Jongeren pastoraal leren begeleiden

Wil jij als jongerenwerker leren hoe je jongeren met problemen kunt helpen en begeleiden? Volg dan de module ‘Jongerenpastoraat’ van de Jongerenwerkersopleiding.

In deze module bekijken we het eigene van pastoraat aan jongeren. We verdiepen ons in de meest voorkomende problematieken en de aanpak hiervan, zoals identiteit, seksualiteit, echtscheiding, lijden, rouw, verslaving en occultisme. Je bekijkt jouw eigen visie, houding, vaardigheden en grenzen. Je leert hoe je goed jongerenpastoraat organiseert. Ook komen zaken aan de orde als pastoraat en professionele hulpverlening (doorverwijzen), gezinssystemen en hechtingsproblematiek.

De module ‘Jongerenpastoraat’ in het kort:

 • Aangeboden als onderdeel van de Jongerenwerkersopleiding (hbo-niveau)
 • 4 inspirerende collegedagen op vrijdagen in Zeist
 • Studiebelasting: ongeveer 40 uur
 • Studiekosten: € 400,- (student) of € 200,- (toehoorder)

Wat levert het volgen van deze module je op?

Je leert als jongerenwerker hoe de meest voorkomende problemen bij jongeren ontstaan en hoe je in het jongerenwerk kan handelen om deze problemen mogelijk te voorkomen, jongeren te helpen en hen adequaat door te verwijzen.

In het lesprogramma wordt o.a. aandacht besteed aan:

 • Specifieke thema’s/problemen: o.a. psychische problemen, rouw, echtscheiding, occultisme, identiteit, (homo)seksualiteit, verslaving, lijden, hoop, e.a.;
 • Pastoraat en hulpverlening;
 • Je eigen visie, houding, vaardigheden en grenzen;
 • Gezinssystemen;
 • Opzetten van goed jeugdpastoraat (beleid/aanpak);
 • Voeren van pastorale gesprekken/gesprekstechnieken.

Je krijgt antwoord op vragen als:

 • Met wat voor problemen hebben jongeren te maken?
 • Wat kan je voor een jongere betekenen en waar liggen je eigen grenzen?
 • Wat is er nodig voor een goed gesprek of traject waarin de jongere echt verder geholpen wordt?
 • Wat zijn de verschillen tussen pastoraat en professionele hulpverlening en hoe ga je daar goed mee om?

Deze module gaat over jongeren én over jezelf. We bespreken concrete praktijksituaties en werken op verschillende manieren aan je gespreksvaardigheden. De eindopdracht omvat o.a. een begeleidingstraject van een jongere en een analyse van het jeugdpastoraat in je eigen werksituatie.

Niveau en studiebelasting

Studieniveau

De opleiding wordt aangeboden op een (post-)hbo denk- en werkniveau en kan gevolgd worden als student of als toehoorder.

Jongerenwerkers werken over het algemeen heel zelfstandig. Ze moeten veel initiatieven en beslissingen nemen. Vaak staan ze daarbij in een spanningsveld tussen verschillende belangengroepen (bijvoorbeeld jongeren en kerkenraad, of probleemjongeren en buurtbewoners). Daarom moet een jongerenwerker op hbo-niveau kunnen functioneren. Theorie en praktijk worden in de lessen met elkaar verbonden. De toetsing vindt dan ook plaats middels (praktijk)opdrachten.

 • Als student volg je de lessen, voer je praktijkopdrachten uit en schrijf je een reflectieverslag.
 • Als toehoorder volg je alleen de lesdagen. Hiervoor kies je als je geen beroepsmatige functie als jongerenwerker hebt of ambieert, maar wel geïnspireerd en toegerust wilt worden in je taak als jongerenwerker.

Studiebelasting

De studiebelasting voor deze losse module bedraagt circa 40 uur (exclusief lesdagen).

Studiekosten

Voor het volgen van deze module van de Jongerenwerkersopleiding bedraagt het collegegeld:

Student
€ 400,-
4 lesdagen + verwerkingsopdrachten
Toehoorder
€ 200,-
4 lesdagen

Bij bovenstaand collegegeld is inbegrepen:

 • Koffie en thee op leslocatie.
 • Lidmaatschap bij het Evangelisch College (t.w.v. € 60,- per jaar).
 • Toegang tot de Online Studiebijbel (t.w.v. € 160,- per jaar).
 • Ontvangst van hand-outs tijdens lessen en/of studieportaal.
 • Ontvangst van getuigschrift na afronding van de module (op aanvraag).

Kosten die niet zijn inbegrepen in het collegegeld:

 • Readers: Voor elke module ontvang je als student een reader. De kosten voor deze readers worden afzonderlijk in rekening gebracht en bedragen per module € 30,-.
 • Aanvullende literatuur: Als student kan je voor sommige vakken aanvullende literatuur nodig hebben voor lees- en/of verwerkingsopdrachten.
 • Herkansingen: Mocht een vak niet gehaald worden, dan kan via de webshop uitstel of een herkansing worden aangevraagd.
Aanmelding en toelating

De Jongerenwerkersopleiding is een studie op (post) hbo-niveau. Om teleurstelling bij de student te voorkomen, vinden we het belangrijk om vooraf goed te bekijken of het niveau haalbaar is. Daarom hechten wij aan een zorgvuldige toelatingsprocedure.

Toelatingsvoorwaarden

 • Identiteit: We verwachten van onze studenten in de allereerste plaats dat zij de Heer Jezus Christus kennen als hun persoonlijke Verlosser, dat zij Hem willen dienen en dat zij hun leven in woord en daad op Hem afstemmen.
 • Vooropleiding: Om de opleiding als student goed te kunnen volgen, moet je zelfstandig kunnen werken, heb je een hbo werk- en denkniveau nodig. Mocht je geen vooropleiding hebben die dit aantoont (minimaal havo of mbo-niveau 4), dan vraagt het Evangelisch College je om middels referenties en een opdracht aan te tonen dat je over voldoende niveau beschikt om als student aan deze opleiding te beginnen. Voor toehoorders gelden geen toelatingsvoorwaarden.

Wanneer je twijfelt over het studieniveau waarop je in moet stromen, neem dan contact met ons op.

Aanmeldingsprocedure

Stap 1: Aanmelden

Je meldt je aan via het online aanmeldingsformulier. Door het invullen van dit formulier geef je aan akkoord te gaan met de Algemene voorwaarden en de geloofsbelijdenis te onderschrijven.

Na het opsturen van het aanmeldingsformulier betaal je direct via iDeal het inschrijfgeld (€ 50,-).
Ben je al lid van het Evangelisch College? Dan betaal je geen inschrijfgeld.

Nadat het inschrijfgeld is betaald, ontvang je per e-mail een ontvangstbevestiging en een kopie van het ingevulde aanmeldingsformulier.

Stap 2: Toelatingsgesprek

Als je je aanmeldt als nieuwe student dan nodigen we je uit voor een toelatingsgesprek. We stemmen de wederzijdse verwachtingen af en bekijken of het studieniveau en de studiebelasting bij je past.

De toelatingsgesprekken vinden normaliter plaats in het gebouw van de Wittenberg in Zeist.

Deze stap is niet van toepassing voor toehoorders.

Stap 3: Bevestiging van aanmelding en toelating

Nadat het aanmeldingsformulier, het inschrijfgeld en de eventuele kopieën van diploma’s zijn ontvangen en je als student of toehoorder bent toegelaten, ontvang je per e-mail een bevestiging van je inschrijving.

Stap 4: Toegang studieportaal

Voorafgaand aan de opleiding ontvang je per e-mail bericht om je account voor het Studieportaal te activeren. Op het Studieportaal vind je alle belangrijke informatie voor je studie (rooster, mededelingen, documenten, contactgegevens, etc.).

Stap 5: Ontvangst studiemateriaal

Het studiemateriaal krijg je via de post toegestuurd en/of wordt op de leslocatie uitgedeeld.

Heb je nog een vraag?

Neem dan contact met ons op via onderstaand contactformulier.

Naam(Vereist)
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Overzicht leslocatie(s)

Deze module is onderdeel van de Jongerenwerkersopleiding en wordt aangeboden in Zeist. De lesdagen kun je vinden in onderstaand rooster.

Locatie
Lesmoment
Startmoment
Datum:
4 vrijdagen
Tijden:
09:00 tot 18:00 uur
Locatie:
De Wittenberg
Adres:
Krakelingweg 10, 3707 HV, Zeist
Catering:
Inclusief koffie en thee
Contactpersoon:
Hester Roos