Algemeen

Samengevat:

   3-jarige deeltijdopleiding hbo-niveau 100 ec

   Te volgen als toehoorder of als student

   4 tot 16 uur studiebelasting per week

   Meppel (za) en Zwijndrecht (vr)

   € 650,- tot € 1600,- per jaar

Inleiding

De opleiding Pastorale Hulpverlening van het Evangelisch College is een driejarige deeltijdopleiding op hbo-niveau. De opleiding is bedoeld voor hen die een liefde hebben voor God én mensen en opgeleid willen worden tot pastoraal werker om hiermee (al dan niet beroepsmatig) actief te zijn in de kerk of organisatie of zelf een eigen hulpverleningspraktijk te beginnen.

Aanmelden     Bezoek een Open dag     Stel een vraag    Infowebinar terugkijken

Veel gestelde vragen over de gevolgen van het coronavirus

In het studiejaar 2019-2020 hebben we in de periode van maart t/m juli de lessen op alternatieve wijze digitaal aangeboden (o.a. door videocolleges en online lessen via Zoom). Voor het studiejaar 2020-2021 zijn we voornemens vanaf september weer klassikaal les te geven. Hierbij zullen we de voorschriften en richtlijnen van het RIVM in acht nemen. Concreet betekent dit dat we met de verhuurders van elke locatie afspraken maken over de te volgen protocollen en over hoe de 1,5 meter afstand gewaarborgd wordt. Studenten worden hierover door ons geïnformeerd. Mocht het toch niet mogelijk blijven om op een veilige manier klassikaal les te kunnen geven, dan zal er een passend digitaal alternatief worden aangeboden. Zie ook ons coronablog voor actuele informatie.

Ja, het is nog mogelijk om je aan te melden voor het studiejaar 2020-2021. Doe dit dan vóór 1 september, zodat we je op tijd van alle informatie en studiematerialen kunnen voorzien.

Load More

Waarom de opleiding Pastorale Hulpverlening volgen?

  • Je wilt een deeltijdopleiding in kunnen passen in een werkzaam leven.
  • Je wilt vanuit een stevig bijbels-theologisch fundament opgeleid worden tot pastoraal werker.
  • Je wilt pastorale vaardigheden ontwikkelen om daadwerkelijk van betekenis te kunnen zijn in het leven van een ander.
  • Je wilt brede kennis opdoen om een verantwoorde inschatting te maken van de pastorale situatie.
  • Je hebt de geestelijke stabiliteit om een bestendige rol te kunnen spelen in het leven van een ander.

Hoe is de opleiding opgezet?

De opleiding is een gedegen combinatie van theorie en praktijk. Het bijzondere van de opleiding is dat je, naast dat je veel informatie vergaart over de pastorale praktijk, ook veel kennis van de Bijbel opdoet: een unieke combinatie van pastoraat en (bijbelse- en systematische) theologie! Tijdens de colleges wordt deze relatie tussen de theologische vakken en het pastoraat duidelijk uiteengezet. Daarnaast maak je kennis met het goede dat de psychologie te bieden heeft. Je ontwikkelt pastorale vaardigheden, die je in leert zetten in de praktijkopdrachten en de stages.
Jaarlijks zijn er tien lesdagen en een praktijkdag. Daarnaast vraagt de opleiding veel zelfstudie en het uitvoeren van praktijkopdrachten.

Zie voor meer informatie: Curriculum.

Wat is het niveau en de studiebelasting?

De opleiding wordt gegeven op hbo-niveau en kan gevolgd worden als Student of als Toehoorder.
Als student volg je de lessen en maak je ook tentamens en opdrachten en voer je praktijk- en stageopdrachten uit. Als je de volledige opleiding in drie jaar wilt afronden, ben je ongeveer zestien uur per week kwijt aan de studie. Als toehoorder ben je ongeveer vier uur per week kwijt; je volgt dan alleen de lessen.

StudieniveauOmschrijvingStudiebelasting
Student Lessen
Tentamens
Opdrachten
Praktijk & stage
± 16 uur p/w
Toehoorder Lessen± 4 uur p/w

Wat zijn de mogelijkheden na de studie?

Na het volgen van deze opleiding heb je veel kennis over de Bijbel opgedaan en heb je geleerd deze kennis op verantwoorde wijze te gebruiken in het pastoraat. Door de praktijkopdrachten en de stage heb je ook de benodigde praktische pastorale vaardigheden opgedaan om als pastoraal werker te kunnen functioneren. Hierdoor ben je opgeleid om (al dan niet beroepsmatig) aan de slag te gaan als pastoraal hulpverlener in een kerk, (zorg)instelling, organisatie of zelf een eigen pastorale praktijk te beginnen.

Er zijn ook mogelijkheden om door te stromen en je opleiding een vervolg te geven:

Diploma Theologie via Christelijke Hogeschool Ede

Het Evangelisch College heeft een doorstroomovereenkomst met de Christelijke Hogeschool Ede (CHE). Op basis van deze opleiding (en eventuele andere eerder verworven competenties) kom je in aanmerking voor vrijstellingen. Door middel van een op-maat-gemaakt studieprogramma kan je toewerken naar het behalen van het overheidserkend hbo-diploma Theologie of Leraar Godsdienst/Levensbeschouwing (GL).