Op initiatief van het Evangelisch College is de website www.theologischetijdschriften.nl ontwikkeld waarop gezocht kan worden naar artikelen uit Nederlandstalige theologische tijdschriften. In deze database worden de tijdschrift- en artikelgegevens verrijkt met een index op categorieën, trefwoorden en bijbellocaties waarop gezocht kan worden. Doelgroep zijn theologen, predikanten, kerkelijk werkers en theologiestudenten.

De website is voor iedereen kosteloos te gebruiken. Met behulp van vrijwilligers blijven we de index uitbreiden en actueel houden.

Vrijwilliger worden?

Met een team van vrijwilligers wordt er gewerkt aan het up-to-date houden van de index en het vergroten van de omvang van de database door het toevoegen van meer tijdschriften en artikelen. Daarnaast wordt gewerkt aan het vergroten van de vindbaarheid van de reeds geïndexeerde artikelen door het toevoegen van sleutelwoorden en bijbehorende synoniemen.

Ook vrijwilliger worden? Neem dan contact op met projectleider Henk ten Voorde: h.tenvoorde@evangelisch-college.nl.

Financieel ondersteunen

Deze website is voor iedereen kosteloos te gebruiken. Hiermee willen we theologen, predikanten, studenten en andere onderzoekers faciliteren met een geavanceerde zoekfunctie voor Nederlandstalige theologische artikelen.

Wil je de verdere doorontwikkeling van deze website mogelijk maken? Steun ons dan met een jaarlijkse éénmalige bijdrage. Ga hiervoor naar de pagina Ondersteun ons op de website www.theologischetijdschriften.nl.

Partner worden?

Voor het up-to-date houden van de website zoeken we samenwerkingspartners die een kleine financiële bijdrage leveren van jaarlijks € 250,-. Hierbij denken we aan de uitgevers van tijdschriften, theologische opleidingen en kerkelijke organisaties.

Wat hebben we partners te bieden?

In ruil voor de bijdrage mag een partner een logo, websitelink en tekst over hun organisatie aanleveren die op de website wordt geplaatst onder ‘Partners’. Daarnaast bieden we partnerorganisaties de gelegenheid via de nieuwsrubriek jaarlijks één of twee acties onder de aandacht te brengen van de bezoekers van de website.

Aanmelden?

Je organisatie aan te melden als partner, kan door het sturen van een bericht aan projectleider Henk ten Voorde: h.tenvoorde@evangelisch-college.nl. Elke geregistreerde partnerorganisatie ontvangt jaarlijks in september een betalingsverzoek om een gift van € 250,- over te maken naar het Evangelisch College.