“Er is veel zorg en nood bij mensen. Die gebrokenheid raakt me.”

Irma Ottevanger

Derdejaars student opleiding Pastorale Hulpverlening, 47 jaar, is getrouwd en heeft 4 kinderen, woont in Maassluis.

Gebrokenheid

In mijn voormalige werk als verpleegkundige vond ik het al fijn om met patiënten in gesprek te zijn en dieper in te gaan op hun leven. Daardoor merkte ik dat er bij heel veel mensen zorg en nood is. Die gebrokenheid raakt me. Ik ben met de opleiding Pastorale Hulpverlening begonnen omdat ik het verlangen heb Gods liefde door te geven aan mensen die het moeilijk hebben. Daarmee wil ik ze bemoedigen en naast ze staan in alle dagelijkse dingen van het leven. Op dit moment zit ik in het derde jaar van de studie en loop ik stage in een verpleeghuis voor mensen met dementie. Daar zie ik die gebrokenheid ook.

God is bewogen

Ik ben betrokken en lijd mee met mensen. Ik geloof dat God dat ook doet. Ook Hij heeft tranen en verdriet. Wat ik op dat moment kan
geven, is dat ik met diegenen meevoel en laat zien en ervaren dat God ook met hen bewogen is.

Kennis en pastorale vaardigheden

Wat ik leer op deze opleiding is een hoop Bijbelkennis. Hoe de grote lijnen van de Bijbel in elkaar zitten en de achtergronden van de
tekst. Daarnaast is er ook de praktijk, waarin ik bijvoorbeeld leer pastorale gesprekken te voeren. Ook komen er in de opleiding allerlei onderwerpen en thema’s voorbij rondom pastoraat. Deze kennis kan ik in de praktijk gebruiken.

Grenzen

Deze studie vraagt me het gezinsleven – ik heb vier kinderen – te combineren met studeren. Als de kinderen naar school zijn, plan ik tijd in voor mijn studie en soms gebruik ik de avonden ook.
Ik heb tijdens de studie moeten leren om mijn grenzen aan te geven. Ik doe graag wat voor een ander. Nu moet ik mijn studie soms voor laten gaan.

Meer zekerheid

Door de opleiding en de stages ben ik zekerder geworden van mezelf. Ik durf meer te vertellen, vanuit de overtuiging dat ik de benodigde kennis hiervoor heb. Wat in mijn hart zit komt nog meer naar voren door de opleiding. In de vieringen die ik mag verzorgen in mijn stage vind ik het heerlijk om te vertellen over Jezus. Wie Hij is en wat Hij doet. Daarmee mag ik de mensen bemoedigen.

Ga door en houd vol

Ik heb vele mooie momenten in mijn opleiding meegemaakt, maar deze was voor mij heel bijzonder. Het was tijdens een periode waarin ik twijfelde of ik door wilde gaan met mijn studie. Ik ging langs bij een man die ernstig ziek was en niet meer beter zou worden en ik las hem uit een dagboekje voor. Toen de man overleden was, mocht ik datzelfde stukje gebruiken tijdens zijn begrafenis. Zijn vrouw vertelde me dat ze dat stukje samen elke dag hadden gelezen. Het voelde alsof God hierdoorheen tegen me zei: ‘Ga door en houd vol.’ Zo mooi!

Opleiding Pastorale Hulpverlening

Driejarige deeltijdopleiding op hbo-niveau, aangeboden in Meppel en Zwijndrecht. Te volgen op twee studieniveaus en als toehoorder.

Uitgelichte berichten