Terugblik diplomeringsdiensten 2023

In november mochten we tijdens vijf feestelijke diplomeringsdiensten onze studenten hun diploma overhandigen. In totaal kregen dit jaar 126 studenten een diploma, certificaat of getuigschrift, waarvan 67 studenten deze ontvingen in de verschillende diensten.

De diensten begonnen met een welkom van directeur Jesse van Nes en een mooie overdenking van adjunct-directeur Jan Kranendonk. Jan sprak over twee gelijkenissen (Lucas 12:35-48) waarin het gaat over Jezus’ wederkomst. In de eerste gelijkenis wordt gezegd dat zalig is de dienstknecht die waakzaam en dienstbaar bezig is. De dienstknecht die voorbereid is op de komst van zijn heer en die klaar staat om te dienen. Zo worden wij ook opgeroepen om klaar te staan om te dienen en met onze Heer mee te gaan. In de tweede gelijkenis wordt zalig gesproken de dienstknecht die betrouwbaar en verstandig handelt, als een goede rentmeester. Hij heeft de verantwoordelijkheid om zijn mede dienstknechten voedsel te geven. Zo mogen ook wij (geestelijk) voedsel uitdelen aan hen die daarnaar hongeren. Zalig ben je, te feliciteren, als je zo bezig bent.

Na deze overdenking werden de diploma’s uitgereikt. Tijdens de diensten was er muzikale begeleiding door Hans Okkerse, Diana Abspoel en Leanna Abspoel.

We willen al onze studenten van harte feliciteren met hun diploma, certificaat of getuigschrift!

Diplomeringsdienst Jongerenwerkersopleiding

Op 10 november 2023 trapte de Jongerenwerkersopleiding de diplomeringsdiensten af. En hoe! In jongerenwerkersstijl werd er een heuse volksdans aangeleerd. Vier studenten mochten hun diploma in ontvangst nemen.

Diplomeringsdienst EC-Bijbelcursus

Tijdens de diplomeringsdienst van de EC-Bijbelcursus op 18 november ontvingen 28 mensen een diploma, certificaat of getuigschrift. De studenten werden toegesproken door Annemieke en ontvingen hun diploma van Jan Willem en er was ruimte voor de studenten om een getuigenis te geven. Na afloop van de dienst was er tijd voor ontmoeting en gebak.

Diplomeringsdienst Pastorale Hulpverlening

Op 18 november in de middag vond de diplomeringsdienst van de opleiding Pastorale Hulpverlening plaats. Twaalf studenten namen hun diploma in ontvangst. Hermineke, Marja en Hans spraken ieder een paar studenten toe, waarop ze hun diploma in ontvangst mochten nemen en ondertekenen. Na de dienst werd de diploma-uitreiking gevierd met een borrel.

Diplomeringsdienst Theologie & Missionair Werk

De diplomeringsdienst van de opleidingen Theologie en Missionair Werk vond plaats op de ochtend van 25 november. Negen studenten mochten hun diploma of certificaat van de opleiding Theologie in ontvangst nemen, na toespraken van Marianne, Jan, Evert en Nathan. Twee studenten kregen hun diploma van de opleiding Missionair Werk en werden toegesproken door Haije.

Diplomeringsdienst Sprekersroute

‘s Middags op 25 november stond de laatste diplomeringsdienst op de planning, die van de Sprekersroute. 10 studenten ontvingen hun certificaat. Marianne en Deborah van het Baptisten Seminarium spraken de studenten toe. De dag werd afgesloten met een feestelijke borrel.

Uitgelichte berichten