De Toerustingscursus Kringleiders is een praktijkgerichte cursus van vier avonden voor het trainen en toerusten van (toekomstige) kringleiders. We verzorgen deze cursus op uitnodiging van een lokale kerk.

De cursus wil kringleiders helpen…

  • het kringgesprek voor te bereiden en te leiden.
  • met handvatten voor pastorale zorg aan kringleden.
  • op verantwoorde wijze de Bijbel uit te leggen.

Hoe is de Toerustingscursus Kringleiders opgezet?

De basiscursus bestaat uit vier lessen van twee uur. Per avond wordt één van de onderstaande onderwerpen behandeld:

Thema’s
Groepsdynamica | leiding geven aan een groep; groepsprocessen die een rol spelen in een kring
Gesprekstechniek | leren luisteren en gesprekken sturen; communicatieprocessen in een kring
Bijbelstudiemethoden | verantwoord omgaan met de Bijbel; het verzorgen van Bijbelstudies in een kring
Pastoraat | pastorale vaardigheden; zorg dragen voor het geestelijk welzijn van de kringleden

De invulling van de cursus wordt altijd vooraf afgestemd met de organiserende kerk.

De Toerustingscursus Kringleiders in mijn kerk?

Het Evangelisch College kan de Toerustingscursus Kringleiders in je kerk verzorgen. Je organiserende kerk zorgt voor een locatie, faciliteiten en catering. Wij zorgen voor één of meerdere ervaren docenten.

Kosten en voorwaarden
  • De kosten om het Evangelisch College uit te nodigen de Toerustingscursus Kringleiders (bestaande uit 4 lessen van elk 2 uur) te verzorgen in je kerk/gemeente bedragen in totaal € 950,- (excl. reiskosten; € 0,21 per kilometer). Hiervoor mag een onbeperkt aantal personen uit de organiserende gemeente deelnemen aan de cursus.
  • Indien de cursus in samenwerking met een andere gemeente wordt aangeboden, wordt per participerende gemeente een meerprijs van € 200,- in rekening gebracht.
  • Aan elke deelnemer uit de organiserende gemeente c.q. participerende gemeente wordt een informatiemap en hand-out van de lessen uitgereikt. Hiervoor worden geen (extra) kosten berekend.
  • De organiserende gemeente draagt zorg voor de locatie, faciliteiten en catering voor deze cursus.
  • De organiserende gemeente ontvangt voor aanvang van de cursus van het Evangelisch College een factuur voor het cursusgeld (€ 950,-) en de doorberekening van de reiskosten van de docenten (en indien van toepassing de meerprijs voor de participerende gemeente(n)).
  • Uiterlijk een week voor aanvang van de cursus geeft de contactpersoon van de organiserende gemeente het Evangelisch College een indicatie door van het aantal te verwachten deelnemers.

Stap 1: Neem contact op

Maak je interesse in de Toerustingscursus Kringleiders kenbaar via onderstaand contactformulier of door te mailen naar kerk@evangelisch-college.nl. Wij onderzoeken vervolgens de mogelijkheid van het verzorgen van de cursus.

"*" geeft vereiste velden aan

Naam contactpersoon:*
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Stap 2: Planning maken

In onderling overleg worden de data van de lesdagen/-avonden en de docenten afgesproken.

Stap 3: Deelnemers werven

Er wordt bekendheid gegeven aan de cursus en gestart met de werving van deelnemers.