Opleiding Missionair Werk vernieuwd

Met ingang van het studiejaar 2023-2024 wordt de opleiding Missionair Werk van het Evangelisch College in vernieuwde vorm aangeboden. Met deze vernieuwing hopen we nog beter aan te sluiten op de missionaire uitdagingen van deze tijd en op de behoefte onder (toekomstige) studenten aan flexibiliteit, persoonlijke vorming en praktijkgericht leren.

Korter en toegankelijker

De duur en studiebelasting van de opleiding zijn verlaagd en daarom is deze beter haalbaar en beter te combineren met werk, kerk of gezin. De opleiding kan gevolgd worden met of zonder beroepsmatige ambitie, als kopstudie of als onderdeel van een breder toerustingstraject vanuit een zendingsorganisatie of pioniersplek. Of ‘gewoon’ vanuit een missionaire drive of vanuit het verlangen de lessen toe te passen in de eigen gemeente of het persoonlijk leven.

Modulair van opzet

Kenmerkend voor de nieuwe opzet is de modulaire opbouw. De totale opleiding duurt 2 jaar en bestaat uit 4 modules:

  1. Missionair Bijbellezen
  2. Kerk en cultuur
  3. Missionaire theologie
  4. Missionair kerk-zijn

Elke module bestaat vervolgens uit 3 vakken. De opleiding is als geheel te volgen, maar het volgen van een afzonderlijke module behoort nu ook tot de mogelijkheden. Dat maakt de opleiding uitermate geschikt voor missionair werkers met een beperkte tijd. De opleiding biedt studenten de gelegenheid om een breder begrip van missionair werk te ontwikkelen, waarbij zowel theoretische kennis als praktische vaardigheden worden geïntegreerd. Jaarlijks zijn er 8 collegedagen in Veenendaal. Tussen de najaars- en voorjaarsmodule is er een inspiratiedag. Op deze dag maakt de student van dichtbij kennis met de missionaire praktijk op één of meerdere locaties in het land.

Persoonlijke vorming en praktijkgericht leren

Naast de vernieuwing van de inhoudelijk kant van de opleiding komt er in de opleiding ook meer aandacht voor persoonlijke vorming. Intervisie en mentoraat geven aandacht aan de persoonlijke vorming en geestelijke groei en ontwikkeling van de student. In de invulling van de opdrachten bij de verschillende vakken wordt ruimte geboden voor maatwerk, zodat studenten de opleiding kunnen toespitsen op hun eigen missionaire context, in binnen- of buitenland.

Meer weten? Beluister het interview op Groot Nieuws Radio

Als je de liefde van God ontvangen hebt en je wilt het doorgeven, dan zou ik zeggen: begin met deze opleiding en kijk waar God je naartoe leidt.

Haije Bergstra Coördinator en docent Opleiding Missionair Werk

Uitgelichte berichten