Zet eens een andere bril op

Onlangs ben ik vijftig geworden. Behalve mijn verjaardag, mocht ik ook nog een lustrum vieren. Vijf jaar geleden ben ik een leesbril gaan gebruiken. Inmiddels kan ik haast niet meer zonder. Met lede ogen zie ik hoe woorden en zinnen steeds vager worden als ik zonder bril probeer te lezen. Hoewel ik soms zou willen dat ik hem niet nodig had, ben ik dankbaar voor mijn bril.

Blinden genezen

Een van de wonderen die Jezus doet, is dat hij blinden laat zien. Dat komt een aantal keer terug in de evangeliën. Zo zien we in Johannes 9 iemand die vanaf zijn geboorte blind is. Jezus’ leerlingen menen dat er zonde in het spel moet zijn. Deze man of zijn ouders zullen de blindheid wel aan zichzelf te wijten hebben. Jezus ziet dat anders: ‘Gods werk moet door hem zichtbaar worden’ (vers 3). Zo wordt meteen al duidelijk dat Jezus een andere kijk op de dingen heeft dan de mensen om Hem heen.

Wanneer Jezus de ogen van de man opent, ontstaat er grote verwarring bij die mensen. Buren en bekenden geloven hun ogen niet. Religieuze leiders sluiten hun ogen voor wat zonneklaar is. Ze willen niet erkennen wie Jezus werkelijk is. De genezen man snapt niet hoe zij zo blind kunnen zijn. ‘Als die man niet van God kwam, zou Hij dit toch niet hebben kunnen doen?’, vraagt hij op de man af (vers 33). Toch moet ook hij nog scherper leren zien. Hij wil best in Jezus geloven, als hij maar kon ontdekken waar Hij is. Hij ziet niet dat Jezus al voor hem staat. ‘U kijkt naar Hem en u spreekt met Hem,’ zei Jezus (vers 37).

Koninkrijk van God

In de woorden en de daden van Jezus gaat het om het Koninkrijk van God. Wanneer je dat gaat zien, snap je niet hoe je daar ooit overheen hebt kunnen kijken. Toch zijn er massa’s christenen (geweest) die dit niet in beeld hebben (gehad). We hebben het nodig dat Jezus ons er de ogen voor opent. Laten we bidden dat de profetie van Jesaja niet voor ons geldt: “Jullie zullen goed luisteren maar niets begrijpen, en jullie zullen goed kijken maar geen inzicht hebben.” (Aangehaald door Jezus in Matteüs 13:14).

Scherper leren zien

Wanneer we het Koninkrijk ontdekken, mogen we steeds scherper leren zien. Hoe kijken we naar het evangelie dat we verkondigen in het licht van Gods Koninkrijk? Hoe kunnen we helder onderscheiden en elkaar toch in liefde vasthouden? Hoe zien we de rol van de Heilige Geest in de realisatie van Gods Koninkrijk op aarde? De webinarserie ‘Kijk op het Koninkrijk’ wil je hier meer zicht op geven. En ben je daarna nog niet uitgekeken op de Theologie van het Koninkrijk? Overweeg dan eens of het studietraject ‘Gods Koninkrijk en de Heilige Geest’ iets voor je is.

Ons onderwijs over de koninkrijkstheologie is als een leesbril. We reiken het je aan als middel om scherper te kunnen zien waar het bij Jezus om gaat. En we hopen dat je er dankbaar gebruik van zult maken!

Hans Alblas is coördinator en docent van het studietraject ‘Gods Koninkrijk en de Heilige Geest’. In dit traject werken New Wine Nederland, Vineyard Benelux, Rafaël Nederland, het Evangelisch Werkverband, de Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten (VPE) en het Evangelisch College samen. Samen met Ronald Westerbeek verzorgt Hans de webinarserie ‘Kijk op het Koninkrijk’, die in maart, april en mei te zien is. Aanmelden voor deze serie kan hier:

Uitgelichte berichten