Door Christus aangesproken: een ontmoeting met de Vroege Kerk

Op vrijdagmiddag 26 april 2019 vindt er in het Onderwijscentrum van het Evangelisch College in Zwijndrecht een mini-symposium plaats rondom de presentatie van het boek:Door Christus aangesproken

Een ontmoeting met de Vroege Kerk

Dr. N. Witkamp en dr. M.A. van Willigen (red.)


Informatie over het programma

Informatie hierover volgt nog.

Informatie over het boek

Deze ontmoeting met de Vroege Kerk bundelt diverse bijdragen van negen deskundigen op het gebied van het Vroege Christendom. De hoofdstukken gaan in op het lezen en uitleggen van de Schrift in de Vroege Kerk, op de wijze van gedenken van Christus’ werk in de Vroege Kerk, en op het navolgen van Christus in de Vroege Kerk.

Onderwerpen die aan de orde komen zijn onder meer de relatie tussen de Schrift en het geheel van de Apostolische overlevering, de uitleg van de moeilijke passage ‘Uw kinderen tegen de rots’ uit Psalm 137 en de wijze waarop Johannes Chrysostomus met zijn preken over Jozef een breed publiek wist aan te spreken. Als rode draad doorheen het boek loopt de vroegchristelijke overtuiging dat het Christus alleen is die de mens met God verzoent en eeuwig leven schenkt: Solus Christus!

Prijs€ 14,95
RedactieM.A. van Willigen, N. Witkamp
UitgaveHardcover, 176 pagina’s
UitgeverUitgeverij Groen
VerschijningsdatumApril 2019
ISBN9789088972157