Samengevat:

   In vier jaar tijd de héle Bijbel door

   2 avonden of 1 zaterdag per maand les

   5 uur studiebelasting per week (incl. lessen)

   55 leslocaties en via afstandsonderwijs

   € 325,- per cursusjaar

Inleiding

De Bijbelcursus van de Evangelische Toerusting School (ETS) is er voor iedereen die de Bijbel beter wil leren kennen, begrijpen en toepassen. Met welke voorkennis je ook aan de cursus begint, je zult merken dat je door deze cursus blijft groeien in geloof en God beter zult leren kennen.

Veel gestelde vragen over de gevolgen van het coronavirus

In het studiejaar 2019-2020 hebben we in de periode van maart t/m mei de lessen op de leslocatie vervangen door video-colleges. Voor het studiejaar 2020-2021 zijn we voornemens vanaf september weer klassikaal les te geven. Hierbij zullen we de voorschriften en richtlijnen van het RIVM in acht nemen. Concreet betekent dit dat we met de verhuurders van elke locatie afspraken maken over de te volgen protocollen en over hoe de 1,5 meter afstand gewaarborgd wordt. Bij de meeste locaties is dit goed geregeld. Daar waar het toch niet mogelijk blijkt om op een veilige manier klassikaal les te kunnen geven, zullen we een passend alternatief zoeken (denk aan splitsing van de groep of het (tijdelijk) uitwijken naar een andere leslocatie). Cursisten worden hierover tijdig geïnformeerd. Zolang als de maatregelen rondom corona gelden, zullen de video-colleges die we ontwikkelen voor het ETS-Afstandsonderwijs ook zonder extra kosten beschikbaar worden gesteld aan de cursisten die de lessen normaal gesproken op hun eigen leslocatie volgen. We doen dit ten behoeve van cursisten die omwille van hun gezondheid de lessen (soms) niet kunnen (of willen) bijwonen.

Als je om gezondsheidsredenen en/of uit voorzorgsmaatregelen (nog) niet in een groep les wilt volgen, dan adviseren we je om gebruik te maken van het ETS-Afstandsonderwijs. Je volgt dan de gehele cursus zelfstandig, gebruikmakend van video-colleges en het digitale studieportaal ‘ETS-online’. Eventueel kan je in het volgende studiejaar alsnog overstappen van ETS-Afstandsonderwijs naar een leslocatie naar keuze, omdat beide programma’s aan elkaar gelijk zijn.

Vanwege het coronavirus zijn onze fysieke open dagen tijdens het studiejaar 2019-2020 niet doorgegaan. Ter vervanging organiseerden we een informatiewebinar over de ETS. In september 2020 organiseren we proeflessen op verschillende leslocaties. Hierbij wordt rekening gehouden met de richtlijnen van het RIVM.

Aanmelden proefles

Ja, het is nog mogelijk om je aan te melden voor het studiejaar 2020-2021. Doe dit dan vóór 1 september, zodat we je op tijd van alle informatie en studiematerialen kunnen voorzien.

In verband met COVID-19 hanteren we op elke cursuslocatie een maximum aantal deelnemers om zo de 1,5 afstand te kunnen waarborgen. Als het maximum aantal deelnemers op een cursuslocatie is bereikt, dan wordt dit aangegeven op de pagina met informatie over de betreffende cursuslocatie en op het aanmeldingsformulier.

Wat te doen als de gewenste cursuslocatie ‘vol’ is?

  1. Bekijk of het mogelijk is om je aan te melden voor een nabijgelegen cursuslocatie. Het is dan altijd mogelijk om op een later moment alsnog de overstap te maken naar de gewenste cursuslocatie, zodra hier weer ruimte is. Geef deze wens dan per e-mail aan ons door.
  2. Overweeg om vooralsnog gebruik te maken van het ETS-Afstandsonderwijs. Zodra er weer ruimte is op de gewenste cursuslocatie, krijg je alsnog de mogelijkheid om de overstap te maken. Geef deze wens dan per e-mail aan ons door.
  3. Stuur ons een bericht en vraag of we je op de wachtlijst zetten. Mocht er dan een plek vrijkomen dan informeren we je hier over. 

Load More

Waarom de ETS-Bijbelcursus volgen?

  • Je wilt groeien in geloof. 
  • Je wilt de hele Bijbel doorlezen.
  • Je wilt meer wilt begrijpen van de grote lijn en de samenhang van de Bijbel.
  • Je wilt meer leren over de achtergrond van de Bijbel.
  • Je wilt betrokken worden bij de Bijbelse boodschap voor het leven van alledag.
  • Je wilt leren van medegelovigen, over kerkmuren heen.
  • Je wilt toegerust wilt worden voor een taak in de kerk.

Hoe is de cursus opgezet?

Wanneer je de ETS-Bijbelcursus volgt, lees je in vier jaar de hele Bijbel door; alle Bijbelboeken komen hierbij aan bod. Ieder jaar wordt ook een thema besproken, dat je helpt om de Bijbel beter te kunnen lezen. Per jaar volg je in totaal 18 lessen: 9 lessen Oude Testament en 9 lessen Nieuwe Testament, van elk 2,5 uur. In de lessen wordt aandacht besteed aan de achtergronden, context, thema’s, moeilijke passages en de boodschap van ieder Bijbelboek.

  Cursusinhoud

Hoeveel tijd vraagt het?

Deze cursus vraagt een tijdsinvestering van gemiddeld vijf uur per week. Je besteedt deze tijd aan het lezen van het Bijbelboek, het vergaren van aanvullende informatie op ETS-online en het volgen van de lessen.

Waar wordt de cursus gegeven?

De cursus wordt aangeboden op ruim 55 cursuslocaties, verspreid over heel Nederland. Iedere locatie heeft een eigen docent Oude Testament en een eigen docent Nieuwe Testament. Op iedere cursuslocatie wordt hetzelfde programma aangeboden, zodat je een gemiste les gemakkelijk in kunt halen op een andere locatie.

  Cursuslocaties

Hoe wordt de cursus gewaardeerd door huidige cursisten?

1100

Jaarlijks volgen ruim 1100 cursisten de ETS-Bijbelcursus.

8,4

De cursus wordt door cursisten gemiddeld gewaardeerd met een 8,4.