Terugblik diplomeringsdiensten 2021

Eind november vonden de diplomeringsdiensten plaats waarin we diploma’s en certificaten uitdeelden aan studenten en cursisten. In de diensten werden de prestaties van de gediplomeerden en gecertificeerden gevierd en werd God gedankt voor de mogelijkheden die Hij gaf om de cursussen en opleidingen te volgen. Ondanks de coronamaatregelen konden de diensten live doorgaan, zij het in aangepaste en afgeslankte vorm. 

Opleiding Theologie en Pastorale Hulpverlening

Op zaterdag 20 november vonden de diplomeringsdiensten plaats van zowel de deeltijdopleiding Theologie en de deeltijdopleiding Pastorale Hulpverlening plaats. 16 studenten mochten hun certificaat of diploma in ontvangst nemen.
Adjunct-directeur Jesse van Nes hield een korte overdenking over vruchtdragen aan de hand van het schilderij De Zaaier van Vincent van Gogh en de tekst uit Marcus 4:26-29. Er kon niet gezongen worden, maar Hans Okkerse (piano) en Diana Abspoel (hobo) verzorgden de muzikale intermezzo’s. De gediplomeerden werden persoonlijk toegesproken door de verschillende docenten. Matthea Bakker, Heleen Vosslamber en Janine Knibbe spraken hun getuigenis uit over de opleiding Theologie en Gods werk in hun leven. Geke van Bruggen, Petra Kiks, Diny Vink en Alise de Wilde over de opleiding Pastorale Hulpverlening.

Jongerenwerkersopleiding

In Zeist werden de diploma’s voor de jongerenwerkersopleiding uitgereikt op vrijdagavond 26 november. De avond werd geleid door Jetteke Noordzij en de muziek werd verzorgd door Klaas Beestheer (oud-collega en medewerker van de Wittenberg). 3 studenten mochten hun certificaat of diploma in ontvangst nemen.
Jesse van Nes hield een korte overdenking, en Martin Tensen (oud-coördinator en gastdocent van de JWO) verzorgde een gastles. Het lesthema was: Eenheid in verscheidenheid. Er zijn vele denkrichtingen in de christelijke wereld, maar er is maar één Heer.

Het was een feestelijke avond voor de studenten, die hard hebben moeten werken voor hun papiertje. Niet alleen vanwege de studie zelf, maar ook vanwege de uitdagingen in hun werkveld die worden veroorzaakt door Covid-19. Drie geweldige jongerenwerkers gaan verder in hun hele diverse jongerenwerk, van straatwerk tot kerkenwerk. Op beide plekken zijn jongeren die geholpen moeten worden om de weg naar de Here Jezus te vinden en daar gaan deze studenten van harte voor. De studenten werden toegezongen met een zegenbede en de docenten Martin Tensen, Eisse Noordhof en Jetteke Noordzij baden voor hen.

ETS-Bijbelcursus en Sprekersroute

Op zaterdag 27 november vonden de diplomeringsdiensten van de ETS-Bijbelcursus en de Sprekersroute plaats. 18 mensen kregen hun diploma van de ETS-Bijbelcursus, waarvan 8 op de diploma-uitreiking aanwezig waren. De overige 10 kregen hun diploma thuis opgestuurd. Annemieke Sparla reikte de diploma’s uit, en las woorden voor van verschillende docenten van de gediplomeerden. Monika Verwerda sprak een persoonlijk getuigenis over Gods werk in haar leven en wat de ETS-Bijbelcursus haar heeft gebracht in haar relatie met God. Ook Heleen Visser en Gerda van der Zeeuw-de Jong spraken een getuigenis uit over wat de ETS-Bijbelcursus voor hen heeft betekend.

De diplomeringsdienst van de Sprekersroute had een speciaal randje, want dit was het eerste jaar dat de certificaten van de Sprekersroute werden uitgereikt. 24 mensen mocht hun certificaat in ontvangst nemen, waarvan er 16 aanwezig waren bij de diplomeringsdienst. De certificaten werden uitgereikt door Teun van der Leer en Marianne Visser met persoonlijke woorden voor iedere gediplomeerde. Gediplomeerden Joke van der Meij, Judith Boonstra, Baukje Stukker, Marc van den Broek en Luuk de Wilde spraken over wat de studie hen heeft gebracht in hun leven.
De muzikale omlijsting werd verzorgd door Hans Okkerse (piano) en Diana Abspoel (hobo).

Bekijk hier de foto-albums: 

Uitgelichte berichten