Zijn de kosten een (te) grote drempel om een studie te volgen?

Het Evangelisch College heeft twee studiefondsen. Deze studiefondsen zijn bedoeld om diegenen die een studie niet kunnen bekostigen financieel tegemoet te komen.

 Van der Perk StudiefondsVan Beek Studiefonds
AchtergrondDe oprichting van dit fonds werd mogelijk gemaakt in het studiejaar 2012-2013 dankzij een legaat uit de nalatenschap van dhr. P.J. van der Perk.De oprichting van dit fonds werd mogelijk gemaakt in het studiejaar 2010-2011 dankzij een legaat uit het nalatenschap van Freek en Toos van Beek.
Doelgroep Het fonds is bedoeld voor een (kandidaat-)student van de
– opleiding Theologie,
– opleiding Missionair Werk,
– opleiding Pastorale Hulpverlening of
– Jongerenwerkersopleiding
die als doel heeft de gekozen opleiding beroepshalve te gaan gebruiken, en (aantoonbaar) onvoldoende financiële middelen heeft om de opleiding te betalen.
Het fonds is bedoeld om cursisten tegemoet te komen voor wie het om financiële redenen niet mogelijk is de 4-jarige EC-Bijbelcursus te volgen.
BijdrageHet fonds keert per student maximaal 50% van het verschuldigde collegegeld uit. Het studiefonds keert alleen uit ten behoeve van te betalen collegegeld en is niet bedoeld voor betaling van studiematerialen.Het fonds keert per cursist maximaal 60% van de verschuldigde cursusgeld uit. Het studiefonds keert alleen uit ten behoeve van te betalen cursusgeld en is niet bedoeld voor betaling van studiematerialen.
VoorwaardenKlik hier voor meer informatie en de voorwaarden van dit fondsKlik hier voor meer informatie en de voorwaarden van dit fonds