In memoriam: dr. Ben Wentsel

Met verdriet hebben wij kennis genomen van het overlijden van dr. Ben Wentsel (1929-2022). Wentsel heeft als docent en auteur van studiemodulen een belangrijke rol gespeeld in de beginjaren van de Evangelische Theologische Academie (ETA). Menig student zal hem herinneren als een markante docent met een unieke persoonlijkheid en buitengewone toewijding aan de theologie.

Onderstaand artikel is een bijdrage die onze medewerker Jan Kranendonk eerder schreef voor Wentsels bundel ‘Dankbaar leven: cultuurhistorisch dagboek van een negentigjarige.’

THEOLOGIA ORANS – REFLECTANS – CANTANS

Psalm 119:169-176 (bidden-studeren-zingen)

Mijn geroep nadere voor uw aanschijn, o HERE; geef mij verstand naar uw woord (119:169). Mijn lippen zullen overvloeien van lof, want Gij zult mij uw inzettingen leren (119:171). Mijn  ziel leve, en love U, mogen uw verordeningen mij helpen (119:175).

Ik denk nog met goede herinneringen terug aan de keren dat ik les kreeg van dr. Wentsel aan de Evangelische Theologische Academie (tegenwoordig onderdeel van het Evangelisch College).

Hij pleitte voor een theologiebeoefening die gepaard gaat met een gelovige persoonlijke spiritualiteit van gebed en lofprijzing. ‘Jongelui’, zo sprak hij ons steevast aan, ‘het gaat om theologia orans (biddend), theologia reflectans (bezinnend) en theologia cantans (zingend).

In deze drieslag van bidden, studeren en zingen wordt  de theologische bezinning ingebed in afhankelijkheid en lofprijzing. Dit behoedt zowel de ‘gewone gelovige’ als de theoloog voor hoogmoedige ontsporing en houdt ons gericht op Degene om wie het draait: de levende God die zichzelf en zijn bedoelingen geopenbaard heeft.

Aan het slot van de monumentale Psalm 119 wordt diezelfde eenheid van afhankelijk gebed, gerichtheid op Gods wegwijzende woord en zingende lofprijzing verwoord door de psalmist.

In dat vrome spoor ging dr. Wentsel ons voor: geleerdheid en belezenheid parend aan een (in positieve zin) kinderlijk geloof, dat zich uitte in biddende afhankelijkheid en aanbiddende aanhankelijkheid jegens de Drie-Enige.

De door Wentsel bepleite drieslag werd later nog treffend geïllustreerd in het Nederlands Dagblad door een drietal foto’s van de dogmaticus: op de knielbank, achter de computer en zingend achter de piano. Zó beoefene men de theologia: orans, reflectans en cantans!  

Jan Kranendonk
Adjunct-directeur financiën, docent
Oud-student van dr. Ben Wentsel

Uitgelichte berichten