Erkenning

Het Evangelisch College kiest er bewust voor niet overheidserkend te zijn. Hierdoor kunnen we al jarenlang stabiele onderwijsprogramma’s aanbieden, en hebben we de volledige vrijheid om de inhoud van onze opleidingen vorm te geven vanuit onze evangelische identiteit.

Door de kwaliteit van de opleidingen is het Evangelisch College hoewel niet overheidserkend, wel maatschappelijk en kerkelijk erkend. Zie bijvoorbeeld ons Comité van aanbeveling.

Doorstroomtrajecten naar erkende hogescholen en universiteiten
Het Evangelisch College heeft voor de opleiding Theologie met de volgende hogescholen en universiteiten een convenant gesloten, waardoor studenten kunnen doorstromen om een overheidserkende Bachelor- of Mastergraad te behalen:

  • Christelijke Hogeschool Ede (CHE)
  • Evangelische Theologische Faculteit, Leuven (ETF)
  • Theologische Universiteit van de Gereformeerde Kerken, Kampen (TUK)

Lees meer

Samenwerking kerkelijke denominaties
Het Evangelisch College heeft een samenwerkingsovereenkomst gesloten met een aantal kerkelijke denominaties. Deze partijen erkennen de kwaliteit van de door het Evangelisch College aangeboden opleidingen:

  • Unie van Baptistengemeenten in Nederland*
  • Alliantie van Baptisten en CAMA gemeenten (ABC-gemeenten)
  • Kerk van de Nazarener, Nederland

Uit de praktijk blijkt dat alumni ook een plek vinden als voorganger in een (zelfstandige) evangelische of pinkstergemeente of kerkelijk werker worden in de Protestantse Kerk (al dan niet via een traject bij de CHE).

Registratie CRKBO
Het Evangelisch College staat geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs en voldoet daarmee aan de daarbij behorende kwaliteitscode.