Diep geraakt | Verdiepingsboekje bij thema Pinksterconferentie Opwekking

In samenwerking met Opwekking hebben we een verdiepingsboekje geschreven over de Bijbelse achtergrond van het thema ‘Diep geraakt’ van de Pinksterconferentie.

Het thema ‘Diep geraakt’ is gebaseerd op Handelingen 2 waar Petrus op de Pinksterdag getuigt van Jezus’ dood en opstanding, en hoe de uitstorting van de Heilige Geest onderdeel is van Gods plan. Deze boodschap maakte diepe indruk.

En toen zij dit hoorden, werden zij diep in het hart geraakt en zeiden tegen Petrus
en de andere apostelen: Wat moeten wij doen, mannenbroeders?

Handelingen 2:27

In dit verdiepingsboekje word je door middel van gerichte leesopdrachten, achtergrondinformatie en reflectievragen meegenomen op een ontdekkingstocht naar de achterliggende betekenis van dit vers. Zo ontdek je waarom de boodschap van Petrus zo’n diepe indruk maakte, wie de hoorders toen waren, welke betekenis ‘diep geraakt zijn in het hart’ heeft en welke uitwerking dit toen had én nu nog steeds heeft.

We hopen dat ook jij bij het doornemen van dit verdiepingsboekje diep geraakt mag worden door de prachtige Pinksterboodschap

[su_panel]Tijdens de Pinksterconferentie kan je ook een gratis exemplaar van dit verdiepingsboekje ophalen bij onze tent op het Mission Plaza.[/su_panel]

Uitgelichte berichten