Inhoudelijke én praktijkgerichte opleiding voor sprekers

Met de Sprekersroute van het Evangelisch College en het Baptisten Seminarium volg je een toegespitst tweejarig studietraject rondom Bijbel, theologie en spreekvaardigheid. Het vakkenpakket brengt je naast inhoudelijke exegetische vaardigheden ook de mogelijkheid je spreekvaardigheid te trainen onder professionele begeleiding. Je leert zo niet alleen de Bijbel te lezen en te bevragen, maar ook uit te leggen en over te brengen aan anderen.

Sprekersroute in het kort:

2-jarige opleiding op hbo-niveau
Circa 8 tot 12 uur studiebelasting
Aangeboden in Amsterdam
Jaarlijks 10 lesdagen op vrijdagmiddag en -avond
€ 1.500,- per jaar

De Sprekersroute is geschikt voor beginnende én gevorderde sprekers die op zoek zijn naar inhoudelijke verdieping én vaardigheden om (beter) te leren preken.

Waarom kiezen voor de Sprekersroute?

 • Je wilt een deeltijdopleiding volgen die je in kunt passen in je werkzame leven.
 • Je zoekt een praktijkgerichte opleiding met een gedegen bijbels-theologische basis.
 • Je wilt toegerust worden als spreker, zowel inhoudelijk als praktisch.
 • Je wilt colleges ontvangen van ervaren docenten die jou verder kunnen helpen in je ontwikkeling als spreker.
 • Je wilt de mogelijkheid hebben de studie in de toekomst uit te bouwen naar een volledige theologische opleiding.

Een breed en verdiepend studieprogramma

Met de Sprekersroute wordt een kort, maar volledig traject aangeboden van twee jaar dat voorbereidend is op en ondersteunend bij het voorgaan in Baptisten- en evangelische gemeenten. Zie het curriculum.

Vakken
De vakken worden gegeven door ervaren docenten. Naast dat je een gedegen bijbels-theologische basis meekrijgt, wordt in de vakken ook de toespitsing naar de preekpraktijk gemaakt.

Masterclasses Preekpraktijk
Naast inhoudelijke vakken krijg je ook masterclasses Preekpraktijk. Deze masterclasses worden verzorgd door diverse professionals in spreekvaardigheid (o.a. Paulien Vervoorn van Geloofwaardig Spreken en Thijs Feenstra van Nobbe Mieras).

Praktijkdag
Naast de praktijkoefeningen in de masterclasses Preekpraktijk is er ook een jaarlijkse praktijkdag om te oefenen met preken. Op deze dag leer je van elkaar en ontvang je waardevolle feedback van docenten en je medestudenten.

De sprekersroute is geen vervanging van een opleiding theologie. Deze route bereid je dus niet voor op het voorgangerschap; daarvoor zijn naast het spreken ook andere vaardigheden nodig die in bredere theologiestudies worden aangeboden (o.a. bij het Evangelisch College en het Baptisten Seminarium).

Na de studie

Na afloop van dit studieprogramma ontvang je het certificaat van de Sprekersroute. Door deze studie heb je een goede bijbels-theologische basis opgebouwd en vaardigheden meegekregen om de prediking te verzorgen in Baptisten- en evangelische gemeenten.

Ook zijn er goede doorstroommogelijkheden voor verdere studie:

Evangelisch College: Opleiding Theologie

Na afloop van de Sprekersroute kun je doorstromen naar de deeltijdopleiding Theologie van het Evangelisch College. Je krijgt dan vrijstelling voor de vakken:

 • Exegese Oude Testament (3 ec)
 • Exegese Nieuwe Testament (3 ec)
 • Hermeneutiek (4 ec)
 • Homiletiek (5 ec)
 • Liturgiek (3 ec)

Daarnaast krijg je gedeeltelijke vrijstelling voor de andere gevolgde vakken van de Sprekersroute.

Baptisten Seminarium

Bij het Baptisten Seminarium zijn in overleg diverse modules te volgen na de Sprekersroute.

Het mooie aan spreken vind ik de harten van mensen te mogen raken met wie God voor hen is.
Mirjam Krieken
Ik vond dat ik een betere theologische basis moest hebben als ik meer zou gaan spreken.
Nelinda Troost
Ik heb geleerd zo te spreken dat mensen geboeid raken en enthousiast worden.
Harry van Noord
Curriculum

Jaar A

VakECCU
Exegese Oude Testament312
Bijbelse Theologie Oude Testament312
Dogmatiek312
Homiletiek415
Masterclasses Preekpraktijk112
Praktijkdag16
 1569

Jaar B

VakECCU
Exegese Nieuwe Testament312
Bijbelse Theologie Nieuwe Testament312
Hermeneutiek415
Liturgiek312
Masterclasses Preekpraktijk112 
Praktijkdag16
 1569
EC = European Credits; 1 EC = 28 klokuren | CU = Contacturen; 1 CU = 1 lesuur van 45 minuten

De twee jaren van de Sprekersroute (Jaar A en Jaar B) worden afwisselend gegeven: het ene jaar worden de vakken van Jaar A verzorgd, het jaar daarop volgen de vakken van Jaar B. Wanneer je met de studie begint, begin je dus óf met de vakken uit Jaar A óf met de vakken uit Jaar B, afhankelijk van het jaar van aanvang. Voor de inhoud van de studie maakt het niet uit in welke jaar je de studie begint.

Open dagen

Heb je interesse in de Sprekersroute? 

Meld je dan vrijblijvend aan voor een open dag. Je volgt die dag de colleges van de betreffende lesdag. Zo kun je een goede impressie opdoen van de opleiding en huidige studenten naar hun ervaringen vragen. Een open dag kent geen formele afsluiting, dus voel je vrij om weer naar huis te gaan wanneer je een goede indruk hebt gekregen en al je vragen beantwoord zijn.

Meld je aan voor een open dag

Onderstaand overzicht laat de actuele open dagen zien van onze leslocaties. Meld je aan door op de knop ‘Aanmelden‘ te klikken bij de open dag die je wilt bezoeken. Nadat je het formulier hebt ingevuld, ontvang je direct per e-mail een bevestigingsbericht met nadere informatie. Je bent nu aangemeld en van harte welkom op de open dag!

2024

 • vr. 26 apr.
  13:30 – 21:00 Amsterdam (Baptist House)
Startdag

Ieder collegejaar begint met een landelijke startdag voor nieuwe studenten. Deze dag vindt plaats in het Onderwijswijscentrum van het Evangelisch College, op de tweede zaterdag in september. Tijdens de startdag maak je kennis met de opleiding en met je medestudenten. Ook word je op weg geholpen om je studie op een goede manier aan te pakken.

Datum:
Catering:
Locatie:
2e zaterdag van september, 10:00 tot 16:00 uur.
Inclusief koffie/thee, lunch en borrel
Onderwijscentrum van het Evangelisch College, Anjerstraat 79 in Zwijndrecht.

Inhoud van het programma

 • Ontvangst van de studiematerialen
 • Kennismaking met de school en haar docenten
 • Kennismaking met medestudenten
 • Voorlichting over de opleiding
 • Workshop ‘Studievaardigheden’

Deelname aan deze startdag maakt onderdeel uit van de opleiding.
Kan je niet aanwezig zijn, neem dan vooraf contact op.

Docenten

Aan de Sprekersroute geven ervaren docenten les die verbonden zijn aan het Evangelisch College en/of het Baptisten Seminarium.

Jaap-Harm de Jong, MA

Jaap-Harm de Jong, MA

Docent bij de Sprekersroute.

Debora Krikken-Hoogendoorn, MSc

Debora Krikken-Hoogendoorn, MSc

Studeerde Public Administration aan de Universiteit Twente, Missionair Werk aan het Evangelisch College en de Minor en het Professionaliseringstraject aan het Baptisten Seminarium. Momenteel volgt ze nog de Master Bible & Theology aan de Evangelische Theologische Faculteit in Leuven. Is werkzaam als studiecoördinator en docent bij het Baptisten Seminarium in Amsterdam. Voorheen werkte zij als trainer Exegese bij Geloofwaardig Spreken. Debora is getrouwd met Bertrick, samen hebben zij 3 kinderen en wonen in Deventer. Haar passie en verlangen is dat studenten relevant, urgent en bewogen het woord van God kunnen brengen.

 

Evert Leeflang, BSc, MA

Evert Leeflang, BSc, MA

Coördinator Opleiding Theologie

Studeerde scheikunde aan de Universiteit Leiden en vervolgens theologie aan de Evangelische Theologische Faculteit (ETF) te Heverlee. Evert is getrouwd met Phillian en woonachtig in Dordrecht en verbonden aan de VEG Eljakim. Zijn verlangen is God in zijn openbaring recht te doen en de rijkdom hiervan uit te delen aan kerk en samenleving. Wil meehelpen om een brug te slaan tussen kerk en academie.

Evert is auteur van het boek Tasten naar God: Een introductie in de moderne theologie (2022), redacteur van het boek En het Woord is prachtig geworden (2022) en auteur van de studiemodulen Eschatologie en Hermeneutiek.

dr. Teun van der Leer

dr. Teun van der Leer

Teun van der Leer studeerde aan het Baptistenseminarium, de Christelijke Hogeschool Ede en de Vrije Universiteit (MA). Hij was godsdienstleraar (1983-1992) en predikant (1993-2005) en is docent en rector van het Baptistenseminarium VU Amsterdam (2005/2007-heden). Daarnaast is hij boekenredacteur van Inspirare, tijdschrift voor evangelische en charismatische theologie. Bij het Evangelisch College is Teun docent bij en coördinator van de Sprekersroute. Mensen uitdagen om geworteld in het Woord en verbonden met de geloofsgemeenschap vandaag in deze wereld Christus na te volgen, dat is het mooiste wat er is!

dr. Bram van Putten

dr. Bram van Putten

Docent Oude Testament

Studeerde theologie aan de Universiteit Utrecht (hoofdvak OT, bijvakken Hebreeuws en NT). Is in 2006 gepromoveerd op een onderzoek van de boeken Koningen. Bijbel lezen, en met anderen lezen, heeft zijn hart, of het nu op een Bijbelschool is (hij geeft les aan de Wittenberg), met studenten (werkte van 1999-2017 bij IFES), met kerkelijk werkers of met gemeenteleden.

dr. Hans Riphagen

dr. Hans Riphagen

Hans studeerde theologie aan de Christelijke Hogeschool Ede (Ba), en de Vrije Universiteit Amsterdam (Ma), en behaalde in 2021 zijn PhD met een proefschrift over kerk in de buurt. Na te hebben gewerkt bij stichting Present Utrecht en Baptistengemeente de Rank, is hij sinds 2011 aan het werk bij de Unie van Baptistengemeenten, nu Unie-ABC. Daar coördineerde hij jarenlang het zendings- en diaconale werk en geeft hij nu als rector leiding aan de opleiding, het Baptisten Seminarium. Als docent en onderzoeker in de praktische theologie ligt zijn interesse in de evangelische beweging, de missiologie en liturgiek. Hij geeft het vak Liturgiek in de Sprekersroute die vanuit het Seminarium en het Evangelisch College wordt georganiseerd.

drs. Marianne Visser

drs. Marianne Visser

Medewerker gestructureerd afstandsonderwijs Opleiding Theologie

Studeerde Geschiedenis aan de Rijksuniversiteit te Leiden, deed daarna de PABO in Enschede en de ETA in Zwijndrecht. Voorheen werkte zij als docente Geschiedenis en Maatschappijleer in het voortgezet onderwijs en daarna als basisschoolleerkracht in Barendrecht. Marianne is getrouwd met Peter, samen hebben zij een zoon en wonen in Barendrecht. Haar passie in relatie tot het lesgeven bij het Evangelisch College is de studenten enthousiast maken voor het Oude Testament, zodat ook dit gedeelte van Gods Woord gaat leven, niet één van Zijn weldaden vergeten wordt en we een completer beeld krijgen van wie God is. Opdat onze liefde voor Hem en ons vertrouwen op Hem groeit.

Marianne is redacteur van het boek En het Woord is prachtig geworden (2022).

Metta Wierenga, MA

Metta Wierenga, MA

Docent Nieuwe Testament en Hermeneutiek

Studeerde theologie aan de CHE in Ede en aan de Evangelische Theologische Faculteit in Leuven. Voorheen was zij als docente betrokken bij Stichting Agapè (Doorn). Metta is getrouwd en woont in Sleeuwijk. Wat haar drijft is Paulus’ oproep aan zijn lezers om een woning van Christus’ woorden in al hun rijkdom te zijn. Haar passie is daar vandaag de dag aan bij te dragen via het Evangelisch College. De eenheid en intertekstualiteit van de Bijbel heeft haar grote belangstelling.

Metta is redacteur van het boek En het Woord is prachtig geworden (2022) en auteur van de studiemodulen Exegese & Hermeneutiek en Algemene brieven.

dr. Marco Wittenberg

dr. Marco Wittenberg

Dr. Marco Wittenberg is in 2016 gepromoveerd op de Heilige Geest in Lucas-Handelingen en was van 2004-2020 voorganger van de CAMA Gemeente in Amstelveen. Momenteel voorganger van Baptistengemeenten Alphen aan den Rijn-Noord en daarnaast gastdocent aan het Baptistenseminarium in Amsterdam. Marco is redactielid van Inspirare, tijdschrift voor charismatische & theologische theologie, en betrokken bij het internationale theologische onderwijs van de CAMA wereldwijd. Aan de sprekersroute geeft hij het vak Theologie van het Nieuwe Testament.

Studiekosten
Collegegeld Sprekersroute | 2024-2025
€ 1.500,- per studiejaar
Colleges / tentamens / opdrachten
+ jaarlijks twee dagen met masterclasses spreekvaardigheid
+ jaarlijkse praktijkdag

Bij bovenstaande collegegelden is ook inbegrepen:

 • Koffie en thee op leslocatie
 • Lidmaatschap bij het Evangelisch College (t.w.v. € 60,- per jaar)
 • Toegang tot de Online Studiebijbel (t.w.v. € 160,- per jaar)
 • Ontvangst van hand-outs tijdens lessen en/of studieportaal
 • Ontvangst van certificaat op diplomeringsbijeenkomst na afronding van de studie

Studiematerialen

De aanschaf van studiemodulen en/of studieboeken bedragen circa € 150,- per jaar.

Overige kosten

Daarnaast dien je rekening te houden dat eventuele herkansingen apart in rekening worden gebracht.

Veelgestelde vragen over studiekosten

Nee, dat kan helaas niet. Als overheidsonafhankelijke instelling staat het Evangelisch College niet geregistreerd in het STAP-scholenregister.

Wel heeft het Evangelisch College studiefondsen die bedoeld zijn om studenten die de opleiding niet kunnen bekostigen financieel tegemoet te komen.

Mocht je hier nog vragen over hebben, neem dan contact op met dhr. Jan Kranendonk (adjunct-directeur financiën).

Het Evangelisch College streeft ernaar om haar niet-gesubsidieerde opleidingen tegen een zo laag mogelijk bedrag aan te bieden. Dit is onder meer mogelijk door giften van kerken en vrienden van de stichting, maar vooral ook door de belangeloze inzet, of acceptatie van slechts beperkte salariëring, van een aantal vaste medewerkers en docenten. Desondanks is het volgen van één van de opleidingen voor menig student een financieel offer.

Om studenten die de opleiding niet kunnen bekostigen financieel tegemoet te komen, heeft het Evangelisch College een studiefonds: Het ‘Van der Perk Studiefonds’. De oprichting van dit fonds werd mogelijk gemaakt in het academiejaar 2012-2013 dankzij een legaat uit de nalatenschap van dhr. P.J. van der Perk.

Studenten die kunnen aantonen dat zij over onvoldoende inkomsten beschikken om het collegegeld te betalen, kunnen uit dit fonds een tegemoetkoming aanvragen middels een digitaal aanvraagformulier. De tegemoetkoming bedraagt maximaal de helft van het verschuldigde collegegeld. De beoordeling van de aanvragen en de toewijzing van de tegemoetkomingen vinden plaats door de directie van het Evangelisch College. De toewijzing vindt plaats voor de periode van één jaar en dient daarna desgewenst opnieuw te worden aangevraagd. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

Van der Perk Studiefonds

 

Nee, dat kan helaas niet meer. De mogelijkheid tot fiscale aftrek van studiekosten gold t/m 2021. Vanaf 2022 is deze fiscale faciliteit stopgezet.

Wanneer je de voorgenomen studie vóór 1 september annuleert, dan ben je geen verdere kosten aan het Evangelisch College verschuldigd anders dan het inschrijfgeld.

Na 1 september ben je als student het collegegeld van één jaar (voor de opleiding waarvoor je bent ingeschreven) plus de kosten van het lesmateriaal (de studiemodulen) aan het Evangelisch College verschuldigd. Je dient dit bedrag te betalen ongeacht het aantal colleges dat je tijdens het collegejaar volgt. Er kan dus geen teruggave van dit gefactureerde bedrag plaatsvinden (noch geheel, noch gedeeltelijk) bij verandering in de studie, bij vroegtijdige studiebeëindiging, of bij welke andere situatie dan ook. Zie voor meer informatie de Algemene voorwaarden.

Op het Aanmeldingsformulier kan je aangeven of je het collegegeld en het lesmateriaal (studiemodulen) in één keer wilt betalen of middels een gespreide betaling. Bij gespreide betaling heb je de keuze uit:

 • Gespreide betaling in 10 termijnen: € 50,- toeslag (ongeacht de factuuromvang).
 • Gespreide betaling in 3 termijnen (eind september, eind november, eind januari): € 25,- toeslag (ongeacht de factuuromvang).

NB Bij voortijdige studiebeëindiging blijft de termijnbetaling van toepassing, totdat het volledige collegegeld + lesmateriaal van het betreffende collegejaar is betaald.

Voor eventueel bestelde studieboeken e.d. ontvang je als student tijdens het collegejaar per email één of meerdere facturen. Het bedrag dat op de factuur vermeld staat, wordt aan het einde van de maand waarin de factuur verkregen wordt via automatische incasso door het Evangelisch College geïnd.

Aanmelding en toelating

De Sprekersroute is een opleiding op hbo-niveau. Om teleurstelling bij de student te voorkomen, vinden we het belangrijk om vooraf goed te bekijken of het niveau haalbaar is.

Toelatingsvoorwaarden

 • Identiteit: We verwachten van onze studenten in de allereerste plaats dat zij de Heer Jezus Christus kennen als hun persoonlijke Verlosser, dat zij Hem willen dienen en dat zij hun leven in woord en daad op Hem afstemmen.
 • Vooropleiding: Om de Sprekersroute goed te kunnen volgen, moet je zelfstandig kunnen werken en heb je een hbo werk- en denkniveau nodig. Mocht je geen vooropleiding* hebben die dit aantoont (minimaal havo of mbo-niveau 4), dan is het mogelijk eerst een toelatingstest af te leggen. De kosten hiervoor bedragen € 150,-.
  *Een certificaat of diploma van de EC-Bijbelcursus biedt ook toegang tot de Sprekersroute.

Aanmeldingsprocedure

Stap 1: Aanmelden

Je meldt je aan via het online aanmeldingsformulier. Door het invullen van dit formulier geef je aan akkoord te gaan met de Algemene voorwaarden en de geloofsbelijdenis te onderschrijven.

Na het opsturen van het aanmeldingsformulier betaal je direct via iDeal het inschrijfgeld (€ 50,-).
Ben je al lid van het Evangelisch College? Dan betaal je geen inschrijfgeld.

Nadat het inschrijfgeld is betaald, ontvang je per e-mail een ontvangstbevestiging en een kopie van het ingevulde aanmeldingsformulier.

Stap 2: Verwerking van je aanmelding

Zodra het aanmeldingsformulier, het inschrijfgeld en de eventuele kopieën van diploma’s zijn ontvangen, nemen we je aanmelding in behandeling. Je ontvangt per e-mail vervolgens een definitieve bevestiging van je inschrijving.
Mochten we op basis van je vooropleiding en/of antwoorden op je aanmeldingsformulier twijfels hebben of deze opleiding voldoende bij je past, dan nemen we contact met je op.

Stap 3: Toegang studieportaal

Voorafgaand aan de opleiding ontvang je per e-mail bericht om je account voor het Studieportaal te activeren. Op het Studieportaal vind je alle belangrijke informatie voor je studie (rooster, mededelingen, documenten, contactgegevens, etc.).

Stap 4: Uitnodiging aanvang opleiding

Uiterlijk twee weken voor aanvang ontvang je per e-mail een uitnodiging voor de eerste collegedag. Het studiemateriaal krijg je via de post toegestuurd en/of wordt op de leslocatie uitgedeeld.

Veelgestelde vragen

Sprekersroute

Dat verschilt per vak. Voor sommige vakken zal er een module zijn die wordt uitgegeven door het Evangelisch College (zie onze webshop) en voor andere vakken worden diverse artikelen en/of boeken gebruikt. Dit zal normaal gesproken altijd Nederlandstalig zijn.

Dat verschilt per vak. In de meeste gevallen horen er één of meerdere verwerkingsopdrachten bij een vak en soms zal je een schriftelijk tentamen moeten maken. De opdrachten zijn soms meer theoretisch van aard (een exegese of paper) en soms meer op de praktijk gericht. De instructies hiervoor staan beschreven op de vakomschrijvingendie bij aanvang van het jaar worden uitgedeeld.

De Sprekersroute wordt gevolgd door een diverse groep mannelijke en vrouwelijke studenten van verschillende kerkelijke achtergronden. Op dit moment volgen zo’n 25 studenten de opleiding.

Voor het volgen van de Sprekersroute geldt de toelatingseis van een werk- of denkniveau op havo niveau of mbo-niveau 3/4.

Heb je onvoldoende vooropleiding, dan bestaat de mogelijkheid een toelatingstest af te leggen. Neem voor meer informatie hierover contact met ons op.

 

Nee, het is niet mogelijk om halverwege het jaar nog aan te vangen met de Sprekersroute. Je kunt je al wel alvast inschrijven voor het volgende collegejaar dat in september start.

Inschrijven voor de Sprekersroute is normaal gesproken mogelijk tot de eerste lesdag (volgend op de landelijke startdag). De startdag is doorgaans begin september, terwijl de eerste lesdag eind september/begin oktober is. Een late inschrijving is echter verre van ideaal. Met het oog op de administratieve verwerking van je inschrijving en het gereed maken van het benodigde studiemateriaal is het wenselijk dat jouw inschrijving voor 1 juli bij ons binnen is. Bovendien is deelname aan de landelijke startdag belangrijk voor een goede start van je studie.

Nee, je hoeft geen lid te zijn van een kerkelijke gemeente. Soms kan de uitvoering van een bepaalde opdracht gemakkelijker zijn wanneer je onderdeel bent van een gemeente, maar ook zonder zo’n lidmaatschap kunnen de opdrachten tot een goed einde worden gebracht.

Ja, dat is geen enkel bezwaar. De studenten die de Sprekersroute volgen komen uit de gehele breedte van kerkelijk Nederland. Lees hier meer over onze evangelische identiteit en wat het inhoudt.

Ja. De term ‘evangelisch’ in ‘Evangelisch College’ verwijst naar de brede evangelisch-protestantse identiteit die de meeste protestantse kerken met elkaar delen (denk bijvoorbeeld aan het gebruik van het woord in de ‘Evangelische Omroep’). De studenten die bij ons een opleiding volgen komen dan ook uit de gehele breedte van kerkelijk Nederland. Lees hier meer over onze evangelische identiteit en wat het inhoudt.

Vind je het lastig om te bepalen welke studie het beste bij jou zou passen? Neem dan zeker contact ons op. Soms kan een persoonlijk gesprek veel duidelijk maken. We helpen je graag verder!

Nee, op dit moment is dat niet mogelijk. Verreweg het grootste deel van het studiemateriaal is in het Nederlands en de lessen worden ook in het Nederlands gegeven.

Ja, er worden tijdens de schoolvakanties geen lessen of tentamens ingeroosterd. Tijdens de schoolvakanties is het administratiekantoor in Zwijndrecht eveneens gesloten. Hetzelfde geldt voor de officiële feestdagen.

Ja, dat is mogelijk. Alle locaties van onze opleidingen zijn toegankelijk voor rolstoelgebruikers.

Ja, wanneer je aan een andere theologische opleiding (HBO of WO) hebt gestudeerd, dan kan je vrijstellingen aanvragen voor een (gelimiteerd) aantal vakken die je met een voldoende hebt afgesloten, op voorwaarde dat het inhoudelijk om soortgelijke leerstof gaat en dat het een vergelijkbare studiebelasting betreft.

Procedure

Omwille van een voorspoedige afhandeling wordt geadviseerd om het verzoek tot vrijstelling tegelijk in te dienen met het aanmeldingsformulier (je kunt je aanvraag sturen naar administratie@evangelisch-college.nl). De aanvraag kan echter pas in behandeling worden genomen nadat je inschrijving volledig is verwerkt (inclusief de betaling van het inschrijfgeld). Nadere instructies over de aan te dragen bewijslast en de procedure worden ter zijner tijd verstrekt.
Vrijstellingen leiden niet tot een vermindering van het collegegeld.

Nee, het Evangelisch College kiest er bewust voor overheidsonafhankelijk te zijn. Hierdoor hebben we de vrijheid om de inhoud van onze opleidingen vorm te geven vanuit onze eigen identiteit en onderwijsvisie.

Onze opleidingen zijn echter wél maatschappelijk en kerkelijk erkend en er bestaan doorstroommogelijkheden vanuit onze opleidingen naar erkende scholen.

Lees meer

Heb je nog een vraag?

Heb je nog een vraag die niet is beantwoord? Neem dan contact met ons op via onderstaand contactformulier.

Naam(Vereist)
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Leslocatie

Jaarlijks zijn er 10 lesdagen. Deze worden aangeboden op vrijdagmiddag en -avond in het Baptist House in Amsterdam. Je krijgt 7 dagen colleges van docenten, je participeert 2 dagen in een masterclass preekpraktijk onder leiding van professionele trainers en je eindigt het jaar met een praktijkdag vol oefenruimte.

Locatie
Lesmoment
Startmoment
Datum:
8 vrijdagmiddagen en -avonden
Tijden:
13:30 – 21:00 uur
Locatie:
Baptist House
Adres:
Postjesweg 150, 1061 AX, Amsterdam
Contactpersoon:
Hester Roos