Vernieuwing en uitbreiding van de Opleiding Pastorale Hulpverlening

Het programma van de driejarige deeltijdopleiding Pastorale Hulpverlening wordt met ingang van het studiejaar 2022-2023 vernieuwd en uitgebreid met een studieniveau met een lagere studiebelasting.

Sinds 2005 biedt het Evangelisch College een praktijkgerichte driejarige opleiding Pastorale Hulpverlening aan op hbo-niveau. Deze opleiding heeft zich altijd gekenmerkt door een combinatie van Bijbel, theologie en pastorale vaardigheden. Jaarlijks volgen gemiddeld 50 studenten deze opleiding, welke wordt aangeboden op vrijdagen in Zwijndrecht en op zaterdagen in Meppel.

Met ingang van het studiejaar 2022-2023 wordt er een vernieuwing doorgevoerd in het curriculum. De belangrijkste wijzigingen zijn:

 • De totale studiebelasting van de opleiding gaat van 100 EC naar 90 EC (30 EC per jaar).
 • Diverse vakken worden samengevoegd, waardoor er jaarlijks 6 kernvakken worden aangeboden, aangevuld met praktijk en stage. De vakken krijgen hierdoor een meer integrale benadering:
  • Oude Testament
  • Nieuwe Testament
  • Geloofsleer
  • Pastoraat
  • Beroepspraktijk
  • Professionele vorming
 • De inhoud van de vakken en de bijbehorende literatuur en opdrachten zijn herzien op basis van vastgestelde leerdoelen.
 • Er komt binnen de vakken meer aandacht voor persoonlijke vorming en ontwikkeling.
 • De opleiding gaat aangeboden worden op drie studieniveaus. Nieuw is de studievariant op A-niveau.
  • Student (B-niveau): Bedoeld voor studenten die opgeleid willen worden tot professional om (al dan niet beroepsmatig) aan de slag te kunnen als pastoraal hulpverlener.
  • Student (A-niveau): Bedoeld voor studenten die het verlangen hebben om opgeleid en toegerust te worden in het pastoraat, zonder beroepsmatige ambities te hebben. Dit studieniveau kent een gehalveerde studiebelasting.
  • Toehoorder: Bedoeld voor diegenen die alleen de lessen willen volgen.

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met onze medewerkster studentenzaken Hester Roos: 078-6190037 / h.roos@evangelisch-college.nl.

Uitgelichte berichten