De cursus in het kort:

Inspirerend en praktijkgericht onderwijs.
Aangeboden op 5 zaterdagen of 10 avonden.
Jaarlijks verschillende leslocaties én online.
Voor iedereen toegankelijk.
€ 275,- (incl. cursusmap en getuigschrift).

Een gedegen basis voor pastoraal werk in de gemeente

De Toerustingscursus Pastoraat is een inleidende cursus van tien lessen en is bedoeld voor iedereen die een verlangen heeft om zich te bekwamen in het verlenen van pastorale zorg aan anderen, vanuit Gods Woord en door Zijn Geest. In deze cursus wordt hiervoor een gedegen basis gelegd. Wat moet je weten en welke vaardigheden komen van pas? Naast een theoretisch fundament wordt daarbij ook de praktijk gezocht: hoe pas je dit toe? De eigen relatie met God krijgt ook aandacht, want van daaruit wordt uitgedeeld. Vanuit de Bijbel worden principes en voorbeelden aangereikt.

Waarom kiezen voor de Toerustingscursus Pastoraat ?

 • Je hebt het verlangen om met mensen mee te leven en hen te ondersteunen.
 • Je wilt mensen begeleiden vanuit Gods Woord en door Zijn Geest.
 • Je wilt toegerust worden om mensen in allerlei situaties het goede van Gods koninkrijk mee te geven.

Hoe is de cursus opgezet?

De cursus bestaat uit de volgende tien lessen van elk 2,5 uur. In de les wordt onderwijs afgewisseld met praktische opdrachten of oefeningen.

Overzicht lessen
Pastoraat | Hoe doen we dat?
Emoties | Een geschenk
Karakter en identiteit | Weet wie je bent
Gesprekstechnieken | Over het voeren van een gesprek
Relaties | Een belevenis
Grenzen | Stop! Een grens
Ziekenpastoraat | Ziek, maar toch geholpen
Ouderenpastoraat | Als de eindstreep in zicht komt
Strijd in het denken | De kamer van ons gedachteleven
Bidden en zegenen | Pastoraat: een geestelijke zaak
125+
cursisten per jaar
8.5
gemiddelde waardering van de cursus door cursisten
Welk cursusmateriaal wordt er gebruikt?

Als cursist ontvang je bij aanvang van de cursus een uitgebreide studiemap met o.a. lessamenvattingen, casussen, verwerkingsopdrachten en verwijzingen naar media en literatuur voor meer informatie.

Wat kost de cursus?

De cursusprijs bedraagt € 275,-. Hierbij is inbegrepen:

 • Tien inspirerende lessen van elk 2,5 uur.
 • Uitgebreide cursusmap.
 • Koffie en thee op de leslocatie.
 • Getuigschrift na afloop van de cursus .

Groepskorting: Indien meerdere deelnemers zich gezamenlijk aanmelden, wordt de volgende groepskorting aangeboden:

 • Bij 2 cursisten: 10% korting p.p.
 • Bij 3 of 4 cursisten: 15% korting p.p.
 • Bij 5 of meer cursisten: 20% korting p.p.
Welke docenten geven er les?
Alice Beuving

Alice Beuving

Alice Beuving is getrouwd en moeder van drie kinderen en heeft 1 kleinkind. In 2016 rondde zij de studie Pastorale Hulpverlening aan het Evangelisch College af. Aansluitend heeft zij nog enkele bijscholingscursussen gevolgd, waaronder depressie bij kinderen, jongeren, en volwassenen, een bijscholing over verslaving, de cursus contextueel pastoraat en de sprekerstraining.

Na een aantal jaren te hebben gewerkt binnen een pastoraal centrum kon zij een eigen pastorale praktijk naast haar huis beginnen. Deze plek is zo verbouwd dat het als B&B dienst zou kunnen doen, maar dat is zeker niet de bedoeling. Het uitnodigen van mensen voor pastorale coachingsgesprek en/of voor een retraite voelt als haar roeping.
De pastorale praktijk draagt de naam Time-out. In de T van het logo is de vorm van een kruis te herkennen. Dat is niet toevallig maar getuigt dat zij met heel haar hart gelooft dat God Degene is die werkelijk herstel en genezing kan geven.

Op dit moment is zij werkzaam als persoonlijk begeleider bij Stichting Sprank (IB-groep), als pastoraal hulpverlener bij Time-Out en als docent bij de Toerustingscursus Pastoraat bij het Evanglisch College.

Aukje Goedhart

Aukje Goedhart

Aukje Goedhart woont in Zwolle, is getrouwd en heeft vijf kinderen en 9 kleinkinderen. Twee dagen in de week is zij oppas-oma en daar geniet ze erg van.

Bij het EC heeft zij de opleiding ‘pastorale hulpverlening’ met veel plezier gevolgd en dit is echt een verrijking en verdieping geweest op het pastorale en theologische vlak. Deze combinatie van Bijbel en pastoraat spreekt haar erg aan.

In haar gemeentewerkt zij mee in het pastoraat bij het herstelprogramma ‘Sleutels tot herstel.”  Sinds kort werkt zij ook mee in de P.I. Zwolle bij de Alpha cursus die daar gegeven wordt.

Ik vind het een uitdaging dat ik de gelegenheid krijg om een les te verzorgen over het thema “strijd in je denken’ en hoop dit onderwerp te kunnen belichten vanuit verschillende kanten en ook met elkaar daarover in gesprek te gaan tijdens de les.

Dhr Cees van Harten

Dhr Cees van Harten

Cees is getrouwd met Rommy, vader van 2 kinderen en pleegvader. Het mooiste vindt hij wel dat hij opa is van 7 kleinkinderen. Hij heeft de bijbelschool in de Ruimte in Soest doorlopen en daarna in Papua Nieuw Guinea als zendeling gediend in management. Daarna heeft hij in Nederland gewerkt in de Grafische industrie. Toen werd hij deel van een Bijbelvertaalteam in Oezbekistan. Daarna in Nederland de kerk “Leef” gestart in Doetinchem. Zijn laatste zendingsproject was directie van het kinderhuis Hebron op Curacao. In 2012 is hij terug gekomen om te bouwen aan de Mozaiekgemeentes in Nederland en dat doet hij nog steeds en hij werkt tevens bij de Jozua Evangelie gemeente in Alblasserwaard als voorganger.

Petra Kiks-Leeflang

Petra Kiks-Leeflang

Petra, getrouwd met Henk, moeder van 3. Met hart en ziel jongerenwerker; lange tijd in de plaatselijke gemeente en als docent op de Jongerenwerkersopleiding en nu vooral landelijk en via BuroMozes. Ik hou van God, jongeren en de kerk en het is mijn passie om deze met elkaar te helpen verbinden.
Jeugdwerk is meer dan een optelsom van flitsende werkvormen en een goed beleid; het is je leven delen met jongeren en ouderen in de gemeente en elkaar steeds weer opzoeken en ontmoeten in God.
Ik hou van mensen en word blij als ik mijn vak en passie met anderen mag delen.

Mariska Laan

Mariska Laan

Heeft de opleiding Pastorale Hulpverlening gevolgd van het Evangelisch College. Is actief in haar gemeente binnen het pastoraat en heeft een eigen onderneming om vrouwen te sterken in identiteit, creativiteit en in hun relatie met God.

Mariska is getrouwd met Gertjan. Samen hebben zij 3 kinderen gekregen en wonen in Lelystad.

Inge Matthijsse

Inge Matthijsse

Inge Matthijsse is getrouwd en moeder van twee kinderen. In 2015 rondde ze de studie Pastorale Hulpverlening aan het Evangelisch College af. Daarvoor heeft ze 15 jaar lesgegeven in het basisonderwijs en was ze actief in diverse kerkelijke en diaconale activiteiten, zoals creatieve vrouwenochtenden, pastoraal bezoekwerk en kinder- en evangelisatiewerk.

Leidend voor haar in het pastoraat is het perspectief van Gods enorme liefde en zorg voor Zijn totale schepping: “Dag aan dag draagt Hij ons.” Het ontdekken van Bijbelse principes is richtinggevend te midden van alle levensvragen en levensfasen.

André Mulder

André Mulder

Volgde de opleiding HEAO- BE (bedrijfseconomie) en aanvullend de opleiding tot register-accountant. Werkte zijn hele leven in de profitsector, in eerste instantie financieel en later algemeen management. Zijn huidige functie is director of business development; dit houdt in dat hij wereldwijd op zoek is naar mogelijke acquisities voor het bedrijf. Deze acquisities begeleidt hij, maar ook de uiteindelijke integratie tussen de twee bedrijven. Hierbij is het van belang dat de verschillende culturen, talen en mensen samen gaan werken. Hij wil graag een deel van zijn tijd aan het Evangelisch College spenderen omdat hij weet hoe belangrijk het EC is geweest in de ontwikkeling van zijn geloofsleven. Hij heeft zoveel mogen leren en wil dit weer graag teruggeven. Zijn drive is om Jezus een plek te geven in ieders leven, omdat Hij in zijn leven alles heeft gedaan. Hij gunt iedereen dat vertrouwen, dat geloof en dat we elkaar helpen om vol houden totdat Jezus weer terug komt. Dan zal alles worden en zijn zoals God het bedoeld heeft.

Aline Oudwater

Aline Oudwater

Alines eerste passie was het onderwijs. Dus zij ging naar de Pedagogische Academie. Ze werkte van 1984-1989 als groepsleerkracht in de bovenbouw op De Schakel in Rijnsburg. In de jaren daarna deed zij invalwerk op verschillende scholen, schoolbestuurswerk en werkte ze als BABS op het gemeentehuis van Katwijk, waar zij vele huwelijken heeft voltrokken. Dit kon zij goed combineren met de eigen zaak van haar man en haar samengestelde gezin met vier kinderen. Toen in 2004 haar eerste man Niek plotseling overleed, ervoer zij veel kracht vanuit haar geloof en groeide het verlangen om als professional in het pastoraat aan het werk te gaan. Ze startte in 2008 in Zwijndrecht met de opleiding Pastorale Hulpverlening. Om hiermee in de Protestantse Kerk aan de slag te kunnen gaan switchte ze naar de CHE in Ede waar ze de opleiding Godsdienst Pastoraal Werk en de Kerkelijke route PKN afrondde in 2014. Zij werkte van 2014-2018 als ouderenpastor in de Protestantse Kerk in Rijnsburg. In 2019 is zij hertrouwd met Henk en verhuisd naar Ameide. Haar man runt daar een Bed en Breakfast en Aline organiseert activiteiten (training en toerustingsdagen, coaching, workshops, Alphaweekenden, missoinair concert, koffieochtend , etc ) in De School van Gods Liefde. Hiermee ondersteunen ze het werk van Give a Child a Family in Zuid Afrika. Verder verzorgt zij spreekbeurten en preekt ze regelmatig in de omgeving. Op het Evangelisch College verzorgt ze jaarlijks de module ouderenpastoraat op verschillende locaties. Hierin komen haar eerste liefde voor onderwijs en haar passie voor ouderenpastoraat prachtig samen. Het is haar verlangen om de studenten te enthousiasmeren om ‘Handelaar van Hoop’ te worden en hen praktische tools aan te reiken die ze zelf in de praktijk heeft mogen leren.

Anneke Polderman

Anneke Polderman

Gelijk na de Pabo-opleiding volgden er voor Anneke Polderman zes jaar zendingswerk in dienst van de Gereformeerde Zendingsbond (GZB) in Antwerpen. Eenmaal terug in Nederland volgde ze de opleiding Pastorale Hulpverlening van het Evangelisch College. Na de opleiding verhuisde ze naar Tholen waar ze actief werd in het vrouwenwerk. Een lang verlangen werd gerealiseerd toen ze begin 2016 haar eigen praktijk voor psycho–pastorale hulpverlening ‘Over de Brug’ startte. Anneke is getrouwd met Coen en samen hebben ze vier kinderen.

De combinatie onderwijzen uit Gods woord en pastorale gesprekken in dienst van de Goede Herder zijn dingen waar ze blij van wordt.

Gerla van der Ree

Gerla van der Ree

Gerla is 42 jaar, getrouwd en woonachtig in Fluitenberg. Een creatieve denker die, naast het altijd zoeken naar verdieping in gesprekken, ook een eigen creatieve vorm wil geven hieraan. Een rijinstructeur die na 18 jaar opleiden en coachen ook veel mensenkennis heeft opgedaan, haar leven omgegooid heeft, verhuisd is van de randstad naar Drenthe en een opleiding Pastorale Hulpverlening aan het Evangelisch College is begonnen. Inmiddels klaar om, nu deze studie is afgerond, naast het ontwikkelen van eenpraktijk, ook weer les te gaan geven voor de Toerustings Cursus Pastoraat van het Evangelisch College. Daarnaast ook werkzaam als HR voor een webshop en huidpraktijk, want als mensen-mens wil ze graag haar kwaliteiten als betrokken zijn, luisteren,
verbinden en iemand helpen verder te ontwikkelen, inzetten.

Tine Snoek

Tine Snoek

Tine Snoek is getrouwd, heeft vier kinderen waarvan er drie thuis wonen en woon in Vlist. Haar levensweg is via A-verpleegkundige, thuisblijfmoeder en de studie Pastorale Hulpverlening aan het Evangelisch College verlopen naar een eigen praktijk voor pastorale hulpverlening, waar ze sinds eind 2016 met veel plezier werkt. In haar gemeente is ze onder meer actief geweest in het jeugdwerk, kringwerk en informeel in pastoraat. Onderwijs heeft haar hart. Ze vindt het heerlijk om dingen uit Gods koninkrijk over te mogen dragen.

Henny Stouwdam-van Veenendaal

Henny Stouwdam-van Veenendaal

Henny heeft Pastorale Hulpverlening gestudeerd aan de ETA (wat nu Evangelisch College heet)
In haar gemeente heeft ze leiding gegeven aan het pastoraat en groepspastoraat opgezet.
Op dit moment werkt ze in een hospice.
Zeven jaar geleden is haar man overleden. Ze heeft 4 kinderen en 8 kleinkinderen.

Steven Verhorst

Steven Verhorst

Steven Verhorst is in 1995 met zijn gezin uitgezonden naar Thailand waar hij ongeveer 12 jaar Bijbelonderwijs heeft gegeven. Sinds juni 2008 is hij terug in Nederland. Naast een eigen ICT-bedrijf heeft hij een Praktijk voor Christelijke Hulpverlening. Hij heeft een HBO-diploma Theologie en is afgestudeerd op het vlak van verlies en rouw. Steven heeft drie kinderen en een aantal kleinkinderen.

Hermineke Vonk, BTh, Bac

Hermineke Vonk, BTh, Bac

Medewerker Opleiding Pastorale Hulpverlening

Studeerde Theologie aan het Evangelisch College (Zwijndrecht) en specialiseerde zich bij de CHE/ETH (Ede/Veenendaal) in de richting van Pastoraal Werk. Ze is actief als coach, trainer en spreker via Hermineke.nl. Voorheen werkte zij ruim twintig jaar als docent bewegingsonderwijs op een school voor VMBO/HAVO/VWO in Rotterdam. Hermineke is getrouwd en ze hebben in Goudriaan een boerderij met B&B/groepsaccommodatie. Haar missie is met mensen de goede kant op bewegen, door middel van onderwijs en pastoraat.

Hermineke is auteur van de boeken In ontwikkeling: Pastorale bouwstenen voor je leven (2021); Verbeeldtaal: dichter bij jezelf, dichter bij God (2021) en de studiemodules Pastoraat .

Annet van Willigen

Annet van Willigen

Volgde de opleiding Pastorale Hulpverlening van het Evangelisch College. Is actief als projectbegeleider van de werkgroep ‘Genezing en bevrijding’ van het Evangelisch Werkverband (EW). Annet is getrouwd en moeder van drie kinderen. Haar verlangen is dat de gemeente van Jezus Christus beschikbaar is om – door de kracht van Gods Geest – hulp te bieden aan mensen die in nood zijn.

Joke de Wolf-Roebers

Joke de Wolf-Roebers

Joke heeft de eerstegraads lerarenopleiding Nederlands gedaan. Zij heeft als docent gewerkt, onder andere bij de Evangelische Hogeschool Amersfoort. Zij gaf daar les over persoonlijke en geestelijke ontwikkeling. Zij heeft cursussen pastoraat gegeven met aandacht voor bedoelingen van pastoraat, pastorale ontmoetingen en het voeren van gesprekken, omgaan met ‘moeilijke’ mensen; samen bidden; rouw en verlies, etc.
Daarnaast gaf zij cursussen rondom missionair denken en begeleidde en coachte zij studenten en docenten. Ze begeleid nu studenten bij persoonlijke en geestelijke ontwikkeling via haar eigen praktijk (www.studentgesprek.nl) Ook is zij actief binnen Kruispunt (kerk in en voor Vathorst) bij the School of Life, ze is o.a. betrokken bij leeraanbod, toerustingen en workshops.

Pastoraat heeft zij altijd een heel belangrijk aspect van het ‘gemeente van Jezus Christus-zijn’ gevonden. Liefde en zorg bieden door naast de ander te staan en zonder oordeel. Met werkelijke interesse en bemoediging. En tegelijk getuigend van realiteitszin en zicht hebbend op de impact van gehanteerde ‘godsbeelden’, zelfbeelden, (ontstane) overtuigingen, schuld, angst en schaamte, ziektebeelden en wat niet meer. Daarin kun je via pastoraat als kerk veel betekenen. Zeker in een tijd, waarin er veel hulp wordt gezocht en nood is.
Zij gelooft dat de verlossing en liefde van Jezus heel ons leven en alle aspecten van het leven beoogt en dat pastoraat daar over gaat.
Dit alles vraagt natuurlijk wel iets van pastorale werkers. Daarom wil zij graag bijdragen aan het werk van het Evangelisch College als docent van de Toerustingscursus Pastoraat. Zij staat voor onderwijs met mooie aandacht voor de persoonlijkheid en weg van de pastorale werker zelf en voor de praktijk.

Hoe kan ik me aanmelden?

Aanmelden

Meld je aan via het online aanmeldingsformulier.
Met aanmelden ga je akkoord met onze algemene voorwaarden.

Ontvangstbevestiging

Direct na je aanmelding ontvang je automatisch een ontvangstbevestiging van je aanmelding.

Toegang studieportaal

Uiterlijk een week voor aanvang van de cursus ontvang je per e-mail je persoonlijke inloggegevens voor ons Studieportaal.

Uitnodiging eerste les

Uiterlijk een week voor aanvang van de cursus ontvang je ook per e-mail een uitnodiging voor de eerste les.

Ontvangst studiemateriaal

Bij aanvang van de eerste les krijg je de studiemap uitgereikt. Bij een online cursus ontvang je het studiemateriaal via de post.

Op de hoogte blijven van nieuwe cursuslocaties?

Ben je enthousiast geworden over de Toerustingscursus Pastoraat? Blijf op de hoogte van nieuwe cursuslocaties door onderstaand formulier in te vullen. Je ontvangt dan een e-mailnotificatie wanneer een nieuwe locatie bekend is.

 • Hidden
  Graag ontvang ik bericht als deze cursus bij mij in de buurt wordt aangeboden.
 • Hidden
 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Deze cursus bij jou in de kerk?

Is er in jouw kerk of gemeente behoefte aan toerusting van het pastorale team? Nodig ons dan uit om de Toerustingscursus Pastoraat bij jou te verzorgen. De organiserende kerk draagt dan zorg voor een geschikte leslocatie, faciliteiten en catering. Wij zorgen voor ervaren docenten en een cursusmap voor alle cursisten.

Stappenplan

Stap 1: Neem contact op

Maak je interesse in de Toerustingscursus Pastoraat kenbaar via onderstaand contactformulier of door te mailen naar kerk@evangelisch-college.nl. Wij onderzoeken vervolgens de mogelijkheid van het verzorgen van de cursus.

"*" geeft vereiste velden aan

Naam contactpersoon:*
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Stap 2: Planning maken

In onderling overleg worden de data van de lesdagen/-avonden en de docenten afgesproken.

Stap 3: Deelnemers werven

Er wordt bekendheid gegeven aan de cursus en gestart met de werving van deelnemers.

Kosten en voorwaarden

 • De kosten om het Evangelisch College uit te nodigen de Toerustingscursus Pastoraat (bestaande uit 10 lessen van elk 2,5 uur) te verzorgen, bedragen € 1750,- (excl. reiskosten; € 0,21 per kilometer).
 • Indien de cursus in samenwerking met een andere gemeente wordt aangeboden, wordt per participerende gemeente een meerprijs van € 500,- in rekening gebracht.
 • Aan elke deelnemer uit de organiserende gemeente c.q. participerende gemeente wordt een cursusmap uitgereikt. De kosten hiervoor bedragen € 25,- per cursusmap.
 • De organiserende gemeente draagt zorg voor de locatie, faciliteiten en catering voor deze cursus.
 • De organiserende gemeente ontvangt voor aanvang van de cursus van het Evangelisch College een factuur voor het cursusgeld, de cursusmappen, een doorberekening van de reiskosten van de docenten (en indien van toepassing de meerprijs voor de participerende gemeente(n)).
 • De organiserende gemeente mag de cursuskosten en cursusmap kosten (indien gewenst) doorberekenen aan haar deelnemers c.q. aan de participerende andere gemeente(n).
 • Een week voor aanvang van de cursus stuurt de organiserende gemeente het Evangelisch College een lijst met deelnemers (inclusief e-mailadressen), zowel die uit de eigen gemeente als die uit de eventueel participerende gemeente(n).
 • Het Evangelisch College maakt deze cursus bekend op haar website en biedt geïnteresseerden de mogelijkheid zich als externe cursist aan te melden voor deze cursus. De opbrengst hiervan is ten bate van het werk van het Evangelisch College.
Heb je nog een vraag?

Heb je nog een vraag die niet is beantwoord? Neem dan contact met ons op via onderstaand contactformulier.

Naam(Vereist)
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Overzicht leslocaties

Bekijk hier waar en wanneer de Toerustingscursus Pastoraat gevolgd kan worden.

lesvorm
×
lesmoment
×
plaats
×
afstand 25 km
Locatie
Lesmoment
Startmoment
Datum:
10 maandagavonden
Tijden:
20.00 tot 22.00
Contactpersoon:
Annemieke Sparla
Datum:
5 zaterdagen
Tijden:
10:00 tot 15:30
Locatie:
Op Doortocht Ede
Adres:
Ganzeweide 17, 6713 CA, Ede
Contactpersoon:
Annemieke Sparla