Genieten van Gods goedheid: feestelijk slot eerste jaar studietraject Gods Koninkrijk en de Heilige Geest

‘Proef, en geniet de goedheid van de HEER’.

Deze woorden uit Psalm 34:9 vormden het thema van de Retraitedag op jl. zaterdag 26 juni. Daarmee hebben studenten en docenten van het studietraject ‘Gods Koninkrijk en de Heilige Geest’ het eerste studiejaar afgesloten. En genoten werd er!

‘Alles leek deze dag te kloppen’, vertelt opleidingscoördinator Hans Alblas. ‘Vanwege de onzekerheid door corona, zijn we kort van tevoren begonnen met de voorbereidingen. Drie studenten wilden wel helpen met de muzikale begeleiding. Zonder vooraf te kunnen oefenen, hebben ze ons in aanbidding geleid. Jezus kreeg alle eer en de Heilige Geest was merkbaar aanwezig. Dat hebben we ook ervaren bij de overdenkingen, het bidden voor elkaar, de getuigenissen van studenten en de onderlinge ontmoeting. Mij heeft dat zeer ontroerd. De dagen erna was ik er nog helemaal vol van!’

’s Ochtends hebben de studenten biddend terug- en vooruitgekeken. Een heel aantal vragen werd aangereikt om te helpen onderscheiden hoe God op je leven betrokken is en hoe jij daar het beste op kunt antwoorden. Vervolgens hebben de studenten met elkaar gedeeld hoe ze denken verder te gaan na dit eerste jaar. Waartoe voelen ze zich geroepen en welke stappen zullen ze als eerste gaan zetten? In kleine groepen hebben de studenten voor elkaar gebeden en elkaar bemoedigd met indrukken van de Heilige Geest. ‘Daarmee hebben ze meteen in praktijk gebracht wat Menno Helmus (nationaal leider Vineyard Benelux) en Ronald Westerbeek (stafwerker New Wine Nederland) ons in hun toespraken hebben voorgehouden’, merkt Hans met een glimlach op. Menno sprak over de ‘kairos-momenten’, waarop God als het ware inbreekt in de tijd. Het helpt als we ons hiervoor openstellen door aandachtig te leven. Ronald bracht in hoe we als christenen delen in de drievoudige zalving van Christus zelf. In Hem mogen we God en elkaar dienen op een koninklijke, priesterlijke en profetische wijze. ‘Dat is precies waartoe we onze studenten willen toerusten,’ zegt Hans enthousiast. ‘De combinatie van gedegen theologie en praktische vorming maakt dat we onze functie als een koninkrijk van priesters (1 Petrus 2:9) beter kunnen vervullen.’

Testimonials

Op de retraitedag hebben we ook een aantal studenten gevraagd naar hun ervaringen.

In september start opnieuw het eerste jaar van het studietraject ‘Gods Koninkrijk en de Heilige Geest’ in Amersfoort. Aanmelden is nog mogelijk!

Uitgelichte berichten