Startdag Theologie & Sprekersroute

Op zaterdag 9 september vond een inspirerende, sfeervolle en historische warme startdag plaats van de opleidingen Theologie en de Sprekersroute. Meer dan 50 aanwezige studenten kwamen samen in ons onderwijscentrum in Zwijndrecht om hun studie af te trappen. Na inleidende woorden van docent Nieuwe Testament, Metta Wierenga, werd door Marianne Visser en Evert Leeflang praktische voorlichting gegeven over het hoe en wat van het studeren bij het Evangelisch College.

Kennismaking

Daarna was het tijd voor kennismaking in de zes verschillende groepen die aanwezig waren: Amersfoort, Zwijndrecht, Meppel, Rotterdam, het Afstandsonderwijs en de Sprekersroute (Amsterdam). Bijzonder om te horen van zoveel persoonlijke verhalen, dromen en de concrete leiding van God in levens. Voor de betrokken docenten die de kennismaking begeleiden, naast bovengenoemden waren dat Nathan Witkamp en Jirska van Hooijdonk, is dit doorgaans het hoogtepunt van de dag.

Studievaardigheden

Na een goede lunch, dankzij de inspanningen van Charlotte van den Berge, en veel gezelligheid was het tijd voor het middagprogramma: studievaardigheden. Onder leiding van Evert werd eerst stilgestaan bij je eigen opstelling en motieven als student: wat voor student ben je? Een korte test wees uit of je als student een Paulus, Jona, koning Belsassar of Martha was. Een testje met een knipoog, maar ook met een serieuze ondertoon. Want het kennen van je sterkten en zwakten als student doet er écht toe in de soms uitdagende praktijk van het studeren.

Tijdens het tweede deel van de middag, terwijl ondertussen de temperatuur in het leslokaal apocalyptische vormen begon aan te nemen, werd het studievaardighedenspel gespeeld. In kleine groepjes werd met opdrachten kennisgemaakt met diverse facetten van de studie: vakomschrijvingen, zelfstandig studeren, tentamenvoorbereiding en onderzoek doen. Gelukkig kon dit verspreid door heel het onderwijscentrum, waardoor voor één keer tijdens de studie, de studenten de (lager gelegen en dus koelere) plekken mochten bezetten die normaliter voor de coördinatoren en docenten zijn voorbehouden.

Hoogtepunt

Startdagen zijn altijd hoogtepunten. Er is weinig vergelijkbaar met de mooie mix van enthousiasme, verwachting en ontmoeting die ze telkens weer brengen. Als opleiding hebben we er ontzettend veel zin in om met deze mooie groep studenten – samen met natuurlijk al die andere mooie ouderejaarsstudenten van ons – aan de slag te gaan dit jaar. Dieper Gods Woord en zijn openbaring in: samen leren, verrast, aangescherpt en verrijkt worden en telkens weer verwonderd raken over wat je ziet, hoort en leest. Het collegejaar is 2023/2024 is veelbelovend van start gegaan!

Uitgelichte berichten