Toerusting voor leiders in de kerk

Leidinggeven in een kerk – bijvoorbeeld als oudste, kerkenraadslid, ouderling, diaken, jongerenwerker of kringleider – is geen eenvoudige taak. Een gedegen toerusting voor deze taak kan je enorm helpen. De Toerustingscursus Leiderschap geeft je hiervoor een gedegen praktijkgerichte basis.

Toerustingscursus Leiderschap in het kort

 • 1-jarig studieprogramma op hbo-niveau
 • Praktijkgerichte training voor leiders in de kerk
 • Aangeboden op 14 zaterdagen in Amersfoort
 • Studiekosten bedragen 1100 euro

Over de opzet van de cursus

Als cursist van de Toerustingscursus Leiderschap neem je deel aan het het vijfde leerjaar van de Opleiding Theologie van het Evangelisch College. De lessen worden verzorgd op hbo-niveau. Je krijgt les over onderwerpen die van groot belang zijn in het gemeentewerk (zie voor meer informatie het curriculum):

 • Prediking en onderwijs
 • Ethiek
 • Leiderschap
 • Missionair werk
 • Pastoraat

De cursus wordt aangeboden in Amersfoort en beslaat 14 zaterdagen, verspreid over het jaar. De cursus vangt elk jaar aan in september. Gedurende één jaar investeer je in je ontwikkeling als leidinggevende door de inspirerende collegedagen te volgen, gegeven door deskundige docenten. Tussen de collegedagen door bestudeer je zelfstandig het uitgereikte studiemateriaal. Er vindt geen toetsing plaats. Na afloop van het studiejaar ontvang je een getuigschrift.

Curriculum

Het programma van de Toerustingscursus Leiderschap bestaat uit de volgende vakken:

Studiekosten

Collegegeld | 2024-2025

Toerustingscursus Leiderschap
€ 1.100,- voor het hele studiejaar
14 collegedagen in Amersfoort

Bij het collegegeld is inbegrepen:

 • Koffie en thee op leslocatie (tijdens de pauzes).
 • Lidmaatschap bij het Evangelisch College (t.w.v. € 60,- per jaar).
 • Toegang tot de Online Studiebijbel (t.w.v. € 160,- per jaar).
 • Ontvangst van hand-outs tijdens lessen en/of studieportaal.
 • Ontvangst van getuigschrift na afronding van het studiejaar.

Studiematerialen

Indien beschikbaar, wordt voor ieder vak een studiemodule aan de student uitgereikt. Dit studiemateriaal kan op twee manieren worden verkregen: schriftelijk en/of digitaal. Het bedrag fluctueert, maar aan de studiemodulen zijn gemiddeld de volgende kosten verbonden:

OnderdeelOmschrijvingKosten
Studiemodulen Je ontvangt hiervoor per studiejaar circa 8 tot 12 studiemodulen (schriftelijk en/of digitaal).circa € 300,-
Meer informatie over het studiemateriaal

Schriftelijk en/of digitaal

Voor de meeste vakken heeft het Evangelisch College eigen studiemodulen ontwikkeld. De leerstof van de studiemodulen is helder geschreven en overzichtelijk ingedeeld. Elk hoofdstuk wordt afgesloten met een aantal vragen over hetgeen is behandeld, zodat men zelf kan inschatten of men het bestudeerde gedeelte heeft begrepen en beheerst. Met behulp van de toegevoegde literatuurlijst kan men desgewenst aanvullende literatuur raadplegen.

Dit studiemateriaal kan zowel schriftelijk als digitaal worden verkregen.

 • Schriftelijk: Elke studiemodule wordt geleverd in een fraai afgewerkte EC-studiemap.
 • Digitaal: Bij de digitale variant krijg je als student het materiaal als PDF-bestanden aangeleverd per e-mail. Het is mogelijk om in deze bestanden aantekeningen te maken en pagina’s uit te printen.

Kosten

De aanschaf van de studiemodulen is voor iedere student (zowel B-niveau, A-niveau als toehoorders) verplicht. De kosten hiervoor bedragen:

 • Schriftelijk: circa € 25,- per studiemodule (dit is ruim 25% voordelig dan aanschaf via de Webshop).
 • Digitaal: circa € 20,- per studiemodule.
 • Schriftelijk en digitaal: hiervoor wordt de prijs van de schriftelijke module gerekend + een vaste meerprijs van € 12,50 voor elke digitale module.

Levering

Bij aanvang van het studiejaar worden de studiemodulen via de post opgestuurd. De verzendkosten (€ 7,50) worden hiervoor in rekening gebracht.

Op het studiemateriaal van het Evangelisch College rust copyright. Alle studiematerialen die worden uitgereikt (schriftelijk of digitaal) zijn bedoeld voor persoonlijk gebruik en mogen zonder schriftelijke toestemming niet verspreid worden onder derden.

Webshop

De studiemodulen van het Evangelisch College zijn voor geïnteresseerden ook te bestellen via onze webshop.

Aanmelden

Toelatingsvoorwaarden

 • Identiteit: Van (aspirant-)studenten wordt in de allereerste plaats verwacht dat zij de Heer Jezus Christus kennen als hun persoonlijke Verlosser, dat zij Hem willen dienen en dat zij hun leven in woord en daad op Hem afstemmen.
 • Leeftijd: De toelatingsleeftijd is voor het deeltijdonderwijs vastgesteld op minimaal 21 jaar.
 • Vooropleiding: Voor de Toerustingscursus Leiderschap gelden geen formele vooropleidingseisen.

Aanmeldingsprocedure

Stap 1: Aanmelden

Je meldt je aan via het online aanmeldingsformulier. Door het invullen van dit formulier geef je aan akkoord te gaan met de Algemene voorwaarden en de geloofsbelijdenis te onderschrijven.

Na het opsturen van het aanmeldingsformulier betaal je direct via iDeal het inschrijfgeld (€ 50,-).
Ben je al lid van het Evangelisch College? Dan betaal je geen inschrijfgeld.

Nadat het inschrijfgeld is betaald, ontvang je per e-mail een ontvangstbevestiging en een kopie van het ingevulde aanmeldingsformulier.

Stap 2: Verwerking van je aanmelding

Zodra het aanmeldingsformulier en het inschrijfgeld zijn ontvangen, nemen we je aanmelding in behandeling. Je ontvangt per e-mail vervolgens een definitieve bevestiging van je inschrijving.

Stap 3: Toegang studieportaal

Voorafgaand aan de opleiding ontvang je per e-mail bericht om je account voor het Studieportaal te activeren. Op het Studieportaal vind je alle belangrijke informatie voor je studie (rooster, mededelingen, documenten, contactgegevens, etc.).

Stap 4: Uitnodiging aanvang opleiding

Uiterlijk twee weken voor aanvang ontvang je per e-mail een uitnodiging voor de eerste collegedag. Het studiemateriaal krijg je via de post toegestuurd.

Veelgestelde vragen

Toerustingscursus Leiderschap

Vind je het lastig om te bepalen welke studie het beste bij jou zou passen? Neem dan zeker contact ons op. Soms kan een persoonlijk gesprek veel duidelijk maken. We helpen je graag verder!

Nee, op dit moment is dat niet mogelijk. Verreweg het grootste deel van het studiemateriaal is in het Nederlands en de lessen worden ook in het Nederlands gegeven.

Ja, er worden tijdens de schoolvakanties geen lessen of tentamens ingeroosterd. Tijdens de schoolvakanties is het administratiekantoor in Zwijndrecht eveneens gesloten. Hetzelfde geldt voor de officiële feestdagen.

Ja, dat is mogelijk. Alle locaties van onze opleidingen zijn toegankelijk voor rolstoelgebruikers.

Omdat je als toehoorder aan de cursus deelneemt (en dus geen tentamens aflegt en werkstukken maakt), worden er geen toelatingseisen gesteld. Om van de colleges en het studiemateriaal het meest profijt te hebben, is een hbo werk- en denkniveau gewenst.

Veelgestelde vragen over studiekosten

Nee, dat kan helaas niet. Als overheidsonafhankelijke instelling staat het Evangelisch College niet geregistreerd in het STAP-scholenregister.

Wel heeft het Evangelisch College studiefondsen die bedoeld zijn om studenten die de opleiding niet kunnen bekostigen financieel tegemoet te komen.

Mocht je hier nog vragen over hebben, neem dan contact op met dhr. Jan Kranendonk (adjunct-directeur financiën).

Het Evangelisch College streeft ernaar om haar niet-gesubsidieerde opleidingen tegen een zo laag mogelijk bedrag aan te bieden. Dit is onder meer mogelijk door giften van kerken en vrienden van de stichting, maar vooral ook door de belangeloze inzet, of acceptatie van slechts beperkte salariëring, van een aantal vaste medewerkers en docenten. Desondanks is het volgen van één van de opleidingen voor menig student een financieel offer.

Om studenten die de opleiding niet kunnen bekostigen financieel tegemoet te komen, heeft het Evangelisch College een studiefonds: Het ‘Van der Perk Studiefonds’. De oprichting van dit fonds werd mogelijk gemaakt in het academiejaar 2012-2013 dankzij een legaat uit de nalatenschap van dhr. P.J. van der Perk.

Studenten die kunnen aantonen dat zij over onvoldoende inkomsten beschikken om het collegegeld te betalen, kunnen uit dit fonds een tegemoetkoming aanvragen middels een digitaal aanvraagformulier. De tegemoetkoming bedraagt maximaal de helft van het verschuldigde collegegeld. De beoordeling van de aanvragen en de toewijzing van de tegemoetkomingen vinden plaats door de directie van het Evangelisch College. De toewijzing vindt plaats voor de periode van één jaar en dient daarna desgewenst opnieuw te worden aangevraagd. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

Van der Perk Studiefonds

 

Nee, dat kan helaas niet meer. De mogelijkheid tot fiscale aftrek van studiekosten gold t/m 2021. Vanaf 2022 is deze fiscale faciliteit stopgezet.

Wanneer je de voorgenomen studie vóór 1 september annuleert, dan ben je geen verdere kosten aan het Evangelisch College verschuldigd anders dan het inschrijfgeld.

Na 1 september ben je als student het collegegeld van één jaar (voor de opleiding waarvoor je bent ingeschreven) plus de kosten van het lesmateriaal (de studiemodulen) aan het Evangelisch College verschuldigd. Je dient dit bedrag te betalen ongeacht het aantal colleges dat je tijdens het collegejaar volgt. Er kan dus geen teruggave van dit gefactureerde bedrag plaatsvinden (noch geheel, noch gedeeltelijk) bij verandering in de studie, bij vroegtijdige studiebeëindiging, of bij welke andere situatie dan ook. Zie voor meer informatie de Algemene voorwaarden.

Op het Aanmeldingsformulier kan je aangeven of je het collegegeld en het lesmateriaal (studiemodulen) in één keer wilt betalen of middels een gespreide betaling. Bij gespreide betaling heb je de keuze uit:

 • Gespreide betaling in 10 termijnen: € 50,- toeslag (ongeacht de factuuromvang).
 • Gespreide betaling in 3 termijnen (eind september, eind november, eind januari): € 25,- toeslag (ongeacht de factuuromvang).

NB Bij voortijdige studiebeëindiging blijft de termijnbetaling van toepassing, totdat het volledige collegegeld + lesmateriaal van het betreffende collegejaar is betaald.

Voor eventueel bestelde studieboeken e.d. ontvang je als student tijdens het collegejaar per email één of meerdere facturen. Het bedrag dat op de factuur vermeld staat, wordt aan het einde van de maand waarin de factuur verkregen wordt via automatische incasso door het Evangelisch College geïnd.

Heb je nog een vraag?

Neem dan contact met ons op via onderstaand contactformulier.

Naam(Vereist)
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Leslocatie

Locatie
Lesmoment
Startmoment
Datum:
14 zaterdagen
Tijden:
09:15 tot 17:00 uur
Locatie:
Martuskerk
Adres:
Copernicusstraat 18, 3817 VJ, Amersfoort
Catering:
Inclusief koffie en thee
Contactpersoon:
EC – Elske van Dorp
Mededelingen

Studenten van de 1-jarige Toerustingscursus Leiderschap nemen deel aan de lessen van de Praktische Theologie (= het 5e jaar van de opleiding Theologie).