Erkenning

Het Evangelisch College kiest er bewust voor niet overheidserkend te zijn. Hierdoor kunnen we al jarenlang stabiele onderwijsprogramma’s aanbieden, en hebben we de volledige vrijheid om de inhoud van onze opleidingen vorm te geven vanuit onze evangelische identiteit.
Door de kwaliteit van de opleidingen is het Evangelisch College hoewel niet overheidserkend, wel maatschappelijk en kerkelijk erkend. Zie bijvoorbeeld ons Comité van aanbeveling.

Doorstroomtrajecten naar erkende hogescholen en universiteiten
Het Evangelisch College heeft voor de Opleiding Theologie met de volgende hogescholen en universiteiten een convenant gesloten, waardoor studenten kunnen doorstromen om een overheidserkende Bachelor- of Mastergraad te behalen:

 • Christelijke Hogeschool Ede (CHE)
 • Evangelische Theologische Faculteit, Leuven (ETF)
 • Theologische Universiteit van de Gereformeerde Kerken, Kampen (TUK)

Lees meer

Samenwerking kerkelijke denominaties
Het Evangelisch College heeft samenwerkingsovereenkomsten met diverse kerkelijke denominaties. Deze partijen erkennen de kwaliteit van de door het Evangelisch College aangeboden opleidingen:

 • Unie-ABC
 • Kerk van de Nazarener, Nederland
 • Rafaël Nederland
 • Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten (VPE)
 • Vineyard Benelux

Samenwerkingspartners
Daarnaast werkt het Evangelisch College samen met de volgende partners in het Studietraject ‘Gods Koninkrijk en de Heilige Geest’:

 • Evangelisch Werkverband
 • New Wine

CRKBO-registratie

Het Evangelisch College staat geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO) en voldoet daarmee aan de daarbij behorende kwaliteitscode.

Lees meer

Wat is het CRKBO?
In het CRKBO-register staan instellingen ingeschreven die voldoen aan de kwaliteitscode voor opleidingsinstellingen voor kort beroepsonderwijs. De CRKBO normen en voorwaarden worden opgesteld door het CPION. Het CPION is een onafhankelijke organisatie, met veel ervaring op het gebied van de inhoudelijke toetsing van opleidingen in Nederland.

Wat houdt een CRKBO registratie in?
Als opleidingsinsituut hebben we elke 4 jaar een audit waarin wordt getoetst of we nog aan de voorwaarden van de kwaliteitscode voldoen. De audit is (mede) gebaseerd op de gedragscode van de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO, brancheorganisatie voor private aanbieders van trainingen en opleidingen).

Waar wordt op getoetst?

 • Zorgvuldigheid
 • Rechtszekerheid
 • Redelijkheid
 • Betrouwbaarheid
 • Kenbaarheid

Deze zijn vertaald naar eisen rondom onderwerpen als:

 • Organisatie
 • Docenten
 • Voorlichting
 • Contract & Betalings- en Leveringsvoorwaarden
 • Uitvoering
 • Examinering
 • Klachtenregeling

Het Evangelisch College voldoet daarmee aan de kwaliteitsnormen gesteld door het CPION en is goedgekeurd voor inschrijving in het kwaliteitsregister CRKBO.

BTW-vrijstelling
Een bijkomstigheid van de registratie is dat het Evangelisch College geen BTW hoeft te rekenen op haar onderwijsaanbod.