Theologische en praktische toerusting voor missionair werk

Als onderdeel van de opleiding Missionair Werk wordt in het voorjaar van 2024 de module ‘Kerk en cultuur’ aangeboden. In deze module kijk je naar de relatie tussen de kerk en de omringende cultuur. Er is aandacht voor de wijze waarop mensen tegen de wereld aankijken en daarin komen tot bepaalde (geloofs)overtuigingen. In deze cultuur zoekt de kerk naar mogelijkheden om contact te maken met andersdenkenden om het evangelie uit te dragen.

De module ‘Kerk en cultuur’ in het kort:

 • Aangeboden als onderdeel van de Opleiding Missionair Werk (hbo-niveau)
 • 4 inspirerende collegedagen in Veenendaal
 • 3 vakken met uitdagende en verdiepende (praktijk)opdrachten
 • Studiebelasting: 9 ec (= 252 studie-uren, inclusief lesdagen)
 • Studiekosten: € 895,- voor de volledige module

Inspirerende vakken

De module Kerk en cultuur bestaat uit de volgende vakken:

Wereldbeelden en wereldreligies

We leven in een pluriforme maatschappij met veel verschillende denkbeelden en religies. In dit vak kijk je naar wereldbeelden, wat de Bijbel daarover zegt en hoe je als missionair werker hier rekening mee kan houden. Het delen van het evangelie wordt beïnvloed door hoe we naar de wereld kijken. In het tweede deel kijk je specifiek naar de Islam als wereldreligie. Naast het christendom groeit de islam snel. Hoe benader je een moslim vanuit je christelijke achtergrond?

Aantal lesuren: 10
Aantal studie-uren: 3 EC (1 ec = 28 studiebelastingsuren)
Docent: Rien van der Toorn

Interculturele communicatie en pastoraat

Je leeft in deze maatschappij samen met mensen uit verschillende culturen. Ook in de kerk zien je vele culturen terug. Sterker nog, interculturaliteit in de kerk is van alle eeuwen. Wat cultuur is en hoe het je dagelijks leven beïnvloedt, komt in dit vak voorbij. In het tweede deel wordt cultuur gekoppeld aan pastoraat. Hoe sta je naast mensen die een andere culturele achtergrond hebben? Trauma en schaamte zijn belangrijke thema’s die voorbij komen.

Aantal lesuren: 10
Aantal studie-uren: 3 EC (1 ec = 28 studiebelastingsuren)
Docent: Sara van der Toorn-Mohie en Rien van der Toorn

Mondiaal christendom

De kerk groeit, tegen de verdrukking in, in de niet-westerse wereld. Op verschillende plaatsen vertoont het de kenmerken van cultuur waarin ze is ontstaan. Het is fascinerend op je in deze veelkleurigheid van de mondiale kerk te verdiepen. De uitbreiding van Gods koninkrijk over deze wereld is inspirerend en verrijkend. Dit vak geeft aandacht aan de kerk in verschillende de delen van de wereld.

Aantal lesuren: 10
Aantal studie-uren: 3 EC (1 ec = 28 studiebelastingsuren)
Docent: Robert Doornenbal

Wat levert het volgen van deze module je op?

 • Je krijgt handvatten om de cultuur te lezen en te begrijpen vanuit christelijk perspectief.
 • Je kunt met de aangeboden handvatten in een onbekende cultuur functioneren en aansluiting vinden om het evangelie uit te dragen.
 • Je krijgt inzicht in de verspreiding en impact van het christendom wereldwijd.
Niveau en studiebelasting

Studieniveau

De opleiding Missionair Werk wordt aangeboden op hbo-denk- en werkniveau. De opleiding proberen we zo goed mogelijk aan te laten sluiten op jouw (al dan niet beroepsmatige) missionaire context. Theorie en praktijk worden in de lessen met elkaar verbonden. De toetsing vindt dan ook voornamelijk plaats middels (praktijk)opdrachten.

Studiebelasting

De studiebelasting bedraagt 9 ec per module. Eén ec (european credit) staat voor 28 studie-uren. Als je de module binnen een half jaar wilt afronden, betekent dit een studiebelasting van circa 12,5 uur per week (inclusief lesdagen); uitgaande van 20 studieweken.

Studiekosten

Losse module

Het volgen van een losse module kost € 895,- per module.*
Dit bedrag is inclusief:

 • Deelname aan intervisie op de leslocatie
 • Diverse EC-studiemodulen als studiemateriaal bij verschillende vakken
 • Koffie en thee op de leslocatie
 • Lidmaatschap bij het Evangelisch College (t.w.v. € 60,- per jaar)
 • Toegang tot de Online Studiebijbel (t.w.v. € 160,- per jaar)
 • Ontvangst van certificaat na afronding van een module.

Kosten die niet zijn inbegrepen in het collegegeld:

 • (Facultatief) Mentoraat: Twee individuele begeleidingsgesprekken – meerprijs € 100,-
 • (Facultatief) Inspiratiedag: Deelname aan de jaarlijkse inspiratiedag op een locatie in het land – meerprijs € 75,-
 • Aanvullende literatuur: Als student kan je bij sommige vakken aanvullende literatuur nodig hebben voor lees- en/of verwerkingsopdrachten. Deze literatuur kan worden geleend in een (digitale) bibliotheek of worden aangeschaft.  
 • Herkansingen: Mocht een vak niet gehaald worden, dan kan via de webshop uitstel of een herkansing worden aangevraagd.

*Studiejaar 2023-2024

Veelgestelde vragen over studiekosten

Nee, dat kan helaas niet. Als overheidsonafhankelijke instelling staat het Evangelisch College niet geregistreerd in het STAP-scholenregister.

Wel heeft het Evangelisch College studiefondsen die bedoeld zijn om studenten die de opleiding niet kunnen bekostigen financieel tegemoet te komen.

Mocht je hier nog vragen over hebben, neem dan contact op met dhr. Jan Kranendonk (adjunct-directeur financiën).

Het Evangelisch College streeft ernaar om haar niet-gesubsidieerde opleidingen tegen een zo laag mogelijk bedrag aan te bieden. Dit is onder meer mogelijk door giften van kerken en vrienden van de stichting, maar vooral ook door de belangeloze inzet, of acceptatie van slechts beperkte salariëring, van een aantal vaste medewerkers en docenten. Desondanks is het volgen van één van de opleidingen voor menig student een financieel offer.

Om studenten die de opleiding niet kunnen bekostigen financieel tegemoet te komen, heeft het Evangelisch College een studiefonds: Het ‘Van der Perk Studiefonds’. De oprichting van dit fonds werd mogelijk gemaakt in het academiejaar 2012-2013 dankzij een legaat uit de nalatenschap van dhr. P.J. van der Perk.

Studenten die kunnen aantonen dat zij over onvoldoende inkomsten beschikken om het collegegeld te betalen, kunnen uit dit fonds een tegemoetkoming aanvragen middels een digitaal aanvraagformulier. De tegemoetkoming bedraagt maximaal de helft van het verschuldigde collegegeld. De beoordeling van de aanvragen en de toewijzing van de tegemoetkomingen vinden plaats door de directie van het Evangelisch College. De toewijzing vindt plaats voor de periode van één jaar en dient daarna desgewenst opnieuw te worden aangevraagd. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

Van der Perk Studiefonds

 

Nee, dat kan helaas niet meer. De mogelijkheid tot fiscale aftrek van studiekosten gold t/m 2021. Vanaf 2022 is deze fiscale faciliteit stopgezet.

Wanneer je de voorgenomen studie vóór 1 september annuleert, dan ben je geen verdere kosten aan het Evangelisch College verschuldigd anders dan het inschrijfgeld.

Na 1 september ben je als student het collegegeld van één jaar (voor de opleiding waarvoor je bent ingeschreven) plus de kosten van het lesmateriaal (de studiemodulen) aan het Evangelisch College verschuldigd. Je dient dit bedrag te betalen ongeacht het aantal colleges dat je tijdens het collegejaar volgt. Er kan dus geen teruggave van dit gefactureerde bedrag plaatsvinden (noch geheel, noch gedeeltelijk) bij verandering in de studie, bij vroegtijdige studiebeëindiging, of bij welke andere situatie dan ook. Zie voor meer informatie de Algemene voorwaarden.

Op het Aanmeldingsformulier kan je aangeven of je het collegegeld en het lesmateriaal (studiemodulen) in één keer wilt betalen of middels een gespreide betaling. Bij gespreide betaling heb je de keuze uit:

 • Gespreide betaling in 10 termijnen: € 50,- toeslag (ongeacht de factuuromvang).
 • Gespreide betaling in 3 termijnen (eind september, eind november, eind januari): € 25,- toeslag (ongeacht de factuuromvang).

NB Bij voortijdige studiebeëindiging blijft de termijnbetaling van toepassing, totdat het volledige collegegeld + lesmateriaal van het betreffende collegejaar is betaald.

Voor eventueel bestelde studieboeken e.d. ontvang je als student tijdens het collegejaar per email één of meerdere facturen. Het bedrag dat op de factuur vermeld staat, wordt aan het einde van de maand waarin de factuur verkregen wordt via automatische incasso door het Evangelisch College geïnd.

Aanmelding en toelating

Om deze module als student goed te kunnen volgen, moet je zelfstandig kunnen werken en heb je een hbo werk- en denkniveau nodig. Voor aanmelding van een losse module stellen we hieraan echter geen formele toelatingseisen. Twijfel je of het niveau haalbaar voor je is? Neem dan eerst contact met ons op.

Aanmeldingsprocedure

Stap 1: Aanmelden

Je meldt je aan via het online aanmeldingsformulier. Door het invullen van dit formulier geef je aan akkoord te gaan met de Algemene voorwaarden en de geloofsbelijdenis te onderschrijven.

Na het opsturen van het aanmeldingsformulier betaal je direct via iDeal het inschrijfgeld (€ 50,-).
Ben je al lid van het Evangelisch College? Dan betaal je geen inschrijfgeld.

Nadat het inschrijfgeld is betaald, ontvang je per e-mail een ontvangstbevestiging en een kopie van het ingevulde aanmeldingsformulier.

Stap 2: Verwerking van je aanmelding

Zodra het aanmeldingsformulier, het inschrijfgeld en de eventuele kopieën van diploma’s zijn ontvangen, nemen we je aanmelding in behandeling. Je ontvangt per e-mail vervolgens een definitieve bevestiging van je inschrijving.

Stap 3: Toegang studieportaal

Voorafgaand aan de start van de module ontvang je per e-mail bericht om je account voor het Studieportaal te activeren. Op het Studieportaal vind je alle belangrijke informatie voor je studie (rooster, mededelingen, documenten, contactgegevens, etc.).

Stap 4: Uitnodiging eerste lesdag

Uiterlijk twee weken voor aanvang ontvang je per e-mail een uitnodiging voor de eerste collegedag. Het studiemateriaal krijg je via de post toegestuurd en/of wordt op de leslocatie uitgedeeld.

Heb je nog een vraag?

Heb je nog een vraag die niet is beantwoord? Neem dan contact met ons op via onderstaand contactformulier.

Naam(Vereist)
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Overzicht leslocatie(s)

Locatie
Lesmoment
Startmoment
Datum:
4 zaterdagen
Tijden:
09:15 tot 17:00 uur
Locatie:
CTC Talent
Adres:
Wiltonstraat 2a, 3905 KW, Veenendaal
Catering:
Inclusief koffie en thee
Contactpersoon:
Hester Roos