Studenten Evangelisch College weer in de schoolbanken

Nu in september het onderwijs van start is gegaan na een door corona gedomineerd afgelopen schooljaar, gaan ook bij het Evangelisch College de deuren weer open. Zo’n 1500 studenten starten op verschillende locaties in Nederland aan hun deeltijdopleiding, cursus en of training.

Weer op locatie

Jesse van Nes, adjunct-directeur opleidingen: “We kijken er naar uit: weer lesgeven op locatie. Elkaar face-to-face ontmoeten en lesgeven is toch een andere ervaring dan online. Het afgelopen jaar hebben ook onze docenten moeten schakelen; hoe om te gaan met de nieuwe vormen van het aanbieden van onderwijs. Dat resulteerde in online lessen via Zoom, video-colleges, webinars en een verdere digitalisering van ons onderwijsaanbod. Mooie ontwikkelingen, maar fysiek onderwijs op locatie blijft toch echt onze voorkeur houden. Hopelijk kan dit weer gewoon komend studiejaar.”

Voorzichtigheid

In de studentenaantallen ziet het Evangelisch College wel dat er nog een terughoudendheid is bij potentiële studenten en cursisten om nu aan een studie te beginnen. Van Nes: “Onze deeltijdopleidingen zoals de Opleiding Theologie, Missionair Werk, Pastorale Hulpverlening en de Jongerenwerkersopleiding blijven stabiel in deelnemersaantal. Maar bij de ETS-Bijbelcursus, die we op 55 plaatsen in Nederland aanbieden, zien we wel een flinke terugloop. Het online programma daarentegen groeit wel.”

Van Nes: “Natuurlijk brengt corona onzekerheid met zich mee en begrijpen we een zekere terughoudendheid om nu weer klassikaal bij elkaar te gaan komen. Tegelijkertijd merken we dat er een verlangen is en blijft om te ontwikkelen en te verdiepen. Juist ook nu. Daarom staan we klaar met wat past: scholingsaanbod op locatie, op afstand en op eigen tempo online.”

Samenwerkingsverbanden

Naast het eigen onderwijsaanbod, dat zich richt op deeltijdonderwijs aan volwassenen op het gebied van Bijbel, Theologie, Missionair Werk, Pastoraat, Jongerenwerk, Prediking en Leiderschap, werkt het Evangelisch College ook samen met andere partners. Van Nes: “Dit jaar mogen we certificaten  uitreiken aan de eerste lichting van circa 30 studenten die de Sprekersroute hebben afgerond. Dit programma bieden we nu voor het vierde jaar aan in samenwerking met het Baptisten Seminarium. Ook zijn we verheugd dat het tweede jaar van het Studietraject Gods Koninkrijk en de Heilige Geest van start gaat  met een groep van ruim 40 studenten. Dit studietraject is vorig jaar gestart vanuit een samenwerkingsverband met New Wine, Evangelisch Werkverband, Vineyard Benelux, Rafaël Nederland en de Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten.”

Nieuwe ontwikkelingen en afscheid directeur

Van Nes geeft aan dat het Evangelisch College volop in ontwikkeling is. “Komende week lanceren we een nieuwe online cursus ‘Bouwstenen voor je geloof’. En op 22 september gaat de website www.theologischetijdschriften.nl live, een uniek nieuw platform waarop gratis gezocht kan worden naar ruim 15.000 artikelen uit Nederlandstalige theologische tijdschriften.”
Ook op personeelsvlak is het Evangelisch College in ontwikkeling. Oprichter en algemeen-directeur Cees van Nes gaat na dit studiejaar met pensioen. Zijn taken zullen met ingang van dit studiejaar al overgenomen gaan worden door de huidige beide adjunct-directeuren.