“Het belangrijkste in mijn werk is om relaties op te bouwen met jongeren.”

Valesca Boschmans

Tweedejaars student aan de Jongerenwerkersopleiding, 33 jaar, is getrouwd en heeft 2 kinderen, woont in Eindhoven en werkt bij Youth for Christ als jongerenwerker.

Verbreding en verdieping

Ik werk voor Youth for Christ Eindhoven in het jongerencentrum, waar ik veel gelovige en ongelovige jongeren ontmoet. Ervaring met
jongerenwerk had ik al doordat ik jongerenwerk in de kerk deed. Toch is werken met ongelovige jongeren anders. Daarom wilde ik graag meer verbreding en verdieping in mijn vak. Dat is de reden dat ik met de Jongerenwerkersopleiding ben begonnen. Inmiddels zit ik in mijn laatste jaar en hoop ik de studie binnenkort af te ronden.

Kinderen, werk en opleiding combineren

Als moeder van twee kinderen in de basisschoolleeftijd is het een hele uitdaging om gezin, jongerenwerk en een studie te combineren. In het begin kwam ik tijd tekort. Gaandeweg heb ik geleerd om beter te plannen. Ik maak nu to-do lijstjes per dag met wat er allemaal moet gebeuren, voor zowel de opleiding als mijn werk en thuis. Zo houd ik het overzicht.

Reflecteren op jezelf

Wat ik vooral geleerd heb tijdens de studie is te reflecteren op wie ik ben en wat ik doe. Als jongerenwerker is het belangrijk dat je zelf weet wie je bent, dan sta je steviger in je schoenen. Dat is nodig in het werk met jongeren. Ik ben me nu meer bewust van mijn sterke en zwakke kanten. Ook hoe ik die zwakke kanten omzet in iets positiefs.
Daarnaast heb ik veel geleerd over psychologie bij jongeren. Hoe jongeren denken en welke rol leeftijd daarin speelt. Je gaat begrijpen dat sommige dingen nog niet zijn ontwikkeld bij jongeren op bepaalde leeftijden en dan snap je beter waarom ze op een bepaalde manier reageren. Dat helpt me in mijn omgang met tieners.

Relaties opbouwen met jongeren

Het belangrijkste in mijn werk is om relaties op te bouwen met de jongeren. Vanuit die relaties kom je op behoeften en hulpvragen die de jongeren kunnen hebben. Die hulpvraag hoeft lang niet altijd ingewikkeld te zijn. Soms is het gewoon iemand helpen met de zoektocht naar werk of het repareren van een tv.

Paulus als voorbeeld

In de opleiding ben ik geïnspireerd geraakt door Paulus. Paulus verkondigt vrijmoedig het geloof in woorden en beelden die voor de mensen van toen begrijpelijk waren, zonder daarbij andere culturen of geloven te veroordelen. Dat spreekt me aan, omdat ik ook werk met ongelovige jongeren met verschillende culturele achtergronden. Wat ik in de opleiding leer, kan ik zo in de praktijk toepassen.

Jongerenwerkersopleiding

Tweejarige deeltijdopleiding op hbo-niveau, aangeboden op vrijdagen in Zeist. Het is ook mogelijk om losse modules te volgen.

Uitgelichte berichten