Johannes de Doper aangesteld als nieuwe EC-docent

Het zou wat zijn! Johannes de Doper die ons team komt versterken. Hoe dat precies moet gaan met nakijkwerk, PowerPoints en reiskostenvergoeding – laat staan met de lunch – zou ik niet durven zeggen. Maar welk vak ik hem laat geven, dát weet ik meteen.  

Het is een leuk gedachte-experiment: wat als personen uit de Bijbel les zouden geven bij het Evangelisch College? Dat David ingeroosterd staat voor Psalmen en Salomo voor Spreuken bij de EC-Bijbelcursus. Dat de apostel Paulus een college gemeentestichting bij de opleiding Missionair Werk geeft en Maria bij Pastorale Hulpverlening het vak spiritualiteit. Ik kan me zo voorstellen dat het er in het leslokaal dan heel anders aan toe gaat dan nu. Dat David de groep voorgaat in aanbidding en gebed, terwijl Salomo iedereen vooral scherper en wijzer maakt.

Zo’n gedachte-experiment houdt docenten een boeiende spiegel voor. Want het doet je afvragen wat er nu werkelijk belangrijk is aan het onderwerp waarover je lesgeeft. Waar draait het nu écht om? Je realiseert je dat het niet alleen over allerlei dingen moet gaan, maar dat de inhoud van Bijbel en geloof ons hele leven wil vormen.

Dat is precies de reden waarom ik Johannes de Doper graag zou zien bij het vak… eschatologie. Dat is het vak dat gaat over de christelijke toekomstverwachting. In zijn bediening proef ik namelijk iets van waar het écht om draait in het verwachten van de toekomst. En juist bij dit thema ligt het op de loer om ons te verliezen in theorieën en speculaties over de toekomst, in plaats van te leren mensen te worden die op een bepaalde manier naar de toekomst toeleven.

Van Johannes leren we het belang van voorbereiding op Gods toekomst. Dat is namelijk het bestaansrecht van zijn hele bediening. Hij ging voor de Messias uit ‘om voor de Heere een toegerust volk gereed te maken’ (Luc.1:17 HSV). En zijn lijftekst was dat er een weg voor God gebaand moest worden (Mat.3:3; Mar.1:3; Luc.3:4; Joh.1:23; vgl. Jes.40:3). Dat is iets om even bij stil te staan. God had ook direct zijn Zoon naar deze aarde kunnen sturen en Johannes uit het hele verhaal kunnen weglaten. Maar dat heeft Hij overduidelijk zo niet gewild. Kennelijk gaat het Hem niet alleen om zijn komen naar deze wereld, maar ook hoe het volk er aan toe is bij zijn komst.

Wij leven, net als het volk dat Johannes toesprak, in verwachting van de Messias. Dat moet bij ons niet zozeer de vraag oproepen wat er allemaal precies staat te gebeuren. Ook niet of dat nu al heel dichtbij is of nog mijlenver weg. Vaak zijn dat echter wel de vragen die in de kerk rondgaan. Zeker als de wereld weer eens in brand staat, zoals ook nu. Maar het zijn niet de vragen van Johannes. Johannes bevraagt ons op een rechtvaardige levensstijl en een tot God gekeerd leven. Hij vraagt of ons drukke leven nog ruimte heeft voor God en of de belangrijke dingen in de tussentijd nog steeds belangrijk zijn. Dat zijn ook de vragen waar Jezus op doelt als Hij zegt:

Wie is de betrouwbare en verstandige dienaar die door zijn heer is aangesteld over het huispersoneel om hun op tijd te eten te geven? Gelukkig de dienaar die daarmee bezig is wanneer zijn heer komt. Ik verzeker jullie: hij zal hem aanstellen over alles wat hij bezit.  

(Mat.24:45-47 NBV21)

Ben jij betrouwbaar? Ben jij verstandig? Ben jij bezig met de belangrijke dingen? Dát zijn de vragen van de christelijke toekomstverwachting. En als de wereld in brand staat moeten we die niet veranderen, maar juist des te indringender aan elkaar stellen.

Met advent in het vooruitzicht ligt er een nieuwe kans om ons te bezinnen op wat een verwachtingsvol leven is. Om te beseffen dat God op ons toe komt. Want daartoe zijn we als gelovigen geroepen. Christenen staan met hun gezicht naar Gods toekomst. Wakker, geduldig, hoopvol, verlangend en bereid Gods belangen te behartigen te midden van elke wereld die zich ook maar aandient. In de meerderheid of in de minderheid. In opwekking of verdrukking. In goede en kwade dagen, in armoede en rijkdom, in ziekte en gezondheid. Tot zijn komst ons verbindt. Dat is geen toekomstplaatje, maar een toekomstvisie. Een visie die aan het hart ligt van de bediening van Johannes. En wanneer wij luisteren naar zijn lessen, wordt de kerk van alle tijden steeds meer tot een kerk voor alle tijden.

Inspiratie voor advent

Om dit jaar extra stil te staan bij deze hoopvolle verwachting en jou te helpen in het groeien in hoopvol en verwachtingsvol leven, hebben we voor deze adventsperiode een viertal prachtige video-overdenkingen voorbereid rondom het thema ‘God verwachten’. In deze overdenkingen gaat onze docent Evert Leeflang in de christelijke toekomstverwachting op zoek naar inspiratie voor een verwachtingsvol leven.

Uitgelichte berichten