij vastgelegd dat je gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt dan overeengekomen en dat ze worden verwijderd na gebruik.

Verbergen van persoonsgegevens op het Studieportaal
Het is voor studenten mogelijk om op het Studieportaal in ‘Mijn account’ zelf in te stellen dat hun e-mailadres niet wordt getoond op het overzicht met medestudenten.
Daarnaast is het ook mogelijk om aan de administratie door te geven dat adresgegevens niet getoond mogen worden op eventuele studentenlijsten die aan docenten worden verstrekt. Stuur hiervoor een verzoek naar administratie@evangelisch-college.nl.

Bewaartermijnen
Persoonsgegevens van belangstellenden worden bewaard zolang als dit nodig is voor het doel waarvoor de persoonsgegevens zijn verkregen.

Privacyrechten

In alle gevallen heb je wettelijk recht op inzage (artikel 15 AVG), recht op rectificatie (artikel 16 AVG), recht op gegevenswissing (artikel 17 AVG) en recht op beperking van de verwerking (artikel 18 AVG). Daarnaast heb je het recht van bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (artikel 21 AVG). Ook kun je je eerder gegeven toestemming te allen tijde intrekken.

Als je wilt weten welke persoonsgegevens het Evangelisch College van je verwerkt, dan kun je een schriftelijk inzageverzoek doen, welke binnen 4 weken wordt beantwoord.

Dit verzoek kun je richten aan:

Evangelisch College
Anjerstraat 79
3333 GC Zwijndrecht

Of via een mail aan administratie@evangelisch-college.nl.

Contact

Als je vragen of opmerkingen hebt over deze Privacyverklaring kan je een mail sturen aan administratie@evangelisch-college.nl. Dit mailadres kan je ook gebruiken als je een klacht hebt over de manier waarop het Evangelisch College handelt bij de verwerking van persoonsgegevens. Mocht een klacht niet naar tevredenheid worden afgehandeld, dan is er de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).


*Voor de opzet van deze privacyverklaring is gebruik gemaakt van de opzet van de privacyverklaring van de VIAA (www.viaa.nl/disclaimer/; bezocht op 21-11-2018).