Mini-symposium en boekpresentatie ‘Een ontmoeting met de Vroege Kerk’

Op vrijdagmiddag 26 april 2019 vindt in Zwijndrecht een mini-symposium plaats rondom de presentatie van het boek ‘Door Christus aangesproken: Een ontmoeting met de Vroege Kerk’ onder redactie van dr. N. Witkamp en prof. dr. M.A. van Willigen.

Dit boek is tot stand gekomen door een bijzondere samenwerking tussen het Evangelisch College en Stichting Bijbeluitleg Vroege Kerk en bevat diverse artikelen van negen deskundigen op het gebied van het Vroege Christendom. Bedoeld voor een breed publiek werden de hoofdstukken oorspronkelijk als artikel gepubliceerd in het e-magazine Marturia (een uitgave van het Evangelisch College). Ter gelegenheid van het 10-jarig jubileum van Marturia worden deze artikelen nu in boekvorm gepubliceerd. Een belangrijke rode draad in het boek is de vroegchristelijke overtuiging dat het Christus alleen is die de mens met God verzoent en eeuwig leven schenkt. Wie de Vroege Kerk ontmoet, mag zich door Christus aangesproken weten!

Mini-symposium
Op vrijdagmiddag 26 april zal het boek in Zwijndrecht gepresenteerd worden. In een aansluitend mini-symposium zullen de twee redacteurs nader ingaan op de wijze waarop de Vroege Kerk zich door Christus wist aangesproken en hoe dit ons vandaag kan inspireren. Dr. Nathan Witkamp van het Evangelisch College houdt een lezing over: Johannes en de rover – Een uitnodiging tot Christusgelijkvormigheid. Prof. dr. Marten van Willigen van Stichting Bijbeluitleg Vroege Kerk houdt een lezing over: Hoe leert Chrysostomus ons om niet-gelovigen blijvend te bereiken? De bijeenkomst start om 13.30 uur en vindt plaats in het EC-onderwijscentrum in Zwijndrecht, Anjerstraat 79. De toegang is gratis. Aanmelden kan tot uiterlijk 24 april op de website van het Evangelisch College: www.evangelisch-college.nl/door-Christus-aangesproken.

Evangelisch College
Het Evangelisch College is een interkerkelijk opleidingsinstituut voor volwasseneneducatie dat deeltijdopleidingen en cursussen aanbiedt op het gebied van de Bijbel, Theologie, Missionair Werk en Pastoraat. Verspreid over ruim 60 leslocaties in Nederland volgen jaarlijks ruim 1500 studenten een opleiding of cursus bij het Evangelisch College.

Stichting Bijbeluitleg Vroege Kerk
De Stichting Bijbeluitleg Vroege Kerk wil een brug slaan tussen de Vroege Kerk en de kerk van vandaag. Dit doet zij door het publiceren van boeken en verzorgen van lezingen. In 2019 heeft de stichting een leerstoel Bijbeluitleg Vroege Kerk (TUA) opgericht.

Uitgelichte berichten