“Gods Koninkrijk betekent voor mij goed nieuws zijn voor de mensen om me heen.”

Henk den Breejen

Tweedejaars student, 54 jaar, is getrouwd en heeft 4 kinderen, woont in Rotterdam en is opbouwwerker bij Stichting
Open Arms in Rotterdam.

Mensen ervaren: ‘er is hier iets’

Mijn werk als opbouwwerker kun je omschrijven als: aanwezig zijn voor de mensen in de wijk. In het groot betekent dat levens positief zien veranderen. In het klein betekent het dat je iemands naam nog weet. Mensen ervaren: er is hier iets. Voor mij is dat Gods Koninkrijk. Gewoon mijn hart en handen inzetten. Gods Geest is daarbij. In gesprekken met mensen ervaar ik dat regelmatig.

Weer studeren

Hoe meer invloed Jezus krijgt in mijn leven, hoe meer ik daarvan wil uitdelen in mijn omgeving. Ik leer en ontwikkel graag. Omdat ik veel uitdeel, hands on, wil ik ook graag blijven werken aan persoonlijke ontwikkeling en vorming. Daarom koos ik ervoor om weer te gaan studeren. Het leertraject Gods Koninkrijk en de Heilige Geest viel me op binnen het aanbod. Twee jaar als basis, met genoeg intellectuele én praktische uitdagingen; theologie, academisch nadenken, lectio divina, luisterend bidden, oefenen – zonder dat het een trucje wordt – persoonlijke gesprekken en een retraite. Gericht op het Koninkrijk dat ik lief heb. Ik schreef me in en rond binnenkort mijn tweede studiejaar al weer af.

Spannend

Met de Heilige Geest onderweg zijn, is een pijler van de studie. Noem het spannend; ik vind het leven er leuker door worden. Je geeft je stuur uit handen. Wat U belangrijk vindt, is belangrijker dan wat ik belangrijk vind. Dan ga je zeker nieuwe dingen leren. Mijn leven kent een mix van mensen die God niet kennen en van doorgewinterde kerkgangers. Er worden me door beide groepen vragen gesteld die je in een kerkelijke context niet snel hoort. De studie kent en herkent die beide plekken die we innemen als christenen. Het traject richt me op Jezus en Zijn koninkrijk. De manier waarop Hij de samenleving voor zich ziet.

Een Koninkrijk van Hoop

Vanuit het werk in de wijk bouwen we aan een geloofsgemeenschap voor mensen die iets met de Bijbel willen. Daarin kan ik elementen uit de studie gebruiken, zoals ‘luisterend bidden’. Wat betekent het voor zo’n nieuwe gemeenschap als de gaven uit Handelingen niet gestopt zijn? Luisteren naar Gods stem is belangrijk voor richting. Voor de kerk maar ook gewoon voor het
leven van elke dag. Jij bent op jouw plek, net als ik op de mijne. De manier waarop je aanwezig bent in je kerk, in je baan of in je gezin kan een koninkrijksplek creëren. Het zet me in beweging anders naar dingen te kijken en de lesstof toe te passen. Dat verdiept mijn geloofsleven en geeft me meer beeld op de inhoud, de hoop en de impact die het Evangelie van het Koninkrijk heeft.

Traject Gods Koninkrijk en de Heilige Geest

Tweejarig traject, jaarlijks 4 lesdagen op zaterdagen in Amersfoort en een retraitedag. Dit studietraject wordt aangeboden in
samenwerking met New Wine, Evangelisch Werkverband, Vineyard Benelux, Rafaël Nederland en de VPE.

Uitgelichte berichten