Marturia: E-magazine Vroege Kerk

Marturia wordt aangeboden als gratis e-magazine en mag vrijblijvend worden verspreid.

In het algemeen biedt Marturia een platform om te getuigen van het christendom van de eerste eeuwen, tot inspiratie van de Kerk van vandaag. Meer specifiek wil Marturia een brugfunctie vervullen tussen academie en geloofsgemeenschap en zo een bijdrage leveren aan de bevordering van een verantwoord historisch bewustzijn van de hedendaagse kerk.

Lees de meest recente editie

Alle edities van Marturia zijn als PDF-bestand beschikbaar. Deze bestanden zijn kosteloos te downloaden en desgewenst uit te printen.