Gratis webinarserie: Kijk op het Koninkrijk

Steeds vaker hoor je christenen praten over ‘Gods Koninkrijk’. Je kent de term en weet dat Jezus het hier veel over heeft gehad. Het is je opgevallen dat niet iedereen hetzelfde lijkt te bedoelen met dat ‘Koninkrijk’. Dat geldt ook als het gaat om de rol die de Heilige Geest hierbij speelt. Hoe moet je dit nu zien? En waarom is het zo belangrijk om hier helder zicht op te krijgen? De driedelige webinarserie ‘Kijk op het Koninkrijk’ biedt een korte introductie in een aantal deelthema’s van de koninkrijkstheologie. Ze geeft antwoord op deze vragen:

  • Hoe kijken we naar het evangelie dat we verkondigen in het licht van Gods Koninkrijk?
  • Hoe kunnen we helder onderscheiden en elkaar toch in liefde vasthouden?
  • Hoe zien we de rol van de Heilige Geest in de realisatie van Gods Koninkrijk op aarde?

Deze webinars zijn bedoeld voor iedereen die meer wil weten over de Theologie van het Koninkrijk. De drie delen zijn als serie of afzonderlijk te volgen. Als je je hebt aangemeld is het mogelijk de webinars ook op een later moment nog terug te kijken.

Evangelie van het Koninkrijk

Woensdag 13 maart, 20:00 – 21:00 uur | Hans Alblas, MA

Lees meer

Evangelicale christenen geloven in ‘het evangelie van redding’. Kort gezegd, klinkt dat zo: wie gelooft dat Jezus Christus in zijn plaats gestorven is wordt verzoend met God en ontvangt eeuwig leven. Hoe moet je deze boodschap zien in het licht van Gods Koninkrijk? Welk evangelie hebben Jezus en de apostelen eigenlijk zelf gebracht? En wat is dan het goede nieuws voor onze tijd? In een webinar van ongeveer 50 minuten gaat Hans Alblas in op deze spannende vragen.

Hans Alblas is coördinator en docent van het studietraject ‘Gods Koninkrijk en de Heilige Geest’. Hij geeft onder andere het vak ‘Verhaal van het Koninkrijk’.

Eenheid van het Koninkrijk

Woensdag 17 april, 20:00 – 21:00 uur | Hans Alblas, MA

Lees meer

Binnen en buiten de kerk staan mensen steeds meer tegenover in plaats van naast elkaar. Ook verschil in visie op Gods Koninkrijk en de Heilige Geest kan leiden tot verdeeldheid. Velen ervaren een spanningsveld tussen het belang van eenheid enerzijds en waarheid anderzijds. Hoe kunnen we helder onderscheiden wat ‘Bijbels’ of ‘juist’ is en elkaar tegelijkertijd in liefde vasthouden? In een webinar van ongeveer een uur gaat Hans Alblas in op deze prangende vragen. Dat doet hij aan de hand van zijn boek ‘A Different Breed’.

Hans Alblas is coördinator en docent van het studietraject ‘Gods Koninkrijk en de Heilige Geest’.

Energie van het Koninkrijk

Woensdag 15 mei, 20:00 – 21:00 uur | Ronald Westerbeek, MA

Lees meer

In de koninkrijkstheologie neemt de visie op de Heilige Geest een essentiële plaats in. Deze theologie is dan ook nauw verbonden met eigentijdse charismatische bewegingen. Wat is de rol van de Heilige Geest in de realisatie van Gods Koninkrijk op aarde? En in hoeverre is dat Bijbels en theologisch onderbouwd en uitgewerkt? Theoloog en publicist Ronald Westerbeek neemt je mee de diepte in.

Ronald Westerbeek is een van de architecten geweest van het studietraject ‘Gods Koninkrijk en de Heilige Geest’ en is gastdocent Pneumatologie aan het Evangelisch College en gastdocent Theologie van de charismatische vernieuwing aan de Theologische Universiteit Utrecht (TUU). Hij is bezig met een promotieonderzoek over Triniteit, Geest en het heil van God.

Over deze serie

Deze webinarserie wordt aangeboden vanuit het Studietraject Gods Koninkrijk en de Heilige Geest, in samenwerking met:

Logo Evangelisch Werkverband