Hineni: Heer, hier ben ik

Deze zomer werd ik bepaald bij het Hebreeuwse woord ‘Hineni’, wat betekent: ‘hier ben ik’ (letterlijk: zie, ik). Het is een woord dat we tegenkomen in het Oude Testament wanneer God mensen roept en de mens daarop antwoordt: hineni, Heer, hier ben ik.


Hineni in de Bijbel
Abraham antwoordt drie keer met hineni in de geschiedenis wanneer God hem vraagt zijn zoon Izaäk te offeren (Gen. 22). Als Mozes bij de brandende braamstruik door God wordt geroepen, dan antwoordt hij met hineni (Ex. 3). Samuël zegt hineni wanneer hij ’s nachts door God geroepen wordt (1 Sam. 3). Ook de profeet Jesaja antwoordt op Gods vraag ‘Wie zal ik sturen?’ met hineni, zend mij (Jes. 6). En zo zijn er meer voorbeelden te noemen waar God spreekt en de mens antwoordt. En telkens blijkt dat er een overgave schuilgaat achter dit woord. Het is één en al aandachtig zijn, beschikbaar zijn om werkelijk te kunnen en willen luisteren, zonder afleiding en met een bereidheid God te gehoorzamen.

God roept mensen
Deze zomer raakte ik dan ook weer onder de indruk van het besef God mensen roept. Het is Zijn terugkerende verlangen om mensen te gebruiken in Zijn plan met deze wereld. We lezen het keer op keer in de Bijbel. God roept mensen om Hem te volgen. Wij mogen antwoorden met hineni. Hij wil ons gebruiken om Zijn Koninkrijk zichtbaar te maken.

Heer, boven alles wat tijd en aandacht vraagt, wil ik voor U beschikbaar zijn

Een gebed
In een wereld waar zoveel om ons heen om aandacht schreeuwt en waarin we zelf ook aandacht willen geven aan zoveel verschillende zaken, is het woord hineni deze zomer als een gebed voor me geworden: Heer, boven alles wat tijd en aandacht vraagt, wil ik voor U beschikbaar zijn. Hineni geeft zo uiting aan het verlangen om aandachtig te willen zijn voor Gods Geest in het dagelijks leven. Om tijd te nemen om de Bijbel te lezen en met rust en aandacht te bidden, zodat je Gods stem kunt verstaan en Zijn leiding kunt ervaren in je leven. Ik merk dat dit ‘hineni-gebed’ mij helpt om hierin bewustere keuzes te maken, zodat er ruimte ontstaat voor Gods Geest om in en door mij heen te werken.

En met dit eenvoudige gebed wil ik dan ook heel graag het nieuwe studiejaar ingaan: Hineni, Heer, hier ben ik. Amen.  

Jesse van Nes
algemeen directeur

Uitgelichte berichten