Nieuwe ETA-studiemodule: Evangelistiek

November 2015

Zaterdag 31 oktober is de nieuwe ETA-studiemodule Evangelistiek gepresenteerd. Dit gebeurde tijdens de ETA-studiedag Jezus volgen en bekendmaken met spreker Evert van de Poll, tevens de auteur van de nieuwe studiemodule. Hij ontving de module Evangelistiek uit handen van Laura Dijkhuizen, redacteur van de bijna 200 pagina’s tellende module en coördinator van de opleiding Missionair Werk. 

Een van de opdrachten waarmee we als volgelingen van Jezus Christus in de wereld gezonden zijn, is het evangelie bekend maken, dichtbij en overal ter wereld, aan mensen binnen en buiten onze culturele context.

Deze studiemodule biedt hiervoor geen kant en klare methodiek, maar terreinverkenningen en theoretische reflecties met betrekking tot de manieren waarop kerken, organisaties en individuele gelovigen deze opdracht uitvoeren.

In een reeks thematische hoofdstukken biedt deze studiemodule een beknopte bespreking van bepaalde aspecten van de evangelisatie en verbinden dat met Bijbelse gegevens en theologische overwegingen. Zodoende kan deze studiemodule het nadenken over evangelisatie voeden en stimulansen geven voor de praktijk.

Actieprijs: € 35,- (geldig tot 31 december 2015 in de ETA-webshop), daarna € 47,50.

Uitgelichte berichten