Terugblik diplomeringsdiensten 2020

Eind november deelden we diploma’s en certificaten uit aan studenten en cursisten. Dit gebeurde onder meer tijdens de jaarlijkse diplomeringsdiensten. Vanwege de huidige maatregelen vonden de diensten in afgeslankte vorm plaats.

Jongerenwerkersopleiding

Op vrijdagavond 27 november vond de diplomeringsdienst van de Jongerenwerkersopleiding plaats op de leslocatie van de Wittenberg in Zeist. In totaal werden aan vijf studenten certificaten en diploma’s uitgereikt; dit jaar voor het eerst vanuit het Evangelisch College.  

Klaas Beestheer opende de avond met het zingen van een tweetal liederen, gevolgd door een foto-impressie en een getuigenis van één van de gediplomeerden. Daarna verzorgde adjunct-directeur Jesse van Nes een korte overdenking vanuit Johannes 21: ‘Heb jij mij werkelijk lief’. Aansluitend gaf oud-student Sjoerd Bronsema (coördinator bij Youth for Christ) vanuit het werkveld een getuigenis over het belang van investeren en volharding in relaties met jongeren. Tenslotte werden de gediplomeerden persoonlijk toegesproken door de opleidingscoördinatoren Jetteke Noordzij en Martin Tensen en ontvingen zij hun certificaten en diploma’s.

Theologie, Missionair Werk, Pastorale Hulpverlening

Op zaterdag 28 november vonden in Zwijndrecht de diplomeringsdiensten plaats van de deeltijdopleidingen Theologie (en afgeleide trajecten daarvan), Missionair Werk en Pastorale Hulpverlening. In totaal ontvingen 30 studenten certificaten en diploma’s. Een deel ontving hun certificaten via de post en woonde de dienst online bij.

Directeur Cees van Nes hield een overdenking over Mattheüs 17, 23 en 25: “Als je God leert kennen door je studie heen heeft het effect op je naasten.” De gediplomeerden, ook die thuis meekeken, werden persoonlijk toegesproken door hun docenten en ontvingen vervolgens hun certificaten en diploma’s. Hans Okkerse (piano) en Diana Abspoel (hobo) verzorgden de muzikale omlijsting van deze diensten.

ETS-Bijbelcursus

Cursisten van de ETS-Bijbelcursus ontvingen hun diploma dit jaar via de post, met daarbij een ‘thuisvierpakket’ en een videoboodschap. Dit jaar behaalden 18 cursisten een diploma.

Bekijk hier de foto-albums:

Diplomeringsdienst Jongerenwerkersopleiding (27-11-2020)

Diplomeringsdienst Opleiding Theologie en Opleiding Missionair Werk (28-11-2020)

Diplomeringsdienst Opleiding Pastorale Hulpverlening (28-11-2020)