Samenwerkingsovereenkomst gesloten met Centrum voor Bijbelonderzoek

Als Evangelisch College zijn we blij te kunnen meedelen dat we recentelijk een partnerschap zijn aangegaan met het Centrum voor Bijbelonderzoek. Vanuit een vergelijkbare identiteit zullen we onderzoeken in hoeverre we elkaar kunnen versterken op het gebied van beschikbare mensen, middelen, kennis en expertise. Ook zullen we gebruik gaan maken van elkaars communicatie- en PR-kanalen.

Het Centrum voor Bijbelonderzoek (CvB) is bekend om de uitgave van de Studiebijbel, welke zowel schriftelijk als ook online en als app te verkrijgen is.

Als partnerorganisaties zien we mogelijkheden tot synergie in onze kernactiviteiten: het aanbieden van Bijbelstudiemateriaal en het aanbieden van (theologisch) onderwijs.