Algemeen

Samengevat:

3-jarige deeltijdopleiding hbo-niveau 100 ec

Te volgen als toehoorder of als student

4 tot 16 uur studiebelasting per week

Meppel (za) en Zwijndrecht (vr)

 € 650,- tot € 1600,- per jaar

Inleiding

De opleiding Pastorale Hulpverlening van het Evangelisch College is een driejarige deeltijdopleiding op hbo-niveau. De opleiding is bedoeld voor hen die een liefde hebben voor God én mensen en opgeleid willen worden tot pastoraal werker om hiermee (al dan niet beroepsmatig) actief te zijn in de kerk of organisatie of zelf een eigen hulpverleningspraktijk te beginnen.

Waarom de opleiding Pastorale Hulpverlening volgen?

  • Je wilt een deeltijdopleiding in kunnen passen in een werkzaam leven.
  • Je wilt vanuit een stevig bijbels-theologisch fundament opgeleid worden tot pastoraal werker.
  • Je wilt pastorale vaardigheden ontwikkelen om daadwerkelijk van betekenis te kunnen zijn in het leven van een ander.
  • Je wilt brede kennis opdoen om een verantwoorde inschatting te maken van de pastorale situatie.
  • Je hebt de geestelijke stabiliteit om een bestendige rol te kunnen spelen in het leven van een ander.

Hoe is de opleiding opgezet?

De opleiding is een gedegen combinatie van theorie en praktijk. Het bijzondere van de opleiding is dat je, naast dat je veel informatie vergaart over de pastorale praktijk, ook veel kennis van de Bijbel opdoet: een unieke combinatie van pastoraat en (bijbelse- en systematische) theologie! Tijdens de colleges wordt deze relatie tussen de theologische vakken en het pastoraat duidelijk uiteengezet. Daarnaast maak je kennis met het goede dat de psychologie te bieden heeft. Je ontwikkelt pastorale vaardigheden, die je in leert zetten in de praktijkopdrachten en de stages.
Jaarlijks zijn er tien lesdagen en een praktijkdag. Daarnaast vraagt de opleiding veel zelfstudie en het uitvoeren van praktijkopdrachten.

Zie voor meer informatie: Curriculum.

Wat is het niveau en de studiebelasting?

De opleiding wordt gegeven op hbo-niveau en kan gevolgd worden als Student of als Toehoorder.
Als student volg je de lessen en maak je ook tentamens en opdrachten en voer je praktijk- en stageopdrachten uit. Als je de volledige opleiding in drie jaar wilt afronden, ben je ongeveer zestien uur per week kwijt aan de studie. Als toehoorder ben je ongeveer vier uur per week kwijt; je volgt dan alleen de lessen.

StudieniveauOmschrijvingStudiebelasting
Student Lessen
Tentamens
Opdrachten
Praktijk & stage
± 16 uur p/w
Toehoorder Lessen± 4 uur p/w
Aanmelden als toehoorder of als student?

Bij onvoldoende vooropleiding of als je twijfelt of je de studiedruk wel aan kan, bestaat de mogelijkheid om je aan te melden als toehoorder, maar de eerste maanden (t/m december) toch mee te doen als student (waarbij je dus wel de tentamens en werkstukken probeert te maken). Afhankelijk van de resultaten kan dan in onderling overleg besloten worden of je wel of niet doorgaat als student (met doorberekening van de kosten) of toch gewoon doorgaat toehoorder (je ontvangt dan alleen een aanvullende factuur voor de vakken die je wel als student hebt gevolgd).
Je kunt dit aangeven bij het opmerkingenveld aan het eind van het Aanmeldingsformulier of bij aanvang van de opleiding doorgeven aan de opleidingscoördinator.

Wat zijn de mogelijkheden na de studie?

Na het volgen van deze opleiding heb je veel kennis over de Bijbel opgedaan en heb je geleerd deze kennis op verantwoorde wijze te gebruiken in het pastoraat. Door de praktijkopdrachten en de stage heb je ook de benodigde praktische pastorale vaardigheden opgedaan om als pastoraal werker te kunnen functioneren. Hierdoor ben je opgeleid om (al dan niet beroepsmatig) aan de slag te gaan als pastoraal hulpverlener in een kerk, (zorg)instelling, organisatie of zelf een eigen pastorale praktijk te beginnen.

Er zijn ook mogelijkheden om door te stromen en je opleiding een vervolg te geven:

Diploma Theologie via Christelijke Hogeschool Ede

Via het Evangelisch College kun je doorstromen naar de CHE. Op basis van de 3-jarige opleiding Gemeentewerk (en eventuele andere eerder verworven competenties) kom je in aanmerking voor vrijstellingen. Door middel van een op-maat-gemaakt studieprogramma, vastgesteld m.b.v. een assessmenttraject, kun je dan toewerken naar het behalen van het overheidserkend hbo-diploma Theologie (Associate Degree of Bachelor) of Leraar Godsdienst/Levensbeschouwing (GL).

Contactpersoon

Hester Roos, BA
Medewerker studentenzaken
Telefoon: 078-6190037
Werkdagen: maandag en donderdag