Door Christus aangesproken: een ontmoeting met de Vroege Kerk

Ter gelegenheid van het 10-jarig jubileum van het e-magazine Marturia, vindt op vrijdagmiddag 26 april 2019 een mini-symposium plaats rondom de presentatie van het boek:

Door Christus aangesproken Een ontmoeting met de Vroege Kerk

Dr. N. Witkamp en dr. M.A. van Willigen (red.)


Dit boek is tot stand gekomen door een bijzondere samenwerking tussen het Evangelisch College en Stichting Bijbeluitleg Vroege Kerk en bevat diverse artikelen van negen deskundigen op het gebied van het Vroege Christendom. Rondom de boekpresentatie wordt een mini-symposium georganiseerd waarin de auteurs nader zullen ingegaan op de wijze waarop de Vroege Kerk zich door Christus wist aangesproken en hoe dit ons vandaag kan inspireren. Een ieder is voor zowel de presentatie als het aansluitend mini-symposium van harte uitgenodigd!

Programma

Tijd Onderwerp
13.30 uur Opening en inleiding Jesse van Nes MA, adjunct-directeur Evangelisch College
13.45 uur Overhandiging eerste exemplaar Drs. Jan Jaap Karsten, Royal Jongbloed
14.00 uur Lezing 1: Johannes en de rover. Een uitnodiging tot Christusgelijkvormigheid. Dr. Nathan Witkamp, Evangelisch College
14.30 uur Muzikaal intermezzo Grace Maurer-Witkamp
14.40 uur Lezing 2: Hoe leert Chrysostomus ons om niet-gelovigen blijvend te bereiken? Prof. dr. Marten van Willigen, Stichting Bijbeluitleg Vroege Kerk
15.15 uur Afsluiting (Aansluitend hapje en drankje) Jesse van Nes, MA
De boekpresentatie vindt plaats in het EC-onderwijscentrum in Zwijndrecht, Anjerstraat 79. De toegang is gratis.
Informatie over het boek
“Deze ontmoeting met de Vroege Kerk bundelt diverse bijdragen van negen deskundigen op het gebied van het Vroege Christendom. Bedoeld voor een breed publiek werden de hoofdstukken oorspronkelijk als artikel gepubliceerd in het e-magazine Marturia (een uitgave van het Evangelisch College). De auteurs schreven hun bijdragen vanuit hun eigen specialisme en met hun eigen expertise. Onderwerpen die aan de orde komen zijn onder meer de relatie tussen de Schrift en het geheel van de Apostolische overlevering, de uitleg van de moeilijke passage ‘Uw kinderen tegen de rots’ uit Psalm 137, het ontstaan van de christelijke feesten, en de wijze waarop Johannes Chrysostomus met zijn preken over Jozef een breed publiek wist aan te spreken. De afsluitende bijdrage laat op overtuigende wijze zien dat twijfel aan de betrouwbaarheid van het geloof van alle tijden is en hoe de Vroege Kerk hierop reageerde. Als rode draad doorheen het boek loopt de vroegchristelijke overtuiging dat het Christus alleen is die de mens met God verzoent en eeuwig leven schenkt. Wie de Vroege Kerk ontmoet, mag zich door Christus aangesproken weten!”
Prijs € 14,95
Redactie M.A. van Willigen, N. Witkamp
Uitgave Hardcover, 176 pagina’s
Uitgever Uitgeverij Groen
Verschijningsdatum April 2019
ISBN 9789088972157

Aanmelden

Aanmelden is niet meer mogelijk.