Hopeloze onbeschaamdheid en schaamteloze hoop

Door de grond willen zakken van schaamte. Het is een gevoel dat we allemaal wel herkennen. Als tiener wanneer je vader een stomme grap maakt waar je vrienden bij zijn. Of als volwassene, wanneer je iets hebt gedaan of je is overkomen wat je liever verbergt. Iets waar je niet over wilt praten, omdat je je er teveel voor schaamt. Hoe plaats je je schaamtegevoelens in het licht van Christus? En wat heeft dat met de hoop van Gods Koninkrijk te maken?

Verwoestende kracht

Schaamte is een van de meest verwoestende krachten. Dat heb ik geleerd door het boek The Soul of Shame, van psychiater en spiritual director Curt Thompson. Wat roept zijn grondige studie, doorspekt met alledaagse persoonlijke voorbeelden, veel herkenning bij me op! Schaamte zegt dat je niet oké bent. Schaamte isoleert je. Schaamte laat je alle hoop verliezen. Hoe heerlijk is het, dat Christus ook onze schaamte op zich genomen heeft, toen Hij stierf aan het kruis! Zijn bloed reinigt ons van alle zonden en doet ons onberispelijk voor Hem staan (o.a. Kol. 1:21,22). Er is niets meer in ons om ons voor te schamen: we mogen hopeloos onbeschaamd ‘zijn heiligdom binnengaan’ (Hebr. 10:19).

Hopeloze onbeschaamdheid

In deze ‘onbeschaamdheid’ ben ik, volgens mij, de laatste jaren gegroeid. Juist ook in mijn rol als coördinator en docent van het studietraject ‘Gods Koninkrijk en de Heilige Geest’. Op een persoonlijk niveau, in de omgang met studenten en collega’s. En ook op een spiritueel niveau. Ik zie bij mezelf een groeiende vrijmoedigheid in het verwachten van de werking van de heilige Geest in ons midden. En bij het samenwerken met die Geest van God: spreken en handelen onder Gods zalving, voorgaan in ministrygebed en profetisch spreken, leiding geven en dienen in de kracht van de Geest. Doen wat de Heer me ingeeft. In alle bescheidenheid én vrijmoedigheid. Voor mij is dat ‘hoop uitleven’ – het thema van de New Wine Zomerconferentie 2023. Mijn schaamte achter me laten. Hopeloos onbeschaamd zijn en handelen, ten dienste van Gods Koninkrijk.

Onbeschaamde hoop

Dat Koninkrijk van God is namelijk een Koninkrijk van hoop. Hoop, die zeker is. Hoop, tegen alle hopeloosheid in (vgl. Rom. 4:18). Hoop, die gebaseerd is op genade en gelouterd is door lijden. Schaamteloze hoop, zoals Paulus het zo mooi zegt in Romeinen 5, vers 1-5:

1Nu wij rechtvaardig verklaard zijn op grond van geloof, leven we in vrede met God, door onze Heer Jezus Christus. 2Dankzij Hem hebben we door het geloof toegang gekregen tot Gods genade, die ons fundament is, en mogen we ons laten voorstaan op de hoop om in zijn luister te delen. 3En dat niet alleen, we laten ons zelfs voorstaan op de ellende die we ondervinden, omdat we weten dat ellende tot volharding leidt, 4volharding tot betrouwbaarheid, en betrouwbaarheid tot hoop. 5Deze hoop zal niet worden beschaamd, omdat Gods liefde in ons hart is uitgegoten door de heilige Geest, die ons gegeven is.

Je ziet het al in deze tekst: dit is geen goedkope peptalk. We ontkennen niet onze oude, zondige natuur. We gaan niet voorbij aan de ellende en tegenstand die we tegenkomen. We zijn niet over-moedig, maar vrij-moedig. Dat komt doordat we weten en ervaren dat ‘Gods liefde in ons hart is uitgegoten, door de heilige Geest, die ons gegeven is.’ Die liefde laat geen ruimte voor angst, zegt 1 Joh. 4:18 – en is schaamte in wezen niet een vorm van angst? Als we vervuld zijn met Gods Geest, zijn we vol van de liefde van de Vader en stromen we over van de hoop die Christus ons biedt. Onze hoop op Hem is ‘schaamteloos’, want ze zal niet worden beschaamd. De hoop van Gods Koninkrijk uitleven: dat is hopeloos onbeschaamd zijn en schaamteloos hopen!

Hans Alblas is coördinator en docent van het studietraject ‘Gods Koninkrijk en de Heilige Geest’. In dit traject werken New Wine Nederland, Vineyard Benelux, Rafaël Nederland, het Evangelisch Werkverband, de Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten (VPE) en het Evangelisch College samen. Hans is ook een van de sprekers bij de serie seminars over de Theologie van het Koninkrijk op de New Wine Zomerconferentie 2023.

Uitgelichte berichten