Heb jij het verlangen om de Bijbel in haar grondtalen te leren lezen? Volg dan de vakken Hebreeuws en/of Grieks bij de Opleiding Theologie van het Evangelisch College.

Bijbeltalen in het kort

 • Per vak circa 15 lesuren, verspreid over het jaar
 • ± 10 uur voorbereiding per les
 • Aangeboden in Amersfoort, Rotterdam, Meppel en Zwijndrecht
 • Studiekosten: 300 euro (inclusief tentamen)

Waarom de Bijbeltalen Hebreeuws en/of Grieks bestuderen?

 • Je wilt de Bijbel in haar oorspronkelijke talen kunnen lezen
 • Je wilt je Bijbeluitleg ondersteunen met kennis van het Hebreeuws en het Grieks.

Meer over de opzet van de cursus

Je kunt je als student aanmelden voor het vak Inleiding Hebreeuws en/of Inleiding Grieks bij de Opleiding Theologie van het Evangelisch College. Na afronding hiervan is het mogelijk ook de vervolgvakken Hebreeuws 2 en/of Grieks 2 te volgen.

Lessen op locatie of zelfstudie via het afstandsonderwijs

Je kunt de vakken van de Bijbeltalen op 2 verschillende manieren volgen. Dit zijn de keuzes:

Op 1 van de 4 leslocaties

In het studiejaar 2024-2025 worden op de leslocaties van de Opleiding Theologie de volgende Bijbeltalen aangeboden:

 • Amersfoort (7 zaterdagen)
  • Inleiding Grieks
  • Hebreeuws 2
 • Meppel (7 zaterdagen)
  • Inleiding Hebreeuws
 • Rotterdam (7 donderdagavonden)
  • Inleiding Grieks
 • Zwijndrecht (7 vrijdagmiddagen)
  • Inleiding Hebreeuws
  • Hebreeuws 2
Nederland

Niet ieder jaar worden op alle vier de leslocaties alle vakken van de Bijbeltalen gedoceerd. Voordat je je aanmeldt, is het dus goed om uit te zoeken wanneer en op welke leslocatie het vak gedoceerd wordt dat je interesse heeft. Ook de lestijden verschillen per locatie. Je kunt hiervoor de roosters raadplegen van de verschillende leslocaties van de Opleiding Theologie (neem contact met ons op als deze roosters nog niet online beschikbaar zijn).

Via het afstandsonderwijs

Studeer zelfstandig via het afstandsonderwijs: op je eigen tijd en eigen tempo. Je bestelt via onze webshop de studiepakketten voor Hebreeuws en/of Grieks. Hierbij ontvang je via de post het studiemateriaal en krijg je toegang tot onze digitale leeromgeving met uitlegvideo’s over de grammatica van het Hebreeuws en/of Grieks.

Voor het bestellen van de studiepakketten hoef je je niet eerst als student bij ons aan te melden.

Indien gewenst rond je de vakken af middels een online tentamen. Hiervoor meld je je eerst aan als student. Daarna bestel je via het Studieportaal een tentamen van het betreffende vak.


Na de studie

Na het afronden van een vak van de Bijbeltalen kan je een getuigschrift aanvragen. Je krijgt een certificaat wanneer je Hebreeuws 1 & 2 en/of Grieks 1 & 2 met goed gevolg hebt afgelegd.

Studiekosten

Collegegeld Bijbeltalen (op leslocatie)
€ 300,- per vak
inclusief tentamen
exclusief studiemateriaal

Bij het collegegeld is inbegrepen:

 • Koffie en thee op leslocatie (tijdens de pauzes).
 • Lidmaatschap bij het Evangelisch College (t.w.v. € 60,- per jaar).
 • Toegang tot de Online Studiebijbel (t.w.v. € 160,- per jaar).
 • Ontvangst van hand-outs tijdens lessen en/of studieportaal.
 • Ontvangst van getuigschrift na afronding van het studiejaar.

Studiematerialen

Bij ieder vak ontvang je een uitgebreide EC-studiemodule met daarin ook oefenmateriaal en/of aanvullend online studiemateriaal. Dit studiemateriaal kan op twee manieren worden verkregen: schriftelijk en/of digitaal. De kosten hiervoor zijn per vak verschillend, maar de studiemodulen voor de Bijbeltalen bedragen circa € 45,- per vak.

Bijbeltalen (via afstandsonderwijs)
€ 150,- voor zelfstudiepakket
Hebreeuws 1+2 of Grieks 1+2
exclusief tentamen
Aanmelden

Aanmeldingsprocedure

Stap 1: Aanmelden

Je meldt je aan via het online aanmeldingsformulier. Door het invullen van dit formulier geef je aan akkoord te gaan met de Algemene voorwaarden en de geloofsbelijdenis te onderschrijven.

Na het opsturen van het aanmeldingsformulier betaal je direct via iDeal het inschrijfgeld (€ 50,-).
Ben je al lid van het Evangelisch College? Dan betaal je geen inschrijfgeld.

Nadat het inschrijfgeld is betaald, ontvang je per e-mail een ontvangstbevestiging en een kopie van het ingevulde aanmeldingsformulier.

Stap 2: Verwerking van je aanmelding

Zodra het aanmeldingsformulier en het inschrijfgeld zijn ontvangen, nemen we je aanmelding in behandeling. Je ontvangt per e-mail vervolgens een definitieve bevestiging van je inschrijving.

Stap 3: Toegang studieportaal

Voorafgaand aan de opleiding ontvang je per e-mail bericht om je account voor het Studieportaal te activeren. Op het Studieportaal vind je alle belangrijke informatie voor je studie (rooster, mededelingen, documenten, contactgegevens, etc.).

Stap 4: Uitnodiging aanvang opleiding

Uiterlijk twee weken voor aanvang ontvang je per e-mail een uitnodiging voor de eerste collegedag. Het studiemateriaal krijg je via de post toegestuurd en/of wordt op de leslocatie uitgedeeld.

Veelgestelde vragen

Bijbeltalen

Nee, op dit moment is dat niet mogelijk. Verreweg het grootste deel van het studiemateriaal is in het Nederlands en de lessen worden ook in het Nederlands gegeven.

Ja, dat is mogelijk. Alle locaties van onze opleidingen zijn toegankelijk voor rolstoelgebruikers.

Inschrijving en studievoortgang

Het kan voorkomen dat je, om wat voor redenen dan ook, niet meer in staat bent verder te studeren of dit niet meer wilt. Er zijn dan verschillende scenario’s denkbaar:

 1. Je kiest er voor om op een ander studieniveau te gaan studeren. Wisselen van studieniveau kan soms een oplossing bieden.
 2. Je kiest er voor om een andere opleiding of cursus binnen het Evangelisch College te gaan volgen. Hierbij is omzetting van het reeds betaalde collegegeld bespreekbaar.
 3. Je kiest er voor om de studie tijdelijk stop te zetten. Een jaar of meerdere jaren later pak je dan de draad weer op.
 4. Je kiest er voor je studie voortijdig te beëindigen.

Welke gevolgen je keuze heeft voor het betaalde collegegeld en welke voorwaarden hier aan vastzitten kan je lezen in onze Algemene voorwaarden.

Dit hangt af van het niveau waarop je de studie wilt gaan volgen.

Voor het volgen van de opleiding op B-niveau geldt een vooropleidingseis van minimaal een opleiding op havo niveau of mbo-niveau 3/4. Daarbij is ook een redelijke beheersing van de Engelse taal vereist.

Wanneer je niet beschikt over een vooropleiding op dit niveau is het mogelijk om alsnog toegelaten te worden. Dit kan bijvoorbeeld door een toelatingstest af te leggen. Op basis van een goede uitslag van deze toelatingstest is toelating tot de opleiding op B-niveau ook mogelijk. Neem contact op met de studentcoördinator (e.vandorp@evangelisch-college.nl) om je situatie en mogelijkheden door te spreken.

Voor het volgen van de opleiding op A-niveau of als toehoorder gelden geen toelatingsvoorwaarden. Echter, om van de colleges en het studiemateriaal het meeste profijt te hebben, is een algemene ontwikkeling op havo niveau aanbevolen.

 

Nee, het is niet mogelijk om halverwege het jaar nog een opleiding aan te vangen.

Wel is het mogelijk om je tijdens het collegejaar in te schrijven voor één of enkele vakken die later in het collegejaar van start gaan. Het verschilt per leslocatie welke vakken dit betreft. Op de lesroosters van de verschillende leslocaties kun je zien welke vakken dit betreft. Neem contact op met de coördinator (e.vandorp@evangelisch-college.nl) voor verdere afstemming.

Inschrijven voor de opleiding is normaal gesproken mogelijk tot de eerste lesdag (volgend op de landelijke startdag) van de door jouw gekozen leslocatie. Een dergelijke late inschrijving is echter verre van ideaal. Met het oog op de administratieve verwerking van je inschrijving en het gereed maken van het benodigde studiemateriaal is het wenselijk dat jouw inschrijving voor 1 juli bij ons binnen is. Bovendien is deelname aan de landelijke startdag belangrijk voor een goede start van je studie.

In een zeer uitzonderlijk geval kan je na de eerste lesdag je ook nog inschrijven. Dit heeft wel als gevolg dat je al een achterstand hebt bij de lopende vakken en dat je je studiematerialen niet op tijd binnen hebt. Neem altijd eerst contact op met de opleidingscoördinator om je situatie door te spreken.

Ja, dit is mogelijk. Je kunt ervoor kiezen om na afloop van het collegejaar een tussenjaar in te lassen. Gedurende dit tussenjaar blijf je, op basis van je EC-studiepas, bij ons ingeschreven staan. Je betaalt echter geen collegegeld.

Ook tijdens het collegejaar kun je jouw inschrijving omzetten naar een tussenjaar. Er wordt dan echter geen collegegeld teruggegeven. Ook wanneer je het collegegeld in termijnen betaald, blijven deze betalingen doorgaan tot en met de laatste termijnbetaling van het lopende collegejaar.

Ja, dat kan. Na afloop van ieder collegejaar kun je jouw inschrijving wijzigen naar een ander studieniveau, een andere locatie, of een andere opleiding binnen ons aanbod. Deze wijziging moet wel vóór 1 juni in het lopende collegejaar aan ons zijn doorgegeven, middels het mutatieformulier.

Wijzigingen in jouw studie tijdens het collegejaar zijn ook mogelijk. Wat hierin mogelijk is verschilt echter per student. Wanneer je gedurende het collegejaar een wijziging in jouw studie door wilt voeren, kun je hierover het beste contact opnemen met de coördinator studentenzaken.

Veelgestelde vragen over studiekosten

Nee, dat kan helaas niet. Als overheidsonafhankelijke instelling staat het Evangelisch College niet geregistreerd in het STAP-scholenregister.

Wel heeft het Evangelisch College studiefondsen die bedoeld zijn om studenten die de opleiding niet kunnen bekostigen financieel tegemoet te komen.

Mocht je hier nog vragen over hebben, neem dan contact op met dhr. Jan Kranendonk (adjunct-directeur financiën).

Het Evangelisch College streeft ernaar om haar niet-gesubsidieerde opleidingen tegen een zo laag mogelijk bedrag aan te bieden. Dit is onder meer mogelijk door giften van kerken en vrienden van de stichting, maar vooral ook door de belangeloze inzet, of acceptatie van slechts beperkte salariëring, van een aantal vaste medewerkers en docenten. Desondanks is het volgen van één van de opleidingen voor menig student een financieel offer.

Om studenten die de opleiding niet kunnen bekostigen financieel tegemoet te komen, heeft het Evangelisch College een studiefonds: Het ‘Van der Perk Studiefonds’. De oprichting van dit fonds werd mogelijk gemaakt in het academiejaar 2012-2013 dankzij een legaat uit de nalatenschap van dhr. P.J. van der Perk.

Studenten die kunnen aantonen dat zij over onvoldoende inkomsten beschikken om het collegegeld te betalen, kunnen uit dit fonds een tegemoetkoming aanvragen middels een digitaal aanvraagformulier. De tegemoetkoming bedraagt maximaal de helft van het verschuldigde collegegeld. De beoordeling van de aanvragen en de toewijzing van de tegemoetkomingen vinden plaats door de directie van het Evangelisch College. De toewijzing vindt plaats voor de periode van één jaar en dient daarna desgewenst opnieuw te worden aangevraagd. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

Van der Perk Studiefonds

 

Nee, dat kan helaas niet meer. De mogelijkheid tot fiscale aftrek van studiekosten gold t/m 2021. Vanaf 2022 is deze fiscale faciliteit stopgezet.

Wanneer je de voorgenomen studie vóór 1 september annuleert, dan ben je geen verdere kosten aan het Evangelisch College verschuldigd anders dan het inschrijfgeld.

Na 1 september ben je als student het collegegeld van één jaar (voor de opleiding waarvoor je bent ingeschreven) plus de kosten van het lesmateriaal (de studiemodulen) aan het Evangelisch College verschuldigd. Je dient dit bedrag te betalen ongeacht het aantal colleges dat je tijdens het collegejaar volgt. Er kan dus geen teruggave van dit gefactureerde bedrag plaatsvinden (noch geheel, noch gedeeltelijk) bij verandering in de studie, bij vroegtijdige studiebeëindiging, of bij welke andere situatie dan ook. Zie voor meer informatie de Algemene voorwaarden.

Op het Aanmeldingsformulier kan je aangeven of je het collegegeld en het lesmateriaal (studiemodulen) in één keer wilt betalen of middels een gespreide betaling. Bij gespreide betaling heb je de keuze uit:

 • Gespreide betaling in 10 termijnen: € 50,- toeslag (ongeacht de factuuromvang).
 • Gespreide betaling in 3 termijnen (eind september, eind november, eind januari): € 25,- toeslag (ongeacht de factuuromvang).

NB Bij voortijdige studiebeëindiging blijft de termijnbetaling van toepassing, totdat het volledige collegegeld + lesmateriaal van het betreffende collegejaar is betaald.

Voor eventueel bestelde studieboeken e.d. ontvang je als student tijdens het collegejaar per email één of meerdere facturen. Het bedrag dat op de factuur vermeld staat, wordt aan het einde van de maand waarin de factuur verkregen wordt via automatische incasso door het Evangelisch College geïnd.

Heb je nog een vraag?

Neem dan contact met ons op via onderstaand contactformulier.

Naam(Vereist)
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Leslocaties

Locatie
Lesmoment
Startmoment
Datum:
Eigen tijd en tempo
Contactpersoon:
Jirska van Hooijdonk
Mededelingen

Wanneer je deelneemt aan het afstandsonderwijs, dan volg je losse vakken van de Opleiding Theologie zonder deel te nemen aan de lessen. Je kunt op ieder gewenst tijdstip met het afstandsonderwijs beginnen. Je bestelt dan via onze Webshop naar eigen keuze de studiemodulen van de verschillende vakken en rondt een vak af middels een tentamen.

Datum:
16 zaterdagen per jaar
Tijden:
09:15 tot 17:00 uur
Locatie:
Martuskerk
Adres:
Copernicusstraat 18, 3817 VJ, Amersfoort
Catering:
Gratis koffie en thee
Contactpersoon:
Coördinator studentenzaken: Elske van Dorp
Datum:
16 zaterdagen per jaar
Tijden:
09:15 tot 17:00 uur
Locatie:
Kruiskerk
Adres:
Thorbeckelaan 73, 7942 CM, Meppel
Catering:
Gratis koffie en thee
Contactpersoon:
Coördinator studentenzaken: Elske van Dorp
Datum:
Donderdagavond, tentamens op dinsdagavond
Tijden:
19.30 – 22.00 uur
Locatie:
EC-onderwijscentrum
Adres:
Anjerstraat 79, 3333 GC, Rotterdam / Zwijndrecht
Catering:
Gratis koffie en thee
Contactpersoon:
Coördinator studentenzaken: Elske van Dorp
Mededelingen

In het studiejaar 2023-2024 worden de lessen aangeboden in Zwijndrecht. Het voornemen is om in 2024-2025 de lessen weer aan te bieden op onze leslocatie in Rotterdam.

Datum:
Jaarlijks 18 vrijdagen
Tijden:
09.45 uur – 17.30 uur
Locatie:
EC-Onderwijscentrum
Adres:
Anjerstraat 79, 3333 GC, Zwijndrecht
Catering:
Gratis koffie en thee
Contactpersoon:
Coördinator studentenzaken: Elske van Dorp