Nieuw! Toerustingscursus Leven met een Missie

Het Evangelisch College biedt met ingang van het seizoen 2018-2019 de toerustingscursus Leven met een Missie aan. Deze cursus legt een basis voor een missionaire levenshouding en bestaat uit vijf zaterdagen of tien avonden.

Leven met een Missie is een cursus voor iedereen die zoekt naar hoe je vanuit Gods missie een getuige van Jezus kunt zijn voor de mensen om je heen. De cursus ondersteunt om vanuit Gods Woord en de gevoeligheid voor Zijn Geest op een relevante en eigentijdse manier een brug te slaan naar anderen. Naast de Bijbelse basis over Gods missie met en in deze wereld, wordt er in de lessen nagedacht over diverse aspecten van cultuur en communicatie; de plaats en de rol van de kerk; jouw persoonlijke roeping en de dagelijkse praktijk.
De cursus wordt jaarlijks op verschillende locaties gegeven. Medio juni worden de cursuslocaties op de website van het Evangelisch College bekend gemaakt.

Gezocht: kerken
Het Evangelisch College biedt de cursus bij voorkeur aan in samenwerking met lokale gemeenten. Wie interesse heeft om deze cursus in zijn kerk aan te bieden kan contact opnemen met cursuscoördinator Quint Haneveld: q.haneveld@evangelisch-college.nl.

Uitgelichte berichten