Marturia #12: Ambrosius van Milaan over christelijke barmhartigheid

Juli 2015

De afgelopen decennia is de ontwikkeling in gang gezet van verzorgingsstaat naar een participatiesamenleving. Het is allemaal gewoonweg onbetaalbaar geworden. We kunnen hierover klagen, maar er liggen ook kansen. Pim Fortuyn wees er al op dat de verzorgingsstaat leidt tot directe ontkoppeling van gever en ontvanger. De ‘gever’ weet niet welke armlastige een deel ontvangt van het maandelijks afgeroomde salaris en heeft er daarom geen enkel gevoel bij. De ontvanger heeft niet het idee dat hem een gunst wordt verleend, want ‘hij heeft er toch recht op?!’. Maar wanneer iemand een brood geeft aan zijn behoeftige buurman, ontstaat er een band. De een leert zijn verantwoordelijkheid te nemen, de ander om dankbaar te zijn. Beide zijn niet gemakkelijk. Ook ligt er het gevaar op de loer van de passiviteit van de ontvanger. Want het is eigenlijk ook wel weer handig als anderen voor je zorgen. In het verleden heb ik meer dan eens gezien dat ‘armlastigen’ handig misbruik maakten van de naïviteit van goedgelovige christenen. Hoe kun je als gever zorgen dat je beperkte middelen op de juiste plek terecht komen en dat je hulpvrager ook echt geholpen wordt? Op deze vragen zal dr. Peter van Egmond in zijn mooie bijdrage ingaan aan de hand van de kerkvader Ambrosius. Geniet ervan!

 

► Klik hier om te lezen.

Uw reactie op Marturia
De redactie van Marturia vindt het leuk om reactie van lezers te ontvangen. Wat vindt u van Marturia? Heeft u een vraag of suggestie? Stuur dan een email naar n.witkamp@eta.nl.

Digitaal e-magazine
Marturia wordt gratis als e-magazine aangeboden. De nieuwe editie van Marturia kunt u direct openen door op de afbeelding rechts te klikken, of te surfen naar onze website: www.marturia.info. Het is mogelijk de pagina op volledige grote te bekijken en in te zoomen op delen van de pagina. Leest u liever van papier, dan kunt u Marturia via deze link downloaden als PDF-bestand en desgewenst zelf uitprinten.

Stuurt u Marturia gerust door naar anderen, zodat zoveel mogelijk mensen worden bereikt met het getuigenis uit de Vroege Kerk!

Missie
Marturia is Grieks voor ‘getuigenis’. Dit geeft al aardig aan wat onze missie is, namelijk ‘getuigen’. Waarvan willen wij getuigen? De doelstelling van Marturia is om te getuigen van de kerk uit de eerste eeuwen tot opbouw van de kerk van vandaag. We willen ons laten inspireren door de wijze waarop de gelovigen uit die beginperiode vorm gaven aan hun christen-zijn, zoals de wijze waarop zij in het leven stonden, wat zij geloofden, en hoe ze als christenen samen kwamen.

Volgende edities
Wij hebben de doelstelling om 1 à 2 keer per jaar een nieuwe editie uit te brengen.

Uitgelichte berichten