Op maandag 26 augustus 2024 vindt in Zwijndrecht de jaarlijkse Keuzedag plaats voor nieuwe studenten.
We helpen jou kiezen of deze studie bij je past. Meld je op tijd aan!

Heb jij liefde voor God en hart voor mensen?

De driejarige deeltijdopleiding Pastorale Hulpverlening van het Evangelisch College leid je op tot een professioneel pastoraal hulpverlener. Hiermee kan je (al dan niet beroepsmatig) aan de slag als pastoraal hulpverlener in de kerk, organisatie of als ZZP-er met een eigen pastorale hulpverleningspraktijk. De opleiding kenmerkt zich door het aanbieden van een combinatie van Bijbelse theologie, pastorale vaardigheden en persoonlijke ontwikkeling.

De opleiding in het kort:

3-jarige deeltijdopleiding op hbo-niveau

Drie studieniveaus om uit te kiezen

Tijdsinvestering van 10 tot 20 uur per week

Aangeboden op vrijdagen in Amersfoort

Jaarlijks 12 lesdagen met colleges en praktijktraining

Studiekosten tussen 1.100 en 2.500 euro per jaar

5 redenen waarom jij voor de Opleiding Pastorale Hulpverlening kunt kiezen:

 1. Je wilt een betekenisvolle studie volgen waarin je jezelf ontwikkelt om anderen te kunnen bijstaan.
 2. Je wilt vanuit een stevig bijbels-theologisch fundament opgeleid worden tot pastoraal werker.
 3. Je wilt pastorale vaardigheden ontwikkelen om van betekenis te kunnen zijn in het leven van een ander.
 4. Je wilt brede kennis opdoen om een verantwoorde inschatting te maken van de pastorale situatie.
 5. Je hebt de geestelijke stabiliteit om mensen te kunnen begeleiden in hun nood en verdriet.
God weet wat er in de ander zit en dat mogen wij helpen boven laten komen, tot groei laten komen.
Evelien de Graaf
Er is veel zorg en nood bij mensen. Die gebrokenheid raakt me.
Irma Ottevanger, student Opleiding Pastorale Hulpverlening
Ik miste een theoretische ondergrond en praktische vaardigheden bij het voeren van pastorale gesprekken.
Bas Keijzer, alumnus Opleiding Pastorale Hulpverlening
Ik heb geleerd hoe mooi het is om juist in het kader van het pastoraat de hele Bijbel door te gaan. Ik heb geleerd hoe ik met en vanuit Gods Woord mensen kan helpen.
Annet van Willigen, alumna Opleiding Pastorale Hulpverlening
De combinatie van praktijk, theorie en ook Bijbelkennis vond ik erg mooi. Ik ben nu zelf een eigen pastorale praktijk gestart, speciaal voor vrouwen.
Anneke Polderman, alumna Opleiding Pastorale Hulpverlening
Naast heel veel plezier, volg ik een opleiding die heel boeiend is en mij heel veel leert.
Lizanne Kuipers, alumna Opleiding Pastorale Hulpverlening

Een opleiding waar theorie, praktijk en persoonlijke ontwikkeling samen opgaan

De opleiding is een gedegen combinatie van theorie, praktijk en persoonlijke ontwikkeling. Het bijzondere van de opleiding is dat je, naast dat je veel informatie vergaart over de pastorale praktijk, ook veel kennis van de Bijbel opdoet: een unieke combinatie van pastoraat en Bijbelse theologie! Tijdens de colleges wordt deze relatie tussen de theologische vakken en het pastoraat duidelijk uiteengezet. Daarnaast maak je kennis met het goede dat de psychologie te bieden heeft. Jaarlijks zijn er tien lesdagen en een praktijkdag, met daarnaast veel zelfstudie. Door de opleiding heen ontwikkel je je pastorale vaardigheden, die je leert inzetten in de praktijkopdrachten en de stage. Ook is er gedurende de studie steeds aandacht voor je eigen persoonlijke ontwikkeling en vorming middels mentoraat (leerjaar 1), supervisie (leerjaar 2) en intervisie (leerjaar 3). Zie het curriculum voor meer informatie.

Kies welk studieniveau bij jou past

Je kunt de opleiding volgen op twee studieniveaus of als toehoorder, waarbij je zelf kiest welk doel je hebt en/of hoeveel tijd je beschikbaar hebt:

Student (B-niveau)

Wil je opgeleid worden tot professioneel pastoraal hulpverlener? Dan is dit niveau voor jou bedoeld. Je volgt de colleges, maakt tentamens en opdrachten en je voert praktijk- en stageopdrachten uit. Als je de volledige opleiding in drie jaar wilt afronden, vraagt dit een tijdsinvestering van circa 20 uur per week.*

Student (A-niveau)

Heb je het verlangen om goed toegerust te worden voor het (vrijwilligers) pastoraat in de gemeente of organisatie? Dan is dit studieniveau voor jou de beste keuze. Bij dit studieniveau ligt er minder nadruk op de theoretische toetsing en vraagt een (verminderde) studiebelasting van circa 10 uur per week.*

Toehoorder

Hierbij volg je alleen de lessen. Dit vraagt een tijdsbesteding van jaarlijks 12 vrijdagen.

* Deze studiebelasting is berekend op basis van circa 40 studieweken per jaar, inclusief lesdagen, praktijk en stage.

Bekijk hier de vergelijkingstabel van de verschillende studieniveaus
Student (B-niveau)Student (A-niveau)Toehoorder
Indicatie studieniveauHBO-niveauHBO-niveau
Studiebelasting±20 uur p/w (30 ec p/j*)±10 uur p/w (15 ec p/j*)± 5 uur p/w
DoelgroepJe wilt opgeleid worden tot professional om beroepsmatig aan de slag te kunnen als pastoraal hulpverlener.Je hebt het verlangen opgeleid en toegerust te worden in het pastoraat, voor vrijwilligersfuncties.Je volgt de studie als toehoorder als je inspirerende colleges wilt volgen en kennis wilt opdoen van bijbel en pastoraat.
ToetsingTentamens, opdrachten en praktijk.Tentamens, opdrachten en praktijk; minder nadruk op theoretische toetsing.
StudiemateriaalEC-studiemodulen en Nederlandstalige boeken.EC-studiemodulen en Nederlandstalige boeken.
ToelatingsvoorwaardenMinimaal HAVO of MBO-niveau 4.Advies: HAVO of MBO-niveau 3/4.Geen
DiplomeringDiplomaCertificaatGetuigschrift
*1 European Credit = 28 studie-uren

Welk studieniveau past het beste bij jou?

Bij onvoldoende vooropleiding of als je twijfelt of je het studieniveau en/of studiebelasting aankunt, bestaat de mogelijkheid om je aan te melden als student op A-niveau, maar de eerste maanden (t/m december) toch mee te doen als student op B-niveau. Afhankelijk van de resultaten kan dan in onderling overleg besloten worden of je wel of niet doorgaat als student op B-niveau (met doorberekening van de kosten) of toch gewoon doorgaat op A-niveau (je ontvangt dan alleen een aanvullende factuur voor de vakken die je wel als student op B-niveau hebt gevolgd).

Op dezelfde wijze is het ook mogelijk om je aan te melden als Toehoorder, maar de eerste lesmaanden op A-niveau de opleiding ‘uit te proberen’.

Als je van deze proefperiode gebruik wilt maken, dan kun je dit aangeven bij het opmerkingenveld aan het eind van het Aanmeldingsformulier of bij aanvang van de opleiding doorgeven aan de opleidingscoördinator. Op de Keuzedag zal deze wens met je besproken worden en zal er een beoordeling van onze kant komen welk studieniveau wij denken dat het beste bij je past.

Na de studie

Na het volgen van deze opleiding heb je veel kennis over de Bijbel opgedaan en heb je geleerd deze kennis op verantwoorde wijze te gebruiken in het pastoraat. Door de praktijkopdrachten en de stage heb je ook de benodigde praktische pastorale vaardigheden opgedaan om als pastoraal werker te kunnen functioneren. Hierdoor ben je opgeleid om (al dan niet beroepsmatig) aan de slag te gaan als pastoraal hulpverlener in een kerk, (zorg)instelling, organisatie of zelf een eigen pastorale praktijk te beginnen.

Sluit je aan bij het Platform Pastorale Hulpverlening

Afgestudeerden van de Opleiding Pastorale Hulpverlening die een eigen praktijk starten, kunnen zich aansluiten bij het Platform Pastorale Hulpverlening. Dit platform verbindt en vergroot de vindbaarheid van de individuele praktijken. Ook zijn er verschillende intervisiegroepen actief en is er een jaarlijkse toerustingsdag.

Er zijn ook mogelijkheden om door te stromen en je opleiding een vervolg te geven:

Samenwerking met CHE; binnen 1 jaar een AD diploma

Het is mogelijk om na de Opleiding Pastorale Hulpverlening binnen 1 jaar een overheidserkend AD-diploma te behalen aan de CHE. Met deze AD, oftewel Associate Degree, verzilver je niet alleen je EC-studie met een erkende graad, maar krijg je ook bevoegdheid voor onder meer het functioneren binnen de PKN. Omdat het studieprogramma van de AD de eerste fase van de studie hbo-theologie omvat, biedt een AD ook een goede doorstroommogelijkheid voor een bachelor-diploma.

 • Het AD-traject heeft een studieomvang van 60 ec.
 • Naast een afgerond 3-jarig EC-traject geldt als toelatingsvoorwaarde voor het AD-traject  een mbo-4 of havodiploma (of een toelatingstest).
 • EC-studenten kunnen voor meer informatie contact opnemen met theologie@che.nl.
50+
Aantal studenten dat jaarlijks de Opleiding Pastorale Hulpverlening volgt.
8.0
Gemiddelde waardering van de opleiding door studenten
250+
Aantal oud-studenten actief in het pastoraat, in de kerk of daarbuiten
Curriculum

Bij ieder vak worden de studiepunten voor het B- en A-niveau en het aantal lesuren vermeld. 

 • Studiepunten in EC (European Credits); 1 ec = 28 studie-uren.
 • Lesuren in CU (contacturen); 1 cu = 45 minuten 

Leerjaar 1

VakThema’sStudiepunten
(B-niveau)
Studiepunten
(A-niveau)
Lesuren
Oude Testament Pentateuch52,59
Nieuwe TestamentEvangeliën
Exegese en hermeneutiek
52,512
Geloofsleer God en de Bijbel31,59
PastoraatInleiding pastoraat
Ziekte en genezing
Kinderen en tieners
Ouderen
Identiteit en teamrollen
52,515
BeroepspraktijkGespreksvaardigheden5115
Professionele identiteitSpiritualiteit216
Professionele vormingStartweekend
Focusgroepen
Leerpastoraat
1116
(12)
Praktijk en stagePraktijk
Stage
4319
30 ec15 ec90 cu
Een deel van de contacturen worden gemaakt tijdens het startweekend.

Leerjaar 2

VakThema’sStudiepunten
(B-niveau)
Studiepunten
(A-niveau)
Lesuren
Oude Testament Historische boeken
Koningen en profeten
52,59
Nieuwe TestamentHandelingen
Paulinische brieven
52,59
Geloofsleer Jezus en de verlossingsleer31,59
PastoraatEetstoornissen
Alleengaande ouders
Intercultureel pastoraat
Verbeeldtaal 1
Verbeeldtaal 2
52,515
BeroepspraktijkPsychologie
Huwelijk en echtscheiding
52,515
Professionele identiteitRelaties en seksualiteit219
Professionele vormingIntervisie0,50,5(15)
Praktijk en stagePraktijk
Stage
4,5324
30 ec16 ec90 cu

Leerjaar 3

VakThema’sStudiepunten
(B-niveau)
Studiepunten
(A-niveau)
Lesuren
Oude Testament Dichterlijke boeken
Boeken rond de ballingschap
52,59
Nieuwe TestamentAlgemene brieven
Openbaring
52,59
Geloofsleer Heilige Geest en de kerk31,59
PastoraatEmoties
Juridisch
Bevrijdingspastoraat
Gebedspastoraat
Contextueel pastoraat
52,515
BeroepspraktijkGroepsdynamica
Conflicthantering
Homiletiek
52,515
Professionele identiteitEthiek216
Professionele vormingSupervisie10(25)
Praktijk en stagePraktijk
Stage
Eindopdracht
42,515
30 ec15 ec78 cu
Oude Testament en Nieuwe Testament

In deze vakken ga je in drie jaar tijd de hele Bijbel door en leer je de Bijbelse boodschap verbinden aan de pastorale praktijk. Zo wordt er bijvoorbeeld uitgebreid aandacht besteed aan thema’s rondom het lijden, rouw, leiding van God, hoop en verwachting, etc.

Geloofsleer

In dit vak ontdek je de waarde van theologie voor het pastoraat. Je leert woorden te geven aan je eigen geloofsovertuiging en hoe je de ander kunt bijstaan in zijn/haar geloofsreis.

Pastoraat

Hier worden thema’s uitgediept waar je als pastoraal werker in de dagelijkse praktijk mee in aanraking zult komen.

Beroepspraktijk

In dit vak worden de belangrijkste kennisgebieden en pastorale vaardigheden behandeld die je in het pastoraat nodig zult hebben. Dit vak heeft zowel een theoretische als praktijkgerichte benadering.

Professionele identiteit

In leerjaar 1 wordt uitgebreid aandacht besteed aan je identiteit als pastoraal hulpverlener. Thema’s die worden uitgediept zijn onder andere spiritualiteit (hoe onderhoud je je eigen geestelijk leven en welke plaats heeft dit in het pastoraat) en ethiek (hoe ga je om met ethische dilemma’s in het pastoraat?).

Professionele vorming

Bij het vak professionele vorming werk je aan je eigen ontwikkeling als pastoraal hulpverlener. Je krijgt meer zicht op je eigen rol, het eigen gedrag en de eigen stijl van werken. Ook krijg je meer inzicht in de opvattingen en overtuigingen die in het werk – vaak onbewust – een rol spelen. Mentoraat, supervisie en intervisie worden hiervoor ingezet.

Jaar 1: Focusgroepen

In het eerste leerjaar wordt je vanuit de opleiding samen met drie andere studenten gekoppeld aan een mentor. Met deze mentor en je medestudenten spreek je gedurende het studiejaar vijf keer af (buiten de reguliere lesdagen om). In dit groepje worden ervaringen uitgewisseld ten aanzien van de studie, persoonlijke ontwikkeling en is er ruimte om voor elkaar te bidden. Op deze manier trek je onder leiding van een mentor intensiever en op persoonlijk vlak op met een kleine groep medestudenten, en word je op weg geholpen in je studie.

Jaar 2: Intervisie

In het tweede studiejaar wordt intervisie aangeboden. In kleine groepjes wordt er een casus besproken die een student aanlevert (bijvoorbeeld vanuit de stage). Met intervisie is het doel om te leren met elkaar, van elkaar en door elkaar. Door verschillende visies, gedachten en gezichtspunten is intervisie enerzijds zeer waardevol voor de casusinbrenger, maar  net zo goed voor de anderen van de groep.

Jaar 3: Supervisie

In het derde leerjaar volg je als student (op B-niveau) een erkend supervisietraject bij een externe supervisor die aan de opleiding verbonden is. Dit supervisietraject is een belangrijk onderdeel van de opleiding. Bij supervisie wordt gewerkt aan:

 • Integratie van het denken, voelen en handelen van de supervisant in het pastorale werkveld.
 • Integratie van persoon, beroep en werkplek: hoe functioneert de supervisant met zijn persoonlijke eigenschappen en geloofsbeleving, met gebruikmaking van vakmethodiek en vanuit zijn visie op het beroep op de specifieke werkplek, met haar eigen kerkelijke kleur;
 • Leren reflecteren op het eigen handelen om vervolgens m.b.v. theoretische inzichten te komen tot kwalitatief beter handelen.

Supervisie is voor studenten op B-niveau verplicht. Studenten op A-niveau volgen in plaats daarvan een kort coachingstraject bij een externe coach die aan de opleiding verbonden is.

De kosten voor het volgen van het supervisie- of coachingstraject zijn niet inbegrepen in het collegegeld.

Praktijk en stage

Naast alle kennis en vaardigheden die je opdoet, ga je in deze opleiding ook zelf in de praktijk aan de slag middels praktijkopdrachten en een stage.

Praktijkdag

Elk studiejaar is er een praktijkdag waarop het pastorale gesprek geoefend wordt door middel van rollenspellen om zo de pastorale vaardigheden te trainen. In het eerste leerjaar moet de student één casus voorbereiden. In het tweede leerjaar drie gesprekken en in het laatste leerjaar worden door de student vijf gesprekken voorbereid, waaruit de docent een keuze maakt welke casus er wordt uitgespeeld. Beurtelings is de student de pastoraalwerker of de pastorant zodat ook de zijde van een hulpvrager ervaren wordt. Je ontvangt feedback van twee docenten en je medestudenten.

Stage

Leerjaar 1 en 2 heeft 1,5 EC staan voor een stage die de student zelf moet zoeken. Praktisch bestaat dat uit ca. 15 pastorale gesprekken die gevoerd moeten worden waarin het verwerven van inzicht en vaardigheden in het pastorale gesprek voorop staat. In leerjaar 3 moet er een andere plek voor een nieuwe stage gezocht worden waarin de student zelfstandig weet te functioneren als een beginnend beroepsbeoefenaar (3 EC).

Open dagen

Heb je interesse in de Opleiding Pastorale Hulpverlening?

Meld je dan vrijblijvend aan voor een open dag. Elke open dag begint met een informatiebijeenkomst waarin we je informeren over de opleiding en we je gelegenheid bieden om vragen te stellen. Daarna volg je de colleges van de betreffende lesdag. Zo kun je een goede impressie opdoen van de opleiding en huidige studenten naar hun ervaringen vragen. Een open dag kent geen formele afsluiting, dus voel je vrij om weer naar huis te gaan wanneer je een goede indruk hebt gekregen en al je vragen beantwoord zijn.

Meld je aan voor een open dag

Onderstaand overzicht laat de actuele open dagen zien van onze leslocaties. Meld je aan door op de knop ‘Aanmelden‘ te klikken bij de open dag die je wilt bezoeken. Nadat je het formulier hebt ingevuld, ontvang je direct per e-mail een bevestigingsbericht met nadere informatie. Je bent nu aangemeld en van harte welkom op de open dag!

2025

 • vr. 7 mrt.
  09:30 – 10:30 Amersfoort (Martuskerk)
 • vr. 25 apr.
  09:30 – 10:30 Amersfoort (Martuskerk)
Studiekosten

Collegegeld | 2024-2025

Bij de vaststelling van de collegegelden wordt onderscheid gemaakt tussen Studenten (B-niveau), Studenten (A-niveau) en Toehoorders.

Student (B-niveau)
€ 2.500,- per studiejaar
Colleges
Tentamens en
verwerkingsopdrachten
Mentoraat / supervisie* / intervisie
Praktijk en stage
Student (A-niveau)
€ 1.800,- per studiejaar
Colleges
Aantal tentamens en verwerkingsopdrachten
Mentoraat / coaching* / intervisie
Praktijk en stage
Toehoorder
€ 1.100,- per studiejaar
Colleges

* Studenten op B-niveau volgen in leerjaar 2 een supervisietraject bij een externe supervisor die aan de opleiding verbonden is. Studenten op A-niveau volgen een coachingstraject bij een externe coach. De kosten voor dit traject zijn niet inbegrepen in het collegegeld.

Bij het collegegeld is inbegrepen:

 • Koffie en thee op leslocatie (tijdens de pauzes).
 • Lidmaatschap bij het Evangelisch College (t.w.v. € 60,- per jaar).
 • Toegang tot de Online Studiebijbel (t.w.v. € 160,- per jaar).
 • Ontvangst van hand-outs tijdens lessen en/of studieportaal.
 • Ontvangst van certificaat of diploma op diplomeringsbijeenkomst na afronding van de studie.

Studiematerialen

Indien beschikbaar, wordt voor ieder vak een studiemodule aan de student uitgereikt. Dit studiemateriaal kan op twee manieren worden verkregen: schriftelijk en/of digitaal. Het bedrag fluctueert, maar aan de studiemodulen zijn gemiddeld de volgende kosten verbonden:

OnderdeelOmschrijvingKosten
Studiemodulen Je ontvangt hiervoor per studiejaar circa 8 tot 12 studiemodulen (schriftelijk en/of digitaal).gemiddeld € 300,- (jaarlijks)
Meer informatie over het studiemateriaal

Schriftelijk en/of digitaal

Voor de meeste vakken heeft het Evangelisch College eigen studiemodulen ontwikkeld. De leerstof van de studiemodulen is helder geschreven en overzichtelijk ingedeeld. Elk hoofdstuk wordt afgesloten met een aantal vragen over hetgeen is behandeld, zodat men zelf kan inschatten of men het bestudeerde gedeelte heeft begrepen en beheerst. Met behulp van de toegevoegde literatuurlijst kan men desgewenst aanvullende literatuur raadplegen.

Dit studiemateriaal kan zowel schriftelijk als digitaal worden verkregen.

 • Schriftelijk: Elke studiemodule wordt geleverd in een fraai afgewerkte EC-studiemap.
 • Digitaal: Bij de digitale variant krijg je als student het materiaal als PDF-bestanden aangeleverd per e-mail. Het is mogelijk om in deze bestanden aantekeningen te maken en pagina’s uit te printen.

Kosten

De aanschaf van de studiemodulen is voor iedere student (zowel B-niveau, A-niveau als toehoorders) verplicht. De kosten hiervoor bedragen:

 • Schriftelijk: circa € 25,- per studiemodule (dit is ruim 25% voordelig dan aanschaf via de Webshop).
 • Digitaal: circa € 20,- per studiemodule.
 • Schriftelijk en digitaal: hiervoor wordt de prijs van de schriftelijke module gerekend + een vaste meerprijs van € 12,50 voor elke digitale module.

Levering

Bij aanvang van het studiejaar worden de studiemodulen via de post opgestuurd. De verzendkosten (€ 7,50) worden hiervoor in rekening gebracht.

Op het studiemateriaal van het Evangelisch College rust copyright. Alle studiematerialen die worden uitgereikt (schriftelijk of digitaal) zijn bedoeld voor persoonlijk gebruik en mogen zonder schriftelijke toestemming niet verspreid worden onder derden.

Webshop

De studiemodulen van het Evangelisch College zijn voor geïnteresseerden ook te bestellen via onze webshop.

Overige kosten

Studenten op B-niveau of A-niveau dienen tevens rekening te houden met de volgende (mogelijke) kosten die niet inbegrepen zijn in het collegegeld:

 • Inschrijfgeld: Voor de inschrijving betaal je éénmalig € 150,- bij aanmelding (EC-leden ontvangen hierop € 50,- korting). In dit inschrijfgeld is deelname aan de (verplichte) Keuzedag in Zwijndrecht op de laatste vrijdag in juni inbegrepen.
 • Introductieweekend: De kosten voor het introductieweekend (€ 250,-) worden éénmalig afzonderlijk in rekening gebracht.
 • Supervisie / coaching: Studenten op B-niveau volgen in leerjaar 2 een supervisietraject bij een externe supervisor die aan de opleiding verbonden is. Studenten op A-niveau volgen een coachingstraject bij een externe coach. De kosten voor dit traject zijn niet inbegrepen in het collegegeld.
 • Aanvullende literatuur: Als student kan je voor sommige vakken aanvullende literatuur nodig hebben voor lees- en/of verwerkingsopdrachten.
 • Herkansingen: Mocht een vak niet gehaald worden, dan kan via de webshop uitstel of een herkansing worden aangevraagd.

Studiefonds

Zijn de studiekosten een belemmering voor jou om de opleiding te volgen? Doe dan vrijmoedig een beroep op het Van der Perk StudiefondsKlik hier voor meer informatie.

Docenten

Aan de Opleiding Pastorale Hulpverlening geven o.a. de volgende docenten les:

Hans Alblas, MA

Hans Alblas, MA

Coördinator Opleiding Pastorale Hulpverlening & Traject Gods Koninkrijk en de Heilige Geest

Is getrouwd, vader van een dochter (2012) en woont in Ermelo. Haalde zijn bachelor in theologie aan de Evangelische Theologische Hogeschool te Veenendaal (2004, pastorale richting) en zijn masters aan de Vrije Universiteit te Amsterdam (2011, praktische theologie). Is als freelancer werkzaam in prediking, onderwijs en geestelijke begeleiding onder de naam Omnicus. Heeft acht jaar lang les gegeven aan de EC-Bijbelcursus, zowel OT als NT, op diverse locaties. Is lid van Evangeliegemeente Ermelo en voelt zich in het bijzonder verbonden met de Vineyardbeweging. Namens Vineyard Benelux doceert Hans aan het Traject Gods Koninkrijk en de Heilige Geest.

Hans is auteur van de boeken: A Different Breed: How to relate to the New Apostolic Reformation (2022); Eromheen draaien: De kern van het volgen van Jezus in tien thema’s (2020); Christus alleen: Lessen uit de Kolossenzenbrief (2019).

Jeroen Baan, MA

Jeroen Baan, MA

Medewerker praktijk-leergedeelte Opleiding Theologie & relatiebeheerder kerken

Jeroen Baan heeft de Predikantsmaster aan de PThU afgerond en een Bachelor Psychologie behaald in Leiden. Hij gaat regelmatig voor in kerken behorende tot de PKN en is daarnaast als docent betrokken bij het Evangelisch College. Voor hem is het belangrijk op de individuele mens op het oog te hebben, omdat voor God iedereen bruikbaar is. Iedereen kan met zijn of haar gaven een leven leiden in navolging van Christus en een verschil maken voor anderen. Als hij mensen daarin kan coachen en bemoedigen dan doet hij dat graag.

Anneleen Koelmans-Veldhuis, BA

Anneleen Koelmans-Veldhuis, BA

Medewerker Opleiding Pastorale Hulpverlening

Anneleen studeerde Antropologie en Religiewetenschap aan de Universiteit Utrecht en Stellenbosch University. Daarna startte ze met een onderzoeksmaster Theology and Religion aan de Rijksuniversiteit Groningen. Ze werkte jaren als docent Godsdienst in het onderwijs en als gastdocent bij de RUG, Windesheim en VIAA. Afgelopen jaren liet ze zich omscholen tot Integratief coach via Groundwork en Geestelijk Begeleider via School of Sustainable Faith. Ook volgde ze de minor Trauma en Theologie aan de Universiteit van Kampen. Inmiddels begeleid ze vanuit haar eigen praktijk Zachte Bries in Leeuwarden vrouwen die graag willen groeien in heelheid, en willen groeien in God. Ook organiseert ze (dag)retraites. Anneleen heeft een hart voor dat wat God ook doet; zich verbinden aan ons lijden, en het is een droom die uitkomt om pastoraal werkers op te leiden die hierin kunnen voorgaan op de weg naar herstel.

Anneleen is (co)auteur van de boeken: Hier vind je kracht: bemoedigingen voor als je ziek bent (2019) en Zegen hen: 100 gebeden voor moeders (2023).

Marja Krans, BSc

Marja Krans, BSc

Medewerker Opleiding Pastorale Hulpverlening

Marja studeerde Godsdienstwetenschappen in Leuven en is afgestudeerd Toegepast Psycholoog. Werkte mee aan de ontwikkeling van de Vormingsschool en later de Royal Mission School. Sinds 1991 is ze actief met Metanoia, als trainer, geregistreerd coach, supervisor en psychosociaal therapeut. Ook is zij voorzitter bij PowerParent, een stichting gericht op het empoweren van alleengaande christelijke ouders: dichter bij de Vader komen en dichter bij jezelf. Marja is getrouwd en woont met Nico in Roosendaal. Samen hebben ze drie (uitgevlogen) kinderen. Het delen van leven in en door genade en daardoor in de vrijheid van Christus is haar passie.

Marja is auteur van de boeken: Iedereen behalve jij (2022); Pastoraat en teamroldynamiek (2019) en Een ontmoeting tussen culturen (2000).

Evert Leeflang, BSc, MA

Evert Leeflang, BSc, MA

Coördinator Opleiding Theologie

Studeerde scheikunde aan de Universiteit Leiden en vervolgens theologie aan de Evangelische Theologische Faculteit (ETF) te Heverlee. Evert is getrouwd met Phillian en woonachtig in Dordrecht en verbonden aan de VEG Eljakim. Zijn verlangen is God in zijn openbaring recht te doen en de rijkdom hiervan uit te delen aan kerk en samenleving. Wil meehelpen om een brug te slaan tussen kerk en academie.

Evert is auteur van het boek Tasten naar God: Een introductie in de moderne theologie (2022), redacteur van het boek En het Woord is prachtig geworden (2022) en auteur van de studiemodulen Eschatologie en Hermeneutiek.

Janine Lemans-Schreuders

Janine Lemans-Schreuders

Medewerker Opleiding Pastorale Hulpverlening

Janine is getrouwd met Bram en woont in Twente. Samen hebben zij twee (inmiddels volwassen) pleegdochters. Ze studeerde Theologie bij het Evangelisch College en volgt de master Church and Mission in the West aan de universiteit Utrecht/Kampen. In 2018 heeft ze stichting Gefeliciteerd met jezelf! opgericht, waarmee ze mensen wil helpen om de Bijbel te leren kennen en deze kennis toe te passen in het dagelijkse leven. Bijbelschool Goud leven speelt hierin een centrale rol. Ze verzorgt regelmatig spreekbeurten waarbij ze eigen geschreven nummers zingt of de muzikale omlijsting verzorgd. Binnen de Hervormde gemeente waar ze kerkt, geeft ze catechisatie en elk jaar is ze tijdens de Heart2Heart zomerweek, coördinator van het ministryteam bij de tieners. Janine is niet bang om kwetsbaar te zijn. Het leven doorleven is haar niet vreemd en haar levenservaringen zet ze dan ook met liefde in binnen haar werkzaamheden. Ze wil naast mensen staan en hen helpen tot persoonlijke groei en de relatie met God te versterken. Bij het EC hoopt ze het goud in studenten naar boven te halen.

Janine is auteur van de boeken: Gefeliciteerd met jezelf! (2013) en Heilig schijt (2020).

drs. Henriëtte van Nes

drs. Henriëtte van Nes

Studeerde theologie aan London School of Theology (voorheen London Bible College; diploma Cambridge University) en Trinity Evangelical Divinity School te Deerfield (USA). Ze is werkzaam bij stichting EX IT, een praktijk voor pastorale hulpverlening in Zwijndrecht. Henriëtte is getrouwd met Cees van Nes en samen hebben ze vier kinderen en acht kleinkinderen. Haar verlangen is een bruikbaar instrument in Gods handen te zijn.
Henriëtte is auteur van het boek In ontwikkeling: Pastorale bouwstenen voor je leven (2021), van de studiemodules Pastoraat en van meerdere andere EC-modules, waaronder Pentateuch.

drs. Wietske Noordzij

drs. Wietske Noordzij

Studeerde Ontwikkelings- en onderwijspsychologie aan de Universiteit Leiden. Is werkzaam als trainer, spreker en schrijver bij Raise Up. Voorheen was zij betrokken bij Youth for Christ en Stichting Chris. Daarnaast is ze jarenlang actief geweest in het jeugdwerk en het jeugdpastoraat.

Wietske is getrouwd met Lex, samen hebben zij twee kinderen en twee pleegkinderen en wonen in Dinteloord.

Haar passie is mensen toerusten in de (pastorale) zorg voor kinderen en jongeren.

Hermineke Vonk, BTh, Bac

Hermineke Vonk, BTh, Bac

Medewerker Opleiding Pastorale Hulpverlening

Studeerde Theologie aan het Evangelisch College (Zwijndrecht) en specialiseerde zich bij de CHE/ETH (Ede/Veenendaal) in de richting van Pastoraal Werk. Ze is actief als coach, trainer en spreker via Hermineke.nl. Voorheen werkte zij ruim twintig jaar als docent bewegingsonderwijs op een school voor VMBO/HAVO/VWO in Rotterdam. Hermineke is getrouwd en ze hebben in Goudriaan een boerderij met B&B/groepsaccommodatie. Haar missie is met mensen de goede kant op bewegen, door middel van onderwijs en pastoraat.

Hermineke is auteur van de boeken In ontwikkeling: Pastorale bouwstenen voor je leven (2021); Verbeeldtaal: dichter bij jezelf, dichter bij God (2021) en de studiemodules Pastoraat .

Metta Wierenga, MA

Metta Wierenga, MA

Docent Nieuwe Testament en Hermeneutiek

Studeerde theologie aan de CHE in Ede en aan de Evangelische Theologische Faculteit in Leuven. Voorheen was zij als docente betrokken bij Stichting Agapè (Doorn). Metta is getrouwd en woont in Sleeuwijk. Wat haar drijft is Paulus’ oproep aan zijn lezers om een woning van Christus’ woorden in al hun rijkdom te zijn. Haar passie is daar vandaag de dag aan bij te dragen via het Evangelisch College. De eenheid en intertekstualiteit van de Bijbel heeft haar grote belangstelling.

Metta is redacteur van het boek En het Woord is prachtig geworden (2022) en auteur van de studiemodulen Exegese & Hermeneutiek en Algemene brieven.

Aanmelding en toelating

De deeltijdopleiding Pastorale Hulpverlening is een stevige opleiding op hbo-niveau die ook op persoonlijk vlak veel van je kan vragen. Om teleurstelling te voorkomen, vinden we het belangrijk om je vooraf goed te informeren over de opleiding en wat je kunt verwachten. Daarom hechten wij aan een zorgvuldige toelatingsprocedure, waar een Keuzedag een belangrijk (en verplicht) onderdeel van uitmaakt, zoals hieronder beschreven staat.

Toelatingsvoorwaarden

 • Identiteit: Van (aspirant-)studenten wordt in de allereerste plaats verwacht dat zij de Heer Jezus Christus kennen als hun persoonlijke Verlosser, dat zij Hem willen dienen en dat zij hun leven in woord en daad op Hem afstemmen.
 • Leeftijd: De toelatingsleeftijd is voor het deeltijdonderwijs vastgesteld op minimaal 21 jaar.
 • Vooropleiding:
  • Student (B-niveau): Om de opleiding als student op B-niveau goed te kunnen volgen, moet je zelfstandig kunnen werken en heb je een hbo werk- en denkniveau nodig. Mocht je geen vooropleiding hebben die dit aantoont (minimaal havo of mbo-niveau 4), dan kunnen we je vragen om eerst een toelatingstest of assessment af te leggen.
  • Student (A-niveau): Om de opleiding als student op A-niveau goed te kunnen volgen, moet je zelfstandig kunnen werken en heb je een hbo werk- en denkniveau nodig. Mocht je geen vooropleiding hebben die dit aantoont (minimaal havo of mbo-niveau 4), dan kunnen we je vragen om eerst een toelatingstest of assessment af te leggen.
  • Toehoorders: Hiervoor gelden geen toelatingsvoorwaarden.

Toelatingsprocedure

Stap 1: Aanmelden

Je meldt je aan via het online aanmeldingsformulier. Door het invullen van dit formulier geef je aan akkoord te gaan met de Algemene voorwaarden en de geloofsbelijdenis te onderschrijven.

Na het opsturen van het aanmeldingsformulier betaal je direct via iDeal het inschrijfgeld (€ 150,-). Hierin zit (verplichte) deelname aan de Keuzedag inbegrepen. Ben je al lid van het Evangelisch College? Dan ontvang je € 50,- korting.

Nadat het inschrijfgeld is betaald, ontvang je per e-mail een ontvangstbevestiging en een kopie van het ingevulde aanmeldingsformulier.

Stap 2: Verwerking van je aanmelding

Zodra het aanmeldingsformulier, het inschrijfgeld en de eventuele kopieën van diploma’s zijn ontvangen, nemen we je aanmelding in behandeling. Je ontvangt per e-mail vervolgens een bevestiging van je (voorlopige) aanmelding en een uitnodiging voor de Keuzedag.
Mochten we op basis van je vooropleiding en/of antwoorden op je aanmeldingsformulier op voorhand twijfels hebben of deze opleiding voldoende bij je past, dan nemen we contact met je op.

Stap 3: Keuzedag

Op de laatste vrijdag van juni vindt in Zwijndrecht de jaarlijkse Keuzedag plaats van de Opleiding Pastorale Hulpverlening. Deze dag heeft als doel om een wederzijdse gefundeerde afweging te maken of deze opleiding voldoende bij je past. Lees meer.

Stap 4: Bevestiging van je toelating

Als je naar aanleiding van de Keuzedag een positief studieadvies hebt gekregen, ontvang je per e-mail een definitieve bevestiging van je aanmelding voor de Opleiding Pastorale Hulpverlening.

Stap 5: Toegang studieportaal

Voorafgaand aan de opleiding ontvang je per e-mail bericht om je account voor het Studieportaal te activeren. Op het Studieportaal vind je alle belangrijke informatie voor je studie (rooster, mededelingen, documenten, contactgegevens, etc.).

Stap 6: Uitnodiging Startweekend

Uiterlijk twee weken voor aanvang ontvang je per e-mail een uitnodiging voor het Startweekend en de eerste collegedag. Het studiemateriaal krijg je via de post toegestuurd.

Keuzedag

Op maandag 26 augustus vindt in Zwijndrecht de jaarlijkse Keuzedag plaats van de Opleiding Pastorale Hulpverlening voor nieuwe studenten. Deze dag heeft als doel om een wederzijdse gefundeerde afweging te maken of deze opleiding voldoende bij je past en maakt onderdeel uit van de aanmeldingsprocedure.

Tijdens deze Keuzedag wordt basistheorie gegeven over pastorale gespreksvoering. Je oefent alvast in kleine groepjes met het observeren en voeren van gesprekken en het geven en ontvangen van feedback. Tijdens deze oefeningen wordt zowel door de deelnemers als de aanwezige docenten feedback gegeven middels een feedbackformulier (waarop de competenties van een Pastoraal Hulpverlener vermeld zijn). Zo krijg je meteen inzicht in de competenties die je al bezit, als ook in de competenties die je tijdens je opleiding verder gaat ontwikkelen.

Aan het einde van de dag ontvang je individueel feedback van een docent en een advies op maat. We kijken onder andere of we het studieniveau en de basisvaardigheden bij je herkennen die nodig zijn om de opleiding met succes te volgen. We vertellen je eerlijk of we denken dat de opleiding bij je past en zo ja, op welk niveau. We denken ook graag met je mee over een alternatief, mochten we menen dat je ergens anders beter op je plek zult zijn.

Je hoeft je niet apart aan te melden voor deze keuzedag; je ontvangt een uitnodiging nadat je je hebt aangemeld voor de opleiding.

Startweekend

We starten de opleiding met een startweekend (vrijdag en zaterdag). Dit weekend vindt plaats in het eerste weekend in september en is dé kennismaking met je medestudenten, docenten, de opleiding en jezelf.

Tijdens het programma, dat loopt van vrijdagochtend 9.30 tot zaterdagmiddag 16.00 uur, nemen we je mee in een interactief, boeiend en praktisch programma, zodat je jouw studie ingaat vanuit het comfort te weten met wie je gaat optrekken, hoe je zaken aan mag pakken, weten wie je waarvoor kunt aanspreken en alvast wat ervaring opdoet met hoe we werken en lesgeven binnen de opleiding.

Onderdelen die o.a. aan de orde komen:

 • Wat is pastoraat?
 • Jouw Teamroldynamiek (we werken binnen de opleiding o.a. met de Teamroldynamieken van Belbin; je kunt een gratis zelftest doen bij www.metanoia.nl)
 • Studievaardigheden
 • Exegese
 • Reflectievaardigheden
 • Jouw competenties en wat jij graag zou willen ontwikkelen

Er is tijdens het programma uiteraard ook tijd voor ontspanning, samen lekker eten en ruimte voor jouw vragen.

Locatie

Het introductieweekend vindt plaats in het mooie en prachtig gelegen Dominicanenklooster in Huissen.

Kosten

De kosten voor dit weekend bedragen € 250,-. Bij dit startweekend is inbegrepen:

 • Onbeperkt koffie en thee in de zaal
 • 1x overnachting in één- en tweepersoonskamers
 • 1x ontbijtbuffet
 • 2x lunchbuffet
 • 1x diner
 • Prachtige omgeving
 • Fijne vergaderzaal
 • Gratis wifi
Veelgestelde vragen

Veel gestelde vragen over de Opleiding Pastorale Hulpverlening

Bij onvoldoende vooropleiding of als je twijfelt of je het studieniveau en/of studiebelasting aankunt, bestaat de mogelijkheid om je bij de Opleiding Pastorale Hulpverlening aan te melden als student op A-niveau, maar de eerste maanden (september tot en met december) toch mee te doen als student op B-niveau. Afhankelijk van de resultaten kan dan in onderling overleg besloten worden of je wel of niet doorgaat als student op B-niveau (met doorberekening van de kosten) of toch gewoon doorgaat op A-niveau (je ontvangt dan alleen een aanvullende factuur voor de vakken die je wel als student op B-niveau hebt gevolgd).
Op dezelfde wijze is het ook mogelijk om je aan te melden als Toehoorder, maar de eerste lesmaanden op A-niveau de opleiding ‘uit te proberen’.
Als je van deze proefperiode gebruik wilt maken, dan kun je dit aangeven bij het opmerkingenveld aan het eind van het Aanmeldingsformulier of bij aanvang van de opleiding doorgeven aan de opleidingscoördinator.

Nee, dat is niet nodig. Er studeren bij ons ook studenten die geen lid zijn van een kerk. Indien er voor je opleiding opdrachten uitgevoerd moeten worden in een kerk, zal er een naar een passende oplossing gezocht worden.

Ja. De term ‘evangelisch’ in ‘Evangelisch College’ verwijst naar de brede evangelisch-protestantse identiteit die de meeste protestantse kerken met elkaar delen (denk bijvoorbeeld aan het gebruik van het woord in de ‘Evangelische Omroep’). De studenten die bij ons een opleiding volgen komen dan ook uit de gehele breedte van kerkelijk Nederland. Lees hier meer over onze evangelische identiteit en wat het inhoudt.

Vind je het lastig om te bepalen welke studie het beste bij jou zou passen? Neem dan zeker contact ons op. Soms kan een persoonlijk gesprek veel duidelijk maken. We helpen je graag verder!

Nee, op dit moment is dat niet mogelijk. Verreweg het grootste deel van het studiemateriaal is in het Nederlands en de lessen worden ook in het Nederlands gegeven.

Ja, er worden tijdens de schoolvakanties geen lessen of tentamens ingeroosterd. Tijdens de schoolvakanties is het administratiekantoor in Zwijndrecht eveneens gesloten. Hetzelfde geldt voor de officiële feestdagen.

Ja, dat is mogelijk. Alle locaties van onze opleidingen zijn toegankelijk voor rolstoelgebruikers.

Ja, wanneer je aan een andere theologische opleiding (HBO of WO) hebt gestudeerd, dan kan je vrijstellingen aanvragen voor een (gelimiteerd) aantal vakken die je met een voldoende hebt afgesloten, op voorwaarde dat het inhoudelijk om soortgelijke leerstof gaat en dat het een vergelijkbare studiebelasting betreft.

Procedure

Omwille van een voorspoedige afhandeling wordt geadviseerd om het verzoek tot vrijstelling tegelijk in te dienen met het aanmeldingsformulier (je kunt je aanvraag sturen naar administratie@evangelisch-college.nl). De aanvraag kan echter pas in behandeling worden genomen nadat je inschrijving volledig is verwerkt (inclusief de betaling van het inschrijfgeld). Nadere instructies over de aan te dragen bewijslast en de procedure worden ter zijner tijd verstrekt.
Vrijstellingen leiden niet tot een vermindering van het collegegeld.

De meeste vakken sluit je af met een digitaal tentamen. Deze tentamens staan vermeld op het lesrooster op het Studieportaal. Je zult naast het schriftelijk tentamen vaak ook één of meerdere verwerkingsopdrachten moeten maken. De instructies hiervoor staan beschreven op de vakomschrijving, die bij aanvang van elk vak wordt uitgedeeld en toegelicht door de docent.

Ja, wanneer je als student na afloop van de officiële studieduur de opleiding nog niet hebt afgerond, dan heb je de mogelijkheid om de studie voort te zetten via het afstandsonderwijs. Wanneer je in deze periode colleges wilt volgen, dan wordt je bijdrage berekend volgens het tarief van de afzonderlijke vakken.

Nee, het Evangelisch College kiest er bewust voor overheidsonafhankelijk te zijn. Hierdoor hebben we de vrijheid om de inhoud van onze opleidingen vorm te geven vanuit onze eigen identiteit en onderwijsvisie.

Onze opleidingen zijn echter wél maatschappelijk en kerkelijk erkend en er bestaan doorstroommogelijkheden vanuit onze opleidingen naar erkende scholen.

Lees meer

Veelgestelde vragen over studiekosten

Nee, dat kan helaas niet. Als overheidsonafhankelijke instelling staat het Evangelisch College niet geregistreerd in het STAP-scholenregister.

Wel heeft het Evangelisch College studiefondsen die bedoeld zijn om studenten die de opleiding niet kunnen bekostigen financieel tegemoet te komen.

Mocht je hier nog vragen over hebben, neem dan contact op met dhr. Jan Kranendonk (adjunct-directeur financiën).

Het Evangelisch College streeft ernaar om haar niet-gesubsidieerde opleidingen tegen een zo laag mogelijk bedrag aan te bieden. Dit is onder meer mogelijk door giften van kerken en vrienden van de stichting, maar vooral ook door de belangeloze inzet, of acceptatie van slechts beperkte salariëring, van een aantal vaste medewerkers en docenten. Desondanks is het volgen van één van de opleidingen voor menig student een financieel offer.

Om studenten die de opleiding niet kunnen bekostigen financieel tegemoet te komen, heeft het Evangelisch College een studiefonds: Het ‘Van der Perk Studiefonds’. De oprichting van dit fonds werd mogelijk gemaakt in het academiejaar 2012-2013 dankzij een legaat uit de nalatenschap van dhr. P.J. van der Perk.

Studenten die kunnen aantonen dat zij over onvoldoende inkomsten beschikken om het collegegeld te betalen, kunnen uit dit fonds een tegemoetkoming aanvragen middels een digitaal aanvraagformulier. De tegemoetkoming bedraagt maximaal de helft van het verschuldigde collegegeld. De beoordeling van de aanvragen en de toewijzing van de tegemoetkomingen vinden plaats door de directie van het Evangelisch College. De toewijzing vindt plaats voor de periode van één jaar en dient daarna desgewenst opnieuw te worden aangevraagd. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

Van der Perk Studiefonds

 

Nee, dat kan helaas niet meer. De mogelijkheid tot fiscale aftrek van studiekosten gold t/m 2021. Vanaf 2022 is deze fiscale faciliteit stopgezet.

Wanneer je de voorgenomen studie vóór 1 september annuleert, dan ben je geen verdere kosten aan het Evangelisch College verschuldigd anders dan het inschrijfgeld.

Na 1 september ben je als student het collegegeld van één jaar (voor de opleiding waarvoor je bent ingeschreven) plus de kosten van het lesmateriaal (de studiemodulen) aan het Evangelisch College verschuldigd. Je dient dit bedrag te betalen ongeacht het aantal colleges dat je tijdens het collegejaar volgt. Er kan dus geen teruggave van dit gefactureerde bedrag plaatsvinden (noch geheel, noch gedeeltelijk) bij verandering in de studie, bij vroegtijdige studiebeëindiging, of bij welke andere situatie dan ook. Zie voor meer informatie de Algemene voorwaarden.

Op het Aanmeldingsformulier kan je aangeven of je het collegegeld en het lesmateriaal (studiemodulen) in één keer wilt betalen of middels een gespreide betaling. Bij gespreide betaling heb je de keuze uit:

 • Gespreide betaling in 10 termijnen: € 50,- toeslag (ongeacht de factuuromvang).
 • Gespreide betaling in 3 termijnen (eind september, eind november, eind januari): € 25,- toeslag (ongeacht de factuuromvang).

NB Bij voortijdige studiebeëindiging blijft de termijnbetaling van toepassing, totdat het volledige collegegeld + lesmateriaal van het betreffende collegejaar is betaald.

Voor eventueel bestelde studieboeken e.d. ontvang je als student tijdens het collegejaar per email één of meerdere facturen. Het bedrag dat op de factuur vermeld staat, wordt aan het einde van de maand waarin de factuur verkregen wordt via automatische incasso door het Evangelisch College geïnd.

Heb je nog een vraag?

Heb je nog een vraag die niet is beantwoord? Neem dan contact met ons op via onderstaand contactformulier.

Naam(Vereist)
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Overzicht leslocaties

Locatie
Lesmoment
Startmoment
Datum:
12 vrijdagen per jaar
Tijden:
10:30 tot (max.) 17:45 uur
Locatie:
Martuskerk
Adres:
Copernicusstraat 18, 3817 VJ, Amersfoort
Catering:
Gratis koffie en thee
Contactpersoon:
Medewerker studentenzaken: Hester Roos