“God liet mij zien dat Hij voor mij zorgt, dwars door alles heen”

Marja Krans is sinds 2020 aangesteld als docent en opleidingscoördinator voor de opleiding Pastorale Hulpverlening van het Evangelisch College. Ze was al eerder betrokken als docent bij de ETS-Bijbelcursus. Zelf heeft ze ook veel in de schoolbanken gezeten. Onlangs rondde ze haar studie Toegepaste Psychologie af waarbij ze een thesis schreef over het effect van echtscheiding op de identiteit van christenen. Een onderwerp wat haar nauw aan het hart ligt. Hoe gebruikt Marja haar levensverhaal om anderen te helpen?

Marja groeide op in een warm levendig gezin met vijf kinderen. Ze startte in haar tienertijd een zoektocht naar andere geloven. Op de middelbare school ontdekte ze dat er meer geloofsrichtingen waren dan de Baptistengemeente waar ze deel van uitmaakte. “Nieuwsgierig als ik was, ontstond er een serieuze zoektocht met twee vrienden naar het ‘ware geloof’. Op bezoek bij en corresponderen met de leider van de Hare Krishna’s (maar ja dat celibaat) en flirten met het boeddhisme (maar oh… dat mediteren). Door wat ik ondertussen in verschillende kerken zag gebeuren, met name richting mensen die aan de rand van de maatschappij stonden, raakte ik meer en meer van het systeem kerk verwijderd en vond ik de God van liefde ver te zoeken.”

God vond mij

“In de tussentijd rondde ik de middelbare school af en ging ik studeren aan de Pedagogische Academie in Almelo. In het laatste jaar van mijn studie heeft God me echt in de kraag gegrepen en sprak tot mij door Psalm 139. Waar ik al die jaren gezocht had naar een God van dichtbij, ervoer ik terwijl deze psalm voor me gelezen werd, Zijn liefdevolle aanwezigheid; ik had gezocht, Hij had mij altijd vastgehouden. Op Zijn uitnodiging om mijn leven aan Hem (terug) te geven kon ik alleen maar positief antwoorden. Dit betekende dat ik mijn leven moest omgooien. In plaats van orthopedagogiek studeren in Groningen werd het een jaarprogramma in een creatief team bij Operatie Mobilisatie; een internationale christelijke organisatie die zich richt op de verspreiding van het christelijk geloof. Enerzijds om me verder te verdiepen in theologie en anderzijds om het geloof te verspreiden onder studenten. Het was een boeiend jaar waarin duidelijk werd dat God voor me zorgde, dwars door alles heen. Een les die ik later hard nodig zou hebben.”

Essentiële keuze

“Daarna ging ik Godsdienstwetenschappen studeren aan het Centrum voor Bijbelse Vorming (CBVB, nu alleen nog de ETF) in Heverlee, België, waarbij ik mijn kerkelijk jaar ging doen bij de Vormingsschool. Hier werd ik eerst niet toegelaten. De toenmalige directrice zag gaven en talenten genoeg, maar twijfelde of ik wel echt een discipel was. Wat was ik gepikeerd, om tenslotte toe te geven dat ik inderdaad niet ieder gebied van mijn leven aan God had toevertrouwd. Ik maakte deze voor mij essentiële keuze: niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij. Een totaal andere manier van leven, die ook bij me past. Als ik ergens van overtuigd ben, dan ga ik er minstens 100% voor.”

Alleengaande moeder

 “De Vormingsschool werd mijn werk; wat heb ik intens genoten van het contact met de studenten in de lessen communicatieve vaardigheden, Bijbelse begrippen. Zo kostbaar om Leer en leven aan elkaar te mogen verbinden in supervisie aan studenten; een prachtige tijd waarin ik mijn man leerde kennen. Nadat hij ook de opleiding had afgerond vertrokken we naar Friesland waar hij zijn kerkelijk jaar ging doen, gericht op het stichten van een (interculturele) gemeente. Ons huwelijk werd verrijkt met een prachtige dochter. Daarnaast begon ik met Metanoia training & coaching, waar ik als trainer en counselor aan de slag ging. Na 9 jaar beëindigde hij het huwelijk. ‘Scheiden’ kwam niet voor in mijn christelijke woordenboek. Toch was ik opeens een gescheiden vrouw. Alle dromen van samen in een bediening staan, waren met één telefoontje voorbij.”

“De veertien jaar als alleengaande moeder waren niet eenvoudig, maar brachten me dicht bij de Vader. Ik probeerde alle ballen in de lucht te houden: een lieve moeder zijn, verantwoord opvoeden, kostwinner zijn, papieren halen om mijn beroep uit te kunnen oefenen en me verhouden tot de kerk. Wat was ik dankbaar voor de lieve vrienden om mij heen.”

‘Scheiden’ kwam niet voor in mijn christelijke woordenboek. Toch was ik opeens een gescheiden vrouw. Alle dromen van samen in een bediening staan, waren met één telefoontje voorbij.

PowerParent

“Na 26 jaar in Drachten te hebben gewoond, verhuisden Nico en ik naar Roosendaal vanwege zijn nieuwe baan in Zwijndrecht, België: een enorme verandering kun je je voorstellen. Van nieuwbouw naar een monument, van Friezen naar Brabanders. En hoe zou de Heer ons nu verder leiden? Stichting Herstel en de EO waren gestopt met activiteiten gericht op herstel en bemoediging van alleengaande ouders. In het verleden hadden we gezegd dat wanneer dit ooit weg zou vallen, wij dit misschien zouden moeten oppakken. Sinds 2019 is PowerParent actief (www.powerparent.nl), een stichting gericht op herstel en bemoediging van alleengaande ouders, door de enige echte PowerParent: God zelf.”

Afstuderen als Toegepast Psycholoog

“Vanuit deze stichting mocht ik afstuderen, waarbij ik onderzoek deed naar het effect van echtscheiding op de identiteit van Bijbelgetrouwe christenen. Dit legde op een pijnlijke manier bloot hoeveel verdriet en gebrokenheid er binnen de kerk is rondom dit thema en hoe we vaak handelingsverlegen zijn en mensen onbedoeld verder kunnen beschadigen. Juist in die gebrokenheid is God; Christus strekt zich uit naar Zijn kinderen. Mijn verlangen is hier een actieve rol in te mogen spelen richting de kerken door in gesprek te gaan met predikanten en pastorale werkers, om dit thema op een nieuwe manier onder de aandacht te brengen.” 

Evangelisch College

“In 2020 werd ik aangenomen bij het Evangelisch College als vakdocent en opleidingscoördinator voor de opleiding Pastorale Hulpverlening. In het verleden was ik al op verschillende locaties betrokken bij de ETS-Bijbelcursus en heb ik meegewerkt aan het ontwikkelen van de modules Groepsdynamiek en Pastorale gespreksvoering. Ik verzorg nu onder meer lessen pastoraat in Zwijndrecht en Meppel. Daarnaast mag ik meebouwen aan de verduurzaming van de opleiding. Ik geniet ervan om door te mogen geven aan anderen die ook weer kunnen doorgeven, om zo een impact te hebben op de omgeving met Gods Woord. Wat ik wil overdragen is het belang van dicht bij Christus en dicht bij jezelf blijven. Hij strekt zich uit naar ons en nodigt uit tot relatie met de Vader. Zo kostbaar!”

 

   

     

Marja in het kort: 

Naam: Marja Krans
Leeftijd: 56
Gezin: Getrouwd met Nico, twee dochters en één zoon
Geboorteplaats: Beilen
Woonplaats: Roosendaal
Kerk: Open Thuis Gemeente Drachten
Studies: Pedagogische Academie, Voorgezette Opleiding supervisie, Godsdienstwetenschappen en Toegepaste Psychologie (BSc)
Hobby’s: Saxofoon spelen, lezen, koken voor inspirerende avonden met gasten