Afscheid directeur Cees van Nes

Cees van Nes, directeur van de in Zwijndrecht gevestigde onderwijsinstelling voor christelijk deeltijdonderwijs, neemt na 38 jaar afscheid en kijkt dankbaar terug. Met ingang van volgend studiejaar neemt zijn zoon Jesse van Nes de taak als algemeen directeur van hem over.

Theologie
Als een rode draad loopt theologie en Bijbelonderwijs door het levensverhaal van Cees van Nes. Allereerst zelf als student, later als docent, (mede-)oprichter van de Evangelische Theologische Academie (ETA) en ten slotte als huidig algemeen-directeur van het Evangelisch College. Ruim 38 jaar heeft hij zich hiervoor ingezet.

Cees’ studie theologie begint in 1968 aan de VU waar hij een jaar klassieke talen studeert. Na een korte studiestop vervolgt hij zijn studie theologie in Kampen en rondt het af aan het Bijbelinstituut België te Brussel (tegenwoordig de ETF). In het buitenland studeert hij verder aan het London Bible College. In Chicago behaalt hij zijn doctorandustitel aan Trinity Evangelical Divinity School.

‘Vanuit de huiskamer begon een verlangen en een gebed voor theologisch onderwijs uit te groeien tot een grote beweging waarbij duizenden studenten Gods woord beter leerden kennen.’

Verlangen naar gedegen theologisch onderwijs
Na zijn terugkomst in Nederland wordt Cees in 1984 benaderd om te helpen met het opstarten van een evangelisch opleidingsinstituut waar mensen naast hun gezin en werk in deeltijd theologie kunnen studeren. Al snel bleek er vraag te zijn naar verdiepend theologisch onderwijs van evangelische signatuur van docenten die academisch onderlegd waren. De oprichting van wat uiteindelijk de Evangelische Theologische Academie (ETA) zou gaan heten, werd zo een feit. Van de uiteindelijke initiatiefnemers bleef uiteindelijk alleen Cees over. Ruim twintig jaar combineerde hij het directeurschap met een baan in het middelbaarberoepsonderwijs. 

Groei
Door de jaren heen groeide de studentenpopulatie van de ETA gestaag door. De organisatie ontwikkelde zich tot een aanbieder van een volwaardige vijfjarige opleiding theologie op hbo-niveau; aangeboden op 4 leslocaties en via het afstandsonderwijs en met doorstroomovereenkomsten naar o.a. de Christelijke Hogeschool Ede, de Evangelische Theologische Faculteit in Leuven, de Theologische Universiteit in Kampen en het Baptisten Seminarium.

Oprichting Evangelisch College
Een belangrijke ontwikkeling vond plaats in 2011 toen de ETA fuseerde met de Evangelische Bijbelschool (EBS). Uit deze fusie ontstond het Evangelisch College, met Cees van Nes als algemeen-directeur en Jesse van Nes en Jan Kranendonk als adjunct-directeuren.
Intussen is het Evangelisch College, hoewel de organisatie dat zelden hardop noemt, uitgegroeid tot één van de grootste aanbieder van volwassen deeltijd onderwijs met uiteenlopende studiemogelijkheden op het gebied van de Bijbel, Theologie, Missionair Werk, Pastoraat, Jongerenwerk, Prediking en Leiderschap. Jaarlijks volgen circa 1500 studenten een studie aan het Evangelisch College. Dit jaar viert het Evangelisch College vijftig jaar Bijbelonderwijs, verwijzend naar het jaar 1972 waarin de EBS werd opgericht.

Dankbaar
Cees: “Mooi al die getallen, maar ik kijk graag naar hoe God door mij heen heeft mogen werken. In die 66 boeken die de Bijbel telt, lees je hoe God door de eeuwen heen bijzondere dingen heeft gedaan. Op een manier die wij wellicht niet zouden bedenken. Geweldig, hoe Hij dat doet! Door het menselijk gebeuren heen, heeft Hij een heilsplan dat Hij aan het uitwerken is. Daar wil je toch aan bijdragen? Ik heb het altijd als een zegen ervaren dit werk te mogen doen.”

Overhandiging eerste exemplaar van ‘En het Woord is prachtig geworden’

Afscheid en feest
Ter gelegenheid van zijn afscheid en als start van een jaar vieren van vijftig jaar Bijbelonderwijs, ontving Cees van Nes uit handen van de redactie het eerste exemplaar van het boek  ‘En het Woord is prachtig geworden: Verrassend licht op 25 Bijbelteksten’, geschreven door vijfentwintig auteurs die allen aan het Evangelisch College verbonden zijn. De bundel is bedoeld als ode aan vijftig jaar Bijbelonderwijs, opgedragen aan Cees van Nes. Als lezer word je in dit boek meegenomen op een ontdekkingstocht door de Bijbel heen. Elke bijdrage gaat dieper in op een specifiek Bijbelgedeelte en legt iets bloot waar je als hedendaagse lezer al gauw overheen had gelezen. Zo komen de teksten tot je verrassing in een nieuw licht te staan: ‘Dat wist ik nog niet – wat mooi!’

Op zaterdag 2 juli 2022 staat er nog een dankdienst gepland in Ede. Samen met personeel, docenten, gasten (oud)studenten en familie zullen we God danken voor wat Hij heeft gegeven en Cees de zegen toebidden voor zijn tijd van pensioen.

Nieuwe campagne ‘Pak de Bijbel op’
Om vijftig jaar Bijbelonderwijs te onderstrepen is aankomend directeur Jesse van Nes gestart met een nieuwe campagne ‘Pak de Bijbel op’ welke komend jaar steeds meer vorm zal krijgen. Hiermee wordt voortgebouwd op de beweging waar het Evangelisch College zich al die jaren al voor heeft ingezet. Jesse: “Met deze campagne willen we uitdragen hoe waardevol het is om je te (blijven) verdiepen in het Woord. In de hectiek van het dagelijks leven, biedt de Bijbel verstilling, verdieping en richting.“
De campagne en bijbehorende promofilm ‘Pak de Bijbel’ wordt dit weekend gelanceerd op de Pinksterconferentie van Opwekking.

Uitgelichte berichten