Fusie EBS en ETA: Evangelisch College

Juni 2011.
Na een vruchtbare periode van anderhalf jaar samenwerken, hebben stichting Evangelische Bijbelscholen (EBS) en stichting Evangelische Theologische Academie (ETA) besloten per 1 september 2011 de handen in een te slaan en te fuseren tot een nieuwe stichting: Evangelisch College. Door deze krachtenbundeling is er een organisatie ontstaan die zich in wil zetten voor gedegen Bijbel(getrouw)onderwijs in heel Nederland.

Van samenwerken naar samengaan 

De samenwerking tussen de ETA en de EBS begon in 2010 toen de ETA, gevestigd in Zwijndrecht, administratief en organisatorisch verantwoordelijk werd voor de Evangelische Toerusting School (ETS), een onderdeel van de EBS. Vanuit deze samenwerking is afgelopen anderhalf jaar onderzocht hoe de samenwerking kon worden uitgebouwd naar een vorm van samengaan. Gedurende deze anderhalf jaar wierp de samenwerking reeds zijn vruchten af. Beide scholen mochten zich verheugen in een aanmerkelijke groei van het aantal studenten en cursisten en ook in financieel opzicht was er reden tot dankbaarheid. In deze periode ontstond er tussen beide besturen een wederzijds vertrouwen en vonden zij elkaar op het gebied van identiteit en missie.

Als resultaat hiervan is besloten dat per 1 september 2011 beide stichtingen zullen fuseren tot een nieuwe stichting die als naam stichting Evangelisch College krijgt. In het bestuur van deze nieuwe stichting zullen bestuursleden van de voormalige stichting EBS en stichting ETA plaatsnemen. Door deze krachtenbundeling is er een organisatie ontstaan met een veelzijdig studieaanbod van gedegen Bijbel(getrouw)onderwijs in heel Nederland.

Identiteit

Zowel de EBS als de ETA houden zich al vele jaren bezig met het aanbieden van cursussen en opleidingen aan christenen uit alle kerkelijke denominaties. Binnen het Evangelisch College worden deze activiteiten voortgezet met een interkerkelijk en herkenbaar evangelisch karakter: het evangelie van Jezus Christus, met daarbij als fundament het belijden van het geloof in Jezus Christus als Zoon van God en Verlosser en de daaruit voortkomende erkenning van Hem als Heer van ons leven. De Bijbel, het door de Heilige Geest geïnspireerde Woord van God, vormt de basis voor het onderwijs.

Historische achtergrond

De Stichting Evangelische Bijbelschool (EBS) werd in 1972 opgericht door o.a. evangelist Jan Kits Sr. en bood op dat moment een 3-jarige Bijbelschoolopleiding aan. Deze opleiding groeide uit tot een volwaardige 4-jarige HBO-opleiding Theologie, de Evangelische Theologische Hogeschool (ETH). Omdat in de jaren ’80 de toenmalige Brandpunt Bijbelschool (BBS) ondergebracht werd bij de EBS veranderde de naam Evangelische Bijbelschool in Evangelische Bijbelscholen. De BBS kreeg toen de naam Evangelische Toerusting School (ETS). In 2004/2005 werd de ETH ondergebracht bij de Christelijke Hogeschool Ede, en de EBS bleef verantwoordelijk voor de ETS.

De ETA is ontstaan in 1985 (toen er nog geen enkele deeltijdopleiding theologie bestond) en verzorgt theologische opleidingen op HBO-niveau via deeltijd- en afstandsonderwijs.

Eén organisatie; drie scholen; meerdere opleidingen

Door de fusie tussen de EBS en ETA wordt het Evangelisch College als nieuwe organisatie verantwoordelijk voor drie scholen waarin de huidige onderwijsactiviteiten worden voortgezet. Deze scholen bieden, als onderdeel van het Evangelisch College, een veelzijdig opleidingsaanbod aan, verschillend van inhoud, studieduur en niveau:

  • ETA: Evangelische Theologische Academie
    Biedt opleidingen theologie aan op HBO-niveau via deeltijd- en afstandsonderwijs.
  • EPS: Evangelisch Pastoraal Studiecentrum (nieuw!)
    Als (nieuw) onderdeel van het Evangelisch College richt het Evangelisch Pastoraal Studiecentrum zich specifiek op het toerusten en vormen van pastoraal werkers. De 3-jarige opleiding Pastorale Hulpverlening die sinds 2005 door de ETA wordt aangeboden in Zwijndrecht en Steenwijk wordt hiervoor ondergebracht bij het EPS. Daarnaast zal het EPS regelmatig studiedagen en studieweekenden organiseren.
  • ETS: Evangelische Toerusting School
    Biedt een 4-jarige Bijbelcursus aan op ruim 50 cursuslocaties in heel Nederland. 

Hoewel  het Evangelisch College officieel op 1 september 2011 als stichting zal worden opgericht, zal de nieuwe organisatie vanaf heden al wel met de naam Evangelisch College naar buiten treden.

Uitgelichte berichten