Boekbespreking | ‘En het Woord is prachtig geworden’

Recensie door Gijs van den Brink voor StudieBijbel magazine

Voor mij ligt de bundel ‘En het Woord is prachtig geworden’. Deze bundel met 25 bijdragen werd aangeboden aan drs. Cees van Nes bij zijn afscheid als directeur van het Evangelisch College. De titel is een toespeling op ‘en het woord is mens geworden’. De toespeling geeft aan dat het Woord van God twee gestalten kent, Jezus Christus en de Bijbel. En met ‘prachtig’ wordt aangegeven dat de auteurs van de artikelen in de bundel ieder voor zich proberen iets van de schoonheid van Gods Woord te laten zien.

De artikelen bieden 25 verrassingen die inspireren en aanmoedigen om je meer in de Bijbel te gaan verdiepen. Elke auteur doet dit op zijn eigen manier, waardoor ze gezamenlijk iets laten zien van de veelkleurigheid van Gods Woord. Twaalf artikelen betreffen het Oude Testament en dertien het Nieuwe Testament. Sommige zijn meer historisch, andere meer theologisch of exegetisch.

Van alle artikelen wil ik er drie uitlichten die voor mij extra verassend zijn. Dat is ten eerste ‘De komedie van Babel’ (Jan Martijn Abrahamse, pg. 19-24). Het artikel beschrijft hoe humor de boodschap van God in Genesis 11:1-9 versterkt. De mensen van Babel proberen naam te maken met een grote toren. God maakt hier een einde aan en vervolgens roept Hij Abraham en Sarai, een bejaard en kinderloos echtpaar, door wie Hij naam gaat maken. In plaats van één volk met één stem, een ‘vader van vele volken’ door wie alle volken gezegend worden. Het tweede artikel dat mij positief verrast, gaat over Johannes 15 (‘Een andere kijk op Joh.15:1-8 van Jermo van Nes; pg. 115-120). Van Nes breekt een lans om ampēlos ‘wijnstok’ en klēma ‘rank’ te vertalen met respectievelijk ‘wijngaard’ en ‘wijnstok’. Deze betekenissen zijn namelijk te traceren tot vóór Christus. Jezus heeft in dat geval gezegd ‘Ik ben de ware wijngaard’. Theologisch is het voordeel dat met dit beeld als wijngaard Jezus niet langer wordt voorgesteld als iemand waaraan God nog zou moeten snoeien, maar als iemand die door God is voorbereid om voor ons als vruchtbare grond te dienen.  

Het derde artikel dat ik wil uitlichten is ‘Paulus als fijnbesnaard communicator in Galaten 3:24-29’ (pg. 127-132). Nathan Witkamp laat prachtig zien hoe Paulus hier met zijn woorden ‘u bent allen bekleed met Christus’ aansluit bij gedachte van de toga virilis, de witte mannentoga die elke Romeinse jongen van rond vijftien jaar oud kreeg bij het ritueel van zijn volwassenwording. Daarvoor was hij nog een kind die onder de verantwoordelijkheid van de ‘opvoeder’, doorgaans een huisslaaf, viel. De witte toga werd ook wel toga libera ‘toga van de vrijheid’ genoemd. Zo is de gelovige die ‘in Christus’ is gedoopt volwassen geworden, vrij van de slavernij onder de wet en formeel erfgenaam volgens de belofte (Gal.3:29).

Dit zijn drie voorbeelden van 25 schitterende en verassende artikelen, die ik met veel plezier heb gelezen. De artikelen geven voor mij ook mooi aan hoe volwassen de evangelische HBO-theologie in Nederland is geworden.

Bij deze wil ik Cees van Nes en zijn vrouw van harte feliciteren met hun jubileum en alle lezers van StudieBijbel magazine deze bundel van harte aanbevelen.

Gijs van den Brink

En het Woord is prachtig geworden. Verrassend licht op 25 Bijbelteksten

Te koop in onze webshop voor €16,95

Uitgelichte berichten