Studietraject Gods Koninkrijk en de Heilige Geest nu ook aangeboden met lagere studiebelasting

Met ingang van het studiejaar 2022-2023 wordt het studietraject Gods Koninkrijk en de Heilige Geest op twee studieniveaus aangeboden. Nieuw hierbij is de studie op A-niveau.

Grote belangstelling

In het Studietraject Gods Koninkrijk en de Heilige Geest wordt een stevige theologische basis gelegd vanuit de theologie van het koninkrijk én worden studenten praktisch toegerust voor het werk in de gemeente. Deze combinatie van diepgaande theologie én volop oefenen in de praktijk, maakt dit een bijzonder studietraject waar enthousiast op wordt gereageerd door de ruim 40 studenten die dit traject volgen.

Nieuw: studietraject op A-niveau

Nu dit jaar de eerste groep studenten dit tweejarige studietraject afronden, hebben de samenwerkingspartners besloten het studietraject verder door te ontwikkelen en vanaf komend jaar op twee studieniveaus te gaan aanbieden. Nieuw hierbij is de studie op A-niveau. Hierbij worden de colleges gezamenlijk gevolgd met de andere studenten, maar is de studiebelasting verlaagd, wordt er enkel Nederlandstalige literatuur gebruikt en ligt er meer nadruk op de praktische vorming. Hierdoor wordt het voor een grotere potentiële doelgroep zonder (theologische) vooropleiding mogelijk dit traject te volgen.

Meer informatie

Klik hier voor meer informatie over het Studietraject Gods Koninkrijk en de Heilige Geest of neem contact met ons op via 078-6190037 of mail naar onze medewerker studentenzaken Hester Roos: h.roos@evangelisch-college.nl.

Online informatieavond
Meld je vrijblijvend aan voor een online informatieavond op woensdag 6 april of woensdag 8 juni 2022. Klik hier voor meer informatie.


Uitgelichte berichten